Αρχείο / Archieve - 5516

 

Σε συνάρτηση με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τον Δ-ρα ’ρη Ν. Πουλιανό και γενικότερα την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα επίσης νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα των ΜΜΕ (έντυπων ή ηλεκτρονικών εφημερίδων, όπως και εκπομπών). Υπάρχουν εξάλλου ορισμένες διαδικτυακές αναφορές σε εξωτερικούς ιστότοπους, για τους οποίους όμως προειδοποιείται ότι δεν εξακολουθούν να παραμένουν πάντα οι αντίστοιχες συνδέσεις - links, καθότι έχουν απαληφθεί και δεν οδηγούν πια σε κάποιες διαδικτυκές ιστοσελίδες. Οπωσδήποτε όμως ο στόχος παραμένει: να προχωρά σιγά - σιγά, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ΑΕΕ, η συμπλήρωση των διαφόρων δεδομένων για κάθε ενδιαφερόμενο (ενίοτε με συνοδευτικά επίσης σχόλια), με απώτερο (μακροχρόνιο) σκοπό την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας τόσο για τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα, όσο επίσης και διεθνούς.

Σημ 1: Η ταξινόμηση των δεδομένων στηρίζεται στη χρονολογική τους σειρά. Όμως, για λόγους ευκολίας στην ηλεκτρονική καταγραφή κάθε στοιχείου (όπως file κλπ) στο γενικό Αρχείο της ΑΕΕ (με τα πάνω από 20.000 δεδομένα - απ' όπου προέρχονται επίσης τα στοιχεία του παρόντος διαδικτυακού Αρχείου), αυτή η καταγραφή βασίζεται σ' ένα ανεστραμμένο χρονολογικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τελικά να προπορεύεται το έτος, να έπεται ο μήνας και στο τέλος να παρατίθεται η ημερομηνία. Π.χ: 660415 - άρθρο της δημοσιογράφου Ελένης Γαρίδη στην ΑΥΓΗ με τίτλο: "Ο κρητικός λαός είναι αυτόχθων τουλάχιστον από τη νεολιθική εποχή", το οποίο είναι δηλ. της 15ης Απριλίου 1966.

Σημ 2: Πλείστα όσα από τα παρατιθέμενα δεδομένα, αναφέρονται σε τίτλους άρθρων εφημερίδων που σχετίζονται με τις ταραχώδεις 10ετίες του 1960 και του 1970, πρωτίστως όσον αφορά την Καταγωγή των Ελλήνων, αλλά κι όλων των άλλων λιγότερο ή περισσότερο συγγενικών λαών, την ίδρυση του Παν/μίου Πατρών, καθώς και τις έρευνες του Δ-ρα ’ρη Πουλιανού στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια κ.α. Πάντως ανάλογο υπήρξε το ενδιαφέρον των ΜΜΕ κατά τις επόμενες επίσης 10ετίες, παρόλο που συχνά αυτό ήταν λιγότερο κριτικό (ενίοτε ακόμα και κακόβουλο), ιδίως από το 1981 και μετά, με εξαίρεση ορισμένα άρθρα που γράφηκαν είτε από αδούλωτους δημοσιογράφους, είτε ίσα-ίσα από εραστές της αλήθειας που εκφράστηκαν ακόμα και με έντονα σχόλια συνήθως σε ιστοσελίδες του διαδικτύου.

 

Τα δεδομένα ανά έτος:

 

1922 (6), 1932 (2), 1939 (2), 1942 (2), 1946 (4), 1947 (8), 1948 (24), 1949 (12), 1956 (2), 1959 (10), 1960 (18), 1961 (31), 1962 (99), 1963 (40), 1964 (67), 1965 (152), 1966 (227), 1967 (42), 1968 (122), 1969 (29), 1970 (4), 1971 (84), 1972 (155), 1973 (31), 1974 (37), 1975 (21), 1976 (129), 1977 (101), 1978 (129), 1979 (139), 1980 (166), 1981 (208), 1982 (203), 1983 (241), 1984 (113), 1985 (15), 1986 (70), 1987 (32), 1988 (90), 1989 (23), 1990 (31), 1991 (18), 1992 (34), 1993 (48), 1994 (150), 1995 (80), 1996 (68), 1997 (152), 1998 (78), 1999 (144), 2000 (14), 2001 (20), 2002 (34), 2003 (18), 2004 (28), 2005 (106), 2006 (82), 2007 (77), 2008 (34), 2009 (40), 2010 (30) 2011 (174), 2012 (201), 2013 (130), 2014 (191), 2015 (80), 2016 (204), 2017 (166), 2018 (168) και 2019 (30).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ