Αρχείο / Archieve - 3847 - δεδομένων / data

 

Σε συνάρτηση με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τον Δ-ρα ’ρη Ν. Πουλιανό και γενικότερα την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, άρχισαν το 2012 να παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα των ΜΜΕ (έντυπων ή ηλεκτρονικών εφημερίδων, όπως και εκπομπών), συχνά με διαδικτυακές αναφορές σε εξωτερικούς ιστότοπους (για τους οποίους όμως δεν υφίστανται πάντα οι αντίστοιχες συνδέσεις - links, καθότι έχουν απαληφθεί και δεν παραπέμπουν πια σε κάποιες διαδικτυκές ιστοσελίδες). Οπωσδήποτε όμως ο στόχος παραμένει να προχωρήσει σιγά - σιγά, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ΑΕΕ, η συμπλήρωση των διαφόρων δεδομένων (κάπου - κάπου με συνοδευτικά επίσης σχόλια), για κάθε ενδιαφερόμενο, με απώτερο μακροχρόνια σκοπό την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας τόσο για τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα, όσο και διεθνούς.

Σημ 1: Η ταξινόμηση των στοιχείων στηρίζεται στη χρονολογική τους σειρά. Όμως, το όνομα κάθε δεδομένου (file) στο γενικό Αρχείο της ΑΕΕ (με τα πάνω από 20.000 στοιχεία), απ' όπου προέρχονται και τα δεδομένα του παρόντος διαδικτυακού Αρχείου, για λόγους ευκολίας στην ηλεκτρονική ταξινόμηση, αρχίζει με ανεστραμμένο το χρονολογικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα δηλ. να προπορεύεται το έτος, να έπεται ο μήνας και στο τέλος να παρατίθεται η ημερομηνία. Π.χ: 660415 - άρθρο της δημοσιογράφου Ελένης Γαρίδη στην ΑΥΓΗ με τίτλο: "Ο κρητικός λαός είναι αυτόχθων τουλάχιστον από τη νεολιθική εποχή" της 15ης Απριλίου 1966.

Σημ 2: Περισσότερα από τα μισά των παρατιθέμενων στοιχείων, αναφέρονται κυρίως σε τίτλους άρθρων εφημερίδων που σχετίζονται με τις ταραχώδεις 10ετίες του 1960 και του 1970, πρωτίστως όσον αφορά την Καταγωγή των Ελλήνων, την ίδρυση του Παν/μίου Πατρών, καθώς και τις έρευνες του Δ-ρα ’ρη Πουλιανού στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια κ.α. Πάντως ανάλογο υπήρξε το ενδιαφέρον των μέσων επικοινωνίας κατά τις επόμενες επίσης 10ετίες, παρόλο που συχνά αυτό ήταν λιγότερο κριτικό, ιδίως από το 1981 και μετά, με εξαίρεση ορισμένες μόνο έντυπες δημοσιεύσεις, όπως εξάλλου και στο διαδίκτυο από εραστές της αλήθειας, αλλά και αδούλωτους δημοσιογράφους, ερευνητές ή/και απλά χρήστες.

 

Τα δεδομένα ανά έτος:

 

1922 (6), 1932 (2), 1939 (2), 1942 (2), 1946 (4), 1947 (8), 1948 (24), 1949 (12), 1956 (2), 1959 (10), 1960 (14), 1961 (30), 1962 (79), 1963 (26), 1964 (40), 1965 (108), 1966 (154), 1967 (28), 1968 (102), 1969 (18), 1970 (2), 1971 (49), 1972 (106), 1973 (19), 1974 (27), 1975 (13), 1976 (96), 1977 (70), 1978 (87), 1979 (116), 1980 (108), 1981 (170), 1982 (169), 1983 (193), 1984 (106), 1985 (14), 1986 (38), 1987 (31), 1988 (82), 1989 (20), 1990 (24), 1991 (14), 1992 (22), 1993 (34), 1994 (84), 1995 (56), 1996 (52), 1997 (87), 1998 (52), 1999 (100), 2000 (12), 2001 (14), 2002 (14), 2003 (8), 2004 (19), 2005 (72), 2006 (64), 2007 (61), 2008 (28), 2009 (34), 2010 (16) 2011 (106), 2012 (119), 2013 (86), 2014 (163), 2015 (48), 2016 (120), 2017 (98) και 2018 (58).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ