Αρχείο / Archieve - 2037 - δεδομένων / data

 

Σε συνάρτηση με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται γενικότερα με την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος ή τον Δ-ρα ’ρη Ν. Πουλιανό, άρχισαν το 2012 να παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα των ΜΜΕ (έντυπων ή ηλεκτρονικών εφημερίδων, όπως και εκπομπών), συχνά με διαδικτυακές αναφορές σε εξωτερικούς ιστότοπους. Προσδοκάται έτσι να προχωρήσει σιγά-σιγά, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ΑΕΕ, η συμπλήρωση των αντίστοιχων δεδομένων (ενίοτε και με σχόλια), προς χρήση κάθε ενδιαφερόμενου.

Σημ 1: Η ταξινόμηση των στοιχείων στηρίζεται στη χρονολογική τους σειρά. Όμως, το όνομα του κάθε δεδομένου (file) στο γενικό Αρχείο της ΑΕΕ (με τα πάνω από 20.000 στοιχεία), απ' όπου προέρχονται και τα δεδομένα του παρόντος διαδικτυακού Αρχείου, για λόγους ευκολίας στην ηλεκτρονική ταξινόμηση, αρχίζει με ανεστραμμένο το χρονολογικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα δηλ. να προπορεύεται το έτος, να έπεται ο μήνας και στο τέλος να παρατίθεται η ημερομηνία. Π.χ: 121122 - υπουργική διαπιστωτική πράξη προσωρινής αργίας, αντανακλά ένα (καθόλα πραγματικό) έγγραφο της 22ας Νοεμβρίου 2012 του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σημ 2: Περισσότερα από τα μισά των παρατιθέμενων στοιχείων, αναφέρονται κυρίως σε τίτλους άρθρων εφημερίδων που σχετίζονται με τις ταραχώδεις 10ετίες του 1960 και του 1970, πρωτίστως όσον αφορά την Καταγωγή των Ελλήνων, την ίδρυση του Παν/μίου Πατρών, καθώς και τις έρευνες του Δ-ρα ’ρη Πουλιανού στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια κ.α. Πάντως ανάλογο υπήρξε το ενδιαφέρον των μέσων επικοινωνίας κατά τις επόμενες επίσης 10ετίες, παρόλο που συχνά αυτό το ενδιαφέρον ήταν λιγότερο κριτικό, ιδίως από το 1981 και μετά, με εξαίρεση ορισμένες έντυπες δημοσιεύσεις, όπως εξάλλου και στο διαδίκτυο εκ μέρους αδούλωτων δημοσιογράφων, ερευνητών ή/και χρηστών.

 

Τα δεδομένα ανά έτος:

 

1922 (3), 1932 (2), 1939 (2), 1942 (2), 1946 (2), 1947 (4), 1948 (12), 1949 (6), 1959 (9), 1960 (12), 1961 (30), 1962 (79), 1963 (26), 1964 (40), 1965 (108), 1966 (88), 1967 (13), 1968 (46), 1969 (9), 1970 (2), 1971 (24), 1972 (56), 1973 (9), 1974 (11), 1975 (6), 1976 (48), 1977 (35), 1978 (44), 1979 (48), 1980 (55), 1981 (89), 1982 (88), 1983 (97), 1984 (53), 1985 (7), 1986 (19), 1987 (15), 1988 (40), 1989 (10), 1990 (12), 1991 (7), 1992 (11), 1993 (17), 1994 (41), 1995 (28), 1996 (25), 1997 (30), 1998 (26), 1999 (50), 2000 (6), 2001 (8), 2002 (7), 2003 (4), 2004 (9), 2005 (34), 2006 (29), 2007 (30), 2008 (17), 2009 (18), 2010 (8) 2011 (54), 2012 (59), 2013 (39), 2014 (80), 2015 (25), 2016 (61), 2017 (48) και 2018 (4).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ