ΑΡΧΕΙΟ - 6127 - ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

 

(Achieve’s Data)

 

Σε συνάρτηση με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται με τον Δ-ρα ’ρη Ν. Πουλιανό και γενικότερα την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος, παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα επίσης νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα των ΜΜΕ (έντυπων, ηλεκτρονικών ή / και ραδιοτηλεοπτικών εκπομπών). Ορισμένες διαδικτυακές αναφορές παραπέμπουν σε εξωτερικούς ιστότοπους, για τους οποίους όμως προειδοποιείται ότι δεν εξακολουθούν να οδηγούν πάντα στις αντίστοιχες συνδέσεις - links. Οπωσδήποτε ο στόχος παραμένει: να προχωρά, στο μέτρο των δυνατοτήτων της Α.Ε.Ε., η συμπλήρωση των εκάστοτε δεδομένων για κάθε ενδιαφερόμενο (ενίοτε με συνοδευτικά επίσης σχόλια), με απώτερα μακροχρόνιο στόχο την υπεράσπιση της ιστορικής αλήθειας τόσο για τοπικού ενδιαφέροντος ζητήματα, όσο επίσης και διεθνούς.

Σημ 1: Η ταξινόμηση των δεδομένων βασίζεται στη χρονολογική τους σειρά. Όμως, για λόγους ευκολίας στην ηλεκτρονική καταγραφή κάθε στοιχείου (file) στο γενικό Αρχείο της Α.Ε.Ε. (με τα πάνω από 20.000 δεδομένα - απ' όπου προέρχονται επίσης τα στοιχεία του παρόντος διαδικτυακού Αρχείου), αυτή η καταγραφή βασίζεται σ' ένα ανεστραμμένο χρονολογικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα τελικά να προπορεύεται το έτος, να έπεται ο μήνας και στο τέλος να παρατίθεται η ημερομηνία. Π.χ: υπό τον κωδικό 661110, η εφημερίδα "ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ" είχε δημοσιεύσει 10-11-1966 ένα άρθρο με τίτλο: "Προ 15.000 ετών έζων άνθρωποι εις Κρήτην".

Σημ 2: Τα περισσότερα από τα δεδομένα του παρόντος ΑΡΧΕΙΟΥ αναφέρονται σε άρθρα εφημερίδων που σχετίζονται με τις ταραχώδεις 10ετίες του 1960, 1970 και του 1980, πρωτίστως όσον αφορά την Καταγωγή των Ελλήνων, αλλά και των λιγότερο ή περισσότερο συγγενικών λαών, την ίδρυση του Παν/μίου Πατρών, καθώς και τις έρευνες του Δ-ρα ’ρη Πουλιανού στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, την υπόλοιπη Μακεδονία, τη Θεσσαλία, την Εύβοια κ.α. Πάντως ανάλογο υπήρξε το ενδιαφέρον των Μ.Μ.Ε. κατά τις επόμενες επίσης 10ετίες, παρόλο που συχνά αυτό ήταν λιγότερο κριτικό (ή ακόμα και κακόβουλο), ιδίως από το 1981 και μετά, με εξαίρεση ορισμένα άρθρα που γράφηκαν είτε από αδούλωτους δημοσιογράφους, είτε απλά από εραστές της αλήθειας - που τυχαίνει να εκφράζονται χωρίς περιορισμούς ή φραγμούς μέσα από ιστοσελίδες του διαδικτύου.

Συνεπώς, η επιστημονική κληρονομιά που αφήνει ο Δ-ρ ’ρης Ν. Πουλιανός αφορά όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά κι όλους τους ανθρώπους ή έστω όσους ακόμα αισθάνονται έτσι...

 

Τα δεδομένα ανά έτος. Τα μισά από αυτά είναι στην Ελληνική, από τα οποία ορισμένα παρατίθενται επίσης ολόκληρα - ειδάλλως μόνο οι τίτλοι τους, οι οποίοι πάντως υπάρχουν σε μετάφραση και στην Αγγλική:

1922 (6), 1932 (2), 1939 (2), 1942 (2), 1946 (4), 1947 (8), 1948 (24), 1949 (12), 1956 (2), 1959 (12), 1960 (28), 1961 (38), 1962 (115), 1963 (48), 1964 (73), 1965 (152), 1966 (231), 1967 (42), 1968 (122), 1969 (29), 1970 (4), 1971 (88), 1972 (159), 1973 (31), 1974 (45), 1975 (25), 1976 (159), 1977 (104), 1978 (128), 1979 (146), 1980 (184), 1981 (220), 1982 (212), 1983 (251), 1984 (134), 1985 (29), 1986 (78), 1987 (32), 1988 (92), 1989 (29), 1990 (32), 1991 (18), 1992 (40), 1993 (48), 1994 (150), 1995 (90), 1996 (68), 1997 (128), 1998 (92), 1999 (140), 2000 (16), 2001 (20), 2002 (34), 2003 (18), 2004 (32), 2005 (90), 2006 (86), 2007 (76), 2008 (48), 2009 (63), 2010 (46) 2011 (176), 2012 (205), 2013 (121), 2014 (133), 2015 (88), 2016 (204), 2017 (175), 2018 (170), 2019 (236), 2020 (131) και 2021 (12).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ