Αρχείο 1512 - μέχρι στιγμής - δεδομένων

 

Σε συνάρτηση με τις επιστημονικές δημοσιεύσεις που σχετίζονται γενικότερα με την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος ή τον Δ-ρα ’ρη Ν. Πουλιανό, άρχισαν το 2012 να παρατίθενται στην παρούσα ιστοσελίδα νόμοι, δικαστικές αποφάσεις, διοικητικά έγγραφα, δημοσιεύματα των ΜΜΕ (έντυπων ή ηλεκτρονικών εφημερίδων, όπως και εκπομπών), συχνά με διαδικτυακές αναφορές σε εξωτερικούς ιστότοπους. Προσδοκάται έτσι να προχωρήσει σιγά-σιγά, στο μέτρο των δυνατοτήτων της ΑΕΕ, η συμπλήρωση των αντίστοιχων δεδομένων (ενίοτε και με σχόλια), προς χρήση κάθε ενδιαφερόμενου.

Σημ 1: Η ταξινόμηση των στοιχείων βασίζεται στη χρονολογική τους σειρά. Όμως, το όνομα του κάθε δεδομένου (file) στο γενικό Αρχείο της ΑΕΕ (με τις πάνω από 20.000 μέχρι στηγμής - 2017 - αναφορές), απ' όπου προέρχονται και τα στοιχεία του παρόντος διαδικτυακού Αρχείου, για λόγους ευκολίας στην ηλεκτρονική ταξινόμηση, αρχίζει με ανεστραμμένο το χρονολογικό πλαίσιο, με αποτέλεσμα δηλ. να προπορεύεται το έτος, να έπεται ο μήνας και στο τέλος να παρατίθεται η ημερομηνία. Π.χ: 121110 - παραπομπή στο πειθαρχικό συμβούλιο, είναι ο τίτλος ενός (πραγματικού) εγγράφου της 10ης Νοεμβρίου του 2012 του Υπουργείου Πολιτισμού.

Σημ 2: Περίπου τα μισά από τα ανωτέρω στοιχεία, βασίζονται κυρίως σε τίτλους άρθρων εφημερίδων οι οποίοι σχετίζονται με τις ταραχώδεις 10ετίες του 1960 και του 1970, πρωτίστως όσον αφορά την Καταγωγή των Ελλήνων, την ίδρυση του Παν/μίου Πατρών, καθώς και τις έρευνες του Δ-ρα ’ρη Πουλιανού στο Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής, τη Θεσσαλία, την Κ. Μακεδονία, την Εύβοια κ.α. Πάντως ανάλογο υπήρξε το ενδιαφέρον των μέσων επικοινωνίας και κατά τις επόμενες 10ετίες, παρόλο που συχνά αυτό ήταν λιγότερο κριτικό, ιδίως από το 1981 και μετά, με εξαίρεση βέβαια συγκεκριμένες αναφορές σε ορισμένα έντυπα, καθώς και ενίοτε στο διαδίκτυο από κάποιους αδούλωτους δημοσιογράφους (ή / και γεικότερα ερευνητές).

 

1922 (2), 1932 (1), 1942 (2), 1946 (1), 1947 (2), 1948 (7), 1949 (3), 1959 (2), 1960 (3), 1961 (12), 1962 (36), 1963 (10), 1964 (15), 1965 (50), 1966 (88), 1967 (12), 1968 (45), 1969 (7), 1970 (1), 1971 (20), 1972 (54), 1973 (7), 1974 (5), 1975 (3), 1976 (46), 1977 (26), 1978 (36), 1979 (42), 1980 (34), 1981 (70), 1982 (62), 1983 (78), 1984 (49), 1985 (6), 1986 (10), 1987 (11), 1988 (24), 1989 (4), 1990 (6), 1991 (4), 1992 (8), 1993 (14), 1994 (40), 1995 (26), 1996 (21), 1997 (22), 1998 (22), 1999 (49), 2000 (5), 2001 (2), 2002 (6), 2003 (2), 2004 (2), 2005 (11), 2006 (18), 2007 (25), 2008 (4), 2009 (12), 2010 (6) 2011 (52), 2012 (56), 2013 (38), 2014 (80), 2015 (22), 2016 (57) και 2017 (18).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ