1987 (: 36 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

03-01-1987

ΑΥΓΗ:

Ο Πουλιανς μνυσε την "Ελευθεροτυπα".

 
03-01-1987

AVGI (Done):

Poulianos sued "Eleftherotypia" (The "Free Press newspaper).

 
03-01-1987

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Ο κ. Α. Πουλιανς μνυσε εφημερδα.

 
03-01-1987

MESSIMVRINI (Midday):

Mr. A. Poulianos sued a newspaper.

 
24-02-1987

Απφ. 289 Αρεου Πγου κατ αναρεσης ΕΟΤ υπρ ΑΕΕ.

 

 
24-02-1987

Supreme court decision 289 against ΕΟΤ (National - Greek - Tourist Organization) & in favour of AAG.

 

 
28-02-1987

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Ο ρειος Πγος δικαωσε τον ανθρωπολγο Πουλιαν.

 
28-02-1987

MESSIMVRINI (Midday):

The Supreme Court justified the anthropologist Poulianos.

 
28-02-1987

ΠΡΩΤΗ:

Ο ρειος Πγος δικαωσε τον  Πουλιαν.

 
28-02-1987

PROTI (First) :

The Supreme Court justified Poulianos.

 
03-03-1987

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Για το σπλαιο Πετραλνων.

 
03-03-1987

VRADΥNI (Evening):

Concerning Petralona cave.

 
14-03-1987

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Το σπλαιο Πετραλνων.

 
14-03-1987

MACEDONIA:

Petralona cave.

 
23-06-1987

ΝΕΑ:

Φως στο σπλαιο του παρελθντος.

 
23-06-1987

ΝΕΑ (News):

Light in the cave of the past.

 
06-07-1987

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Ο προστορικς.

 
06-07-1987

AVRIANI (Tomorrow):

The prehistoric man.

 
Σεπτ. -1987

ΗΧΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ:

Διεθνς τιμητικ δικριση  του Λαογραφικο μας Μουσεου.

 
Σεπτ. -1987

ICHO TON SARAKATSANON (Sarakatsani’s Echo):

International honorary distinction of our Folklore Museum.

 
23-11-1987

ΕΠΣ / 1409 προς ΥΑ ΕΟΤ Σπ. Πετραλ. κατεπεγον τηλεφ. σμα για σταμτημα κθε εργασας.

 

 
23-11-1987

Urgent telephonic signal of the Paleoanthropology – Speleology Ephorate / 1409 towards the EOT (National - Greek - Tourist Organization) to stop any (illegal) works at Petralona cave.

 

 
Δεκ. -1987

ΝΕΟΙ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ:

Η υπθεση  του  σπηλαου  Πετραλνων Χαλκιδικς ανγει σε ευθνες τξεως πρωθυπουργο.

 
Δek. -1987

NEI ORISONTES (New Hiorizons):

The case of Chalcidice’s Petralona cave reduces to responsibilities of the Prime Minister.

 
18-12-1987

ΣΟΣΙΑΛΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΠΟΡΕΙΑ:

Ανθρωπολογικ.

 
18-12-1987

SOCIALDEMOKRATIKIPORIA (SocialdemocraticCourse):

"Anthropologically" (Anthropological matters ).

 

 

Deilaki E. (1987) – Telephone signal of the Paleoanthropology – Speleology Ephorate to the National Tourist Organization Petralona Service to stop all works (cf. A.A.G.'s Archive 23 November). Athens.

Δελκη Ε. (1987) – Τηλεφωνικ σμα (ΕΠΣ) προς την Υπηρεσα Αυτεπιστασας (ΥΑ) Πετραλνων να σταματσουν λες οι εργασες (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ A.E.E. 23 Νοεμβρου). Αθνα.

Papamarinopoulos S., Readman P., Maniatis Y. & Simopoulos (1987) – Paleomagnetic and mineral magnetic studies of sediments from Petralona Cave, Greece. Archaeometry, 29 (1):50-59.

Παπαμαρινπουλος Σ., Ρντμαν Π., Μανιτης Γ. και Α. Σιμοπουλος (1987) – Παλαιομαγνητικς και ορυκτο-μαγνητικς μελτες ιζημτων απ το Σπλαιο Πετραλνων, Ελλδα. Αρχαιομετρα, 29 (1): 50-59.

Πουλιανς N. (1987 a) – Συνθκες διαβωσης των Αρχανθρωπνων στη Χαλκιδικ. Τα πρακτικ 1ου Πανελλνιου Συμποσου Ιστορας και Αρχαιολογας Χαλκιδικς: 59-64. 7-9 Δεκεμβρου 1984. Πολγυρος.

Poulianos N. (1987 a) – The leaving conditions of Archanthropinae in Chalkidiki. Proceedings of the 1st Pan-Hellenic Symposium of History and Archaeology of Chalkidiki: 59-64. Polygyros, 7-9 Dec. 1984.

Poulianos N. (1987 b) – Petralonian microfauna (small vertebrates) - Status 1987. Announcement to the 2nd International Congress of Palaeoanthropology 28 Sept. - 3 Oct. Torino. Published at J. Hum. Ev. 10: 147-160.

Πουλιανός N. (1987 b) – Πετραλώνεια μικροπανίδα (πανίδα μικρών σπονδυλωτών) - Κατάσταση 1987. Ανακοίνωση στο 2ο Διεθνές Συνέδριο Παλαιοανθρωπολογίας 28 Σεπτεμβρίου - 3 Οκτωβρου Τορίνο. Δημοσιεύθηκε στο περιοδικό για την Ανθρώπινη Εξέλιξη, 10: 147-160.

Theoropoulos P., Papadogiannis E., Vardakis E. & Kazantzis I. (1987) – Supreme court decision 289 against ΕΟΤ (National - Greek - Tourist Organization) & in favour of AAG (cf. A.A.G.'s Archive 24 Febrouary). Athens.

Θεοδωρπουλος Π., Παπαδογιννης, Βαρδκης Ε. και Καζαντζς Η. (1987) – Απφ. 289 Αρεου Πγου κατ αναρεσης ΕΟΤ υπρ ΑΕΕ (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ A.E.E. 24 Φεβρουαρου). Αθνα.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS