1972 (: 109 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

06-02-1972 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Οι γνωστοι παλαιοντολογικο θησαυρο της Β. Ελλδος. (Σημ: Μελντης για Πετρλωνα 80.000 τη).
Ν. Στγκος
06-02-1972 ELLINIKOS VORRAS (Greek North): The unknown palaeontological treasures of Northern Greece. (Note: Melentis sais Petralona is 80,000 years old).
Ν. Staggos
07-03-1972 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Το κρανον των Πετραλνων (επιστολ του Δ-ρα Γ. Τσουκαντ, Αντιπροδρου της ΑΕΕ).  
07-03-1972 ELLINIKOS VORRAS (Greek North):

Petralona's cranium (letter by Dr G. Tsoukantas, Vice-President of the AAG)

 
18-03-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Φρικτν γκλημα πριν 3450 χρνια.

 
18-03-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Horrible crime 3450 years ago.

 
18-03-1972

;

Απντηση ρη Πουλιανο για σκελετος Νιχωρων Μεσσηνας.

 
18-03-1972

?

Aris Poulianou's answer regarding the Nichoria  skeletons..

 
18-05-1972

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:

Να  γνωρσουμε  τις μορφς των προγνων μας.

 
18-05-1972

EPIKERA (Update):

Let us know how our ancestors looked.

 
22-06-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Κατεστρφη ο  σκελετς του Νεντερνταλ της Χαλκιδικς.

 
22-06-1972

ACROPOLIS:

The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed.

 
22-06-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Καταστρφονται  αρχαιολογικο ανεκτμητοι θησαυρο  καταγγλλει ο ανθρωπολγος ρης  Πουλιανς.

 
22-06-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

Invaluable archaeological treasures are destroyed, denounces the anthropologist Aris Poulianos.

 
22-06-1972

ΒΗΜΑ:

Σε απαγρευση ετθη η ανθρωπολογικ  ρευνα.

 
22-06-1972

VIMA (Step):

The Anthropological research has been banned.

 
22-06-1972

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα και τα προβλματ της.

 
22-06-1972

VRADINI (Evening):

The Anthropological Association and its problems.

 
22-06-1972

ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι):

Ο κ. ρης Πουλιανς καταγγλλει εις κατστασιν απαγορεσεως κθε προσπθεια ερενης της Ανθρωπολογικς Εταιρεας.

 
22-06-1972

DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

Mr. Aris Poulianos denounces that every research effort of the Anthropological Association is in a state of prohibition.

 
22-06-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Αγνοονται οι λληνες  ανθρωπολγοι.

 
22-06-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Greek anthropologists are ignored.

 
22-06-1972 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Θα εξερευνηθε πλρως το σπ. Πετραλνων (κεμενο). Π. Σ. Αθανασιδης
22-06-1972 ELLINIKOS VORRAS (Greek North): Petralona cave will be fully explored. P. S. Athanassiadis
22-06-1972 Θα εξερευνηθε το Σπλαιο . Πετραλνων (βλ. επσης "Ανατροπς" Δ. Πουλιανο, 2006, σελ. 390).  
22-06-1972 Petralona cave will be fully explored. (cf. also "Reversals" in Dapnhne Poulianou, 2006, page 390).  
22-06-1972

ΕΣΤΙΑ:

Η  Ανθρωπολογικ ρευνα εν  Ελλδι.  Το  σπλαιο Πετραλνων.

 
22-06-1972

ΕSΤΙΑ (Focus):

The Anthropological research in Greece. The Petralona Cave

 
22-06-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 7):

Η αρχαιολογικ υπηρεσα δεν επιτρπει ρευνες στα .Πετρλωνα.
" "

MACEDONIA

page 7: The archaeological service does not allow investigations at Petralona.

 
22-06-1972

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

Παρπονα  διατυπνει  ο  πρεδρος   της Ανθρωπολογικς

Εταιρεας.
22-06-1972

ΝΕΑ POLITIA (New State):

Complaints are made by the president of the Anthropological Association

 
22-06-1972

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ:

Ανεκτμητοι  Αρχαιολογικο  θησαυρο  στο σπλαιο Πετραλνων.

 
22-06-1972

TA SIMERINA (The today):

Invaluable archaeological treasures at the Khalkidhiki's Petralona cave.

 
22-06-1972

;

Η εξερενησις του σπηλαου Πετραλνων και αι καταγγελαι του κ. Πουλιανο.

 
22-06-1972

?

The exploration of Petralona cave and the denunciations of Mr. Poulianos.

 
23-06-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

 Αρχαιολογικ.

 
23-06-1972

ACROPOLIS :

Archaeological.

 
23-06-1972

ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι):

 Δεν εμεθα απγονοι των Μογγλων αλλ χρα 500.000 ετν ζως.

 
23-06-1972

DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

We are not descendants of Mongols but a country with 500,000 years of life.

 
29-06-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Δεν κινδυνεουν οι αρχαιτητες: απαντ ο κ. Μαριντος  εις κ. Πουλιανν  
29-06-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

Antiquities are not at risk: answers Mr Marinatos to Mrs. Poulianos  
29-06-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

 Ο  κ.  Μαριντος απαντ εις  τον  κ. Πουλιανν.

 
29-06-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Mr. Marinatos replies to Mr. Poulianos.

 
29-06-1972

ΕΣΤΙΑ:

 ντονος απντησις του κ.  Σπ. Μαριντου εις τον κ. Πουλιανν.

 
29-06-1972

ΕSΤΙΑ (Focus):

 Intense answer by Mr. Sp. Marinatos to Mr. Poulianos.

 
29-06-1972

ΝΕΑ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

 Η Γενικ Διεθυνση αρχαιοττων απαντ διεξοδικς επ των ισχυρισμν του κ. Πουλιανο.

 
29-06-1972

ΝΕΑ POLITIA (New State):

The General Directorate of Antiquities responds in detail to Mr Poulianos' allegations.

 
29-06-1972

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ:

 Ο κ. Σπυρ. Μαριντος απαντ στην Ανθρωπολογικ Εταιρεα.

 
29-06-1972

TA SIMERINA (The today):

 Mr. Spyr. Marinatos responds to the Anthropological Association.

 
29-06-1972

SOFIA NEWS (Τα Να της Σφιας):

 First international congress of Thracian studies opens.

 
29-06-1972

SOFIA NEWS:

Ξεκιν τις εργασες του το πρτο συνδριο θρακικν σπουδν).

 
30-06-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

 Γελοιογραφα - Μαριντος κατ Πουλιανο.

 
30-06-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

 Cartoon - Marinatos versus Pοulianos.

 
30-06-1972

ΒΗΜΑ:

 Οξτατη απντηση της Αρχαιολογικς για το θμα του σπηλαου  Πετραλνων.

 
30-06-1972

VIMA (Step):

Strong answer of Archaeological (Service) on Petralona cavei ssue.

 
30-06-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Ματις και σκψεις σχετικ με  τις καταγγελες του κ. Πουλιανο. Πς  η Αρχαιολογικ Υπηρεσα  παρεμποδζει το ερευνητικ ργο των  Ελλνων ανθρωπολγων.

 
30-06-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Glances and thoughts concerning Mr Poulianos' complaints. How the Archaeological Service hinders the research work of Greek anthropologists.

 
02-07-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Σε  νθρωπο σε ελφι ανκει το κρανο  που βρθηκε  στην Κρτη; Ο κ.  Πουλιανς απαντ  στον  κ. Μαριντο.

 
02-07-1972

ACROPOLIS:

Does the skull found in Crete belong to a human or a deer? Mr. Poulianos replies to Mr. Marinatos.

 
02-07-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Ο κ.  Πουλιανς απαντ  στον κ. Μαριντο.

 

 

02-07-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

CLARIFICATIONS OF THE  GENERAL INSPECTION OF ANTIQUITIES. Mr. Poulianos replies to Mr. Marinatos.

 

 

02-07-1972

& 22-6-1972:Ο "διλογος"

κ. Πουλιανο και κ. Μριντου απ αμφτερες τις προηγομενες εφημερδες. .
02-07-1972

& 22-6-1972: & 22-6-1972: The "dialogue" between Mr. Poulianos and Mr. Marinatos from both of the previous newspapers

  .
03-07-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Κρανο ανθρπου και χι ελφου.  
03-07-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

Skull of a human and not a deer.  
03-07-1972

ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι):

Ο πρεδρος της Ανθρωπολογικς Εταιρας Ελλδος κ. Πουλιανς αντικροει τον κ. Μαριντο.  
03-07-1972

DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

The president of the Anthropological Association of Greece, Mr. Poulianos, opposes Mr. Marinatos.  
04-07-1972

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Αυτο εμαστε οι λληνες.  
04-07-1972

ELLINIKOS VORRAS (Greek North) :

These are us Greeks.  
03-07-1972

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ:

Η απντηση  του κ. Πουλιανο.  
03-07-1972

TA SIMERINA (The today):

The answer of Mr. Poulianos  
03-07-1972

ΒΗΜΑ:

Ανταπντηση σ' απντηση. Το θμα  της Ανθρωπολογικς.  
03-07-1972

VIMA (Step):

Reply in reply. The issue of the Anthropological (Association).  
03-07-1972

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Αι ανθρωπολογικα ρευναι και η συνχεια της διαμχης των κ.κ. Πουλιανο - Μαριντου.  
03-07-1972

VRADINI (Evening):

The anthropological research and the continuation of the controversy between Mrs. Poulianou - Marinatos.  
05-07-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ο κ. Πουλιανς δεν εζτησε δεια για ανασκαφς.  
05-07-1972

ACROPOLIS :

Mr. Poulianos did not ask permission for excavations.  
05-07-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Η δεια ερενης εις λληνας ανθρωπολγους.  
05-07-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Research permission to Greek anthropologists.  
07-07-1972

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:

νας παμπλαιος νθρωπος.  
07-07-1972

EPIKERA (Update):

A very old human being.  
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ (διαδικτυακ

ψηφιοποηση)
06-08-1972

MACEDONIA (page 19):

ANNOUNCEMENTS BY Mr. MARINATOS (Internet

digitization)
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ (φωτογραφα

ρθρου)
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ANNOUNCEMENTS BY MR MARINATOS (photo of the

article)
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ (κειμενογραφημνο)

 
06-08-1972

MACEDONIA (page 19):

ANNOUNCEMENTS BY MR MARINATOS (text).

 
11-08-1972

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.
Γιννης Συλλαντβος
11-08-1972

VRADINI (Evening):

The Petralona cave in Chalcidice.
Yannis Syllantavos
18-08-1972

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:

Σπλαιο κλειστ (επιστολ διαμαρτυρας).
Γιννης Συλλαντβος
18-08-1972

EPIKERA (Update):

Cave closed (letter of protest).
Yannis Syllantavos
19-08-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Θρκες - Κρτες εναι συγγενες ανθρωπολογικς.
Μ. Παρασκευαδης
19-08-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Thracians & Cretans are kin anthropologically.

Μ. Paraskevaidis

17-09-1972

DRITA (Tirana):

As concerns the Ilyriology Congress.
 
17-09-1972

ΝΤΡΙΤΑ (Τιρνων):

Αναφορικ με το Συνδριο Ιλλυριολογας.
 
30-09-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Η καταγωγ των αρχαων Ιλλυριν και των Αλβανν.
Μ. Παρασκευαδης
30-09-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

The origin of the ancient Illyrians and the Albanians.
Μ. Paraskevaidis
02-12-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Στη Χαλκιδικ  η αρχαιτερη  πανδα  της Ευρπης.  
02-12-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

In Chalcidice the most ancient fauna of Europe.  
30-12-1972

ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Νας Υρκης):

Ο πρτος νθρωπος το λλην. Συμφωνον εις συμπρασμα επιστημνων και Βρετανο ανθρωπολγοι  (... οι οποοι πντως παρλαβον μαζ των απ το σπλαιον Ασπροχλικον της Ηπερου 40.000 παλαιολιθικ ευρματα).

 
30-12-1972

(NY) ATLANTIS:

The first human was Greek. British anthropologists (... who, however, received 40,000 Palaeolithic findings from the Asprochalicon cave in Epirus), agree with this scientific conclusion.

 

 

Hemmer H. (1972) – Notes sur la position phylétique de l'homme de Petralona. Anthropologie, 76: 155-162.

Hemmer H. (1972) – Notes on the phyletic position of Petralona Man. Anthropologie, 76: 155-162.

Χμμερ Χ. (1972) Επισημνσεις για τη φυλετικ θση του ανθρπου των Πετραλνων. Ανθρωπολογα, 76: 155-162.

Πετροχελου Α. (1972) – Το σπλαιο των «Κκκινων Πετρν» (Πετρλωνα, Χαλκιδικ). Δελτο Ελληνικς Σπηλαιολογικς Εταιρεας, τ. ΧΙ (7): 160-164. Αθνα.

Petrocheilou A. (1972) - The Cave of the "Red Rocks" (Petralona, Khalkidhiki). Bulletin of the Speleological Association of Greece, XI(7): 160-164. Athens.

Poulianos A. (1972) – Some "sapiens" features of the Petralona skull. Abstracts in: F. Bordes (Ed) The Origin of Homo sapiens. Proc. Symposium, Sept. 1969, organized by UNESCO with INQUA. Paris.

Πουλιανός A. (1972) - Ορισμένα "sapiens" χαρακτηριστικά του κρανίου  Πετραλώνων. Περίληψη στην έκδοση του Φ. Μπορντ: Η καταγωγή των Homo sapiens. Πρακτικά Συμποσίου, Σεπτ. 1969, υπό την αιγίδα UNESCO και INQUA. Παρσι.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ