1972 (: 159 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

06-02-1972 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Οι γνωστοι παλαιοντολογικο θησαυρο της Β. Ελλδος. (Σημ: Μελντης για Πετρλωνα 80.000 τη).
Ν. Στγκος
06-02-1972 ELLINIKOS VORRAS (Greek North): The unknown palaeontological treasures of Northern Greece. (Note: Melentis sais Petralona is 80,000 years old).
Ν. Staggos
07-03-1972 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Το κρανον των Πετραλνων (επιστολ του Δ-ρα Γ. Τσουκαντ, Αντιπροδρου της ΑΕΕ).  
07-03-1972 ELLINIKOS VORRAS (Greek North):

Petralona's cranium (letter by Dr G. Tsoukantas, Vice-President of the AAG)

 
18-03-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Φρικτν γκλημα πριν 3450 χρνια.

 
18-03-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Horrible crime 3450 years ago.

 
18-03-1972

;

Απντηση ρη Πουλιανο για σκελετος Νιχωρων Μεσσηνας.

 
18-03-1972

?

Aris Poulianou's answer regarding the Nichoria  skeletons..

 
18-05-1972

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:

Να  γνωρσουμε  τις μορφς των προγνων μας.

 
18-05-1972

EPIKERA (Update):

Let us know how our ancestors looked.

 
22-06-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Κατεστρφη ο  σκελετς του Νεντερνταλ της Χαλκιδικς.

 
22-06-1972

ACROPOLIS:

The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed.

 
22-06-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Καταστρφονται  αρχαιολογικο ανεκτμητοι θησαυρο  καταγγλλει ο ανθρωπολγος ρης  Πουλιανς.

 
22-06-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

Invaluable archaeological treasures are destroyed, denounces the anthropologist Aris Poulianos.

 
22-06-1972

ΒΗΜΑ:

Σε απαγρευση ετθη η ανθρωπολογικ  ρευνα.

 
22-06-1972

VIMA (Step):

The Anthropological research has been banned.

 
22-06-1972

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα και τα προβλματ της.

 
22-06-1972

VRADINI (Evening):

The Anthropological Association and its problems.

 
22-06-1972

ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι):

Ο κ. ρης Πουλιανς καταγγλλει: εις κατστασιν απαγορεσεως κθε προσπθεια ερενης της Ανθρωπολογικς Εταιρεας.

 
22-06-1972

DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

Mr. Aris Poulianos denounces: every research effort of the Anthropological Association is in a state of prohibition.

 
22-06-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Αγνοονται οι λληνες  ανθρωπολγοι.

 
22-06-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Greek anthropologists are ignored.

 
22-06-1972 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Θα εξερευνηθε πλρως το σπ. Πετραλνων (κεμενο). Π. Σ. Αθανασιδης
22-06-1972 ELLINIKOS VORRAS (Greek North): Petralona cave will be fully explored. P. S. Athanassiadis
22-06-1972 Θα εξερευνηθε το Σπλαιο Πετραλνων (βλ. επσης "Ανατροπς" Δ. Πουλιανο, 2006, σελ. 390).  
22-06-1972 Petralona cave will be fully explored. (cf. also "Reversals" in Dapnhne Poulianou, 2006, page 390).  
22-06-1972

ΕΣΤΙΑ:

Η  Ανθρωπολογικ ρευνα εν  Ελλδι.  Το  σπλαιο Πετραλνων.

 
22-06-1972

ΕSΤΙΑ (Focus):

The Anthropological research in Greece. The Petralona Cave

 
22-06-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 7):

Η Αρχαιολογικ Υπηρεσα δεν επιτρπει ρευνες στα Πετρλωνα.  
" "

MACEDONIA

page 7: The Archaeological Service does not allow investigations at Petralona.

 
22-06-1972

ΝΕΑ ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

Παρπονα  διατυπνει ο πρεδρος της Ανθρωπολογικς Εταιρεας.

 
22-06-1972

ΝΕΑ POLITIA (New State):

Complaints are made by the president of the Anthropological Association.

 
22-06-1972

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ:

Ανεκτμητοι Αρχαιολογικο θησαυρο στο σπλαιο Πετραλνων.

 
22-06-1972

TA SIMERINA (The today):

Invaluable archaeological treasures at Petralona cave.

 
22-06-1972

;

Η εξερενησις του σπηλαου Πετραλνων και αι καταγγελαι του κ. Πουλιανο.

 
22-06-1972

?

The exploration of Petralona cave and the denunciations of Mr. Poulianos.

 
23-06-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

 Αρχαιολογικ.

 
23-06-1972

ACROPOLIS :

Archaeological (issues).

 
23-06-1972

ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι):

Δεν εμεθα απγονοι των Μογγλων, αλλ χρα 500.000 ετν ζως.

 
23-06-1972

DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

We are not descendants of Mongols but a country with 500,000 years of life.

 
29-06-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Δεν κινδυνεουν οι αρχαιτητες: απαντ ο κ. Μαριντος εις κ. Πουλιανν.  
29-06-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

Antiquities are not at risk: answers Mr Marinatos to Mrs. Poulianos.  
29-06-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

 Ο  κ.  Μαριντος απαντ εις  τον  κ. Πουλιανν.

 
29-06-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Mr. Marinatos replies to Mr. Poulianos.

 
29-06-1972

ΕΣΤΙΑ:

ντονος απντησις του κ.  Σπ. Μαριντου εις τον κ. Πουλιανν.

 
29-06-1972

ΕSΤΙΑ (Focus):

 Intense answer of Mr. Sp. Marinatos to Mr. Poulianos.

 
29-06-1972

ΝΕΑ  ΠΟΛΙΤΕΙΑ:

 Η Γενικ Διεθυνση αρχαιοττων απαντ διεξοδικς επ των ισχυρισμν του κ. Πουλιανο.

 
29-06-1972

ΝΕΑ POLITIA (New State):

The General Directorate of Antiquities responds in detail to Mr Poulianos' allegations.

 
29-06-1972

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ:

 Ο κ. Σπυρ. Μαριντος απαντ στην Ανθρωπολογικ Εταιρεα.

 
29-06-1972

TA SIMERINA (The today):

 Mr. Spyr. Marinatos responds to the Anthropological Association.

 
29-06-1972

SOFIA NEWS (Τα Να της Σφιας):

 First international congress of Thracian studies opens.

 
29-06-1972

SOFIA NEWS:

Ξεκιν τις εργασες του το πρτο συνδριο θρακικν σπουδν).

 
30-06-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

 Γελοιογραφα / Μαριντος κατ Πουλιανο.

 
30-06-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

 Cartoon / Marinatos versus Pοulianos.

 
30-06-1972

ΒΗΜΑ:

 Οξτατη απντηση της Αρχαιολογικς για το θμα του σπηλαου  Πετραλνων.

 
30-06-1972

VIMA (Step):

Strong answer of Archaeological (Service) on Petralona cave matter.

 
30-06-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Ματις και σκψεις σχετικ με  τις καταγγελες του κ. Πουλιανο. Πς  η Αρχαιολογικ Υπηρεσα  παρεμποδζει το ερευνητικ ργο των  Ελλνων ανθρωπολγων.

 
30-06-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Glances and thoughts concerning Mr Poulianos' complaints. How the Archaeological Service hinders the research work of Greek anthropologists.

 
02-07-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Σε  νθρωπο σε ελφι ανκει το κρανο  που βρθηκε  στην Κρτη; Ο κ. Πουλιανς απαντ στον κ. Μαριντο.

 
02-07-1972

ACROPOLIS:

Does the skull found in Crete belong to a human or a deer? Mr. Poulianos replies to Mr. Marinatos.

 
02-07-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ. Ο κ.  Πουλιανς απαντ  στον κ. Μαριντο.

 

 

02-07-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

CLARIFICATIONS OF THE  GENERAL INSPECTION OF ANTIQUITIES. Mr. Poulianos replies to Mr. Marinatos.

 

 

02-07-1972

& 22-6-1972: Ολκληρη η "αντιπαρθεση" ανμεσα

σε Πουλιαν και κ. Μριντο απ τις προηγομενες δο εφημερδες.  
02-07-1972

& 22-6-1972: & 22-6-1972: All of the confrontation between Poulianos and Marinatos as regards both of the previous newspapers.

  .
03-07-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Κρανο ανθρπου και χι ελφου.  
03-07-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

Skull of a human and not of a deer.  
03-07-1972

ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι):

Ο πρεδρος της Ανθρωπολογικς Εταιρας Ελλδος κ. Πουλιανς αντικροει τον κ. Μαριντο.  
03-07-1972

DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

The president of the Anthropological Association of Greece, Mr. Poulianos, opposes Mr. Marinatos.  
04-07-1972

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Αυτο εμαστε οι λληνες.  
04-07-1972

ELLINIKOS VORRAS (Greek North) :

These are us Greeks.  
03-07-1972

ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ:

Η απντηση  του κ. Πουλιανο.  
03-07-1972

TA SIMERINA (The today):

The answer of Mr. Poulianos.  
03-07-1972

ΒΗΜΑ:

Ανταπντηση σε απντηση. Το θμα  της Ανθρωπολογικς.  
03-07-1972

VIMA (Step):

Reply to reply. The issue of the Anthropological (Association).  
03-07-1972

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Αι ανθρωπολογικα ρευναι και η συνχεια της διαμχης των κ.κ. Πουλιανο - Μαριντου.  
03-07-1972

VRADINI (Evening):

The anthropological research and the continuation of the controversy between Mrs. Poulianos - Marinatos.  
05-07-1972

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ο κ. Πουλιανς δεν εζτησε δεια για ανασκαφς.  
05-07-1972

ACROPOLIS :

Mr. Poulianos did not ask permission for excavations.  
05-07-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Η δεια ερενης εις λληνας ανθρωπολγους.  
05-07-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Research permission to Greek anthropologists.  
07-07-1972

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:

νας παμπλαιος νθρωπος.  
07-07-1972

EPIKERA (Update):

A very old human being.  
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ

 
06-08-1972

MACEDONIA (page 19):

ANNOUNCEMENTS OF Mr. MARINATOS

 
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ (φωτογραφα

ρθρου)
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ANNOUNCEMENTS BY MR MARINATOS (photo of the

article)
06-08-1972

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (σελ. 19):

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΤΟΥ κ. ΜΑΡΙΝΑΤΟΥ (κειμενογραφημνο)

 
06-08-1972

MACEDONIA (page 19):

ANNOUNCEMENTS BY MR MARINATOS (text).

 
11-08-1972

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.
Γιννης Συλλαντβος
11-08-1972

VRADINI (Evening):

The Petralona cave in Chalcidice.
Yannis Syllantavos
18-08-1972

ΕΠΙΚΑΙΡΑ:

Σπλαιο κλειστ (επιστολ διαμαρτυρας).
Γιννης Συλλαντβος
18-08-1972

EPIKERA (Update):

Cave closed (letter of protest).
Yannis Syllantavos
19-08-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Θρκες - Κρτες εναι συγγενες ανθρωπολογικς.
Μ. Παρασκευαδης
19-08-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

Thracians & Cretans are kin anthropologically.

Μ. Paraskevaidis

17-09-1972

DRITA (Tirana):

As concerns the Ilyriology Congress.
 
17-09-1972

ΝΤΡΙΤΑ (Τιρνων):

Αναφορικ με το Συνδριο Ιλλυριολογας.
 
30-09-1972

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Η καταγωγ των αρχαων Ιλλυριν και των Αλβανν.
Μ. Παρασκευαδης
30-09-1972

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

The origin of the ancient Illyrians and the Albanians.
Μ. Paraskevaidis
02-12-1972

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Στη Χαλκιδικ  η αρχαιτερη  πανδα  της Ευρπης.  
02-12-1972

APOGEUMATINI (Afternoon):

In Chalcidice the most ancient fauna of Europe.  
30-12-1972

ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Νας Υρκης):

Ο πρτος νθρωπος το λλην. Συμφωνον εις συμπρασμα επιστημνων και Βρετανο ανθρωπολγοι  (... οι οποοι πντως παρλαβον μαζ των απ το σπλαιον Ασπροχλικον της Ηπερου 40.000 παλαιολιθικ ευρματα).

 
30-12-1972

(NY) ATLANTIS:

The first human was Greek. British anthropologists (... who, however, received 40,000 Palaeolithic findings from the Asprochalicon cave in Epirus), agree with this scientific conclusion.

 

 

 

Αθανασιδης Π. (1972) – Θα εξερευνηθε πλρως το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Athanassiadis P. (1972) – Petralona cave will be fully explored (cf. Press 22 of June). Thessalonica.

Hemmer H. (1972) – Notes sur la position phylétique de l'homme de Petralona. Anthropologie, 76: 155-162.

Hemmer H. (1972) – Notes on the phyletic position of Petralona Man. Anthropologie, 76: 155-162.

Χμμερ Χ. (1972) – Επισημνσεις για τη φυλετικ θση του ανθρπου των Πετραλνων. Ανθρωπολογα, 76: 155-162.

Μαριντος Σ. (1972 a) – Δεν κινδυνεουν οι αρχαιτητες (πρβλ. Τπο 29 Ιουνου). Αθνα.

Marinatos S. (1972 a) – Antiquities are not at risk (cf. Press of June 29). Athens.

Μαριντος Σ. (1972 b) – ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ της Γενικς Διεθυνσης Αρχαιοττων (πρβλ. Τπο 6 Αυγοστου). Αθνα.

Marinatos S. (1972 b) – ANNOUNCEMENTS of the (Greek) Archaeological Service (cf. Press August the 6th). Athens.

Μαριντος Σ. (1972 c) – Ανταπντησις εις τον κ. Πουλιανν (πρβλ. Τπο 29 Ιουνου, 2 και 3 Ιουλου, 6 Αυγοστου και 29 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Marinatos S. (1972 c) – Answer to Mr. Poulianos (cf. Press 29 of June, July the 2nd & 3rd, August the 6th & Sept. 29). Athens.

Μελντης I. (1972) – Οι γνωστοι παλαιοντολογικο θησαυρο της Β. Ελλδος (πρβλ. Τπο 2 Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Melentis J. (1972) – The unknown palaeontological treasures of Northern Greece (cf. Press February the 6th). Thessalonica.

Παρασκευαδης Μ. (1972 a) – Θρκες και Κρτες εναι συγγενες ανθρωπολογικς (πρβλ. Τπο 19 Αυγοστου ). Αθνα.

Paraskevaidis Μ. (1972 a) – Thracians & Cretans are anthropologically kin (cf. Press 19 of August). Athens.

Παρασκευαδης Μ. (1972 b) – Θρκες και Κρτες εναι συγγενες ανθρωπολογικς (πρβλ. Τπο 19 Αυγοστου ). Αθνα.

Paraskevaidis Μ. (1972 b) – Thracians & Cretans are anthropologically kin (cf. Press 30 of September). Athens.

Πετροχελου Α. (1972) – Το σπλαιο των «Κκκινων Πετρν» (Πετρλωνα, Χαλκιδικ). Δελτο Ελληνικς Σπηλαιολογικς Εταιρεας, τ. ΧΙ (7): 160-164. Αθνα.

Petrocheilou A. (1972) – The Cave of the "Red Rocks" (Petralona, Khalkidhiki). Bulletin of the Speleological Association of Greece, XI(7): 160-164. Athens.

Πουλιανς A. (1972 a) – να γκλημα 3450 ετν (πρβλ. Τπο 18 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 a) – A crime 3450 years old (cf. Press March 18th). Athens.

Πουλιανς A. (1972 b) – Αναφορικ με τους σκελετος Νιχωρων Μεσσηνας (πρβλ. Τπο 18 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 b) – Regarding the Nichoria  skeletons (cf. Press March 18th). Athens.

Πουλιανς A. (1972 c) – Κατεστρφη ο  σκελετς του Νεντερνταλ της Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 c) – The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 d) – Καταστρφονται   ανεκτμητοι αρχαιολογικο θησαυρο (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 d) – Invaluable archaeological treasures are destroyed (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 e) – Σε απαγρευση ετθη η ανθρωπολογικ  ρευνα (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 e) – The Anthropological research has been banned (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 f) – Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα και τα προβλματ της (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 f) – The Anthropological Association and its problems (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 g) – Σε κατσταση απαγρευσης κθε προσπθεια ρευνας της Ανθρωπολογικς Εταιρεας (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 g) – Every research effort of the Anthropological Association is in a state of prohibition (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 h) – Αγνοονται οι λληνες  ανθρωπολγοι (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 h) – Greek anthropologists are ignored (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 i) – Η Αρχαιολογικ Υπηρεσα δεν επιτρπει ρευνες στα Πετρλωνα (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1972 i) – The Archaeological Service does not allow investigations at Petralona (cf. Press June 22). Thessalonica.

Πουλιανς A. (1972 j) – Κατεστρφη ο  σκελετς του Νεντερνταλ της Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 j) – The skeleton of Khalkidhiki's Neanderthal has been destroyed (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 k) – Δεν εμεθα απγονοι των Μογγλων, αλλ χρα 500.000 ετν ανθρπινης ζως (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 k) – We are not descendants of Mongols but a country with 500,000 years of human life (cf. Press June 22). Athens.

Πουλιανς A. (1972 l) – Κρανο ανθρπου και χι ελφου (πρβλ. Τπο 3 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 l) – Skull of a human and not of a deer (cf. Press July the 3rd). Athens.

Πουλιανς A. (1972 m) – Σπλαιο κλειστ (πρβλ. Τπο 18 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 m) – Cave closed (cf. Press August the 18th). Athens.

Πουλιανς A. (1972 n) – Θρκες και Κρτες εναι συγγενες ανθρωπολογικς (πρβλ. Τπο 19 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 n) – Thracians & Cretans are anthropologically kin (cf. Press August the 18th). Athens.

Πουλιανς A. (1972 o) – Η καταγωγ των αρχαων Ιλλυριν κι Αλβανν (πρβλ. Τπο 30 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1972 o) – The origin of the ancient Illyrians and the Albanians (cf. Press August 30). Athens.

Poulianos A. (1972 q) – Some "sapiens" features of the Petralona skull. Abstracts in: F. Bordes (Ed.) The Origin of Homo sapiens. Proc. Symposium, Sept. 1969, organized by UNESCO with INQUA. Paris.

Πουλιανός A. (1972 q) – Ορισμένα "sapiens" χαρακτηριστικά του κρανίου  Πετραλώνων. Περίληψη στην έκδοση του Φ. Μπορντ: Η καταγωγή των Homo sapiens. Πρακτικά Συμποσίου, Σεπτ. 1969, υπό την αιγίδα UNESCO και INQUA. Παρσι.

Τσουκαντς Γ. (1972) – Το κρανον των Πετραλνων (πρβλ. Τπο 7 Μαρτου). Αθνα.

Tsoukantas G. (1972) – The Petralona cranium (cf. Press March the 7th). Athens.

Staggos Ν. (1972) – The unknown palaeontological treasures of Northern Greece (cf. Press of 6th February). Thessalonica.

Στγκος Ν. (1972) – Οι γνωστοι παλαιοντολογικο θησαυρο της Β. Ελλδος (πρβλ. Τπο 24 Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Syllantavos Y. (1972) – The Petralona cave in Chalcidice (cf. Press August the 11th). Athens.

Συλλαντβος Γ. (1972) – Το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 11 Αυγοστου). Αθνα.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS