1996 (: 68 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 1996 ΔΑΥΛΟΣ: Στη γη της Μακεδονας εμφανσθηκε ο νθρωπος.  
Jan. - 1996 DAVLOS (Torch): The human kind appeared in the land of Macedonia.  
Γεν. - 1996 ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ: 35 χρνια απ την ανερεση του Αρχανθρπου στο σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς. N. Πουλιανς
Jan. - 1996 MANDRAGORAS (Mandrake): 35 years since the discovery of the Khalkidhiki’s ’s Archanthropus. N. Poulianos
28-02-1996 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Η αρχαιτερη "Κυρ" του Αιγαου. Ππη Σκαρλ
28-02-1996 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): The earliest "Lady" of the Aegean. Pepi Skarli
10-06-1996 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Απντηση "Συλλγου Φλων" Ανθρωπολογικο Μουσεου Πετραλνων. Απ. Γτσιας
10-06-1996 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): Reply by the "Friends club" of the Petralona Anthropological Museum. Ap. Gatsias
16-06-1996 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ελληνικ σπλαια. Γ. Παπαθανασπουλος
16-06-1996 KATHIMERINI (Daily): Greek caves. G. Papathanassopoulos
21-06-1996 ΚΗΡΥΞ ΧΑΝΙΩΝ: Τσκισε κκκαλα η ομιλα του ρη Πουλιανο στην πλη μας. Ε. Αλιφιερκης και Σ. Δοξκης
21-06-1996 KYRIX CHANION (Candia's Preacher): A marvelous speech of Aris Poulianos in our city. Ε. Alifierakis & S. Doxakis
22-06-1996 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Για τη χρηματοδτηση του Μουσεου Πετραλνων. Σλλογος Φλων Ανθρωπολογικο Μουσεου Πετραλνων Χαλκιδικς.  
22-06-1996 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki)::

For the finance of the Petralona Museum. The Association of Friends of the Anthropological Museum of Petralona, Khalkidhiki.

 
05-10-1996 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ομιλα ρη Πουλιανο στην Τργλια.  
05-10-1996 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): Aris Poulianos speech in Triglia.  
12-10-1996 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Το Σπλαιο Πετραλνων στον Πουλιαν.  
12-10-1996 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): The Petralona Cave to Poulianos.  
16-10-1996 FORTHNET: Να συγκλονιστικ στοιχεα για το χρο και το χρνο της εμφνισης του ανθρπου στη Γη. ρης Πουλιανς
16-10-1996 ΦΟΡΘΝΕΤ: New sensational evidence about the space and time of human's appearance on Earth. Aris Poulianos
20-10-1996 ΑΥΓΗ: Σκεπζονται με ασβστη τοιχογραφες εν τει 1996 στην Ελλδα... Κ. Σταυρπουλος
20-10-1996 AVGI (Done): Covered with lime, (colored) frescoes in the year 1996 in Greece... Κ. Stavropoulos
07-11-1996 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Σε χρια Αυστριακο ο "Μινωικς Μικροκφαλος". Σκνδαλο ιστορικς σημασας.  
07-11-1996 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): In the hands of an Austrian (ie. German Nazi resorte in Viena) the "Minoan Microcephale". A scandal of historical significance.  
18-11-1996 TIME: Book review (Καταγωγ ελληνικο πολιτισμο).  
18-11-1996 ΤΑΜ (Χρνος): Book review (Origin of Greek Culture).  
22-11-1996 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Ο αρχαιτερος νθρωπος της Γης ταν Χαλκιδικιτης; Θανσης Ζερμπλης
22-11-1996 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): The eldest human on Earth was from Khalkidhiki? Thanassis Zerbilis
28-11-1996 ΑΥΓΗ: Στη Χαλκιδικ το αρχαιτερο απολθωμα.  
28-11-1996 AVGI (Done):

In Khalkidhiki the oldest fossil.

 
28-11-1996 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Oστ ανθρπου 11 εκ. ετν.  
28-11-1996 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): Human bones 11 million years old.  
30-11-1996 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Μακεδνας ο πρτος νθρωπος!  
30-11-1996 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): Macedonian the first human!  
30-11-1996 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ: Αμφισβητε τον Δαρβνο ο ρης Πουλιανς. Λ.Λοτσιπουλος
30-11-1996 ELEYTHEROS (Free): Aris Poulianos doubts Darwin L. Lotsiopoulos
30-11-1996 ΕΞΟΥΣΙΑ: Κοιτδα του ανθρωπνου γνους η Μακεδονα.  
30-11-1996 EXOUSSIA (Power): Cradle of human kind is Macedonia.  
21-12-1996 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Γιατ παραμνει κλειστ το Σπλαιο Πετραλνων; Β. Γιοβανοδας
21-12-1996 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): Why does the Petralona Cave remain closed? V. Jovanudas

 

 

 

Alifierakis Ε. & S. Doxakis (1996) – A marvelous speech of Aris Poulianos in our city (cf. Press 21 of June). Candia.

Αλιφιερκης Ε. και Σ. Δοξκης (1996) – Τσκισε κκκαλα η ομιλα του ρη Πουλιανο στην πλη μας (πρβλ. Τπο 21 Ιουνου). Χανι.

Gatsias A. (1996) – Reply by the "Friends club" of the Petralona Anthropological Museum (cf. Press 10 of June). Nea Moudania.

Γτσιας A. (1996) – Απντηση "Συλλγου Φλων" Ανθρωπολογικο Μουσεου Πετραλνων (πρβλ. Τπο 10 Ιουνου). Να Μουδανι.

Grunn R. (1996) – A re-analysis of electron spin resonance dating results associated with the Petralona hominid. Journal of Human Evolution, 30: 227-241.

Γκρουν Ρ. (1996) – Μια επανεξταση των αποτελεσμτων χρονολγησης συντονισμο στροφορμς ηλεκτρονων που σχετζονται με τον ανθρωπδη των Πετραλνων. Journal of Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 30: 227-241.

Jovanudas V. (former PM, 1996) – Why does the Petralona Cave remain closed? (cf. Press 22 of December). Nea Moudania.

Γιοβανοδας Β. (πρην Βουλευτς, 1996) – Γιατ παραμνει κλειστ το Σπλαιο Πετραλνων; (πρβλ. Τπο 22 Δεκεμβρου). Να Μουδανι.

Lotsiopoulos L. (1996) – Aris Poulianos doubts Darwin (cf. Press 30 of November). Athens.

Λοτσιπουλος Λ. (1996) – Αμφισβητε τον Δαρβνο ο ρης Πουλιανς (πρβλ. Τπο 30 Νοεμβρου). Αθνα.

Papathanassopoulos G. (1996) – Greek caves (cf. Press 16 of June). Athens.

Παπαθανασπουλος Γ. (1996) – Ελληνικ σπλαια (πρβλ. Τπο 16 Ιουνου). Αθνα.

Πουλιανς A. (1996 a) – Η παλαιολιθική εποχή στη Μακεδονία (Ελλς). Αρχαιολογία και Τέχνες, τ. 60, σελ. 17-18. Αθνα.

Poulianos A. (1996 a) – The Palaeolithic in Macedonia (Greece). Archaeology & Arts, 60: 17-18. Athens.

Poulianos A. (1996 b) – New sensational evidence about the space and time of human's appearance on Earth (cf. Press of Jan. & October 16). Athens.

Πουλιανς Α. (1996 b) – Να συγκλονιστικ στοιχεα για το χρο και το χρνο της εμφνισης του ανθρπου στη Γη (πρβλ. Τπο Ιαν. και 16 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos N. (1996 a) – Petralona provides a new dating to the Boxgrove site excavations. Poster to the 10th Congress of the European Anthropological Assocociation, 19-22 August 1996. Brussels.

Πουλιανς N. (1996 a) – Τα Πετρλωνα παρχουν μια να χρονολγηση για την ανασκαφικ θση του Μπξγκρουβ. Αφσα στο 10ο Συνδριο της Ευρωπακς Ανθρωπολογικς νωσης, 19-22 Αυγοστου 1996. Βρυξλλες.

Πουλιανς N. (1996 b) – 35 χρνια απ την ανερεση του Αρχανθρπου στο σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς. ΜΑΝΔΡΑΓΟΡΑΣ. Αθνα.

Poulianos N. (1996 b) – 35 years since the discovery of the Chalkidiki’s Archanthropus. Mandragoras. Athens.

Skarli P. (1996) – The earliest "Lady" of the Aegean (cf. Press 28 February). Athens.

Σκαρλ Π. (1996) – Η αρχαιτερη "Κυρ" του Αιγαου (πρβλ. Τπο 28 Φεβρουαρου). Αθνα.

Stavropoulos A. (1996) – Covered with lime, (colored) frescoes in the year 1996 in Greece... (at Petralona cave’s Museum, cf. Press 20 of October). Athens.

Σταυρπουλος Κ. (1996) – Σκεπζονται με ασβστη τοιχογραφες εν τει 1996 στην Ελλδα... (στο Μουσεο του Σπηλαου Πετραλνων, πρβλ. Τπο 20 Οκτωβρου). Αθνα.

Tsoukala E. (1996) – Comparative study of ursid remains from the Quaternary of Greece, Turkey and Israel. Acta Zool. Cracoviensa, 39 (1): 571576, Krakow.

Τσουκαλ Ε. (1996) – Συγκριτικ μελτη των κατλοιπων ursid (αρκτιδν) απ το Τεταρτογεννς της Ελλδας, της Τουρκας και του Ισραλ. Acta Zool. Cracoviensa, 39 (1): 571576, Κρακοβα.

Zerbilis Th. (1996) – The oldest human on Earth was from Khalkidhiki? (cf. Press 22 of November). Nea Moudania.

Ζερμπλης Θ. (1996) – Ο αρχαιτερος νθρωπος της Γης ταν Χαλκιδικιτης; (πρβλ. Τπο 22 Νοεμβρου). Να Μουδανι.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS