1971 (: 50 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

09-01-1971 ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ: Πργονος των βαλκανικν λαν υπρξε ο "Πετραλνιος νθρωπος".
Δημ. Γουσδης
09-01-1971 TA SIMERINA (The today): Ancestor of the Balkan peoples was the "Petralonian Man.
Dim. Goussidis
16-03-1971 ΒΗΜΑ: Ο νθρωπος ζοσε στην Ελλδα προ 500.000 ετν.
Στ. Μαρμαρινς
16-03-1971 VIMA (Step): Humans lived in Greece 500,000 years ago.
St. Marmarinos
17-03-1971 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: 500.000 χρνια ανθρπινης ζως στην Ελλδα.
 
17-03-1971 APOGEUMATINI (Afternoon): 500,000 years of human life in Greece.
 
18-03-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Ποιοι εμεθα οι λληνες και ο πολιτισμς μας.
Διον. Παντσας
18-03-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): Who are we Greeks and our culture?
Dion. Panitsas
21-03-1971 ΒΗΜΑ: Εμπρς σ' να σκελετ (χρονογρφημα).
Π. Παλαιολγος
21-03-1971 VIMA (Step): In front of a skeleton (chronograph).
P. Paleologos
24-03-1971 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Διλεξις του κ. Πουλιανο δια το σπλαιον των Πετραλνων.  
24-03-1971 ELLINIKOS VORAS (Greek North): Lecture of Mr. Poulianos regarding Petralona cave.  
24-3-1971

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σελ. 9:

Διλεξις του κ. Πουλιανο εις Εταιρεαν Μακεδονικν Σπουδν  
24-3-1971

ΜΑCΕDONIA page 9:

Lecture of Mr. Poulianos in the Association of Macedonian Studies

 
24-03-1971 ΝΕΑ ΑΛΗΘΕΙΑ (Θεσσαλονκης): Στην Μακεδονα υπρχαν νθρωποι πριν 500.000 χρνια. Κ. Τσαροχας
24-03-1971 NEA ALITHIA (Thessaloniki’s New Truth):

In Macedonia there were people 500,000 years ago.

Κ. Tsarouchas
29-03-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Ο κορυφαος ανθρωπολγος κ. ρ. Πουλιανς ανογει νους δρμους εις την επιστμην.
Στ. Λιππιτης
29-03-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen):

The top anthropologist, Mr. Ar. Poulianos opens new paths to science.

St. Lippiotis
02-04-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Η… κθοδος των Ινδοευρωπακν φυλν, εν ο ελλαδικς χρος κατοικετο 500.000 τη!
 
02-04-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The... descent of the Indo-European tribes, while the Greek territory was peopled since 500,000 years ago!
 
11-05-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Οι αρχαιτεροι κτοικοι του Αιγαου. Ανακοινσεις του κ. ρη Πουλιανο.
 
11-05-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The most ancient inhabitants of the Aegean. Announcements of Mr. Aris Poulianos.  
01-08-1971 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Στην Ελλδα τα χνη του αρχαιοτρου ανθρπου της Ευρπης. Οι Σαρακατσνοι απ' τους πιο παλαιος λαος.
Γ. Καργιωργας
01-08-1971 ACROPOLIS: In Greece the traces of the oldest man of Europe. Sarakatsani among the eldest peoples.
G. Karagiorgas
01-08-1971 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: "Η καταγωγ των Κρητν" του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο.
Γ. Καργιωργας
01-08-1971 ACROPOLIS: "The origins of the Cretans" by the anthropologist Aris Poulianos.
G. Karagiorgas
01-08-1971 ; Η ελληνικ εθνογνεση. Μια παρουσαση του βιβλου του ρη Πουλιανο "Η Προλευση των Ελλνων".
Νικ. Ψυροκης
01-08-1971 ? The Greek ethnogennesis. A presentation of Aris Poulianos' book "The The Origin of the Greeks".
Νικ. Psyroukis
07-08-1971 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Ο πληθυσμς της Κρτης παραμνει αναλλοωτος.
Μηνς Νησιτης
07-08-1971 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): The population of Crete remains unchanged.
Minas Nissiotis
13-08-1971 ΒΗΜΑ: ρη Πουλιανο: " Η καταγωγ των Κρητν ".
 
13-08-1971 VIMA (Step): Aris Poulianos: "The Origin of the Cretans".
 
15-09-1971 ΝΕΑ: " Η καταγωγ των Κρητν ".
Σ. Α.
15-09-1971 NEA (News): “The Origin of the Cretans”.
S. Α.
26-09-1971 ΕΘΝΙΚΗ ΦΩΝΗ (Χανων): Η καταγωγ των Κρητν.
Κ. Ιγγλεζκης
26-09-1971 ETHNIKI FONI (Chania -National Voice): The Origin of the Cretans.
Κ. Iglessakis
28-09-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Η καταγωγ των Κρητν και η  ανθρωπολογικ ρευνα.  
28-09-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The Origin of the Cretans and the anthropological research.  
30-09-1971 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Η καταγωγ των Κρητν και το επιστημονικ σγγραμμα του . Πουλιανο.  
30-09-1971 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): The Origin of the Cretans and the scientific writing.  

 

Μελντης Γ. (1971) – Το σπλαιο Πετραλνων. (Στην «Ιστορα του Ελληνικο θνους», σελ. 25). κδοση της Ακαδημας Αθηνν.

Melentis J. (1971) – Petralona Cave. (In the "History of the Greek Nation", p. 25). Academy of Sciences Edition. Athens.

Poulianos N. (1971) – Petralona: A middle Pleistocene Cave in Greece. Archaeology, 24: 6-11.

Πουλιανς Ν. (1971) – Πετρλωνα: να Μεσοπλειστοκαινικ Σπλαιο στην Ελλδα. Archaeology (Αρχαιολογα), 24: 6-11.

Shutt G. (1971) – Die Hyenen der mosbacher Sande (Altpleistozan Wiesbaden / Hessen) mit einen beitrug zur Stammesgeschichte der Gattung Crocuta. Naturv. Arch., 10: 29-76. Mainz.

Σ(σ)ουτ Γ. (1971) - Οι αινες απ το Μσμπαχ (Κτω Πλειστκαινο, Βισμπντεν, Χσσεν) με συμβολ στη γενεαλογικ ιστορα του γνους Crocuta. Μιντς. Naturv. Arch. (Αρχεο της Φσης), 10: 29-76.

Shutt G. (1971) – The hyenas of the Mosbach sands (Lower Pleistocene Wiesbaden / Hessen) with a contribution to the genealogical history of the genus Crocuta. Naturv. Arch., 10: 29-76. Mainz.

Sickenberg O. (1971) – Revision der Wirbeltierfauna der Hohle Petralona (Grieschenland). Annales Géologiques des Pays Helléniques, 23: 230-264. (Athen).

Ζκενμπεργκ Ο. (1971) – Αναθερηση της πανδας των σπονδυλωτν απ το σπλαιο Πετραλνων (Ελλδα). Γεωλογικ Χρονικ των Ελληνικν Χωρν, 23: 230-264. Αθνα.

Sickenberg O. (1971) – Revision of the vertebrate fauna from Petralona cave (Greece). Geological Annals of the Hellenic Countries, 23: 230-264. Athens.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ