1970 (: 4 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

09-07-1970 ΤΑ ΣΗΜΕΡΙΝΑ: Δο τποι ανθρπων κυριαρχον στην Βαλκανικ.  
09-07-1970 TA SIMERINA (Today): Two (anthropological) types of people predominate in the Balkans.  

 

Πουλιανς Α. (1970) – Δο τποι ανθρπων κυριαρχον στην Βαλκανικ (ρθρο που δημοσιεθηκε στα "Σημεριν").

Poulianos A. (1970) – Two (anthropological) types of people predominate in the Balkans (article published in "Simerina").

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS