2008 (: 17 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

 

 

  .
01-01-2008

Υπερπληθυσμς, διεθνς

συμφιλωση - συνεργασα και οι κλιματικς αλλαγς (στα Ελληνικ).
01-01-2008

OVERPOPULATION -

International COOPERATION & CLIMATIC CHANGES (in English).
16-01-2008 ΕΠΣΒΕ 102 προς ΑΕΕ για υποβολ προπολογισμο σπηλαου Πετραλνων.  
28-01-2008 Απντηση ΑΕΕ σε ΕΠΣΒΕ πως δεν ευσταθον σα αναφρονται (16-1) για προπολογισμ Σ.Π.  
04-04-2008 Μνυση ΕΠΣΒΕ 851 κατ Πουλιανν για δθεν οικοδ. δραστηριτητες στο Σπ. Πετραλνων.  
17-04-2008 ΕΠΣΒΕ 7 προς ΓΔΑΠΚ κατ ΑΕΕ για δθεν παρνομες δραστηριτητες στο Σπ. Πετραλνων.  
03-07-2008

Αναγωγ ελληνικν λξεων

στην εποχ του λθου - Ανακονωση στο 1ο Συνδριο Νεοελληνικς. .
22-10-2008 ΕΠΣΒΕ 77 ξαν προς ΓΔΑΠΚ για δθεν παρνομες δραστηριτητες της ΑΕΕ στο Σ. Π.  
29-10-2008 Μνυση ΕΠΣΒΕ 2559 κατ Πουλιανν περ δθεν λαθρανασκαφν - κειμενογραφημνο.  
29-10-2008 δια (η νω) μνηση ΕΠΣΒΕ κατ Πουλιανν περ δθεν ανασκαφν - original. Πρβλ. 2011
30-10-2008 Η ΓΔΑΠΚ διαβιβζει στο Διοικητικ τη μνηση ΕΠΣΒΕ 2559 περ δθεν λαθρανασκαφν κλπ.  
25-11-2017

-πρβλ.- Αναγωγ ελλ. λξεων

στην εποχ λθου / Αναπαραγωγ στα "διαδραστικ" απ Σ. Μακρ.  

 

Poulianos N. A. (2008a) - Petralonae Palaeolithicum - The eldest technology of modern humans, pp. 340. Athens.

Poulianos N. A. (2008b) - Αναγωγή ελληνικών λέξεων στην εποχή του λίθου. Προκαταρκτικ, κτακτη κι ανεπσημη συμμετοχ στο 1ο Παγκσμιο Συνδριο Νεοελληνικν Σπουδν - Μγαρο Μουσικς Αθηνν, 3-5 Ιουλου 2008.

Poulianos N. A. (2008b) - Greek words since stone age. Preliminary, exctraordinary & unofficial participation to the 1st World congress of New Greek Studies atAthens Opera House, 3-5 July.

Poulianos N. & A. Sampson (2008) - Mesolithic human remains from Kythnos island, Greece, Human Evolution, 23: 187-203.Abstract: A sum of at least seven human Mesolithic burials is presented from cape Maroulas - Loutra site - of Kythnos island (Aegean sea). Prof. A. Sampson excavated them during 1996-7 and the research is steel in progress. The study of the remains gave the following results: The measurements of the human bones indicate that they belonged to Europeoids and probably to the Aegean anthropological type. Hyperplatymeria and eurycnemia are also detected. Although these characteristics are bibliographically known since the Neolithic times, the Kythnos remains suggest reconsideration. These traits are directly connected to the slenderbuild of the bones and are characteristic of the Aegean inhabitants, reconfirming that they are not of Afro-centric but of local origin. The fact that in such a small island were found more than seven burials suggests a considerable demographic development during Mesolithic times. It probably was analogous to today's insular Aegean countryside, considering also the extensive fishing occupation of various other Mesolithic excavations in the territory, such as Franchthi and Youra caves.

Πουλιανς Ν. και Α. Σμψων (2008) - Μεσολιθικ ανθρπινα κατλοιπα απ τη νσο Κθνο, Ελλς, Human Evolution (Ανθρπινη Εξλιξη), 23: 187-203. να σνολο τουλχιστον επτ ανθρπινων μεσολιθικν ταφν παρουσιζεται απ το ακρωτριο Μαρουλ - θση Λουτρ - της νσου Κθνου (Αιγαο). Ο καθηγητς Α. Σμψων τους ανσκαψε τα τη 1996-7 και η ρευνα συνεχζεται. Η μελτη των κατλοιπων δωσε τα εξς αποτελσματα: Οι μετρσεις των ανθρπινων οστν δεχνει τι ανκαν σε Ευρωπαιοειδες και πιθανν στον αιγαιακ ανθρωπολογικ τπο. Εντοπζονται επσης η υπερπλατυμερα και η ευρυκνημα. Παρλο που αυτ τα χαρακτηριστικ εναι βιβλιογραφικ γνωστ απ τη Νεολιθικ εποχ, με βση τα υπολλεματα απ την Κθνο προτενεται αναθερηση. Αυτ τα γνωρσματα συνδονται μεσα με το λεπτοκαμωμνο των οστν και χαρακτηρζουν τους κατοκους του Αιγαου, επιβεβαινοντας το τι δεν εναι αφροκεντρικς, αλλ τοπικς προλευσης. Το γεγονς πως σε να τσο μικρ νησ ανακαλφθηκαν περισστερες απ επτ ταφς υποδηλνεται μια αξιομνημνευτη δημογραφικ ανπτυξη κατ τη διρκεια της Μεσολιθικς εποχς. Πιθανν ταν ανλογη της σημερινς νησιωτικς υπαθρου στο Αιγαο, λαμβνοντας επσης υπψη την εκτεταμνη αλιευτικ δραστηριτητα διαφρων λλων μεσολιθικν ανασκαφν στην περιοχ, πως στα σπλαια Φρνχθης και (του Κκλωπα) Γιορων.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ