1998 (: 92 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 1998 VITA τ. 9: Ο νθρωπος πρωτοεμφανστηκε στη Χαλκιδικ. ρης Πουλιανς
Ιαν. - 1998 VITA τ. 9: Man first appeared in Khalkidhiki. Aris Poulianos
01-03-1998 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Πς το κρτος περιφρονε τις δικαστικς αποφσεις. Β. Κοσουλας
01-03-1998 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: How does the state disregard Court decisions. V. Kousoulas
07-03-1998 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Να παραμενει το Μουσεο στην ΑΕΕ… ρης Πουλιανς
07-03-1998 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): The (Petralona) Museum must remain under the auspices of the Anthropological Association of Greece... Aris Poulianos
23-04-1998 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Κατντησαν το μουσεο χοιροστσιο. Μ. Δεληπτρος
23-04-1998 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: The museum was degenerated to a porcine. Μ. Delipetros
01-05-1998 ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ: Ανακλυψη σκελετο στο Διμτρανι.  
01-05-1998 FONI TIS SALAMINAS (Salamis’ Voice): A skeleton was discovered in Dimitrani.  
Μιος 1998 ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ: Οι πρτοι νθρωποι. Γ. Γεωργαλς
May 1998 APOLLONION FOS (Apollo light): The first humans. G. Georgalas
14-05-1998 Επδοση του 2ου ΥΠ.ΠΟπρωτκολλου διοικητικς αποβολς σε Α.Ε.Ε.    
14-05-1998 Performance of the 2nd administrative expulsion protocol from Petralona Cave edited by the Ministry of Culture towards the Anthropological Association of Greece.    
21-05-1998 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Δικαωση (της Α.Ε.Ε.) για το σπλαιο Πετραλνων. Χ. Κυρτσης
21-05-1998 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): Justification (of the Anthropological Association of Greece) concerning Petralona cave. Cr. Kyritsis

21-05-1998

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Σπλαιο Πετραλνων. "Πρσινο φως" απ' το Συμβολιο της Επικρατεας για  ρευνες της Α.Ε.Ε.

 

21-05-1998

ELEYTHEROS TYPOS  (Free Press):

Petralona Cave. "Green light" from the State Council for surveys (by the Anthropological Association of Greece).

 

25-05-1998

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Επιστημονικς περιπτειες.

 

25-05-1998

PELOPONNISSOS (Peloponnese):

Scientific adventures.

 

01-06-1998

Προσφυγ της ΑΕΕ στο ΣτΕ για ακρωση αποφσεων αποβολς της απ το σπλαιο Πετραλνων εκ μρους του "Υπουργεου Πολιτισμο".

   
01-06-1998

AAG's recourse to the Administrative Supreme Court against decisions to expel it from Petralona Cave by the "Ministry of Culture"

   
04-06-1998

Αναφορ προς το ΥΠΠΟ σχετικ με τις ειδσεις του ΑΝΤ1 (3-6-98) για το Πρωτγλυπτο Μακεδονας.

   
04-06-1998

Report to the Ministry of Culture on the news of ANT1 – TV (3-6-98) concerning the “Protosculpture of Macedonia”.

   
10-06-1998

ΑΕΕ (985) προς ΕΠΣ (920) για πτηνοτροφεο, χοιροστσιο, κλοπς ευρημτων, λαθρανασκαφς.

   
10-06-1998

The Anthropological Association of Greece (985) towards the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology (920) regarding a poultry house, a pig stock, theft of findings, smuggling excavations.

   
10-06-1998

Ατημα του κ. Κ. Παπακωσταντνου σχετ. με ερετρα για το "Πρωτγλυπτο της Μακεδονας".

   
10-06-1998

Mr. Konstantinos Papakostaninou request as regards the finding compensation on the “Protosculpture of Macedonia”.

   
15-06-1998

Διαββαση αιτματος κ. Κ. Παπακωσταντνου για ερετρα του Πρωτγλυπτου της Μακεδονας.

   
15-06-1998

Transferring the (above mentioned) request of Mr. K. Papakostantinou as regards the “Protosculpture of Macedonia”.

   

01-07-1998

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Παραμνει δικηγρος παρτι χει καταδικαστε ο πατρας του Βενιζλου.

 

01-07-1998

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

Although convicted Venizelos' father, remains an (active) lawyer.

 

12-07-1998

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Ο πρτος νθρωπος... ταν συμπατριτης μας.

 

12-07-1998

PELOPONNISSOS (Peloponnese):

The first human... was our compatriot.

 

18-08-1998

Διαββαση ατησης ανασκαφν της Α.Ε.Ε.

Διευθντρια αρχαιοττων:

Η.Ζερβουδκη

18-08-1998

Transmitting A.A.G.'s application for excavations.

Antiquities director:

E. Zevoudaki

23-08-1998

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Και η διαμχη συνεχζεται.

Χ. Κυρτσης

23-08-1998

ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press):

And the dispute continues.

Cr. Kyritsis

27-08-1998

Ν. 2636: Περ σστασης εταιρειν για τη διαχεριση της περιουσας του Ε.Ο.Τ.

 

 

27-08-1998

Low No 2636 regarding the establishment of companies for the management of the E.Ο.Τ. (Hellenic Organization for Tourism) property.

 

 

Σεπτ. -1998

Η επιστημονικ δημοσευση για το Πρωτγλυπτο της Μακεδονας και λοιπ σχετικ γγραφα.

   
Sept. -1998

The scientific publication regarding the “Protosculpture of Macedonia” and other relevant documents.

   

Σεπτ. -1998

ΑΠΟΛΛΩΝΕΙΟ ΦΩΣ (Σεπτ.):

Ανακονωση της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος.

 

Sept. -1998

ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press):

Announcement of the Anthropological Association of Greece.

 

20-10-1998

Ταυττητα ρη Πουλιανο Διαβαλκανικν σχσεων.

   
20-10-1998

Aris Poulianos ID card as member of Inter-Balkan Relations.

27-10-1998

Ν. 2637: Περ σστασης Οργανισμο Πιστοποησης κλπ.

   
27-10-1998

Low No 2637 for the “Establishment of a Certification Body”.

   
29-10-1998

"Απντηση" (λμε τρα...) ΥΠΠΟ προς ΑΕΕ σχετ. με το ατημα ερετρων για το "Πρωτγλυπτο της Μακεδονας".

   
29-10-1998

An (allegedly) "answer" to the Anthropological Association of Greece, from the Ministry of Culture concerning the “Protosculpture of Macedonia”.

   

30-11-1998

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Μακεδνας ο πρτος νθρωπος.

 

30-11-1998

ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press):

Macedonian the first human.

 

07-12-1998

Απφαση 276 του ΣτΕ υπρ της Α.Ε.Ε.

   
07-12-1998

Judgment 276 of the Supreme Administrative Court in favour of A.A.G.

   
15-12-1998

Ανταπντηση της Α.Ε.Ε. σχετικ με το απ 29-10-1998 γγραφο -"απντηση" του ΥΠ.ΠΟ.

   
15-12-1998

Rejoinder of the Anthropological Association of Greece regarding the 29-10-1998 - "reply" of the Ministry of Culture.

   
16-12-1998

Το ανωτρω 1024 της Α.Ε.Ε. πρωτοκολλθηκε με το υπ. αρ. πρωτ. 2144 στην ΕΠΣ του ΥΠ.ΠΟ.

   
16-12-1998

The above 1024 document of the Anthropological Association of Greece has been registered under the protocol No 2144 to the Paleanthropology - Speleology Ephorate of the Ministry of Culture.

   

 

 

Georgalas G. (1998) – The first humans (cf. of May). Athens.

Γεωργαλς Γ. (1998) – Οι πρτοι νθρωποι (πρβλ. Τπο Μαου). Αθνα.

Delipetros Μ. (1998) – The (Petralona) museum was degenerated to a porcine (cf. Press of 23 April & A.A.G.’s Archive of 13 March 2003). Athens.

Δεληπτρος Μ. (1998) – Κατντησαν το μουσεο (Πετραλνων) χοιροστσιο (πρβλ. Τπο 23 Απριλου κι Αρχεο Α.Ε.Ε. 12-3-2003). Αθνα.

Dekleris M., Mari I., I. Kapelousos & V. Matzouranis (1998) Judgment 276 of the Supreme Administrative Court (cf. Α.Α.G.’s Archive of 7 of December).

Δεκλερς Μ., Μαρ Ι., Καπελοζος Ι. και Β. Ματζουρνης (1998) – Απφαση 276 ΣτΕ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 7 Δεκεμβρου).

Zevoudaki E. (1998) – Transmitting AAG's application for excavations. (cf. A.A.G.’s Archive of 18 August 18th). Athens.

Ζερβουδκη Η. (1998) – Διαββαση ατησης ανασκαφν της Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε.18 Αυγοστου). Αθνα.

Kyritsis C. (1998 a) – Justification  concerning Petralona cave (cf. of 21 May). Athens.

Κυρτσης Χ. (1998 a) – Δικαωση για το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 21 Μαου). Αθνα.

Kyritsis C. (1998 b) – And the dispute continues (cf. of 23 August). Athens.

Κυρτσης Χ. (1998 b) – Και η διαμχη συνεχζεται (πρβλ. Τπο 23 Αυγοστου). Αθνα.

Koussoulas V. (AAG’s Legal Advisor, 1998) How does the state disregard Court decisions (cf. A.A.G.’s Archive of 1st March). Athens.

Κοσουλας Β. (Νομικς Σμβουλος Α.Ε.Ε., 1998) – Πς το κρτος περιφρονε τις δικαστικς αποφσεις (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Μαρτου). Αθνα.

Papakostaninou K. (1998) – Request as regards the finding compensation for the “Protosculpture of Macedonia” (cf. A.A.G.’s Archive 10 of June). Athens.

Παπακωσταντνου Κ. (1998) – Ατημα για ερετρα σχετ. με το "Πρωτγλυπτο της Μακεδονας" (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1998 a) – Man first appeared in Khalkidhiki (cf. January Press). Athens.

Πουλιανς Α. (1998 a) – Ο νθρωπος πρωτοεμφανστηκε στη Χαλκιδικ (πρβλ. Τπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1998 b) – The (Petralona) Museum must remain under the auspices of the Anthropological Association of Greece... (cf. Press of 7th March). Nea Moudania.

Πουλιανς Α. (1998 b) – Να παραμενει το Μουσεο στην ΑΕΕ… (πρβλ. Τπο 7 Μαρτου). Να Μουδανι.

Poulianos A. (1998 c) – Extrajudicial to the (Khalkidhiki’s) governor. (attorney N. Triplis, cf. A.A.G.'s Archive of 1st March).

Πουλιανός Α. (1998 c) – Εξώδικο προς το νομάρχη Χαλκιδικς (δικηγρος Ν. Τρπλης, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Μαρτίου).

Poulianos A. (1998 d) – AAG's recourse to the Administrative Supreme Court against decisions to expel it from Petralona Cave by the "Ministry of Culture" (attorney E. Machairas, cf. A.A.G.’s Archive of 1st June). Athens.

Πουλιανς Α. (1998 d) Προσφυγ της Α.Ε.Ε. στο ΣτΕ για ακρωση αποφσεων αποβολς της απ το σπλαιο Πετραλνων εκ μρους του "Υπουργεου Πολιτισμο" (δικηγρος Ε. Μαχαρας, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (1998 a) – Pleistocene mammals of Petralona cave, Khalkidhiki, N. Greece. PhD thesis on Palaeontolgy, defended at the Geological Institutes of the Check Academy and Charles' University, Prague.

Πουλιανς N. (1998 a) – Πλειστοκαινικ θηλαστικ του σπηλαου Πετραλνων, Χαλκιδικ, Β. Ελλδα. Διδακτορικ διατριβ στην Παλαιοντολογα, υπερασπισμνη στο Γεωλογικ Ινστιτοτο της Τσεχικς Ακαδημας, καθς και το Πανεπιστμιο του Καρλου, Πργα.

Poulianos N. (1998 b) – The Middle Pleistocene roots of Art?. Proceedings of the XVI Symposium on Prehistoric and Tribal Art, 24-29 Sept. 1998. Valcamonica (cf. also A.A.G.’s Archive of September).

Πουλιανς N. (1998 b) – Οι μεσοπλειστοκαινικς ρζες της Τχνης; Πρακτικ του XVI Συμποσου Προστορικς Τχνης, 24-29 Σεπτ. 1998. Βαλκαμνικα Ιταλας (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Σεπτεμβρου).

Poulianos N. (1998 c) – Counseling to Police for self-judgments of Mr. K. Papadopoulos (cf. A.A.G.’s Archive of 29 July).

Πουλιανς N. (1998 c) – Παρανεση προς την Αστυνομα για αυτοδικες κ. Κ. Παπδπουλου  (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 29 Ιουλου).

Poulianos Ν. (1998 d) – Regarding a poultry house, a pig stock, the theft of findings and smuggling excavations at Petralona (cf. A.A.G.’s Archive of 10 of June). Athens.

Πουλιανς Ν. (1998 d) – Αναφορικ με πτηνοτροφεο, χοιροστσιο, κλοπς ευρημτων και λαθρανασκαφς στα Πετρλωνα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 Ιουνου). Αθνα.

Venizelos E. (ex. minister of culture) & Th. Theophanopoulos (legal advisor, 1998) – Expulsion protocol of the Anthropological Association of Greece from Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive 14 of May). Athens.

Βενιζλος Ε. (τ. υπουργς πολιτισμο) και Θ. Θεοφανπουλος (νομικς σμβουλος, 1998) - Πρωτκολλο διοικητικς αποβολς της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος απ το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 14 Μαου). Αθνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS