2013 (: 86 - / files - data)

 

Ιαν. - 2013 Πρωτοχρονιτικες ευχς, και κλαντα της Ικαρας.  
Ιαν. - 2013

New Year's Eve wishes, as well as carols from Ikaria Island.

   
07-01-2013 Η . συνεχζει "ακθεκτη" την των .  
07-01-2013

The Archaeological Service continues "headlong" refusing the study of our findings.

   
11-01-2013 .  
11-01-2013

The new law concerning the Disciplinary Councils.

   
Φεβ. - 2013 . .
Feb. - 2013

 The disclosure of the Anthrop. Association of Greece regarding the apply of the above referred new law.

   

01-02-2013

Οι προηγομενες καθεστωτικς

πρακτικς, πριν την εφαρμογ του ανωτρω νου νμου.

 

01-02-2013

Previous “regimistic” practices, prior to the implementation of the above new law.

 

 

30-03-2013 Εκδρομείς εκ Πειραις καταγγέλλουν την υποβθμιση του Σπηλαου Πετραλώνων.
30-03-2013

Excursionists from Piraeus denouncing the degradation of Petralona Cave.

   
13-04-2013 Η εν πολλαίς παρανομίαις περιπεσούσα Αρχαιολογική Υπηρεσία συνεχίζει... να θεωρε εαυτν υπερνω κθε νμου.    
13-04-2013

The many unlawful overflowing Archaeological Service continues to consider itself above any law.

  .
29-04-2013 Η Υποψηφιτητα του Δρα

Νκου Α. Πουλιανο στις εκλογς του Ενιαου Συλλγου

του ΥΠ.ΠΟ.
29-04-2013

The candidacy of Dr. Nikos A. Poulianos for the employee’s elections in a Ministry of Culture trade union.

 

 
30-04-2013 Intelligent Life (ξυπνη Ζω):  Το μλλον της Ανθρωπτητας & η Νοημοσνη (συνντευξη του Νκου Λυγερο).    
30-04-2013

Intelligent Life:

The Future of Humanity and the Intelligence (interview of Nikos Lygeros).  
15-05-2013 Η αρχ του τλους για τον παλιομοδτικο συνδικαλισμ.  
15-05-2013

The beginning of the end for the old-fashioned syndicalism.

   
01-06-2013 ΑΝΑΦΟΡΕΣ ΤΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΡΑΤΣΙΣΜΟΥ.  
01-06-2013

Remarks of the Anthropological Association of Greece against racism.

   
04-06-2013 Το υπερατλαντικ ταξεδι του "μστερ - Μπνυ" .  
04-06-2013

The transatlantic journey of "Mister-Beny".

   
04-06-2013 Πασοκιστανοκρατομενης Αρχαιολογικς Υπηρεσας, συνχεια  
04-06-2013

The Greek Archaeological Service continues to act under the PASSOK (socialistic political party) control...

   
04-06-2013 Η ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΙΣ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΓΕΝΟΚΤΟΝΙΕΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΑΥΤΜΑΤΑ.  
04-06-2013

The Anthropological Association of Greece concerning the various GENOCIDES & HOLOCAUSTES.

   
05-06-2013 Η τελικ σνθεση των Πειθαρχικν Συμβουλων του τους.  
05-06-2013

The final composition of the years’ Disciplinary Councils.

   
06-06-2013 Συνεδρα ΚΑΣ για τις ανασκαφς στο Σπλαιο Πετραλνων.  
06-06-2013

KAS (Central Archeological Council) meeting regarding the excavations at Petralona Cave.

   
06-06-2013 φυγε απ κοντ μας ο Κστας Σταυρπουλος.  
06-06-2013

Kostas Stavropoulos has left us (past away).

   
06-06-2013 "ΑΥΓΗ": φυγε απ τη ζω ο Κστας Σταυρπουλος.    
06-06-2013

AVGI (Done): Kostas Stavropoulos left life.

   
06-06-2013

Δλωση Παναγιτη

Κατσολη Δημρχου Αγρινου για τον θνατο του Κστα

Σταυρπουλου.
06-06-2013

 

Statement by the Agrinio Mayor Panayiotis Katsoulis for the death of Costas Stavropoulos.

 
07-06-2013 Δο ηλ. επιστολς του Γιννη Ραγκοση.  
07-06-2013

Two emails of Yannis Ragoussis.

   
07-06-2013 Ημερσια διταξη του ΚΑΣ για ανασκαφς της ΕΠΣΒΕ (θμα 16) στο Σπ. Πετραλνων.  
07-06-2013

The KAS (Central Archeological Council) agenda as regards the excavations of the Northern Greece’s Ephorate of Paleoanthropology – Speleology (theme 16) at Petralona Cave.

   
14-06-2013 Εξδικο της ΑΕΕ σε Υπ. Πολιτισμο και Κεντρ. Αρχαιολ. Συμβ. γι' ανασκαφς Σ.Π.  
14-06-2013

The extra juridical of the Anthropological Association of Greece towards the Ministry Culture and The KAS (Central Archeological Council), regarding the excavations at Petralona Cave.

   
14-06-2013 Επδοση εξωδκου προς τον Υπ. Πολιτισμο γι' ανασκαφς Σπηλαου Πετραλνων.  
14-06-2013 Επδοση εξωδκου προς τον Υπ. Πολιτισμο γι' ανασκαφς Σπηλαου Πετραλνων.  
14-06-2013 Παραλαβ εξωδκου απ τον Υπ. Πολιτισμο γι' ανασκαφς Σπ. Πετραλνων.  
14-06-2013

Receipt of the above extra juridical by the Ministry Culture on the excavations of Petralona Cave.

   
08-06-2013 Γυνακα κληρθηκε 1η Πρεδρος της "Αριστοτλους Πολιτεας" (υπ συμπλρωση).  
08-06-2013

Woman is the first President of the “Aristotle’s State” (under completion).

   
9-06-2013 Συμπσιο Νεολιθικς με ντεχνο παλαιοανθρωπολογικ αποκλεισμ.  
9-06-2013 Neolithic Symposium with a sidestep paleoanthropological exclusion.    
10-06-2013 κθεση για την αρχαα ελληνικ τεχνολογα στο Μαροσι. ως τλος Ιουνου.  
10-06-2013

Exhibition on ancient Greek technology in Maroussi until the end of June.

   
21-28 Ιουλ. 2013: Συμμετοχ στο 16ο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας στο Μπρνο.    
21-28 Ιουλ. 2013: Participation to the 16th World Congress of Speleology at Brno.    
01-08-2013 Στον απλυτο παραλογισμ της Αρχαιολογικς Υπηρεσας σχετικ με αγλματα.  
01-08-2013

The absolute absurdity of the Archaeological Service regarding ancient statues.

   
13-08-2013 Η επιστολ του Δρ-α Kyung Sik Woo προδρου της Παγκσμιας νωσης Σπηλαιολογας (στην Αγγλικ).    
13-08-2013 The letter of Dr. Kyung Sik Woo, President of UIS (in English), towards the Ministry of Culture regarding concerns on Petralona Cave.    
13-08-2013 Η ανωτρω επιστολ του Δρα Kyung Sik Woo μεταφρασμνη στην Ελληνικ.    
13-08-2013

The above letter of Dr. Kyung Sik Woo (translated in Greek).

   
01-09-2013 ποπτη κλοπ 5000 ευρ στο σπλαιο Πετραλνων του Αγου Πνεματος.  
01-09-2013

Suspicious theft of 5000 Euros at Petralona cave during the Holy Spirit day.

   
01-10-2013 30 τη παραμνουν διοι κι απαρλλαχτοι: ψετες, συκοφντες και ,τι λλο...  
01-10-2013

30 years remain same and unchanged: liars, slanders and whatever else...

   
11-10-2013 Η ιστορα της ελληνικς Αρχαιολογικς Υπηρεσας απ τη σκοπι του ΣΕΑ.    
11-10-2013

History of the Greek Archaeological Service regarding the SEA point of view.

   
31-10-2013 Η δθεν απντηση του ΥΠΠΟΑ στην απ 13-8 επιστολ της Διεθνος Σπηλ. νωσης.
31-10-2013

The supposed answer of the Ministry of Culture to the August 13th letter of the International Speleological Union.

   
01-11-2013 να χρνο τρα η ΑΕΕ στο facebook.    
01-11-2013

One year now the Anthropological Association of Greece on the facebook.

   
01-11-2013 Η Θεατρικ ξοδος Αιγαου (www.aegean-exodus.gr) του Νκου Παροκου (που το 1999 ταν Τριβωνιανο 18).    
01-11-2013 Nikos Parikos Theatrical Exodus of the Aegean (www.aegean-exodus.gr, which in 1999 was at 18 Travonianou st).    
Δεκ. - 2013 Επιστημονικ Δελτο

για ζητματα Ανθρωπολογας και Εθνολογας.

 
Dec. - 2013

Scientific Bulletin regarding Anthropology and Ethnology.

 

 
Δεκ. - 2013 "Ανθρωπολογα": Φετιν

βιβλιογραφικ αναφορ σε ρθρο του ρη Πουλιανο

του 1975.
Dec. - 2013

"Anthropology": This year’s bibliographic reference to a 1975 article of Aris Poulianos.

 

 
Δεκ. - 2013 " Εθνολογα":

Μα επιγραφ τοχου.

 
Dec. - 2013 "Ethnology": A wall sign.

 

 
30-12-2013 φυγε απ κοντ μας ο Βκτωρ Σαρηγιαννδης, νας μεγλος λληνας αρχαιολγος.
30-12-2013

Viktor Sarigiannidis, a great Greek archaeologist, has passed away.

   
31-12-2013 Γενικς Πληροφορες για τους επισκπτες στο σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.
31-12-2013 General Information for the visitors of Petralona Cave, Khalkidhiki, Macedonia, Greece.

 

 

Poulianos N. A. (2013) - Significant "errors" of some Thessalonica geologists and archeologists regarding Petralona Cave. Proceedings of the 16th International Congress of Speleology. Brno 21-28 2013. pp: 88-92.

Πουλιανς Ν. A. (2013) - Σημαντικ "λθη" ορισμνων γεωλγων και αρχαιολγων της Θεσσαλονκης σχετικ με το Σπλαιο Πετραλνων. Πρακτικ 16ου Διεθνος Συνεδρου Σπηλαιολογας. Μπρνο 21-28 / 2013. σελ: 88-92.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ