1947 (: 8 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

04-07-1947 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Η αμερικανικ νεολαα παλεει για τα προβλματ της. Αρ. Πουλιανο
04-07-1947 ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek Greek-American footstep):

The American youth is fighting to solve its problems.

Aristeides N. Poulianos
26-09-1947 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Οι Αμερικανο φοιτητς πρωτοστατον για τη λση του φυλετικο ζητματος. ΑΡΙΣΤ. Ν.ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ
26-09-1947 ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep):

The American students are leading the solution to the racial issue.

Aristeides N. Poulianos

 

ριστεδης Ν. Πουλιανς (1947a) - Η αμερικανικ νεολαα παλεει για τα προβλματ της. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΗΠΑ.

Aisteides N. Poulianos (1947a) - The American youth is fighting to solve its problems. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). USA.

Αριστεδης Ν. Πουλιανς (1947b) - Οι Αμερικανο φοιτητς πρωτοστατον για τη λση του φυλετικο ζητματος. ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ. ΗΠΑ.

Aisteides N. Poulianos (1947b) - The American students are leading to the solution of the racial issue. ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep). USA.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ