1947 (: 8 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

04-07-1947 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Η αμερικανικ νεολαα παλεει για τα προβλματ της. Αρ. Πουλιανο
04-07-1947 ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek Greek-American footstep):

The American youth is fighting to solve its problems.

Aristeides N. Poulianos
26-09-1947 ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ: Οι Αμερικανο φοιτητς πρωτοστατον για τη λση του φυλετικο ζητματος. ΑΡΙΣΤ. Ν.ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ
26-09-1947 ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek-American footstep):

The American students are leading the solution as concerns the racial issue.

Aristeides N. Poulianos

 

Πουλιανς Α. (1947a) – Η αμερικανικ νεολαα παλεει για τα προβλματ της (πρβλ. Tπο 4 Ιουλου). Να Υρκη.

Poulianos A. (1947a) – The American youth is fighting to solve its problems (cf. Μedia 4th of July). ΝΥ.

Πουλιανς Α. (1947b) – Οι Αμερικανο φοιτητς πρωτοστατον για τη λση του φυλετικο ζητματος (πρβλ. Tπο 26 Σεπτεμβρου). Να Υρκη.

Poulianos A. (1947b) – The American students are leading the solution as concerns the racial issue (cf. Μedia 26 September). ΝΥ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS