1999 (: 140 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 1999

ΔΑΥΛΟΣ:

"Υπουργεο Πολιτισμο"- Λγα λγια χωρς σχλια (περ Διευθυντ Αρχαιοττων κ. Γιννη Τζεδκι).  
Jan. - 1999

DAVLOS (Torch): : "Υπουργεο

"Ministry of Culture" - A few words without comments (about the Director of Antiquities Mr. Giannis Tzedakis).  
05-01-1999 ΕΘΝΟΣ: Ευχαριστριες επιστολς απ Βενιζλο.  
05-01-1999 ETHNOS (Nation): Thanksgiving letters from Venizelos.  
13-01-1999 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Αθωθηκαν υπλληλοι του ΕΟΤ.  
13-01-1999 AGGELIOFOROS (Messager): Acquitted EOT (Hellenic Organization for Tourism) officials.  
13-01-1999 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συνεχζεται η διαμχη για το σπλαιο.  
13-01-1999 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): The battle for the cave continues.  
19-01-1999 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Για υπεξαρεση κατηγορε ο Ε.Ο.Τ. τον ρη Πουλιαν.  
19-01-1999 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): For embezzlement, accuses (for the second time) the Hellenic Organization for Tourism Aris Poulianos.  
19-01-1999 ΝΕΑ: Ε.Ο.Τ. κατ Πουλιανο.  
19-01-1999 NEA (News): The Hellenic Organization for Tourism against Poulianos.  
19-01-1999

Ανακονωση της Α.Ε.Ε. κατ του Ε.Ο.Τ. επειδ αντιστρατεεται δικαστικς αποφσεις.

   
19-01-1999

Announcement of the Anthropological Association of Greece against the Hellenic Organization for Tourism for opposing court decisions.

   
31-01-1999

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Σπλαιο Πετραλνων - να σριαλ 30 ετν Βαγγλης Μωσς
31-01-1999

ELEUTHEROS TYPOS (Free-press):

Petralona Cave - A 30-year-old serial. Vaggelis Moysis
Φεβρ. - 1999

ΝΕΜΕΣΙΣ:

νθετο CD-ROM με αναφορ στο ργο του ρη Πουλιανο.  
Feb. -1999

NEMESIS:

Inserted CD-ROM with reference to Aris Poulianos' work.  
05-02-1999

Να ανακονωση της Α.Ε.Ε. για τον Ε.Ο.Τ. που αντιστρατεεται δικαστικς αποφσεις.

   
05-02-1999

New announcement of the Anthropological Association of Greece against the Hellenic Organization for Tourism for opposing court decisions.

   
11-02-1999

"Καταγγελα" της Υ.Α.-Ε.Ο.Τ. κατ της Α.Ε.Ε. με "εκπρσωπο" εργαζομνων τον κ. Κστα Παπαδπουλο (Σημ: τον διο που νευ λλων προσντων προσλφθηκε το 2000 ως φλακας αρχαιοττων, δεν γνριζε... τποτα για το χοιροστσιο το 1993, εν το 2009 καταδικστηκε ως ψευδομρτυρας. Σμερα διατηρεται ως ο βασικς μρτυρας κατηγορας κατ του Πουλιανο και κριος υπεθυνος των φυλκων στο σπλαιο Πετραλνων).

   
11-02-1999

"Denunciation" of the Hellenic Organization for Tourism - Petralona Unit, against the Anthropological Association of Greece with Mr. Kostas Papadopoulos "representative" of employees. (Note: Is the same person who was hired in 2000 as a guardian of antiquities, knew nothing... about the pig ship in 1995, and was convicted as a false witness in 2009. He is currently the main witness against both Poulianoses and the chief guardian of the Petralona Cave).

   
14-02-1999

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Επιστολ απ την Α.Ε.Ε. Απντηση για το σπλαιο Πετραλνων.  
14-02-1999

ELEUTHEROS TYPOS (Free-press):

Letter from the Anthropological Association of Greece. Reply about Petralona cave.  
14-02-1999

Επιστολ της Α.Ε.Ε. προς "Ελεθερο Τπο" σχετ. με δημοσευμ του της 31 Ιαν. 1999.

   
14-02-1999 Letter of the Anthropological Association of Greece to Sunday's "Free Press" on its publication of January 31, 1999.  
14-02-1999

ΛΟΓΟΣ:

Πολιτιστικ νοιξη της δεκαετας του '60. Ανθρωπολογικ Ετ. Ελλδος.  
14-02-1999

LOGOS (Speech / Reason):

Cultural spring of the 60s. Anthropological Association of Greece
21-02-1999

Ο ιστoχρος της Α.Ε.Ε., που συνεχς συμπληρνεται κι ανανενεται.

   
21-02-1999

Tthe Anthr. Association of Greece - Website, that is continually being completed and/or updated.

   
21-02-1999

Σντομη βιογραφα του Δρ-α ρη Ν. Πουλιανο, ιδρυτ της Ανθρωπολ. Εταιρεας Ελλδος.

   
21-02-1999

Short biography of Dr. Aris N. Poulianos, the founder of the Anthropological Association of Greece.

   
21-02-1999

Επιστημονικς εργασες του Δρα ρη Ν. Πουλιανο /και συναρθρογρφων αυτο.

   
21-02-1999

Scientific works of Dr. Aris N. Poulianos and / or his co-writers.

   
21-02-1999

Πντε φωτογραφικ στιγμιτυπα απ τη σταδιοδρομα του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο.

   
21-02-1999

Five Photographs - snapshots from the career of Dr. Aris N. Poulianos.

   
21-02-1999

, .

   
21-02-1999

The contents of the Greek Webpages, which are continually being completed and/or updated.

   
21-02-1999 αγγλικν ιστοσελδων, που ανανενονται ενοτε.    
21-02-1999 The contents of the English Webpages, which are sometimes completed and/or updated.    
21-02-1999
ΣΚΟΠΟΙ της Ανθρωπ. Ετ. Ελ, ιστοσελδα που ενοτε ανανενεται.
   
21-02-1999
Objectives and Research of the Anthropological Association of Greece, WebPage that is only sometimes updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς, ιστοσελδα της Α.Ε.Ε. που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999

Petralona Cave, Webpage of the Anthropological Association of Greece that is often completed and/or updated.

   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Εισαγωγ - ιστοσελδα της Α.Ε.Ε. που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave, introductive WebPage of the Anthropological Association of Greece that is rarely completed and/or updated.
 

 

 

21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Γενικς Πληροφορες - ιστοσελδα που ανανεθηκε τελευταα φορ το 2014.
   
21-02-1999
Petralona Cave - General Information, Website that is last being updated in 2014.
   
21-02-1999
Ξενγηση Σπηλαου Πετραλνων- ιστοχρος που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave Tour - Website that is often refreshed.
   
21-02-1999
Ξενγηση Μουσεου Πετραλνων - ιστοσελδα που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Museum Tour - Webpage that is often refreshed.
  .
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Ιστορικ ερευνν - ιστοσελδα που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave concerning survey history - Webpage that is often refreshed.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Η απολιθωμνη πανδα - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave and its fossil fauna - Webpage rarely completed and/or updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Βιβλιογραφα - ιστοσελδα που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave's Bibliography, Webpage that is often refreshed.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Βιβλο Εντυπσεων - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave's Guestbook, Webpage rarely updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Το ενδιαφρον των ΜΜΕ - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave - The interst of Media. Webpage rarely updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Δικαστικο αγνες - ιστοσελδα που ενοτε ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave - Judicial fights - sometimes updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Φωτογραφες φλων της Α.Ε.Ε. - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave - Photoes of the Anthr. Ass. of Greece friends - a Website that is seldomly updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - λλοι διαδικτυακο τποι - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Other Websites on Petralona Cave - rarely updated.
   
21-02-1999 - , ανανενεται.    
21-02-1999 Encyclopedic - Anthropological, a Website that is renewed from time to time.    
24-02-1999 Οι ρεμπτικοι ρυθμο και ο ζεμπκικος. Ομιλα Γ. Παπακωνσταντνου στην "ξοδο Αιγαου".    
24-02-1999

Rebetiko rhythms and the Zeibekian dance. Speech by G. Papaconstantinou at the "Aegean Exοdus".

   
24-02-1999

Κομντια ντελ' ρτε, του Μολιρου σε σκηνοθεσα Ν. Παροκου στη Θεατρικ "ξοδο Αιγαου".

   
24-02-1999

Molière's Commedia dell'arte, directed by N. Parikos at the Theatrical "Aegean Exοdus".

   
Μρτιος - 1999

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

Η Τουριστικ ποψη δικαιθηκε.  
March - 1999

TOURISTIKI APOPSI (Tourist View):

The tourist view was justified.  
Μρτιος-1999

ΗΧΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ:

Αναφορ στο ργο το ρη Πουλιανο για τους Σαρακατσνους.  
March -1999

ICHO TON SARAKATSANON (Sarakatsani’s Echo):

Reference to the work of Aris Poulianos concerning Sarakatsani.  
31-03-1999 Ανακλυψη της Αμερικς απ τους αρχαους λληνες. Ομιλα Ζ. Πετρδη στην "ξοδο Αιγαου".    
31-03-1999 The discovery of America by the ancient Greeks. - Speech of Z. Petrides in the
"Aegean Exοdus".
   
Απρ. - 1999

NATIONAL GEOGRAPHIC:

(Ελλ. εκδ.) Επιστολς.  
April - 1999

NATIONAL GEOGRAPHIC:

(Greek ed.) Letters.  
28-4-1999 Παραλληλισμς αρχαου και σγχρονου εορτολογου. Ομιλα Ο. Ερμδη στην "ξοδο Αιγαου".    
28-4-1999

Parallelism of ancient and modern calendars. Speech by O. Ermides at the "Aegean Exοdus".

   
Μιος- 1999

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

Γενικ αγανκτηση.  
May -1999

TOURISTIKI APOPSI (Tourist View):

General indignation.  
20-5-1999 Προσφυγ της Α.Ε.Ε. στο ΣτΕ για μη χοργηση αδεας ανασκαφν στο σπλαιο Πετραλνων εκ μρους του "Υπουργεου Πολιτισμο" (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Ιουνου).    
20-5-1999

AAG's recourse to the Administrative Supreme Court for not granting permission of excavations at the Petralona Cave by the "Ministry of Culture".

   
26-5-1999 Ο αποσιωπημνος θεμλιος λθος της Δημοκρατας. - Ομιλα Α. Κντου στην "ξοδο Αιγαου".    
26-5-1999

The silent foundation stone of Democracy - Speech of A. Kontos at "Aegean Exοdus".

   
30-5-1999 ΒΗΜΑ:

Οι αφροκεντριστς ξαναχτυπον.

Ντνος Σιτης
30-5-1999 VIMA (Footstep):

The afrocentrists are rewound.

Dinos Siotis
Ιολ. -1999

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

SOS απ το σπλαιο των Πετραλνων Χαλκιδικς.  
July -1999

TOURISTIKI APOPSI (Tourist View)::

SOS from Khalkidhiki’s Petralona cave.  

 
Ιολ. - 1999

ΔΑΥΛΟΣ:

Σχλιο για τον Αφροκεντρισμ. Ν. Α. Πουλιανς
July - 1999

DAVLOS (Torch)::

Comment on Afrocentrism. Ν. Α. Poulianos
14-11-1999

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:

να διαδικτυακ διαμντι (848 ΚΒ).

Περικλς Βανικιτης
14-11-1999

ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press):

An Internet diamond (848 ΚΒ).

Periclis Vanikiotis
28-11-1999

ΒΗΜΑ:

Η ψηφιακ διεθυνση της εβδομδας. Τα σπλαια του Δικτου.

Γρηγ. Μηλιαρσης
28-11-1999

VIMA (Footstep):

The digital address of the week. The caverns of the Network.

Grigoris. Miliaresis

 

 

Diamantis G. (1999 a) – New announcement of the Anthropological Association of Greece against EOT (the Hellenic Organization for Tourism) for opposing court decisions (cf. A.A.G.’s Archive of 19 January). Athens.

Διαμντης Γ. (1999 a) – Να ανακονωση της Α.Ε.Ε. κατ του ΕΟΤ επειδ αντιστρατεεται δικαστικς αποφσεις (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 19 Ιανουαρου και 2 Φεβρουαρου). Αθνα.

Diamantis G. (1999 b) – Letter of the Anthropological Association of Greece as regards Petralona Cave (cf. Press 14th of February) Athens.

Διαμντης Γ. (1999 b) – Επιστολ της Α.Ε.Ε. σχετικ με το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 14 Φεβρουαρου). Αθνα.

Ermides O. (1999) – The parallelism of ancient and modern calendars (cf. A.A.G.’s Archive 24 of April). Athens.

Ερμδης Ο.(1999) – Παραλληλισμς αρχαου και σγχρονου εορτολογου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 24 Απριλου). Αθνα.

Kontos Al. (1999) – The silent foundation stone of Democracy (cf. A.A.G.’s Archive 26 of May). Athens.

Κντος Αλ.(1999) – Ο αποσιωπημνος θεμλιος λθος της Δημοκρατας (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 26 Μαου). Αθνα.

Miliaresis Gr. (1999) – The digital address of the week. The caverns of the Network. (I.e. the present website, cf. Press 28 of November). Athens.

Μηλιαρσης Γρ. (1999) – Η ψηφιακ διεθυνση της εβδομδας. Τα σπλαια του Δικτου. (Δηλ. του παρντος ιστοχρου, πρβλ. Τπο 28 Νοεμβρου). Αθνα.

Moysis V. (1999) – Petralona Cave - A 30-year-old serial (cf. Press of 31 January). Athens.

Μωυσς V. (1999) – Σπλαιο Πετραλνων - να σριαλ 30 ετν (πρβλ. Τπο 31 Ιανουαρου). Αθνα. (Σημ. να εμπαθς αντιπουλιανικ δημοσευμα).

Papaconstantinou G. (1999) – Rebetiko rhythms and the Zeibekian dance (cf. A.A.G.’s Archive of 24 February). Athens.

Παπακωνσταντνου Γ. (1999) – Οι ρεμπτικοι ρυθμο και ο ζεμπκικος (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 24 Φεβρουαρου). Αθνα.

Petrides Z. (1999) – The discovery of America by the ancient Greeks (cf. A.A.G.’s Archive 31 of March). Athens.

Πετρδης Ζ. (1999) – Η Ανακλυψη της Αμερικς απ τους αρχαους λληνες (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 31 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1999) – AAG's recourse to the Administrative Supreme Court for not granting permission of excavations at the Petralona Cave by the "Ministry of Culture" (cf. A.A.G.’s Archive of 20 May). Athens.

Πουλιανς Α. (1999) – Προσφυγ της ΑΕΕ στο ΣτΕ για μη χοργηση αδεας ανασκαφν στο σπλαιο Πετραλνων εκ μρους του "Υπουργεου Πολιτισμο" (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 20 Μαου). Αθνα.

Poulianos Ν. (1999 a) – History of research at Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 21 February). Athens.

Πουλιανς Ν. (1999 a) – Ιστορικ ερευνν στο Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 21Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos N. (1999 b) – The science of anthropology. Athens.

Πουλιανς N. (1999 b) – Η επιστμη της ανθρωπολογας (δο λγια). Αθνα.

Poulianos N. (1999 c) – The most important stages of the evolution of living organisms. Athens.

Πουλιανς N. (1999 c) – Οι σημαντικτεροι σταθμο της εξλιξης των ζωντανν οργανισμν. Αθνα.

Poulianos N. (1999 d) – The most important stages of the living organisms evolution. Athens.

Πουλιανς N. (1999 d) – Η πορεα της εξλιξης των ανθρπων (δο λγια). Αθνα.

Poulianos N. (1999 e) – Elements on human evolution at Greece. Athens.

Πουλιανς N. (1999 e) – Στοιχεα για την εξλιξη των ανθρπων στην Ελλδα. Αθνα.

Poulianos N. (1999 f) – Against racism. Athens.

Πουλιανς N. (1999 f) – Κατ του ρατσισμο. Αθνα.

Poulianos N. (1999 g) – The Greek anthropologists (quick reference). Athens.

Πουλιανς N. (1999 g) – Οι λληνες Ανθρωπολγοι (σντομη αναφορ). Αθνα.

Poulianos N. (1999 h) – Regarding Afrocentrism and Democracy. "Davlos" (July issue). Athens.

Πουλιανς N. (1999 h) – Περί Aφροκεντρισμού και Δημοκρατίας. "Δαυλς" (τεχος Ιουλου). Αθνα.

Siotis K. (1999) – The afrocentrists are rewound (cf. Press 30 of May). Athens.

Σιτης Κ. (1999) – Οι αφροκεντριστς ξαναχτυπον (πρβλ. Τπο 30 Μαου). Αθνα.

Vanikiotis P. (1999) – An Internet diamond (I.e. the present website, cf. Press 14 of November). Athens.

Βανικιτης Π. (1999) – να διαδικτυακ διαμντι (Ενν. ο παρν ιστοχρος, πρβλ. Τπο 14 Νοεμβρου). Αθνα.

Zois A. (1999) – Disapproval of Mr. Giannis Tzedakis as unsuitable for occupation of any teaching position at the University of Crete (cf. Press of January) Athens.

Ζης Α. (1999) – Απρριψη εργασιν κ. Γιννη Τζεδκι ως ακατλληλων για κατληψη οιασδποτε θσης ΔΕΠ στο Παν/μιο Κρτης (πρβλ. Τπο Ιανουαρου). Αθνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS