1999 (: 100 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 1999

ΔΑΥΛΟΣ:

"Υπουργεο Πολιτισμο"- Λγα λγια χωρς σχλια (περ Διευθυντ Αρχαιοττων κ. Γιννη Τζεδκι).  
Jan. - 1999

DAVLOS (Torch): : "Υπουργεο

"Ministry of Culture" - A few words without comments (about the Director of Antiquities Mr. Giannis Tzedakis).  
05-01-1999 ΕΘΝΟΣ: Ευχαριστριες επιστολς απ Βενιζλο.  
05-01-1999 ETHNOS (Nation): Thanksgiving letters from Venizelos.  
13-01-1999 ΑΓΓΕΛΙΟΦΟΡΟΣ: Αθωθηκαν υπλληλοι του ΕΟΤ.  
13-01-1999 AGGELIOFOROS (Messager): Acquitted EOT (Hellenic Organization for Tourism) officials.  
13-01-1999 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Συνεχζεται η διαμχη για το σπλαιο.  
13-01-1999 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): The battle for the cave continues.  
19-01-1999 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Για υπεξαρεση κατηγορε ο ΕΟΤ τον ρη Πουλιαν.  
19-01-1999 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): For embezzlement, accuses (for second time) ΕΟΤ (the Hellenic Organization for Tourism) Aris Poulianos.  
19-01-1999 ΝΕΑ: ΕΟΤ κατ Πουλιανο.  
19-01-1999 NEA (News): EOT (The Hellenic Organization for Tourism) against Poulianos.  
19-01-1999

Ανακονωση της ΑΕΕ κατ του ΕΟΤ ο οποος αντιστρατεεται δικαστικς αποφσεις.

   
19-01-1999

Announcement of the Anthropological Association of Greece against EOT (the Hellenic Organization for Tourism) for opposing court decisions.

   
31-01-1999

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Σπλαιο Πετραλνων - να σριαλ 30 ετν Βαγγλης Μωσς
31-01-1999

ELEUTHEROS TYPOS (Free-press):

Petralona Cave - A 30-year-old serial. Vaggelis Moysis
Φεβρ. - 1999

ΝΕΜΕΣΙΣ:

νθετο CD-ROM με αναφορ στο ργο του ρη Πουλιανο.  
Feb. -1999

NEMESIS:

Inserted CD-ROM with reference to Aris Poulianos' work.  
05-02-1999

Να ανακονωση της ΑΕΕ

για τον ΕΟΤ που αντιστρατεεται δικαστικς αποφσεις.  
05-02-1999

New announcement of the Anthropological Association of Greece against EOT (Hellenic Organization for Tourism) for opposing court decisions.

   
11-02-1999

"Καταγγελα" της ΥΑ-ΕΟΤ κατ της ΑΕΕ με "εκπρσωπο" εργαζομνων τον κ. Κστα Παπαδπουλο (Σημ: τον διο που νευ λλων προσντων προσλφθηκε το 2000 ως φλακας αρχαιοττων, δεν γνριζε... τποτα για το χοιροστσιο το 1993, εν το 2009 καταδικστηκε ως ψευδομρτυρας. Σμερα διατηρεται ως ο βασικς μρτυρας κατηγορας κατ του Πουλιανο και κριος υπεθυνος των φυλκων στο σπλαιο Πετραλνων).

   
11-02-1999

"Denunciation" of the EOT (Hellenic Organization for Tourism) - Petralona Unit, against the Anthropological Association of Greece with Mr. Kostas Papadopoulos "representative" of employees. (Note: Is the same person who was hired in 2000 as a guardian of antiquities, knew nothing... about the pig ship in 1995, and was convicted as a false witness in 2009. He is currently the main witness against both Poulianoses and the chief guardian of the Petralona Cave).

   
14-02-1999

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Επιστολ απ την ΑΕΕ. Απντηση για το σπλαιο Πετραλνων.  
14-02-1999

ELEUTHEROS TYPOS (Free-press):

Letter from the Anthropological Association of Greece. Reply about Petralona cave.  
14-02-1999

Επιστολ της ΑΕΕ προς "Ελεθερο Τπο" σχετ. με δημοσευμ του της 31 Ιαν. 1999.

   
14-02-1999 Letter of the Anthropological Association of Greece to Sunday's "Free Press" on its publication of January 31, 1999.  
14-02-1999

ΛΟΓΟΣ:

Πολιτιστικ νοιξη της δεκαετας του '60. Ανθρωπολογικ Ετ. Ελλδος.  
14-02-1999

LOGOS (Speech / Reason):

Cultural spring of the 60s. Anthropological Association of Greece
21-02-1999

Η

o , η οποα ς συμπληρνεται κι .  
21-02-1999

Index (front page) of the Anthropological Association of Greece - present Website, that is continually being completed and/or updated.

   
21-02-1999

Σντομη βιογραφα του

Δρ-α ρη Ν. Πουλιανο, ιδρυτ της Ανθρωπολ. Εταιρεας Ελλδος.  
21-02-1999

Short biography of Dr. Aris N. Poulianos, the founder of the Anthropological Association of Greece.

   
21-02-1999

Επιστημονικς εργασες

του Δρα ρη Ν. Πουλιανο /και συναρθρογρφων αυτο.  
21-02-1999

Scientific works of Dr. Aris N. Poulianos and / or his co-writers.

   
21-02-1999

Πντε φωτογραφικ στιγμιτυπα απ τη σταδιοδρομα του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο.

   
21-02-1999

Five Photographs - snapshots from the career of Dr. Aris N. Poulianos.

   
21-02-1999

, .

   
21-02-1999

The contents of the Greek Webpages, which are continually being completed and/or updated.

   
21-02-1999 αγγλικν ιστοσελδων, που ανανενονται ενοτε.    
21-02-1999 The contents of the English Webpages, which are sometimes completed and/or updated.    
21-02-1999
ΣΚΟΠΟΙ της Ανθρωπ. Ετ. Ελ, ιστοσελδα που ενοτε ανανενεται.
   
21-02-1999
Objectives and Research of the Anthropological Association of Greece, WebPage that is only sometimes updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς, ιστοσελδα της ΑΕΕ που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999

Petralona Cave, Webpage of the Anthropological Association of Greece that is often completed and/or updated.

   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Εισαγωγ - ιστοσελδα της ΑΕΕ που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave, introductive WebPage of the Anthropological Association of Greece that is rarely completed and/or updated.
 

 

 

21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Γενικς Πληροφορες - ιστοσελδα που ανανεθηκε τελευταα φορ το 2014.
   
21-02-1999
Petralona Cave - General Information, Website that is last being updated in 2014.
   
21-02-1999
Ξενγηση Σπηλαου Πετραλνων- ιστοχρος που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave Tour - Website that is often refreshed.
   
21-02-1999
Ξενγηση Μουσεου Πετραλνων - ιστοσελδα που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Museum Tour - Webpage that is often refreshed.
  .
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Ιστορικ ερευνν - ιστοσελδα που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave concerrnig survey history - Webpage that is often refreshed.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Η απολιθωμνη πανδα - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave and its fossil fauna - Webpage rarely completed and/or updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Βιβλιογραφα - ιστοσελδα που συχν ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave's Bibliography, Webpage that is often refreshed.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Βιβλο Εντυπσεων - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave's Guestbook, Webpage rarely updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Το ενδιαφρον των ΜΜΕ - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave - The interst of Media. Webpage rarely updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Δικαστικο αγνες - ιστοσελδα που ενοτε ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave - Judicial fights - sometimes updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - Φωτογραφες φλων της ΑΕΕ - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Petralona Cave - Photoes of the Anthr. Ass. of Greece friends - a Website that is seldomly updated.
   
21-02-1999
Σπλαιο Πετραλνων - λλοι διαδικτυακο τποι - ιστοσελδα που σπνια ανανενεται.
   
21-02-1999
Other Websites on Petralona Cave - rarely updated.
   
21-02-1999 - , ανανενεται.    
21-02-1999 Encyclopedic - Anthropological, a Website that is renewed from time to time.    
24-02-1999 Οι ρεμπτικοι ρυθμο και ο ζεμπκικος. Ομιλα Γ. Παπακωνσταντνου στην "ξοδο Αιγαου".  
24-02-1999

Rebetiko rhythms and the Zeibekian dance. Speech by G. Papaconstantinou at the "Aegean Exοdus".

   
24-02-1999

Κομντια ντελ' ρτε, του

Μολιρου σε σκηνοθεσα Ν. Παροκου στη Θεατρικ "ξοδο Αιγαου".  
24-02-1999

Molière's Commedia dell'arte, directed by N. Parikos at the Theatrical "Aegean Exοdus".

   
Μρτιος - 1999

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

Η Τουριστικ ποψη δικαιθηκε.  
March - 1999

TOURISTIKI APOPSI (Tourist View):

The tourist view was justified.  
Μρτιος-1999

ΗΧΩ ΤΩΝ ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ:

Αναφορ στο ργο το ρη Πουλιανο για τους Σαρακατσνους.  
March -1999

ICHO TON SARAKATSANON (Sarakatsani’s Echo):

Reference to the work of Aris Poulianos concerning Sarakatsani.  
31-03-1999 Ανακλυψη της Αμερικς απ τους αρχαους λληνες. - Ομιλα Ζ. Πετρδη στην "ξοδο Αιγαου".  
31-03-1999 The discovery of America by the ancient Greeks. - Speech of Z. Petrides in the
"Aegean Exοdus".
   
Απρ. - 1999

NATIONAL GEOGRAPHIC:

(Ελλ. εκδ.) Επιστολς.  
April - 1999

NATIONAL GEOGRAPHIC:

(Greek ed.) Letters.  
28-4-1999 Παραλληλισμς αρχαου και σγχρονου εορτολογου. Ομιλα Ο. Ερμδη στην "ξοδο Αιγαου".  
28-4-1999

Parallelism of ancient and a modern calendar. Speech by O. Ermides at the "Aegean Exοdus".

   
Μιος- 1999

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

Γενικ αγανκτηση.  
May -1999

TOURISTIKI APOPSI (Tourist View):

General indignation.  
26-5-1999 Ο αποσιωπημνος θεμλιος λθος της Δημοκρατας. - Ομιλα Α. Κντου στην "ξοδο Αιγαου".  
26-5-1999

The silent the foundation stone of Democracy - Speech of A. Kontos at "Aegean Exοdus".

   
30-5-1999 ΒΗΜΑ:

Οι αφροκεντριστς ξαναχτυπον.

Ντνος Σιτης
30-5-1999 VIMA (Footstep):

The afrocentrists are rewound.

Dinos Siotis
Ιολ. -1999

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΨΗ:

SOS απ το σπλαιο των Πετραλνων Χαλκιδικς.  
July -1999

TOURISTIKI APOPSI (Tourist View)::

SOS from Khalkidhiki’s Petralona cave.  

 
Ιολ. - 1999

ΔΑΥΛΟΣ:

Σχλιο για τον Αφροκεντρισμ. Ν. Α. Πουλιανς
July - 1999

DAVLOS (Torch)::

Comment on Afrocentrism. Ν. Α. Poulianos
14-11-1999

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:

να διαδικτυακ διαμντι (848 ΚΒ).

Περικλς Βανικιτης
14-11-1999

ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press):

An Internet diamond (848 ΚΒ).

Periclis Vanikiotis
28-11-1999

ΒΗΜΑ:

Η ψηφιακ διεθυνση της εβδομδας. Τα σπλαια του Δικτου.

Γρηγ. Μηλιαρσης
28-11-1999

VIMA (Footstep):

The digital address of the week. The caverns of the Network.

Grigoris. Miliaresis

 

Πουλιανς N. (1999) – Περί Aφροκεντρισμού και Δημοκρατίας. "Δαυλς" (τεχος Ιουλου), Αθνα.

Poulianos N. (1999) – Regarding Afrocentrism and Democracy. "Davlos" (July issue), Athens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ