1965 (: 152 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-1965 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς για το κρανο των Πετραλνων.
 
01-01-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos concerning Petralona skull.
 
01-01-1965 ΑΥΓΗ:
ρχεται στην Αθνα ο ρης   Πουλιανς.
Γ. Μπικος
01-01-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos comes to Athens.
G. Beikos
06-01-1965 ΑΥΓΗ:
Το παραμθι της Αυστραλας (χρονογρφημα που αναφρεται: ..."δε μπορον να γνουν λοι Πουλιανο".
 
06-01-1965 AVGI (Done):
The Australian fairytale (chronograph where it referred:... "can not all become Pulianoses".
 
07-01-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Ο λληνας ανθρωπολγος . Πουλιανς ρχεται σμερα στην Αθνα απ' τη Μσχα.
 
07-01-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
The Greek anthropologist A. Poulianos arrives today in Athens from Moscow.
 
07-01-1965 ΑΥΓΗ:
Φθνει απψε στην Αθνα ο  ρης Πουλιανς.
 
07-01-1965 AVGI (Done):
Tonight Aris Poulianos arrives in Athens.
 
08-01-1965 ΑΥΓΗ:
φθασε στην πατρδα ο διαπρεπς ανθρωπολγος  ρης Πουλιανς.
Τ. Βουρνς
08-01-1965 AVGI (Done):
The eminent anthropologist Aris Poulianos arrived in (his) homeland.
T. Vournas
08-01-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
ρης Πουλιανς.
Γερ. Σταρου
08-01-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
Aris Poulianos.
Ger. Stavrou
04-02-1965 ΠΑΤΡΙΣ (ΗΡΑΚΛ. ΚΡΗΤΗΣ):
Ο ακαδημακς κ. ρης Πουλιανς θα επισκεφθε προσεχς την Κρτην.
 
04-02-1965

PATRIS (Homeland - Crete’s Heraklion)

The academic Aris Poulianos will soon visit Crete.
 
01-03-1965 ΙΚΑΡΙΑΚΑ:
Ειδσεις για τον ρη Πουλιαν.
 
01-03-1965 IKARIAKA (Icarian):
News about Aris Poulianos.
 
12-03-1965 ΑΥΓΗ:
ρης Πουλιανς: "Η προλευση των Ελλνων".
 
12-03-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos: "The origin of the Greeks".
 
12-03-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Απψε στη διλεξη του ρη Πουλιανο. Θμα της "H προλευση των Ελλνων".
 
12-03-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
Tonight at the lecture of Aris Poulianos. Its subject "The origin of the Greeks".
 
13-03-1965 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Οι σημερινο λληνες εναι καθαραιμοι απγονοι των Αρχαων.
Σ. Σιδερκου
13-03-1965 ACROPOLIS:
Today Greeks are thoroughbred descendants of the Ancient ones.
S. Siderakou
13-03-1965 ΑΥΓΗ:
Οι λληνες χουν φυλετικ συνχεια ξη χιλιδων ετν. Στην Ελλδα σημειθηκε η μετατροπ του πιθηκοειδος στο εδος "Homo sapiens".
Τ. Βουρνς
13-03-1965 AVGI (Done):
Greeks have a anthropological continuity of six thousand years. The pithecoids were transformed into Homo sapiens in Greece.
T. Vournas
13-03-1965 ΒΗΜΑ:
Η προλευση των Ελλνων. Η χθεσιν διλεξη του κ. ρη Πουλιανο.
Μ. Δρκος
13-03-1965 VIMA (Step):
The origin of the Greeks. The yesterday's lecture of Mr. Aris Poulianos.
M. Drakos
13-03-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Η καταγωγ των Ελλνων.
Γερ. Σταρου
13-03-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
The origin of the Greeks.
Ger. Stavrou
14-03-1965 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Μετ την κατργησιν των ανθρωπολογικν σπουδν στην Ελλδα και εν διαπιστοται τι οι λληνες εναι αυτχθονες, ο καθ. Μπριτινγκερ χαρακτηρζει το κρανον των Πετραλνων αφρικανικν.
Μ. Παρασκευαδης
14-03-1965 KATHIMERINI (Daily):
After the abolition of anthropological studies in Greece and while the Greeks were found to be indigenous, Prof. Braitinger describes as African the Petralona cranium.
M. ParaskevaIdis
16-03-1965 ΚΥΘΗΡΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ:
Οι λληνες εναι αυτχθονες κατ τον καθηγητ κ. Πουλιαν. Κνει ρευνες εις τας νσους.
 
16-03-1965 KYTHIRAIKI DRASIS (Kythira action):
The Greeks are indigenous according to Professor Poulianos. He investigates the islands.
 
21-03-1965 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ):
Οι λληνες και η καταγωγ τους. Τι υποστηρζει ο κ. ρης Πουλιανς, καθηγητς στο Πανεπιστμιο της Μσχας.
 
21-03-1965 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):
The Greeks and their origin. What Aris Poulianos, professor at the University of Moscow, claims.
 
30-03-1965/7 ATLANTIS ΝΥ (ΑΤΛΑΝΤΙΣ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ - Ε Λ Λ Η Ν
Σπρου Μελ
30-03-1965 ATLANTIS ΝΥ:
FROM THE LIFE - Greek
Spyros Melas
31-03-1965 ΙΚΑΡΟΣΑΜΙΑΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ:
Εδθη με επιτυχα η διλεξις του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο.
 
31-03-1965 IKAROSAMIAKI KAIROI (Ikarosamian times): 
Successfully was given the lecture of the anthropologist Aris Poulianos.
 
01-04-1965 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς στην Καβλα και Θσο.
Φρξος Ιωαννδης
01-04-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos in Kavala and Thassos.
Frixos Ioannidis
05-04-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Απολιθωμνο κρανο σε σπλαιο του Πηλου. Θα το μελετση ο  ρης Πουλιανς.
 
05-04-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
Fossil skull in a cave of Pelion. Aris Poulianos will study it.
 
08-04-1965 ΑΛΗΘΕΙΑ  (Χανων):
Ο ανθρωπολγος καθηγητς ρης Πουλιανς στα Χανι.
 
08-04-1965 ALITHIA (Truth of Chania):
The anthropologist Professor Aris Poulianos at Chania.
 
08-04-1965 ΕΘΝΙΚΗ (Χανων):
Αφκετο χθες ο κ. ρης Πουλιανς καθηγητς της ανθρωπολογας εις το Πανεπιστμιον της Μσχας.
 
08-04-1965 ETHNIKI (National - of Chania):
Arrived yesterday Aris Poulianos Professor of anthropology at Moscow University.
 
08-04-1965 ΚΗΡΥΞ (Χανων):
Αφκετο χθες εις την πλιν μας ο καθηγητς κ.  ρης Πουλιανς. Ενεργε ανθρωπολογικς ρευνας.
 
08-04-1965 KIRYKS (Proclamer - of Chania / Candia):
Arrived yesterday to our city Professor Aris Poulianos. He is proceeding anthropological research.
 
09-04-1965 ΒΗΜΑ:
Αι ανθρωπολογικα μελται εις τα Χανι.
 
09-04-1965 VIMA (Step):
The anthropological studies in Chania.
 
09-04-1965 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:
Οι Κρητικο εναι καθαρο απγονοι του Μνωα.
 
09-04-1965 MESSIMVRINI (Νoon):
Cretans are the pure descendants of Minos.
 
14-04-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ (Σμου):
ρης Πουλιανς.
 
14-04-1965 DIMOKRATIKI (Democratic of Samos):
Aris Poulianos.
 
20-04-1965 ΑΛΛΑΓΗ (Ηρακλεου Κρτης):
Η προλευση των Ελλνων. Μια σημαντικ διλεξη του καθηγητ κ. ρη Πουλιανο.
 
20-04-1965 ALLAGI (Change of Heraklion - Crete):
The origin of the Greeks. An important lecture of Professor Aris Poulianos.
 
21-04-1965 ΑΥΓΗ:
Διλεξη του ρη Πουλιανο στο Ηρκλειο. Ο διαπρεπς ανθρωπολγος κανε ρευνες στους τφους και τα μουσεα της Κρτης.
Μ. Λογαριαστκης
21-04-1965 AVGI (Done):
Lecture of Aris Poulianos at Heraklion. The prominent anthropologist has researched the tombs and the museums of Crete.
M. Logaristakis
25-04-1965 ΑΛΛΑΓΗ (Ηρακλεου Κρτης):
Μια συνομιλα με τον Πουλιαν.
Μανλης Καρλλης
25-04-1965 ALLAGI (Change of Heraklion - Crete):
A conversation with Poulianos.
Manolis Karellis
25-04-1965 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Νετεραι διαπιστσεις απ την ρευναν του προστορικο σπηλαου της Χαλκιδικς.
Μ. Παρασκευαδης
25-04-1965 KATHIMERINI (Daily):
Newer conclusions from the survey of the Chalcidice prehistoric cave.
M. ParaskevaIdis
30-04-1965 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΥΡΗΞ (Σμου):
Θερμν υποδοχν επεφλαξε ο Εδηλος εις τον κ. Πουλιανν. - Ο κ. Πουλιανς εις Καρλβασι.
 
30-04-1965 PANELLINIOS KIRYKS of Samos (Penellenic Proclamer):
Mr. Poulianos was warmly welcomed in Evdilos - Mr. Poulianos in Karlovasi.
 
07-05-1965 ΕΛΛΑΣ:
Ο διαπρεπς ανθρωπολγος ρης Πουλιανς εις Σμον.
 
07-05-1965 HELLAS (Greece):
The prominent anthropologist Aris Poulianos in Samos Island.
 
08-05-1965 Αναγνριση του Πτυχου Ιατρικς της Δφνης Πουλιανο στο Καποδιστριακ Παν/μιο Αθηνν.    
08-05-1965

Recognition of the Daphne Poulianou Medicine Diploma at Moscow by the University of Athens.

   
20-07-1965 Η δεια ασκσεως επαγγλματος της ιατρο Δφνης Πουλιανο απ το "Υπ. Υγιεινής".    
20-07-1965 Permission to exercise the profession of doctor to Daphne Poulianou by the Ministry of Hygiene.    
26-07-1965 ΑΥΓΗ:
Ο Πουλιανς θα παρουσισει στο Μπρνο το κρανο Πετραλνων.
Γ. Μπικος
26-07-1965 AVGI (Done):
The Petralona skull will be presented by Poulianos at Brno.
G. Beikos
11-08-1965 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:
Εδικαιθη δια το κρανο Πετραλνων ο καθηγητς ανθρωπολγος κ. Α. Πουλιανς.
 
11-08-1965 ACROPOLIS:
Εδικαιθη δια το κρανο Πετραλνων ο καθηγητς ανθρωπολγος κ. Α. Πουλιανς.
 
11-08-1965 ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ:
Ο πρτος λλην χει ηλικαν 100.000 ετν! Ο καθηγητς κ. ρης Πουλιανς κατρριψε την επικρατοσα θεωρα περ της θσεως του πετραλωνου κρανου μεταξ των πρωτανθρπων.
 
11-08-1965 ANENDOTOS (Uncompromising) :
The first Greeek is 100,000 years old! Professor Aris Poulianos broke down the prevailing theory of the Petralona skull position among the Protanthropuses.
 
11-08-1965 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Εδικαιθη δια το κρανο Πετραλνων ο καθηγητς ανθρωπολγος κ. Α. Πουλιανς.
 
11-08-1965 KATHIMERINI (Daily):
The Professor of anthropology A. Poulianos was justified regarding Petralona skull.
 
15-08-1965 ΑΥΓΗ:
Ορθ τα πορσματα του καθηγητ ρη Πουλιανο αποφανεται το διεθνς ανθρωπολογικ συνδριο.
 
15-08-1965 AVGI (Done):
Correct the conclusions of Professor Aris Poulianos is decided by the International Anthropological Congress.
 
15-08-1965 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:
Κρανον απ την Χαλκιδικν εις διεθνς συμπσιον Γενετικς.
 
15-08-1965 ELEUTHERIA (Freedom):
Skull from Khalkidhiki to an international Symposium of Genetics.
 
17-08-1965 ΑΥΓΗ:
Ο ρης Πουλιανς απδειξε τι το "Πετραλνιο κρανο" ανκει στον μεσογειακ τπο. χει ηλικα 70-100.000 ετν και ανκει σε νδρα 25 ετν.
 
17-08-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos demonstrated that "Petralona skull" belongs to the Mediterranean type, presenting a chronology of 70,000 years ago and belongs to a 25-year-old man.
 
20-08-1965 ΘΑΡΡΟΣ (Δρμας):
Ο πρτος λλην χει ηλικαν 100.000 ετν.
Κ. Σ.
20-08-1965 THAROS (Courrage of Drama):
The first Greek is 100,000 years old.
K. S.
02-09-1965 ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ:
Ο πρτος λλην χει ηλικαν 100.000 ετν.
Κ. Σ.
02-09-1965 CHIACHOS LAOS (People of Chios):
The first Greek has an age of 100,000 years.
K. S.
16-09-1965 δεια Υπουργεου Υγεας για χρση ττλου ιατρο απ την Δφνη Πουλιανο.    
16-09-1965 Ministry of Health license for the use of a doctor's title by Daphne Poulianou.    
01-11-1965 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Πατρν):
Η καταγωγ των Ελλνων.
 
01-11-1965 HELLINIKOS POLITISMOS (Creek Culture - Patras)
The origin of the Greeks.
 
01-12-1965 ΙΚΑΡΙΑΚΑ:
γαλμα στη μνμη του Ικρου.
. Πουλιανς
01-12-1965 IKARIAKA (Ikarian):
The statue on memory of Icarus.
A. Poulianos
08-12-1965 ΒΡΑΔΥΝΗ:
Το νο Πανεπιστμιο των Πατρν αρχζει… Μαθηματικ, Φυσικ, Χημεα, Βιολογα, Ανθρωπολογα.
Στ. Λιππιτης
08-12-1965 VRADINI (Evening):
The new University of Patras starts ... Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Anthropology.
St. Lippiotis
13-12-1965 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Πατρν):
Η διλεξις του κ. Πουλιανο.
 
13-12-1965

ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer of Patras):

The lecture of Mr. Poulianos.
 
18-12-1965 ΑΥΓΗ:
Με την δρυση Παν/μου στην Πτρα την Κρτη, επιδικουν οι Αμερικανο στην Ελλδα "Πνευματικ" βση εκτξευσης προπαγανδιστικν πυραλων!
Νικηφ. Αντωνπουλου
18-12-1965 AVGI (Done):
By establishing a University at Patras or Crete, the Americans are seeking in Greece a "Spiritual" basis for launching propaganda missiles!
Nikif. Antonopoulos
31-12-1965 ΑΘΗΝΑΚΗ:
Αναβλλεται η ναρξις του Γ' Πανεπιστημου.
 
31-12-1965 ATHINAIKI (Athenian)::
Postponement of the 3rd University.
 
31-12-1965 ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ:
Πανεπιστμιο Πατρν: Αναβολ επ' αριστον.
 
31-12-1965 ANENDOTOS (Uncompromising) :
University of Patras: Postponement indefinitely.
 

 

 

Antonopoulos Ν. (1965) – By establishing a University at Patras or Crete, the Americans are seeking in Greece a "Spiritual" basis for launching propaganda missiles! (cf. Press 18 December). Athens.

Αντωνπουλος Ν. (1965) – Με την δρυση Παν/μου στην Πτρα την Κρτη, επιδικουν οι Αμερικανο στην Ελλδα "Πνευματικ" βση εκτξευσης προπαγανδιστικν πυραλων! (πρβλ. Τπο 18 Δεκεμβρου). Αθνα.

Beikos G. (1965) – Petralona skull will be presented by A. Poulianos at Brno (cf. Press 26 July). Athens.

Μπικος Γ. (1965) – Ο A. Πουλιανς θα παρουσισει στο Μπρνο το κρανο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 26 Ιουλου). Αθνα.

Drakos M. (1965) – The origin of the Greeks. The yesterday's lecture of Mr. Aris Poulianos (cf. Press 13 March). Athens.

Δρκος Μ. (1965) – Η προλευση των Ελλνων. Η χθεσιν διλεξη του κ. ρη Πουλιανο (πρβλ. Τπο 13 Μαρτου). Αθνα.

Ioannidis F. (1965) – Aris Poulianos in Kavala and Thassos (cf. Press 1st April). Athens.

Ιωαννδης Φ. (1965) – Ο  ρης Πουλιανς στην Καβλα και Θσο (πρβλ. Τπο 1ης Απριλου). Αθνα.

Karellis M. (1965) – A conversation with Poulianos (cf. Press 25 April). Athens.

Καρλλης Μ. (1965) – Μια συνομιλα με τον Πουλιαν (πρβλ. Τπο 25 Απριλου). Αθνα.

Κανλλης Α. και Α. Σββας (1965) – Κρανιολογικ μελτη του Homo neanderthalensis των Πετραλνων. Επιστημονικ Επιτηρς της Φυσικομαθηματικς Σχολς, τ. 9: 65-92. Πανεπιστμιο Θεσσαλονκης.

Kanellis A. & A. Savvas (1965) – Craniological study of Petralona Homo neanderthalensis. Epist. Epetiris of the Phyisic - Matem. Fac., v. 9: 140-204. University of Thessaloniki.

Lippiotis S. (1965) – The new University of Patras starts ... Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Anthropology (cf. Press 8 December). Athens.

Λιππιτης Σ. (1965) – Το νο Πανεπιστμιο Πατρν αρχζει… Μαθηματικ, Φυσικ, Χημεα, Βιολογα, Ανθρωπολογα (πρβλ. Τπο 8 Δεκεμβρου). Αθνα.

Logaristakis M. (1965) – Lecture of Aris Poulianos at Heraklion. The prominent anthropologist has researched the tombs and the museums of Crete (cf. Press 21 April). Athens.

Λογαριαστκης Μ. (1965) – Διλεξη του ρη Πουλιανο στο Ηρκλειο. Ο διαπρεπς ανθρωπολγος κανε ρευνες στους τφους και τα μουσεα της Κρτης (πρβλ. Τπο 21 Απριλου). Αθνα.

Μαρίνος Γ., Γιαννούλης Π. και Λ. Σωτηριάδης (1965) – Παλαιοανθρωπολικαί έρευναι εις το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Επιστημονική Επιτηρίς της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τ. 9: 140-204. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Marinos G., P. Giannoulis & L. Sotiriadis (1965) – Palaeoanthropological research at the Petralona Cave Khalkidhiki. Epist. Epetiris of the Phyisic - Matem. Fac., v. 9: 140-204. University of Thessaloniki.

Melas S. (1965) – G R E E K (cf. Press 30 March 1965 or 1967). Athens.

Μελς Σ. (1965) – Ε Λ Λ Η Ν (πρβλ. Τπο 30 Μαρτου 1965 1967). Αθνα.

Paraskevaidis M. (1965 a) – After the abolition of anthropological studies in Greece and while the Greeks were found to be indigenous, Prof. Braitinger describes as African the Petralona cranium (cf. Press 14 Marchl). Athens.

Παρασκευαδης Μ. (1965 a) – Μετ την κατργησιν των ανθρωπολογικν σπουδν στην Ελλδα και εν διαπιστοται τι οι λληνες εναι αυτχθονες, ο καθ. Μπριτινγκερ χαρακτηρζει το κρανον των Πετραλνων αφρικανικν (πρβλ. Τπο 14 Μαρτου). Αθνα.

Paraskevaidis M. (1965 b) – Newer conclusions from the survey of the Chalcidice prehistoric cave (cf. Press 25 April). Athens.

Παρασκευαδης Μ. (1965 b) – Νετεραι διαπιστσεις απ την ρευναν του προστορικο σπηλαου της Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 25 Απριλου). Αθνα.

Petrocheilos J. (1965) – Découverte de restes de mammifères du Quaternaire Moyen dans la région de Petralona en Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note: This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou, who probably was "honoring" this wayher husband d J. Petrocheilos, who died in January 1960).

Πετρχειλος Ι. (1965) – Ανακλυψη κατλοιπων θηλαστικν του Μσου Τεταρτογεννος στην περιοχ των Πετραλνων της Χαλκιδικς. Τρτο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, Τμμα ΙΙΙ: 37-38. Σεπτ. 1961. Γκρατς. (Σημ: Το ρθρο αυτ το πιθαντερο απστελλε στη γραμματεα του Συνεδρου η Α. Πετροχελου "τιμντας" κατ' αυτ τον τρπο τη μνμη του συζγους της Ι. Περχειλολου, ο οποος εχε αποβισει τον Ιανουριο του 1960).

Petrocheilos J. (1965) – Discovery of Middle Quaternary mammal remains in the Petralona region of Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note:This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou honoring this way her husband J. Petrocheilos, who passed away in January 1960).

Poulianos A. (1965 a) – On the position of the Petralona Man within Palaeoanthropi. Sov. Ethnografia, v 2: 91-99.

Poulianos A. (1965 a) – O pozitsii Petralontsa sredi Paleantropof. Sov. Ethnografija, 2: 91-99.

Πουλιανς Α. (1965 a) – Αναφορικ με τη θση του ανθρπου των Πετραλνων ανμεσα στους Παλαιοανθρπους. Σοβιετικ Εθνογραφα, τ. 2: 91-99.

Πουλιανς Α. (1965 b) – Απολιθωμνο κρανο σε σπλαιο του Πηλου (πρβλ. επσης εφημερδα 5 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 b) – Fossil skull in a cave of Pelion (cf. newspaper of April the 5th). Athens.

Πουλιανς Α. (1965 c) – Οι Κρητικο εναι καθαρο απγονοι του Μνωα (πρβλ. επσης εφημερδα 9 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 c) – Cretans are the pure descendants of Minos. (cf. newspaper of April the 9th). Athens.

Πουλιανς Α. (1965 d) – γαλμα στη μνμη του Ικρου (πρβλ. επσης εφημερδα, 1 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 d) – The statue on memory of Icarus (cf. newspaper of December the 1st). Athens.

Siderakos S. (1965) – Today Greeks are thoroughbred descendants of the Ancient ones (cf. Press 13 March). Athens.

Σιδερκος Σ. (1965) – Οι σημερινο λληνες εναι καθαραιμοι απγονοι των Αρχαων (πρβλ. Τπο 13 Μαρτου). Αθνα.

Stavrou G. (1965) – The origin of the Greeks (cf. Press 13 March). Athens.

Σταρου Γ. (1965) – Η καταγωγ των Ελλνων (πρβλ. Τπο 13 Μαρτου). Αθνα.

Vournas T. (1965 a) – The eminent anthropologist Aris Poulianos arrived in (his) homeland (cf. Press 13 March). Athens.

Βουρνς Τ. (1965 a) – φθασε στην πατρδα ο διαπρεπς ανθρωπολγος  ρης Πουλιανς (πρβλ. Τπο 13 Μαρτου). Αθνα.

Vournas T. (1965 b) – Greeks have a racial continuity of six thousand years. The pithecoids were transformed into "Homo sapiens" in Greece (cf. Press 1st of August). Athens.

Βουρνς Τ. (1965 b) – Οι λληνες χουν φυλετικ συνχεια ξι χιλιδων ετν. Στην Ελλδα σημειθηκε η μετατροπ του πιθηκοειδος στο εδος "Homo sapiens" (πρβλ. Τπο 1η Αυγοστου). Αθνα.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS