1965 (: 126 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-1965 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς για το κρανο των Πετραλνων.
 
01-01-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos concerning Petralona skull.
 
01-01-1965 ΑΥΓΗ:
ρχεται στην Αθνα ο ρης   Πουλιανς.
Γ. Μπικος
01-01-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos comes to Athens.
G. Beikos
06-01-1965 ΑΥΓΗ:
Το παραμθι της Αυστραλας (χρονογρφημα που αναφρεται: ..."δε μπορον να γνουν λοι Πουλιανο".
 
06-01-1965 AVGI (Done):
The Australian fairytale (chronograph where it referred:... "can not all become Pulianoses".
 
07-01-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Ο λληνας ανθρωπολγος . Πουλιανς ρχεται σμερα στην Αθνα απ' τη Μσχα.
 
07-01-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
The Greek anthropologist A. Poulianos arrives today in Athens from Moscow.
 
07-01-1965 ΑΥΓΗ:
Φθνει απψε στην Αθνα ο  ρης Πουλιανς.
 
07-01-1965 AVGI (Done):
Tonight Aris Poulianos arrives in Athens.
 
08-01-1965 ΑΥΓΗ:
φθασε στην πατρδα ο διαπρεπς ανθρωπολγος  ρης Πουλιανς.
Τ. Βουρνς
08-01-1965 AVGI (Done):
The eminent anthropologist Aris Poulianos arrived in (his) homeland.
T. Vournas
08-01-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
ρης Πουλιανς.
Γερ. Σταρου
08-01-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
Aris Poulianos.
Ger. Stavrou
04-02-1965 ΠΑΤΡΙΣ (ΗΡΑΚΛ. ΚΡΗΤΗΣ):
Ο ακαδημακς κ. ρης Πουλιανς θα επισκεφθε προσεχς την Κρτην.
 
04-02-1965

PATRIS (Homeland - Crete’s Heraklion)

The academic Aris Poulianos will soon visit Crete.
 
01-03-1965 ΙΚΑΡΙΑΚΑ:
Ειδσεις για τον ρη Πουλιαν.
 
01-03-1965 IKARIAKA (Icarian):
News about Aris Poulianos.
 
12-03-1965 ΑΥΓΗ:
ρης Πουλιανς: "Η προλευση των Ελλνων".
 
12-03-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos: "The origin of the Greeks".
 
12-03-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Απψε στη διλεξη του ρη Πουλιανο. Θμα της "H προλευση των Ελλνων".
 
12-03-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
Tonight at the lecture of Aris Poulianos. Its subject "The origin of the Greeks".
 
13-03-1965 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ
Οι σημερινο λληνες εναι καθαραιμοι απγονοι των Αρχαων.
Σ. Σιδερκου
13-03-1965 ACROPOLIS:
Today Greeks are thoroughbred descendants of the Ancient ones..
S. Siderakou
13-03-1965 ΑΥΓΗ:
Οι λληνες χουν φυλετικ συνχεια ξη χιλιδων ετν. Στην Ελλδα σημειθηκε η μετατροπ του πιθηκοειδος στο εδος "Homo sapiens".
Τ. Βουρνς
13-03-1965 AVGI (Done):
Greeks have a racial continuity of six thousand years. The pithecoids were transformed into Homo sapiens in Greece.
T. Vournas
13-03-1965 ΒΗΜΑ:
Η προλευση των Ελλνων. Η χθεσιν διλεξη του κ. ρη Πουλιανο.
Μ. Δρκος
13-03-1965 VIMA (Step):
The origin of the Greeks. The yesterday's lecture of Mr. Aris Poulianos.
M. Drakos
13-03-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Η καταγωγ των Ελλνων.
Γερ. Σταρου
13-03-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
The origin of the Greeks.
Ger. Stavrou
14-03-1965 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Μετ την κατργησιν των ανθρωπολογικν σπουδν στην Ελλδα και εν διαπιστοται τι οι λληνες εναι αυτχθονες, ο καθ. Μπριτινγκερ χαρακτηρζει το κρανον των Πετραλνων αφρικανικν.
Μ. Παρασκευαδης
14-03-1965 KATHIMERINI (Daily):
After the abolition of anthropological studies in Greece and while the Greeks were found to be indigenous, Prof. Braitinger describes as African the Petralona cranium.
M. ParaskevaIdis
16-03-1965 ΚΥΘΗΡΑΚΗ ΔΡΑΣΙΣ:
Οι λληνες εναι αυτχθονες κατ τον καθηγητ κ. Πουλιαν. Κνει ρευνες εις τας νσους.
 
16-03-1965 KYTHIRAIKI DRASIS (Kythira action):
The Greeks are indigenous according to Professor Poulianos. He investigates the islands.
 
21-03-1965 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ):
Οι λληνες και η καταγωγ τους. Τι υποστηρζει ο κ. ρης Πουλιανς, καθηγητς στο Πανεπιστμιο της Μσχας.
 
21-03-1965 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):
The Greeks and their origin. What Aris Poulianos, professor at the University of Moscow, claims.
 
30-03-1965/7 ATLANTIS ΝΥ (ΑΤΛΑΝΤΙΣ)
ΑΠΟ ΤΗΝ ΖΩΗΝ - Ε Λ Λ Η Ν
Σπρου Μελ
30-03-1965 ATLANTIS ΝΥ:
FROM THE LIFE - Greek
Spyros Melas
31-03-1965 ΙΚΑΡΟΣΑΜΙΑΚΟΙ ΚΑΙΡΟΙ:
Εδθη με επιτυχα η διλεξις του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο.
 
31-03-1965 IKAROSAMIAKI KAIROI (Ikarosamian times): 
Successfully was given the lecture of the anthropologist Aris Poulianos.
 
01-04-1965 ΑΥΓΗ:
Ο  ρης Πουλιανς στην Καβλα και Θσο.
Φρξος Ιωαννδης
01-04-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos in Kavala and Thassos.
Frixos Ioannidis
05-04-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ:
Απολιθωμνο κρανο σε σπλαιο του Πηλου. Θα το μελετση ο  ρης Πουλιανς.
 
05-04-1965 DIMOCRATIKI ALLAGI (Democratic change):
Fossil skull in a cave of Pelion. Aris Poulianos will study it.
 
08-04-1965 ΑΛΗΘΕΙΑ  (Χανων):
Ο ανθρωπολγος καθηγητς ρης Πουλιανς στα Χανι.
 
08-04-1965 ALITHIA (Truth of Chania):
The anthropologist Professor Aris Poulianos at Chania.
 
08-04-1965 ΕΘΝΙΚΗ (Χανων):
Αφκετο χθες ο κ. ρης Πουλιανς καθηγητς της ανθρωπολογας εις το Πανεπιστμιον της Μσχας.
 
08-04-1965 ETHNIKI (National - of Chania):
Arrived yesterday Aris Poulianos Professor of anthropology at Moscow University.
 
08-04-1965 ΚΗΡΥΞ (Χανων):
Αφκετο χθες εις την πλιν μας ο καθηγητς κ.  ρης Πουλιανς. Ενεργε ανθρωπολογικς ρευνας.
 
08-04-1965 KIRYKS (Proclamer - of Chania / Candia):
Arrived yesterday to our city Professor Aris Poulianos. He is proceeding anthropological research.
 
09-04-1965 ΒΗΜΑ:
Αι ανθρωπολογικα μελται εις τα Χανι.
 
09-04-1965 VIMA (Step):
The anthropological studies in Chania.
 
09-04-1965 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:
Οι Κρητικο εναι καθαρο απγονοι του Μνωα.
 
09-04-1965 MESSIMVRINI (Νoon):
Cretans are the pure descendants of Minos.
 
14-04-1965 ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ (Σμου):
ρης Πουλιανς.
 
14-04-1965 DIMOKRATIKI (Democratic of Samos):
Aris Poulianos.
 
20-04-1965 ΑΛΛΑΓΗ (Ηρακλεου Κρτης):
Η προλευση των Ελλνων. Μια σημαντικ διλεξη του καθηγητ κ. ρη Πουλιανο.
 
20-04-1965 ALLAGI (Change of Heraklion - Crete):
The origin of the Greeks. An important lecture of Professor Aris Poulianos.
 
21-04-1965 ΑΥΓΗ:
Διλεξη του ρη Πουλιανο στο Ηρκλειο. Ο διαπρεπς ανθρωπολγος κανε ρευνες στους τφους και τα μουσεα της Κρτης.
Μ. Λογαριαστκης
21-04-1965 AVGI (Done):
Lecture of Aris Poulianos in Heraklion. The prominent anthropologist has researched the tombs and the museums of Crete.
M. Logaristakis
25-04-1965 ΑΛΛΑΓΗ (Ηρακλεου Κρτης):
Μια συνομιλα με τον Πουλιαν.
Μανλης Καρλλης
25-04-1965 ALLAGI (Change of Heraklion - Crete):
A conversation with Poulianos.
Manolis Korellis
25-04-1965 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Νετεραι διαπιστσεις απ την ρευναν του προστορικο σπηλαου της Χαλκιδικς.
Μ. Παρασκευαδης
25-04-1965 KATHIMERINI (Daily):
Newer conclusions from the survey of the Chalcidice prehistoric cave.
M. ParaskevaIdis
30-04-1965 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΚΥΡΗΞ (Σμου):
Θερμν υποδοχν επεφλαξε ο Εδηλος εις τον κ. Πουλιανν. - Ο κ. Πουλιανς εις Καρλβασι.
 
30-04-1965 PANELLINIOS KIRYKS of Samos (Penellenic Proclamer):
Mr. Poulianos was warmly welcomed in Evdilos - Mr. Poulianos in Karlovasi.
 
07-05-1965 ΕΛΛΑΣ:
Ο διαπρεπς ανθρωπολγος ρης Πουλιανς εις Σμον.
 
07-05-1965 HELLAS (Greece):
The prominent anthropologist Aris Poulianos in Samos Island.
 
08-05-1965 Αναγνριση του Πτυχου Ιατρικς της Δφνης Πουλιανο στο Καποδιστριακ Παν/μιο Αθηνν.    
08-05-1965

Recognition of the Daphne Poulianou Medicine Diploma at Moscow by the University of Athens.

   
20-07-1965 Η δεια ασκσεως επαγγλματος της ιατρο Δφνης Πουλιανο απ το "Υπ. Υγιεινής".    
20-07-1965 Permission to exercise the profession of doctor to Daphne Poulianou by the Ministry of Hygiene.    
26-07-1965 ΑΥΓΗ:
Ο Πουλιανς θα παρουσισει στο Μπρνο το κρανο Πετραλνων.
Γ. Μπικος
26-07-1965 AVGI (Done):
The Petralona skull will be presented by Poulianos at Brno.
G. Beikos
11-08-1965 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:
Εδικαιθη δια το κρανο Πετραλνων ο καθηγητς ανθρωπολγος κ. Α. Πουλιανς.
 
11-08-1965 ACROPOLIS:
Εδικαιθη δια το κρανο Πετραλνων ο καθηγητς ανθρωπολγος κ. Α. Πουλιανς.
 
11-08-1965 ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ:
Ο πρτος λλην χει ηλικαν 100.000 ετν! Ο καθηγητς κ. ρης Πουλιανς κατρριψε την επικρατοσα θεωρα περ της θσεως του πετραλωνου κρανου μεταξ των πρωτανθρπων.
 
11-08-1965 ANENDOTOS (Uncompromising) :
The first Greeek is 100,000 years old! Professor Aris Poulianos broke down the prevailing theory of the Petralona skull position among the Protanthropuses.
 
11-08-1965 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Εδικαιθη δια το κρανο Πετραλνων ο καθηγητς ανθρωπολγος κ. Α. Πουλιανς.
 
11-08-1965 KATHIMERINI (Daily):
The Professor of anthropology A. Poulianos was justified regarding Petralona skull.
 
15-08-1965 ΑΥΓΗ:
Ορθ τα πορσματα του καθηγητ ρη Πουλιανο αποφανεται το διεθνς ανθρωπολογικ συνδριο.
 
15-08-1965 AVGI (Done):
Correct the conclusions of Professor Aris Poulianos is decided by the International Anthropological Congress.
 
15-08-1965 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:
Κρανον απ την Χαλκιδικν εις διεθνς συμπσιον Γενετικς.
 
15-08-1965 ELEUTHERIA (Freedom):
Skull from Khalkidhiki to an international Symposium of Genetics.
 
17-08-1965 ΑΥΓΗ:
Ο ρης Πουλιανς απδειξε τι το "Πετραλνιο κρανο" ανκει στον μεσογειακ τπο. χει ηλικα 70-100.000 ετν και ανκει σε νδρα 25 ετν.
 
17-08-1965 AVGI (Done):
Aris Poulianos demonstrated that "Petralona skull" belongs to the Mediterranean type, presenting a chronology of 70,000 years ago and belongs to a 25-year-old man.
 
20-08-1965 ΘΑΡΡΟΣ (Δρμας):
Ο πρτος λλην χει ηλικαν 100.000 ετν.
Κ. Σ.
20-08-1965 THAROS (Courrage of Drama):
The first Greek is 100,000 years old.
K. S.
02-09-1965 ΧΙΑΚΟΣ ΛΑΟΣ:
Ο πρτος λλην χει ηλικαν 100.000 ετν.
Κ. Σ.
02-09-1965 CHIACHOS LAOS (People of Chios):
The first Greek has an age of 100,000 years.
K. S.
16-09-1965 δεια Υπουργεου Υγεας για χρση ττλου ιατρο απ την Δφνη Πουλιανο.    
16-09-1965 Ministry of Health license for the use of a doctor's title by Daphne Poulianou.    
01-11-1965 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ (Πατρν):
Η καταγωγ των Ελλνων.
 
01-11-1965 HELLINIKOS POLITISMOS (Creek Culture - Patras)
The origin of the Greeks.
 
01-12-1965 ΙΚΑΡΙΑΚΑ:
γαλμα στη μνμη του Ικρου.
. Πουλιανς
01-12-1965 IKARIAKA (Ikarian):
The statue on memory of Icarus.
A. Poulianos
08-12-1965 ΒΡΑΔΥΝΗ:
Το νο Πανεπιστμιο των Πατρν αρχζει… Μαθηματικ, Φυσικ, Χημεα, Βιολογα, Ανθρωπολογα.
Στ. Λιππιτης
08-12-1965 VRADINI (Evening):
The new University of Patras starts ... Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Anthropology.
St. Lippiotis
13-12-1965 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Πατρν):
Η διλεξις του κ. Πουλιανο.
 
13-12-1965

ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer of Patras):

The lecture of Mr. Poulianos.
 
18-12-1965 ΑΥΓΗ:
Με την δρυση Παν/μου στην Πτρα την Κρτη, επιδικουν οι Αμερικανο στην Ελλδα "Πνευματικ" βση εκτξευσης προπαγανδιστικν πυραλων!
Νικηφ. Αντωνπουλου
18-12-1965 AVGI (Done):
By establishing a University at Patras or Crete, the Americans are seeking in Greece a "Spiritual" basis for launching propaganda missiles!
Nikif. Antonopoulos
31-12-1965 ΑΘΗΝΑΚΗ:
Αναβλλεται η ναρξις του Γ' Πανεπιστημου.
 
31-12-1965 ATHINAIKI (Athenian)::
Postponement of the 3rd University.
 
31-12-1965 ΑΝΕΝΔΟΤΟΣ:
Πανεπιστμιο Πατρν: Αναβολ επ' αριστον.
 
31-12-1965 ANENDOTOS (Uncompromising) :
University of Patras: Postponement indefinitely.
 

 

 

Κανλλης Α. και Α. Σββας (1965) – Κρανιολογικ μελτη του Homo neanderthalensis των Πετραλνων. Επιστημονικ Επιτηρς της Φυσικομαθηματικς Σχολς, τ. 9: 65-92. Πανεπιστμιο Θεσσαλονκης.

Kanellis A. & A. Savvas (1965) – Craniological study of Petralona Homo neanderthalensis. Epist. Epetiris of the Phyisic - Matem. Fac., v. 9: 140-204. University of Thessaloniki.

Μαρίνος Γ., Γιαννούλης Π. και Λ. Σωτηριάδης (1965) – Παλαιοανθρωπολικαί έρευναι εις το Σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής. Επιστημονική Επιτηρίς της Φυσικομαθηματικής Σχολής, τ. 9: 140-204. Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.

Marinos G., P. Giannoulis & L. Sotiriadis (1965) Palaeoanthropological research at the Petralona Cave Khalkidhiki. Epist. Epetiris of the Phyisic - Matem. Fac., v. 9: 140-204. University of Thessaloniki.

Petrocheilos J. (1965) – Découverte de restes de mammifères du Quaternaire Moyen dans la région de Petralona en Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note: This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou, who probably was "honoring" this wayher husband d J. Petrocheilos, who died in January 1960).

Πετρχειλος Ι. (1965) – Ανακλυψη κατλοιπων θηλαστικν του Μσου Τεταρτογεννος στην περιοχ των Πετραλνων της Χαλκιδικς. Τρτο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, Τμμα ΙΙΙ: 37-38. Σεπτ. 1961. Γκρατς. (Σημ: Το ρθρο αυτ το πιθαντερο απστελλε στη γραμματεα του Συνεδρου η Α. Πετροχελου "τιμντας" κατ' αυτ τον τρπο τη μνμη του συζγους της Ι. Περχειλολου, ο οποος εχε αποβισει τον Ιανουριο του 1960).

Petrocheilos J. (1965) – Discovery of Middle Quaternary mammal remains in the Petralona region of Chalkidiki. Third Inter. Cong. of Spelaeology, Section III: 37-38. Sept. 1961. Gratz. (Note:This article was eventually sent to the Congress secretariat by A. Petrocheilou honoring this way her husband J. Petrocheilos, who passed away in January 1960).

Poulianos A. (1965 a) – On the position of the Petralona Man within Palaeoanthropi. Sov. Ethnografia, v 2: 91-99.

Poulianos A. (1965 a) – O pozitsii Petralontsa sredi Paleantropof. Sov. Ethnografija, 2: 91-99.

Πουλιανς Α. (1965 a) – Αναφορικ με τη θση του ανθρπου των Πετραλνων ανμεσα στους Παλαιοανθρπους. Σοβιετικ Εθνογραφα, τ. 2: 91-99.

Πουλιανς Α. (1965 b) – Οι λληνες χουν φυλετικ συνχεια ξη χιλιδων ετν. Στην Ελλδα σημειθηκε η μετατροπ του πιθηκοειδος στο εδος "Homo sapiens" (πρβλ. επσης εφημερδες 13 Μαρτου, 1-8 και 3-8). Αθνα.

Poulianos A. (1965 b) – Greeks have a racial continuity of six thousand years. The pithecoids were transformed into Homo sapiens in Greece (cf. newspapers of March 13th Agust 1st & ). Athens.

Πουλιανς Α. (1965 c) – Απολιθωμνο κρανο σε σπλαιο του Πηλου (πρβλ. επσης εφημερδα 5 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 c) – Fossil skull in a cave of Pelion (cf. newspaper of April the 5th). Athens.

Πουλιανς Α. (1965 d) – Οι Κρητικο εναι καθαρο απγονοι του Μνωα (πρβλ. επσης εφημερδα 9 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 d) – Cretans are the pure descendants of Minos. (cf. newspaper of April the 9th). Athens.

Πουλιανς Α. (1965 e) – γαλμα στη μνμη του Ικρου (πρβλ. επσης εφημερδα, 1 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 e) – The statue on memory of Icarus (cf. newspaper of December the 1st). Athens.

Πουλιανς Α. (1965 f) – Το νο Πανεπιστμιο των Πατρν αρχζει… Μαθηματικ, Φυσικ, Χημεα, Βιολογα, Ανθρωπολογα (πρβλ. επσης εφημερδα, 8 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1965 f) – The new University of Patras starts ... Mathematics, Physics, Chemistry, Biology, Anthropology (cf. newspaper of December the 12th). Athens.

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ