1939 (: 2 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Γαρδκας Χρ. (1939) – Βωξιτικς αποθσεις της Μακεδονας. Ο βωξτης Κρνης - Χαλκιδικς. Εκδ. Φυσικομαθηματικς Σχολς, σελ. 1-12, Παν/μιο Θεσσαλονκης.

Gardikas Ch. (1939) – Bauxite deposits of Macedonia. The bauxite from Creni - Chalkidiki. Ed. Phys. & Math. Sch: 1-12. Un. of Thessaloniki.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS