2016 (: 204 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

12-01-2016

ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ.

   
12-01-2016

ANNA SYNODINOU.

   
16-01-2016

Αναρεση ΑΕΕ κατ της 958 / 21-5-2015 απφασης Μονομελος Εφετεου Θεσσαλονκης.

   
16-01-2016

Appeal of the Anthropological Association of Greece against the 958 / 21-5-2015 Thessalonica Court decision.

   
22-01-2016

Εκδκαση της ανωτρω αναρεσης ορστηκε η 9-5-2016.

   
22-01-2016

The trial of the above appeal was set on 9 of May 2016

   
13-02-2016

κθεση ζωγραφικς του φλου της Α.Ε.Ε. Γιννη Μητρκα στο Μουσεο Μπενκη.

 

 
13-02-2016

Painting exhibition of Giannis Mitrakas, a friend of the Anthropological Association of Greece , at the Benaki Museum.

 

 
Μρτ. - 2016

Τα εν διαδικτω βντεο(ς) που απαντνται σε διφορα κανλια για το ργο της Α.Ε.Ε.

 

 
March -2016

The various Internet videos regarding the Anthropological Association's of Greece deed.

 

 
Απρλ.-2016

Αυθυποβολ - Ο προθλαμος του φανατισμο, του Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο.

 

 

April - 2016

Autosuggestion - The antechamber of fanaticism, by Dr Nickos A. Poulianos.

 

 

01-05-2016

Ομιλα για τις ανθρωπολογικς

ρευνες στην Ελλδα, με "αιχμ" τα οστ των Μαραθωνομχων.

 
01-05-2016

Lecture on anthropological surveys in Greece, with special reference to the bones of Marathon soldiers.

 

 
15-05-2016

Αναφορ της "Ραλ" & της " Ππυρος" για τα Πετραλνα με στοιχεα του 1961...

 

 
15-05-2016

"Real News" and "Papyrus" about Petralona with data of 1961...

   
25-05-2016

Επιστολ ΑΕΕ (1938) προς "Ραλ Νιοζ" & "Ππυρος" για τον Αρχνθρωπο των Πετραλνων.

 

 
25-05-2016

Letter of the Anthropological Association of Greece (1938) to "Real News" and "Papyrus" regarding Petralona Αrchanthropus.

 

 
01-06-2016

Ανθελληνισμ Ελλνων θυμζει η λανθασμνη οδικ μας συμπεριφορ.

 

 
01-06-2016

Anti-Hellenism of Greeks reminds our incorrect road behavior.

 

 
24-06-2016

Α.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. 1941) σχετικ με το σκνδαλο της "αξιοποησης" στο Σπλαιο Ζωνιανν.

 

 
24-06-2016

The Anthropological Association of Greece (1941) regarding the exploitation scandal of Zoniana Cave.

 

 
01-07-2016

Δο εκπομπς στο Youtube, σχετικά με τον πετραλώνειο Αρχανθρώπο των 700.000 ετών, καθς και γενικτερα περ εν Ελλδι ανθρωπολογας.

 

 
01-07-2016

Two broadcasts on YouTube regarding Petralona Archanthropus, as well as in genaral on anthropology at Greece.

 

 
01-07-2016

Σοφ η πρταση για μνιμη τλεση των Ολυμπιακν Αγνων στην Ελλδα.

 

 
01-07-2016

Wise the proposal for permanent conducting the Olympic Games in Greece.

 

 
07-07-2016

Α.Ε.Ε. (1942): Η απαρδεκτη ιστοσελδα της Αρχαιολ. Υπηρεσας για το Σπλαιο Πετραλνων.

 

 
07-07-2016

The Anthropological Association of Greece (1942): Unacceptable the website of the Archaeological Service regarding Petralona Cave.

 

 
20-07-2016

ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ: Αναδημοσευση με επ πλον σχολιασμος της ανωτρω καταγγελας.

 

 
20-07-2016

CHRONOTOPIA: Re-publishing with additional annotations of the above denunciation.

 

 
28-07-2016

Με αφορμ το ανωτρω δημοσευμα ερτηση κανε η Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Σ. Βλάχου.

 

 
28-07-2016

On the occasion of the above publication, a question is addressed by the MP of Khalkidhiki, Mrs. S. Vlachou.

 

 
03-08-2016

ΕΠΣ (3577) προς AEE (δθεν) "απντηση" στο αρ. πρ. 1941 / 24-6-2016 για το Σπλ. Ζωνιανν.

 

 
03-08-2016

The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology (allegedly) "answer" to the Anthropological Association of Greece regarding the 1941 / 24-6-2016 document concerning Zoniana Cave

 

 
03-08-2016

"Απντηση" (δθεν) της Ε.Π.Σ. (3877) στην Α.Ε.Ε. σχετικ με "επσημη" ιστοσελδα της για το Σπλαιο Πετραλνων.

 

 
03-08-2016

Allegedly "answer" of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (3877) to the Anthropological Association of Greece regarding the “official” website for Petralona Cave of the Ministry of Culture.

 

 
12-08-2016

«Κλση σε απολογα» (pdf) κατ του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο εκ μρους της Ε.Π.Σ. αναφορικ με ανακονωση για το Σπλαιο Πετραλνων στο 13ο Διεθνς Συνδριο Σπηλαιολογας του 2013.

 

 
12-08-2016

"Call to apology" of Dr N. A. Poulianos by the Greek Ministry of Culture regarding an announcement on Petralona Cave to the 13th International Congress of Speleology in 2013 (pdf).

 

 
12-08-2016

«Κλση σε απολογα» (κεμενο) κατ του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο εκ μρους της Ε.Π.Σ. αναφορικ με ανακονωση για το Σπλαιο Πετραλνων στο 13ο Διεθνς Συνδριο Σπηλαιολογας του 2013.

 

 
12-08-2016

"Call to apology" of Dr N. A. Poulianos by the Greek Ministry of Culture regarding an announcement on Petralona Cave to the 13th International Congress of Speleology in 2013 (text).

 

 
17-08-2016

Επιστολ επισκπτη σχετικ με ισχυρισμος υπαλλλων για δθεν "κεραυνος" στο Σπ. Πετραλνων αντ για στχτες - προστ. χνη φωτις πως εχε διαπιστσει ο ανασκαφας Δ-ρ ρης Πουλιανς (web).

 

 
17-08-2016

Visitor’s epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (web).

 

 
17-08-2016

Επιστολ επισκπτη για αιτισεις υπαλλλων σχετ. με "κεραυνος" στο Σπ. Πετραλ. (word).

 

 
17-08-2016

Visitor’s epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (text).

 

 
17-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες στο επικνδυνο πια Σπ. Πετρ. Μρος Γ' ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ (Διαδκτυο).

 

 
17-08-2016

CHRONOTOPIA / Part III: The crap and the arbitrariness in the anymore dangerous Petr. Cave (Internet).

 

 
17-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες .- το προηγομενο ρθρο (σε κεμενο).

 

 
17-08-2016

 CHRONOTOPIA / Part III: The crap and the arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (text of the previous article).

 

 
18-08-2016

νσταση του υπ διωγμ παλαιοανθρωπολγου στην απ 12-8-2016 κλση σε απολογα.

 

 
18-08-2016

Nickos A. Poulianos objection against the administrative investigation of the Archeological Service.

 

 
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to customercare@dallasnews.com

7:25 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το customercare@dallasnews.com

 

7:25 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to n@gorodn.ru

8:02 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το n@gorodn.ru

 

8:02 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@izvestia.ru

8:08 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@izvestia.ru

 

8:08 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to hawla_ukraina@ukr.net

8:22 & 8:32 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το hawla_ukraina@ukr.net

 

8:22 & 8:32 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@beijingtoday.com.cn

8:31 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@beijingtoday.com.cn

 

8:31 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to beril.aktas@hurriyet.com.tr

9:13 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το beril.aktas@hurriyet.com.tr

 

9:13 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to irna@irna.ir

9:17 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το irna@irna.ir

 

9:17 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to burgasinfo@burgasinfo.com

9:39 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το burgasinfo@burgasinfo.com

 

9:39 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to office@casaserafim.ro

9:43 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το office@casaserafim.ro

 

9:43 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to lucianoprea@gandaculdecolorado.com

10:46 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το lucianoprea@gandaculdecolorado.com

 

10:46 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to lucianoprea@gandaculdecolorado.com

10:46 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το lucianoprea@gandaculdecolorado.com

 

10:46 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to zcf@zf.ro, zf24@zf.ro, abonat@m.ro

10:54 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το zcf@zf.ro, zf24@zf.ro, abonat@m.ro

 

10:54 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@tehrantimes.com

10:59 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@tehrantimes.com

 

10:59 PM.
23-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to feedback2@harpercollins.com (UK)

12:08 PM.
23-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το feedback2@harpercollins.com (UK)

 

12:08 PM.
24-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες στο επικνδυνο πια Σπ. Πετρ. Μρος Δ ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ (Διαδκτυο).

 

 
24-08-2016

CHRONOTOPIA / Part IV: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (Internet).

 

 
24-08-2016

Χλια και αυθαιρεσες στο επικνδυνο πια ΣΠ.- το προηγομενο ρθρο σε μεμονωμνο κεμενο.

 

 
24-08-2016

CHRONOTOPIA / Part IV: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (text).

 

 
31-08-2016

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1946) ανταπντηση προς Ε.Π.Σ. 3-8-2016 / 3577 για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 

 
31-08-2016

The Anthropological Association of Greece rejoinder (No. 1946) to the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology regarding the document of 3-8-2016 / 3577 in relation to Zoniana Cave.

 

 
31-08-2016

Α.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. 1948) προς Ε.Π.Σ. εκ νου για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 

 
31-08-2016

The Anthropological Association of Greece (1948) towards the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology once more on Zoniana Cave.

 

 
01-09-2016

Μλος του Συμβουλου

των Ευρωπαων Ανθρωπολγων ξαν ο Δ-ρ Ν. Α. Πουλιανς.  
01-09-2016

Member of the Council of the European Anthropologists, again Dr. N. A. Poulianos.

   
03-09-2016

Ανακονωση του ρη Πουλιανο περ Σπ. Ζωνιανν για τη 19η Σπηλ. Συνντηση.

   
03-09-2016

The announcement of Aris Poulianos at the 19th (Hellenic) Cave Meeting on Zoniana Cave.

   
07-09-2016

Δημοσευση ανωτρω ανακονωσης στη "Χρονοτοπα" εκ μρους του κ. Γ. Λεκκη.

   
07-09-2016

Publication of the above announcement in "Chronopia" by Mr. G. Lekakis.

   
09-09-2016

Α.Ε.Ε. (1948) η δλωση - ερτηση αναφορικ με την Ε.Π.Σ. ως ψευδεπγραφη.

   
09-09-2016

The statement - question (1948) of the Anthropological Association of Greece about the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology as a falsified state Service.

   
15-09-2016

Εναι επασχυντο να απαντ και μλιστα «επσημα» ο καταγγελλμενος στον καταγγλλοντα.

   
15-09-2016

It is shameful to respond "officially" by the complainant himself.

   
17-09-2016

"Δρμος της Αριστερς" σελ. 28: Πολιτισμς & Βαρβαρτητα - «σκοτστε» τον!

  "Ηρστρατος"
17-09-2016

Dromos tis aristeras (Road of the Left) p. 28: Culture & Barbarity - "kill" him!

  "Herostatus"
26-09-2016

ΑΕΕ (1949) προς ΥΠΠΟΑ αναφορικ με συγκλυψη ατασθαλιν της Ε.Π.Σ.

   
26-09-2016

The Anthropological Association of Greece (1949) towards the Ministry Culture regarding the covering up by purpose of the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology irregularities.

   
01-10-2016

Ο απτερος (;) σκοπς της εκστρατεας του Δαρεου Α εναντον των Σκυθν το 512 π. Χ.

   
01-10 - 2016

The ultimate (?) purpose of the Darius A' campaign against the Scythians in 512 BC.

   
10-10-2016

Το επγραμμα του Μαραθνα (στο διαδκτυο).

   
10-10-2016

The Marathon epigram (on the Internet in Greek).

   
10-10-2016

Το ανκτορο των Θηβν - διαδικτυακ συνντευξη του Θ. Σπυρπουλου στον Γ. Λεκκη.

   
10-10-2016

The palace of Thebes - Internet interview of Th. Spyropoulos to G. Lekaki.

   
13-10-2016

Συγχαρητρια Ν. Πουλιανο για την ανωτρω συνντευξη & προτσεις για περεταρω δρσεις.

 

 
13-10-2016

Congratulations of Dr. N. A. Poulianos for the above interview and proposals for further actions.

 

 
31-10-2016

Ιστοσελδα της ντροπς της Εφορεας Παλαιοανθρωπολογας-Σπηλαιολ. για Σπ. Πετραλνων.

 

 
31-10-2016

The Ephorate's of Palaeoanthropology-Speleology website of shame regarding Petralona Cave.

 

 
7-11- 2016 Το στρατηγικ "σφλμα" στις Θερμοπλες.    
7-11 - 2016

 The strategic "error" at Thermopylae.

   

16-11-2016

Ανθεση Ε.Δ.Ε. απ την αρχαιολγο κ. Ε. Κρκα στον αρχαιολγο κ. Κ. Σουρεφ (ΕΦΑ Ιωανννων).  

 

 

16-11-2016

Assignment of admin. investigation by the archaeologist E. Korka to the archaeologist K. Souerev (Ioannina Arch. Museum).

 

 
24-11-2016

Πολ ενδιαφρουσα ομιλα του Δ-ρα Stephen Lambert με θμα: Δημοκρτης ο Δημοκρτης;

 

 
24-11-2016

Very interesting lecture given by Dr. Stephen Lambert entitled: Does the name Democrat indicates a Democrat?

 

 
01-12 - 2016

Ύστατος φόρος τιμής σε Κωστή Στεφανόπουλο με σημαντικ, ενοτε γνωστα, στιγμιτυπα.

 

 
01 Dec. - 2016

Final tribute to the ex. President of Hellenic Democracy Kostis Stephanopoulos with significant, sometimes unknown, snapshots.

 

 
02-12-2016

Συμπληρθηκαν 4 τη απ την αμριστη συμπαρσταση στο ργο μας εκ του κ. Α. Αντωνκου.

 

02-12-2016

Completed 4 years from the uncompromising support of our work from Mr. A. Antonakos.

 

 
04-12-2016

Επσης σημαντικτατη συνντευξη του καθηγητ Α. Σμψων εν You tube στον Γ. Λεκκη.

 

04-12-2016

Also very important interview given in YouTube by Professor A. Sampson to G. Lekakis (cf. 10-10-2012)

 

 
05-12-2016

Μετφραση ρθρου της Libération της 30-8-1984 για ρη Πουλιαν και σπλαιο Πετραλνων.

 

 
05-12-2016

Translation of the Libération article of 30-8-1984 about Aris Poulianos and Petralona cave.

 

 
06-12-2016

Μχρι πο μπορε να φτσει το αντιπουλινειο μνος, αφο κρθηκε δη παρνομη η κατσχεση του προσωπικο του λογαριασμο;

 

 
06-12-2016

How far can reach the anti-Poulianos rage, since it is decided by Court illegal the seizure of his personal bank account?

 

 
15-12-2016

Δθεν «ξενγηση» υπαλλλων της Αρχαιολογικς Υπηρεσας στο σπλαιο Πετραλνων.

 

 
15-12-2016

Allegedly "guided tour" of the Archaeological Service's employees at Petralona Cave.

 

 
25-12-2016

Συμπαράσταση στο έργο της Α.Ε.Ε. από ομογενή της Γερμανίας.

 

 
25-12-2016

Support to the deed of the Anthropological Association of Greece by a Greek expatriated in Germany.

 

 
27-12-2016

Ευχαριστίες από την Α.Ε.Ε. για συμπαρσταση στο ργο μας απ ομογεν της Γερμανίας.

 

 
27-12-2016

Thanks expressed from the Anthropological Association of Greece for the support of our work by a Greek expatriated in Oberhausen of Germany.

 

 

 

 

Danopoulou I. (2016) – Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of August 24). Athens.

Δανοπολου Ι. (2016) – Τα χλια και οι αυθαιρεσες στο επικνδυνο πια Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 24 Αυγοστου). Αθνα.

Darlas A. (2016 a) – The objections to the exploitation of the Zoniana Cave (supposedly a response to the 24-6-2016 question, cf. A.A.G.’s Archive of August 3). Athens.

Ντρλας Α. (2016 a) – ατισεις για την αξιοποηση του σπηλαου Ζωνιανν (δθεν απντηση στο απ 24-6-2016 ερτημα, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Αυγοστου). Αθνα.

Darlas A. (2016 b) – The objections for the website of the Hellenic Ministry of Culture about Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of August 3). Athens.

Ντρλας Α. (2016 b) – ατισεις για την ιστοσελδα του ΥΠΠΟΑ σχετικ με το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Αυγοστου). Αθνα.

Darlas A. (2016 c) – Calling on apology (of Dr. N. A. Poulianos, the only paleoanthropologist of the Greek Ministry Culture, regarding an announcement on Petralona Cave to the 13th International Congress of Speleology in 2013, cf. A.A.G.’s Archive of August 12th). Athens.

Ντρλας Α. (2016 c) – Κλση σε απολογα (του μνου παλαιοανθρωπολγου του Υπ. Πολιτισμο Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο, αναφορικ με κριτικ σε ανακονωση για το Σπλαιο Πετραλνων στο 13ο Διεθνς Συνδριο Σπηλαιολογας του 2013 πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Αυγοστου). Αθνα.

Grombanopoulou E. (2016) – The local cultural capital and development. The case of natural paleontological (richness &) culture in Northern Greece: The Public Natural History Museums of Axioupolis - Kilkis and Petralona - Khalkidhiki. (In Greek). Hellenic Open University.

Γκρομπανοπολου Ε. (2016) – Τοπικό πολιτιστικό κεφάλαιο και ανάπτυξη. Η περίπτωση του φυσικού παλαιοντολογικού (πλούτου &) πολιτισμού στη Βόρειο Ελλάδα: Τα Δημόσια Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης, Κιλκίς και Πετραλώνων, Χαλκιδικής. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Korka E. (General Director of Antiquities, 2016) – Admin. assignment investigation of Dr Nickos A. Poulianos to the archaeologist director of Ioannina Arch. Museum K. Souerev (cf. A.A.G.’s Archive of 16 November). Athens.

Kρκα Ε. (2016) – Ανθεση Ε.Δ.Ε. κατ του Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο στον προστμενο της ΕΦΑ Ιωανννων κ. Κ. Σουρεφ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 16 Nοεμβρου). Αθνα

Lambert St. (2016) – Democrates the democrat? (cf. A.A.G.’s Archive of 24 November). Athens.

Λ(μ)μπερτ Στ. (2016) – Δημοκρτης ο Δημοκρτης; (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 24 Νοεμβρου). Αθνα.

Martidou M. (2016) – Painting exhibition of Giannis Mitrakas (cf. A.A.G.’s Archive of 13 February). Κomotini.

Μαρτδου M. (2016) – κθεση ζωγραφικς του Γιννη Μητρκα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 13 Φεβρουαρου). Κομοτην.

Moltsidis Κ. (2016) – Epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (cf. A.A.G.’s Archive of 17 August). Athens.

Μολτσδης Κ. (2016) – Επιστολ σχετικ με ισχυρισμος υπαλλλων για δθεν "κεραυνος" στο Σπ. Πετραλνων αντ για στχτες - προστ. χνη φωτις πως εχε διαπιστσει ο ανασκαφας Δ-ρ ρης Πουλιανς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 a) – "Real News" and "Papyrus" about Petralona with data of 1961... (cf. A.A.G.’s Archive of 15 May). Athens.

Πουλιανς A. (2016 a) – Αναφορ της "Ραλ" & της " Ππυρος" για τον νθρωπο των Πετραλνων με στοιχεα του 1961... (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 b) – Epistle to the "Real News" and "Papyrus" about Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 25 May). Athens.

Πουλιανς A. (2016 b) – Επιστολ προς  τη "Ραλ Νιοζ" & την " Ππυρος" για το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 25 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 c) – The scandalous "exploitation" of Zoniana Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 24 June). Athens.

Πουλιανς A. (2016 c) – Η σκανδαλδης «αξιοποηση» του σπηλαου Ζωνιανν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 24 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 d) – Wise the proposal for permanent conducting the Olympic Games in Greece (cf. A.A.G.’s Archive of 1st July). Athens.

Πουλιανς A. (2016 d) – Σοφ η πρταση για μνιμη τλεση των Ολυμπιακν Αγνων στην Ελλδα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 e) – Unacceptable the website of the Archaeological Service regarding Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of 7, 20 & 28 July, 3 August, 15 September & 31 Οctober). Athens.

Πουλιανς A. (2016 e) – Απαρδεκτη η επσημη ιστοσελδα του ΥΠΠΟΑ για το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 7ης, 20ης, 28ης Ιουλου, 3 Αυγοστου, 15 Σεπτεμβρου και 31 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 f) – Rejoinder on Zoniana Cave (cf. A.A.G.’s Archive of August 31). Athens.

Πουλιανς A. (2016 f) – Σπλαιο Ζωνιανν Ανταπντηση (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 31 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 g) – The need to rescue the exploited Zoniana Cave (announcement to the panellenic 19th Cave Meeting, cf. A.A.G.’s Archive of September 3rd & 7th). Athens.

Πουλιανς A. (2016 g) – Η ανγκη δισωσης του αξιοποιημνου Σπηλαου Ζωνιανν (ανακονωση για τη 19η πανελλνια σπηλαιολογικ συνντηση, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3ης και 7ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 h) – The Ephorate of Palaeoanthropology - Speleology, a Falsified Service (cf. A.A.G.’s Archive of September 9th). Athens.

Πουλιανς A. (2016 h) – Η Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας, μια Ψευδεπγραφη Υπηρεσα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 9ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 i) – It is shameful to "officially" give responds by a complainant (cf. A.A.G.’s Archive of September 15th). Athens.

Πουλιανς A. (2016 i) – Εναι επασχυντο να απαντ «επσημα» ο καταγγελλμενος (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 j) – New oeconomic irregularities to be covered up by the Greek Ministry of Culture? (cf. A.A.G.’s Archive of September 26th). Athens.

Πουλιανς A. (2016 j) – Νες προς συγκλυψη οικονομικς ατασθαλες εντς ΥΠΠΟΑ; (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 26ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 k) – Final tribute to the ex. President of Hellenic Democracy Kostis Stephanopoulos (cf. A.A.G.’s Archive of December 1st). Athens.

Πουλιανς A. (2016 k) – στατος φρος τιμς στον τ. ΠτΔ Κωστ Στεφανπουλο  (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (2016 l) – Allegedly "guided tour" of the Archaeological Service's employees at Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of December 15th). Athens.

Πουλιανς A. (2016 l) – Δθεν «ξενγηση» υπαλλλων της Αρχαιολογικς Υπηρεσας στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. & D. Poulianou (2016) – ANNA SYNODINOU (cf. A.A.G.’s Archive of January the 12th). Athens.

Πουλιανς A. και Δ. Πουλιανο (2016) – ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 12ης Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. & Triplis Chr. (2016) – Appeal of the Anthropological Association of Greece against the 958 / 21-5-2015 Thessalonica Court decision (cf. A.A.G.’s Archive of January the 15th). Athens.

Πουλιανς A. καιΤρπλης Χρ. (2016) – Αναρεση ΑΕΕ κατ της 958 / 21-5-2015 απφασης Μονομελος Εφετεου Θεσσαλονκης (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 16ης και 22ας Ιανουαρου). Θεσσαλονκη.

Poulianos N. (2016 a) – The various Internet videos regarding the Anthropological Association's of Greece deed (cf. A.A.G.’s Archive of April). Athens.

Πουλιανς Ν. (2016 a) – Τα εν διαδικτω βντεο(ς) που απαντνται σε διφορα κανλια για το ργο της Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Απριλου). Αθνα.

Poulianos N. (2016 b) – Autosuggestion - The antechamber of fanaticism (cf. A.A.G.’s Archive of April). Athens.

Πουλιανς Ν. (2016 b) – Αυθυποβολ - O προθλαμος του φανατισμο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Απριλου). Αθνα.

Poulianos N. (2016 b) – The bones of Marathon soldiers and the paleontological studies in Greece (cf. A.A.G.’s Archive of 1st May). Athens.

Πουλιανς Ν. (2016 b) – Τα οστ των Μαραθωνομχων και η παλαιοντολογα στην Ελλδα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (2016 c) – Anti-Hellenism of Greeks reminds our incorrect road behavior (cf. A.A.G.’s Archive of 1st June). Athens.

Πουλιανς Ν. (2016 c) – Ανθελληνισμ Ελλνων θυμζει η λανθασμνη οδικ μας συμπεριφορ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Μαου). Αθνα.

Poulianos N. (2016 d) – Two newer broadcasts on YouTube (cf. A.A.G.’s Archive of 1st July). Athens.

Πουλιανς Ν. (2016 d) – Δο νετερες εκπομπς  στο Youtube (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos N. (2016 e) – Objection against the administrative investigation of the Archeological Service (cf. A.A.G.’s Archive of 18 August). Athens.

Πουλιανς Ν. (2016 e) – νσταση στην απ 12-8-2016 κλση σε απολογα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 18 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos N. (2016 f) – Darius, Attila, Napoleon and Hitler (cf. A.A.G.’s Archive of 22 & 23 August). Athens.

Πουλιανς Ν. (2016 f) – Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22 και 23 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos N. (2016 g) –  The Secret Strategic Plans of Darius the Great (cf. A.A.G.’s Archive of 1st Οctober). Internet.

Πουλιανς Ν. (2016 g) – Ο απτερος (μχιος ;) σκοπς της εκστρατεας του Δαρεου Α εναντον των Σκυθν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1η Οκτωβρου). Διαδκτυο.

Poulianos N. (2016 h) – The Marathon epigram (cf. A.A.G.’s Archive10 of November, text further elaborated in 2019).

Πουλιανς Ν. (2016 h) – Το επγραμμα του Μαραθνα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 Νοεμβρου, κεμενο περαιτρω επεξεργασμνο το 2019).

Poulianos N. (2016 i) –   What Went Wrong? The Real Story of the Battle of Thermopylae (cf. A.A.G.’s Archive of 7th November). Internet.

Πουλιανς Ν. (2016 i) – Τ πγε στραβ; Η αληθιν ιστορα για τη μχη των Θερμοπυλν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 7 Νοεμβρου). Διαδκτυο.

Sampson A. (2016) – Interview on the protohelladic inscription from Youra (cf. A.A.G.’s Archive of 4th December). Internet.

Σμψων Α. (2016) – Συνντευξη για την πρωτοελλαδικ επιγραφ των Γιορων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 4 Δεκεμβρου). Διαδκτυο.

Spyropoulos Th. (2016) – Interview on the palace of Thebe (cf. A.A.G.’s Archive of 10 & 13 Οctober). Internet.

Σπυρπουλος Θ. (2016) – Συνντευξη για το ανκτορο των Θηβν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 και 13 Οκτωβρου). Διαδκτυο.

Stoforos Κ. (pseudonym Herostratos, 2016) – Aris Poulianos wanted to be free, "kill" him! (cf. A.A.G.’s Archive of September 17th). Athens.

Στοφρος Κ. (ψευδνυμο Ηρστρατος, 2016) – ρης Πουλιανς: θελε να ’ναι ελεθερος, «σκοτστε» τον!  (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17ης Σεπτεμβρου). Αθνα.

Thanou V. (President of the Supreme Court, 2016) – The trial of the 16-1-2016 appeal is set on 9 of May 2016 (cf. A.A.G.’s Archive of January the 22). Athens.

Θνου Β. (Πρεδρος Αρεου Πγου, 2016) – Ως εκδκαση της απ 16-1-2016 αναρεσης, ορστηκε η 9-5-2016 (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22ας Ιανουαρου). Αθνα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS