2016 (: 120 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

12-01-2016

ΑΝΝΑ ΣΥΝΟΔΙΝΟΥ.

   
12-01-2016

ANNA SYNODINOU.

   
16-01-2016

Αναρεση ΑΕΕ κατ της 958 / 21-5-2015 απφασης Μονομελος Εφετεου Θεσσαλονκης.

   
16-01-2016

Appeal of the Anthropological Association of Greece against the 958 / 21-5-2015 Thessalonica Court decision.

   
13-02-2016

κθεση ζωγραφικς του φλου της ΑΕΕ Γιννη Μητρκα στο Μουσεο Μπενκη.

 

 
13-02-2016

Painting exhibition by Giannis Mitrakas, a friend of the Anthropological Association of Greece , at the Benaki Museum.

 

 
Μρτ. - 2016

Εν διαδικτω δο βντεο(ς) που απαντνται σε λλα κανλια για το ργο της ΑΕΕ.

 

 
March -2016

On the Internet two videos existing in other channels regarding the Anthropological Association of Greece work.

 

 
Απρλ.-2016

Αυθυποβολ -

Ο προθλαμος του φανατισμο, του Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο.

 

April - 2016

Autosuggestion

- The antechamber of fanaticism, by Dr Nickos A. Poulianos.

 

Μιος-2016

Ομιλα για τις ανθρωπολογικς

ρευνες στην Ελλδα, με "αιχμ" τα οστ των Μαραθωνομχων.

 
May - 2016

Lecture on anthropological surveys in Greece, with special reference to the bones of Marathon soldiers.

 

 
15-05-2016

Αναφορ της "Ραλ" &

της " Ππυρος" για τον νθρωπο των Πετραλνων με στοιχεα του 1961...

 
15-05-2016

"Real News" and "Papyrus" on Petralona man with data of 1961...

   
25-05-2016

Επιστολ ΑΕΕ (1938) προς

"Ραλ Νιοζ" & "Ππυρος" για τον Αρχνθρωπο των Πετραλνων.

 
25-05-2016

Letter of the Anthropological Association of Greece (1938) to "Real News" and "Papyrus" regarding Petralona Αrchanthropus.

 

 
01-06-2016

Ανθελληνισμ Ελλνων θυμζει η λανθασμνη οδικ μας συμπεριφορ.

 

 
01-06-2016

Anti-Hellenism of Greeks reminds our incorrect road behaviour.

 

 
24-06-2016

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1941)

σχετικ με το σκνδαλο της "αξιοποησης" στο Σπλαιο Ζωνιανν.

 
24-06-2016

The Anthropological Association of Greece (1941) regarding the exploitation scandal of Zoniana Cave.

 

 
01-07-2016

Ενημρωση για δο

εκπομπς στο Youtube.

 
01-07-2016

Α briefing regarding two broadcasts on Youtube.

 

 
01-07-2016

Σοφ η πρταση για μνιμη τλεση των Ολυμπιακν Αγνων στην Ελλδα.

 

 
01-07-2016

Wise the proposal for permanent conducting the Olympic Games in Greece.

 

 
07-07-2016

ΑΕΕ (1942): Η απαρδεκτη

ιστοσελδα της Αρχαιολογικς Υπηρεσας για το

Σπλαιο Πετραλνων.
07-07-2016

The Anthropological Association of Greece (1942): Unacceptable the website of the Archaeological Service regarding Petralona Cave.

 

 
20-07-2016

ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ:

Αναδημοσευση με επ πλον σχολιασμος της ανωτρω καταγγελας.

 
20-07-2016

CHRONOTOPIA:

Re-publishing with additional annotations of the above denunciation.

 
28-07-2016

Με αφορμ το ανωτρω

δημοσευμα ερτηση κανε η Βουλευτής Χαλκιδικής κ. Σ. Βλάχου.

 
28-07-2016

On the occasion of the above publication, a question is addressed by the MP of Chalkidiki, Mrs. S. Vlachou.

 

 
03-08-2016

ΕΠΣ (3577)

προς AEE "απντηση" στο αρ. πρ. 1941 / 24-6-2016 για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 
03-08-2016

The Ephorate of Paleoanthropology - Speleology "answer" to the Anthropological Association of Greece regarding the 1941 / 24-6-2016 document concerning Zoniana Cave

 

 
03-08-2016

Δθεν "απντηση" της ΕΠΣ (3877) στην ΑΕΕ σχετικ με "επσημη" ιστοσελδα της για το Σπλαιο Πετραλνων.

 

 
03-08-2016

Allegedly "answer" of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (3877) to the Anthropological Association of Greece regarding the “official” website for Petralona Cave of the Ministry of Culture.

 

 
17-08-2016

Επιστολ επισκπτη

σχετικ με ισχυρισμος υπαλλλων για δθεν "κεραυνος" στο Σπ. Πετραλνων αντ για στχτες - προστ. χνη φωτις πως εχε διαπιστσει ο ανασκαφας Δ-ρ ρης Πουλιανς (web).

 
17-08-2016

Visitor’s epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (web).

 

 
17-08-2016

Επιστολ επισκπτη

για αιτισεις υπαλλλων σχετ. με "κεραυνος" στο

Σπ. Πετραλνων (word).
17-08-2016

Visitor’s epistle as regards employees narrating about “lightning strikes” in Petralona Cave, instead of ashes - prehistoric traces of fire ascertained by the excavator Dr. Aris Poulianos (text).

 

 
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to customercare@dallasnews.com

7:25 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το customercare@dallasnews.com

 

7:25 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to n@gorodn.ru

8:02 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το n@gorodn.ru

 

8:02 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@izvestia.ru

8:08 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@izvestia.ru

 

8:08 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to hawla_ukraina@ukr.net

8:22 & 8:32 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το hawla_ukraina@ukr.net

 

8:22 & 8:32 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@beijingtoday.com.cn

8:31 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@beijingtoday.com.cn

 

8:31 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to beril.aktas@hurriyet.com.tr

9:13 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το beril.aktas@hurriyet.com.tr

 

9:13 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to irna@irna.ir

9:17 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το irna@irna.ir

 

9:17 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to burgasinfo@burgasinfo.com

9:39 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το burgasinfo@burgasinfo.com

 

9:39 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to office@casaserafim.ro

9:43 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το office@casaserafim.ro

 

9:43 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to lucianoprea@gandaculdecolorado.com

10:46 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το lucianoprea@gandaculdecolorado.com

 

10:46 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to lucianoprea@gandaculdecolorado.com

10:46 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το lucianoprea@gandaculdecolorado.com

 

10:46 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to zcf@zf.ro, zf24@zf.ro, abonat@m.ro

10:54 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το zcf@zf.ro, zf24@zf.ro, abonat@m.ro

 

10:54 PM.
22-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to info@tehrantimes.com

10:59 PM.
22-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το info@tehrantimes.com

 

10:59 PM.
23-08-2016

Darius, Attila, Napoleon

and Hitler to feedback2@harpercollins.com (UK)

12:08 PM.
23-08-2016

Δαρεος, Αττλας, Ναπολων και Χτλερ προς το feedback2@harpercollins.com (UK)

 

12:08 PM.
17-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες

στο επικνδυνο πια Σπ. Πετρ. Μρος Γ' ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ (Διαδκτυο).

 
17-08-2016

CHRONOTOPIA / Part III: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (Internet).

 

 
17-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες

.- το προηγομενο ρθρο (σε κεμενο).

 
17-08-2016

 CHRONOTOPIA / Part III: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (text of the previous article).

 

 
24-08-2016

Τα χλια και οι αυθαιρεσες

στο επικνδυνο πια Σπ. Πετρ. Μρος Δ ΧΡΟΝΟΤΟΠΙΑ (Διαδκτυο).

 
24-08-2016

CHRONOTOPIA / Part IV: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (Internet).

 

 
24-08-2016

Χλια και αυθαιρεσες στο

επικνδυνο πια ΣΠ.- το προηγομενο ρθρο σε μεμονωμνο κεμενο.

 
24-08-2016

CHRONOTOPIA / Part IV: Crap and arbitrariness in the anymore dangerous Petralona Cave (text).

 

 
31-08-2016

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1946) ανταπντηση προς ΕΠΣ 3-8-2016 / 3577 για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 

 
31-08-2016

The Anthropological Association of Greece rejoinder (No. 1946) to the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology regarding the document of 3-8-2016 / 3577 in relation to Zoniana Cave.

 

 
31-08-2016

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1948) προς ΕΠΣ εκ νου για το Σπλαιο Ζωνιανν.

 

 
31-08-2016

The Anthropological Association of Greece (1948) towards the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology once more on Zoniana Cave.

 

 
01-09-2016

Μλος του Συμβουλου

των Ευρωπαων Ανθρωπολγων ξαν ο Δ-ρ Ν. Α. Πουλιανς.
01-09-2016

Member of the Council of the European Anthropologists, again Dr. N. A. Poulianos.

   
03-09-2016

Ανακονωση του ρη

Πουλιανο περ Σπ. Ζωνιανν για τη 19η Σπηλ. Συνντηση.
03-09-2016

The announcement of Aris Poulianos at the 19th (Hellenic) Cave Meeting on Zoniana Cave.

   
07-09-2016

Δημοσευση ανωτρω ανακονωσης στη "Χρονοτοπα" εκ μρους του κ. Γ. Λεκκη.

   
07-09-2016

Publication of the above announcement in "Chronopia" by Mr. G. Lekakis.

   
09-09-2016

ΑΕΕ (1948) η δλωση -

ερτηση αναφορικ με την ΕΠΣ ως ψευδεπγραφη.  
09-09-2016

The statement - question (1948) of the Anthropological Association of Greece about the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology as a falsified state Service.

   
15-09-2016

Εναι επασχυντο να

απαντ και μλιστα «επσημα» ο καταγγελλμενος στον καταγγλλοντα.  
15-09-2016

It is shameful to respond "officially" by the complainant himself.

   
17-09-2016

"Δρμος της Αριστερς"

σελ. 28: Πολιτισμς & Βαρβαρτητα - «σκοτστε» τον! "Ηρστρατος"
17-09-2016

Dromos tis aristeras (Road of the Left) p. 28: Culture & Barbarity - "kill" him!

  "Herostatus"
26-09-2016

ΑΕΕ (1949) προς ΥΠΠΟΑ αναφορικ με συγκλυψη ατασθαλιν της ΕΠΣ.

   
26-09-2016

The Anthropological Association of Greece (1949) towards the Ministry Culture regarding the covering up by purpose of the Ephorate of Paleoanthropology – Speleology irregularities.

   
Οκτ. - 2016

Ο απτερος; σκοπς της

εκστρατεας του Δαρεου Α εναντον των Σκυθν το 512 π. Χ.
Okt. - 2016

The ultimate? purpose of the Darius I campaign against the Scythians in 512 BC.

   
10-10-2016

Το ανκτορο των Θηβν

- διαδικτυακ συνντευξη του Θ. Σπυρπουλου στον Γ. Λεκκη.  
10-10-2016

The palace of Thebes - Internet interview of Th. Spyropoulos to G. Lekaki.

   
13-10-2016

Συγχαρητρια Ν. Πουλιανο για την ανωτρω συνντευξη & προτσεις για περεταρω δρσεις.

 

 
13-10-2016

Congratulations of Dr. N. A. Poulianos for the above interview and proposals for further actions.

 

 
31-10-2016

Ιστοσελδα της ντροπς

της Εφορεας Παλαιοανθρωπολογας-Σπηλαιολογας για

Σπ. Πετραλνων.
31-10-2016

The Ephorate's of Palaeoanthropology-Speleology website of shame regarding Petralona Cave.

 

 
24-11-2016

Πολ ενδιαφρουσα

ομιλα του Δ-ρα Stephen Lambert με θμα: Δημοκρτης

ο Δημοκρτης;
24-11-2016

Very interesting lecture given by Dr. Stephen Lambert intitled: Does the name Democrat indicates a Democrat?

 

 
Δεκ. - 2016

Ύστατος φόρος τιμής σε

Κωστή Στεφανόπουλο με σημαντικ, ενοτε γνωστα,

στιγμιτυπα.
Dec. - 2016

Final tribute to the ex. President of Hellenic Democracy Kostis Stephanopoulos with significant, sometimes unknown, snapshots.

 

 
02-12-2016

Συμπληρθηκαν 4 τη

απ την αμριστη συμπαρσταση στο ργο μας εκ του

κ. Α. Αντωνκου.
02-12-2016

Completed 4 years from the uncompromising support of our work from Mr. A. Antonakos.

 

 
04-12-2016

Επσης σημαντικτατη

συνντευξη του καθηγητ Α. Σμψων εν You tube στον

Γ. Λεκκη.
04-12-2016

Also very important interview given in You tube by Professor A. Sampson to G. Lekakis (cf. 10-10-2012)

 

 
05-12-2016

Μετφραση ρθρου της

Libération της 30-8-1984 για ρη Πουλιαν και σπλαιο

Πετραλνων.
05-12-2016

Translation of the Libération article of 30-8-1984 about Aris Poulianos and Petralona cave.

 

 
06-12-2016

Μχρι πο μπορε να φτσει το αντιπουλινειο μνος, αφο κρθηκε παρνομη η κατσχεση του προσωπικο του λογαριασμο;

 

 
06-12-2016

How far can reach the anti-Poulianos rage, since it is decided by Court illegal the seizure of his personal bank account?

 

 
15-12-2016

Δθεν «ξενγηση» υπαλλλων της Αρχαιολογικς Υπηρεσας στο σπλαιο Πετραλνων.

 

 
15-12-2016

Allegedly "guided tour" of the Archaeological Service's employees at Petralona Cave.

 

 
25-12-2016

Συμπαράσταση στο

έργο της ΑΕΕ από ομογενή της Γερμανίας.

 
25-12-2016

Support to the deed of the Anthropological Association of Greece by a Greek expatriated in Germany.

 

 
27-12-2016

Ευχαριστίες από την

ΑΕΕ για τη συμπαρσταση στο ργο μας απ ομογεν

της Γερμανίας.
27-12-2016

Thanks expressed from the Anthropological Association of Greece for the support of our work by a Greek expatriated in Germany.

 

 

 

Γκρομπανοπολου Ε. (2016) - Τοπικό πολιτιστικό κεφάλαιο και ανάπτυξη. Η περίπτωση του φυσικού παλαιοντολογικού (πλούτου &) πολιτισμού στη Βόρειο Ελλάδα: Τα Δημόσια Μουσεία Φυσικής Ιστορίας Αξιούπολης, Κιλκίς και Πετραλώνων, Χαλκιδικής. Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Grombanopoulou E. (2016) - The local cultural capital and development. The case of natural paleontological (richness &) culture in Northern Greece: The Public Natural History Museums of Axioupolis - Kilkis and Petralona - Khalkidhiki. (In Greek). Hellenic Open University.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ