1963 (: 26 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

11-02 - 1963

ΧΑΡΑΥΓΗ (ΚΙΕΒΟΥ):

Σχετικ με την προλευση των Ελλνων.

 
11-02- 1963

HARAVGI (Kiev's twilight):

On regard of the origins of Greeks.

 
0;-0;-1963 ΑΥΓΗ:
Μσχα - Ανθρωπολογικς ρευνες απ λληνα στη Βουλγαρα.
 
0?-0?- 1963

AVGI (Done):

Moscow - Anthropological Investigations by a Greek in Bulgaria.

 
15-03-1963 ΑΥΓΗ;
Οι ρευνες του ανθρωπολγου ρη Πουλιανο στη Βουλγαρα.
Γ. Δημητρου
15-03-1963 AVGI (Done)?
The investigations of the anthropologist Aris Poulianos in Bulgaria.
G. Dimitriou
26-05-1963 ΒΗΜΑ ή ΝΕΑ:
Η καταγωγ των Ελλνων. Ο Φαλμερυερ, η γλσσα και οι ανθρωπολογικς ρευνες του ρη Πουλιανο.
Γ. Θεοτοκάς*
26-05-1963 VIMA (Step) or ΝΕΑ (News):
The origins of Greeks. Fallmerayer, the language and the anthropological studies of Aris Poulianos.
G. Theothokas*
06-06-1963 ΝΕΟΣ ΔΡΟΜΟΣ:
Η καταγωγ του λαο της Ελλδας.
 
06-06-1963 ΝEOS DROMOS (New Way):
The origin of the Greek people.
 
; Ιολ. 1963 ΑΥΓΗ:
Συνρχεται τον Αγουστο στην Μσχα το 7ο Διεθνς Ανθρωπολογικ Συνδριο.
Γ. Μπικος
? July 1963 AVGI (Done):
The 7th International Anthropological Congress is held at Moscow in August.
G. Beikos
04-08-1963 ΑΥΓΗ:
Η επιστημονικ αποστολ Πουλιανο στη Βουλγαρα.
Γ. Μπικος
04-08-1963 AVGI (Done):
The scientific mission of Poulianos in Bulgaria.
G. Beikos
08-08-1963 ΑΥΓΗ:
Στη Μσχα με τους ξενιτεμνους συγγραφες και καλλιτχνες.
Δ. Σωτηρου
08-08-1963 AVGI (Done):
At Moscow with the immigrant righters and artists.
D. Sotiriou
Σεπτ. 1963 ΕΛΛΑΔΑ  αρ. 5-6
Το σπλαιο  των  Κκκινων  Πετρν.
Α. Πετροχελου
Sept. 1963 ELLADA (Greece)  No. 5-6:
The cave of the "Red Rocks".
Α. Petrocheilou
07-10-1963 ΑΥΓΗ:
Διβημα των συγγενν των πολιτικν προσφγων για τον επαναπατρισμ του κ. ρη Πουλιανο.
 
07-10-1963 ΑΥΓΗ:

Procedure (step) of the political refugee’s relatives’ regarding the repatriation of Mr. Aris Poulianos

 

 

Πετροχελου Α. (1963) - Το σπλαιο των «Κκκινων Πετρν» - αρ. 1044. Περιοδικ "Ελλδα", τ. 5-6. Αθνα.

Petrocheilou A. (1963) - The Cave of the "Red Rocks" Νο 1044. Journal "Ellada" (Greece), v. 5-6. Athens.

Poulianos A. N. (1963) - New Palaeolithic finds of Greece. Sov. Arheologhia, 2: 227-229.

Πουλιανς Α. Ν. (1963) - Να παλαιολιθικ ευρματα της Ελλδας. Sov. Arheologhia - Σοβιετικ Αρχαιολογα, 2: 227-229.

 

Σημ* (2017): Ο δισημος συγγραφέας Γιώργος Θεοτοκάς (1905- 1966) είχε ζητήσει μαζί με άλλους δύο Έλληνες διανοούμενους στο τέλος του 1962 να γνωρίσει το διαπρεπ ανθρωπολγο Δ-ρα Άρη Πουλιανό. Συναντήθηκαν ττε σε ξενοδοχείο της Μόσχας και ξανά το 1965/6 στην Αθήνα, στο σπίτι του Θεοτοκά επί της οδού Ρηγίλλης.

Note: * (2017) - The famous writer George Theotokas (1905-1966) had asked along with two other Greek intellectuals at the end of 1962 to meet the famous anthropologist Dr. Aris Poulianos. At that time they met in a Moscow hotel and again in 1965/6 in Athens, at Theotokas's house on Rigillis Street.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ