2020 (: εμπεριχονται 53 αρχεα-δεδομνα)

 

01-01-2020

Κι αν η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανθρωπογενής;

  .
01-01-2020 What if the climatic change is not due to human activity?    
01-01-2020 Το Ινστιτοτο "Αρχιπλαγος" στο 19ο Παγκσμιο Συνδριο Θαλσσιων Θηλαστικν.    
01-01-2020 The Archipelago Institute at the 19th World Marine Mammal Conference.  
07-01-2020 «H «εξαφνιση» (;) του σκελετο του ελφαντα Περδκκα Πτολεμαδας».    
07-01-2020 The "disappearance"? of Perdiccas' 3,000,000-year-old elephant skeleton.  
08-01-2020 Ο ρης Πουλιανς δεν λαβε καμμα απντηση - αν και πρασε νας μνας - για την απομκρυνση /κι «εξαφνιση» του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα».    
17-01-2020 Ερτηση της «Ελληνικς Λσης» στη Βουλ για τον ελφαντα του Περδκκα.

 

 
17-01-2020 Question of K. Velopoulos to Parliament regarding Perdikkas Elephant.

 

 
18-01-2019

Βιβλιοπαρουσαση στην "Πολιτεα" των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα".

   
18-01-2019

Book review at "Politeia" store of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle".

   
20-01-2020 Εκπομπ του Γ. Λεκκη για τη μχη του Μαραθνα. Καλεσμνος: Ν. Πουλιανς.

 

 
20-01-2020 Broadcast of G. Lekakis regarding the Marathon Batle. Guest: N. Poulianos.

 

 
21-01-2019

Βιβλιοπαρουσαση στην "Πολιτεα" των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα".

   
21-01-2019

Book review at "Politeia" store of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle".

   
20-02-2020

ΥΠΠΟΑπντηση στην απ 17-1 ερτηση της Βουλς.

 

 
20-02-2020 Answer of the Ministry of Culture to the 17-1 Parlaiments' question.

 

 
20-03-2020

Αρχικ βιβλιοπαρουσαση των"δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" Ηρστρατου.

 

 
20-03-2020 Herostratus' initial book review regarding the Indistinguishable aspects of the Marathon Battle.

 

 
22-03-2020

Ευρωπαικ Σνορο Ερου .

 

 
28-03-2020 European Evros' Border.

 

 
28-03-2020 Amici Italiani.

 

 
28-03-2020

Ιταλο φλοι.

 

 
28-03-2020 Δρμος της Αριστερς

Τελικ βιβλιοπαρουσαση των "δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" Ηρστρατου.

 
28-03-2020 Dromos tis Aristeras (Left way)

Herostratus' final book review of the Indistinguishable aspects of the Marathon Battle.

 
31-03-2020

Ξαν για τον ελφαντα του Περδκκα Πτολεμαδας.

 

 
31-03-2020 Again on the Perdikkas elephant.

 

 
01-04-2020

Παραπέρα δεδομένα για την εκπομπή του ALTER - 2005

 

 
01-04-2020 Further elements regarding the Alter TV broadcasting - 2005

 

 

 

 

Helladopithecus - Ελλαδοπθηκος - Graecopithecus

 

 

Βελπουλος K. (2020) Ερτηση "Ελληνικς Λσης" στη Βουλ των Ελλνων για «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. Ιανουαρου 17). Αθνα.

Velopoulos K. (2020) – Question to Parliament regarding Perdikkas Elephant. (cf. AAG's archieve of Jan. 17th). Athens.

Baron Le S. (2020) – Book review of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle" (cf. AAG's archieve of Jan 21). Athens.

Μπαρν Λε Σ. (2020) – Βιβλιοπαρουσαση των "δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 21 Ιανουαρου). Αθνα.

Λεκκης Γ. (2020) – Ο ρης Πουλιανς δεν λαβε καμμα απντηση για την απομκρυνση /κι «εξαφνιση» του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 8 Ιανουαρου). Αθνα.

Lekakis G. (2020) – Aris Poulianos received no answer concerning the removal and / or "disappearance" of Perdiccas' 3,000,000-year-old skeleton (cf. AAG's archieve 8th of Jannuary). Athens.

Μαλεγιαννκη Δ. (2020) – Βιβλιοπαρουσαση των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 18 Ιανουαρου). Αθνα.

Malegiannaki D. (2020) – Book review of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle" (cf. AAG's archieve of Jan. 18th). Athens.

Μενδνη Λ. (2020) – Απντηση του ΥΠΠΟΑ στην απ 17-1 ερτηση της Βουλς (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 18 Ιανουαρου). Αθνα.

Mendoni L. (2020) – Answer of the Ministry of Culture to the 17-1 Parlaiments' question on Perdikkas elephant (cf. AAG's archieve 2nd February). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 a) – Η «εξαφνιση»; του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. της 7 και 8 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2020 a) – The "disappearance"? of Perdiccas' 3,000,000-year-old elephant skeleton (cf. AAG's archieve 7 & 8 of Jannuary). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 b) – Ξαν για τον ελφαντα του Περδκκα Πτολεμαδας (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 31 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2020 b) – Again on the Perdikkas elephant (cf. AAG's archieve of 31 of March). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 a) – Κι αν η κλιματικ αλλαγ δεν εναι ανθρωπογενς; (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. πρωτοχρονις). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 a) – What if the climatic change is not due to human activity (cf. AAG's archieve of Jan. the 1st). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 b) – Ευρωπαικ Σνορο Ερου (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 22 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 b) – European Evros' Border (cf. AAG's archieve of 28th of March). Athens.

Poulianos Ν. (2020 c) – Amici Italiani (cf. AAG's archieve of 28 March). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 c) – Ιταλο φλοι (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 28 Μαρτου). Αθνα.

Πουλιανς Ν. (2020 d) – Παραπέρα δεδομένα αναφορικά με την εκπομπή του ALTER - 2005 για το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 d) – Further elements regarding the Alter TV broadcasting - 2005 (cf. AAG's archieve of April the 1st). Athens.

Στοφρος Κ. (Ηρστρατος, 2020) – Βιβλιοπαρουσαση των "δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 20 & 28 Μαρτου). Αθνα.

Stoforos K. (Herostratus, 2020) – Book review of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle" (cf. AAG's archieve 20 & 28 of March). Athens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ