2020 (: εμπεριχονται 12 αρχεα-δεδομνα)

01-01-2020

Κι αν η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανθρωπογενής;

  .
01-01-2020 What if the climatic change is not due to human activity?    
01-01-2020 Το Ινστιτοτο "Αρχιπλαγος" στο 19ο Παγκσμιο Συνδριο Θαλσσιων Θηλαστικν.    
01-01-2020 The Archipelago Institute at the 19th World Marine Mammal Conference.  
07-01-2020 «H «εξαφνιση» (;) του σκελετο του ελφαντα Περδκκα Πτολεμαδας».    
07-01-2020 The "disappearance"? of Perdiccas' 3,000,000-year-old elephant skeleton.  
08-01-2020 Ο ρης Πουλιανς δεν λαβε καμμα απντηση – αν και πρασε νας μνας - για την απομκρυνση /κι «εξαφνιση» του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα».    
01-01-2020 Aris Poulianos received no response - though it passed already a month - for the removal and / or "disappearance" of Perdiccas' 3,000,000-year-old skeleton.  

 

 

 

Λεκκης Γ. (2020) – Ο ρης Πουλιανς δεν λαβε καμμα απντηση για την απομκρυνση /κι «εξαφνιση» του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 8 Ιανουαρου). Αθνα.

Lekakis G. (2020) – Aris Poulianos received no answer concerning the removal and / or "disappearance" of Perdiccas' 3,000,000-year-old skeleton (cf. AAG's archieve 8th of Jannuary). Athens.

Πουλιανς Α. (2020) – Η «εξαφνιση»; του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. της 7 και 8 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2020) – The "disappearance"? of Perdiccas' 3,000,000-year-old elephant skeleton (cf. AAG's archieve 7 & 8 of Jannuary). Athens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ