2020 (: εμπεριχονται 87 αρχεα - δεδομνα)

 

01-01-2020

Κι αν η κλιματική αλλαγή δεν είναι ανθρωπογενής;

  .
01-01-2020 What if the climatic change is not due to human activity?    
01-01-2020 Το Ινστιτοτο "Αρχιπλαγος" στο 19ο Παγκσμιο Συνδριο Θαλσσιων Θηλαστικν.    
01-01-2020 The Archipelago Institute at the 19th World Marine Mammal Conference.  
07-01-2020 «H «εξαφνιση» (;) του σκελετο του ελφαντα Περδκκα Πτολεμαδας».    
07-01-2020 The "disappearance" (?) of the 3,000,000-year-old Perdiccas' elephant skeleton.  
08-01-2020 Ο ρης Πουλιανς δεν λαβε καμμα απντηση - αν και πρασε νας μνας - για την απομκρυνση /κι «εξαφνιση» του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα».    
08-01-2020 Aris Poulianos did not receive any response - although a month has passed - for the removal and / or "disappearance" of the 3,000,000-year-old skeleton of the "Perdiccas elephant".    
15-01-2020 Ο ρης Πουλιανς δεν λαβε καμμα απντηση για την απομκρυνση /κι «εξαφνιση» του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα». Εφημ. Κντρα / Γ. Λεκκης
15-01-2020 Aris Poulianos received no answer concerning the removal and / or "disappearance" of Perdiccas' 3,000,000-year-old skeleton. Newsp. KONTRA / Lekakis G.

 

 
17-01-2020 Ερτηση της «Ελληνικς Λσης» στη Βουλ για τον ελφαντα του Περδκκα.

 

 
17-01-2020 Question of K. Velopoulos to Greek Parliament regarding Perdikkas Elephant.

 

 
18-01-2019

Βιβλιοπαρουσαση στην "Πολιτεα" των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα".

   
18-01-2019

Book review at "Politeia" store of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle".

   
20-01-2020 Εκπομπ του Γ. Λεκκη για τη μχη του Μαραθνα. Καλεσμνος: o Ν. Πουλιανς.

 

 
20-01-2020 Broadcast of G. Lekakis regarding the Marathon Batle. Guest: N. Poulianos.

 

 
21-01-2019

Πρεμιρα για «Θερμοπλες – Σαλαμνα 2020».

Μαρη Αδαμοπολου  
21-01-2019

Premiere for "Thermopylae - Salamina 2020".

Mery Adamopoulou  
21-01-2020

Βιβλιοπαρουσαση στην "Πολιτεα" των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα".

   
21-01-2020

Book review at "Politeia" store of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle".

   
24-01-2020 Διευκρινιστικ συμπλρωση στο απ 21-1 δημοσιυση (βλ. Φατσοβιβλο, καθς και Πουλιανς Ν., 2020 e. 

 

 
24-01-2020 Clarifying supplement to the 21-1 publication (see Face book, as well as Poulianos Ν. 2020 e).

 

 
16-02-2020

Παρατημνοι οι νεκρο "ΔΕΜΩΤΕΣ" ΤΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ"; Εφημ. Κντρα / Γ. Λεκκης

 

 
16-02-2020 Are them abandoned the Faliron deads? Newsp. KONTRA / Lekakis G.

 

 
20-02-2020

ΥΠΠΟΑπντηση στην απ 17-1 ερτηση της Βουλς.

 

 
20-02-2020 Answer of the Ministry of Culture to the 17-1 Parlaiments' question.

 

 
20-03-2020

Αρχικ βιβλιοπαρουσαση των"δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα"-Ηρστρατου.

 

 
20-03-2020 Herostratus' initial book review regarding the Indistinguishable aspects of the Marathon Battle.

 

 
22-03-2020

Ευρωπαικ Σνορα Ερου.

 

 
28-03-2020 European Evros' Borders.

 

 
28-03-2020 Amici Italiani.

 

 
28-03-2020

Ιταλο φλοι.

 

 
28-03-2020 Δρμος της Αριστερς

Τελικ βιβλιοπαρουσαση των "δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" απ Ηρστρατο (pdf).

 
28-03-2020 Dromos tis Aristeras (Left way)

Herostratus' final book review of the Indistinguishable aspects of the Marathon Battle.

 
31-03-2020

Ξαν για τον ελφαντα του Περδκκα Πτολεμαδας.

 

 
31-03-2020 Again on the Perdikkas elephant.

 

 
01-04-2020

Παραπέρα δεδομένα για την εκπομπή του ALTER - 2005.

 

 
01-04-2020 Further elements regarding the Alter TV broadcasting - 2005.

 

 
02-04-2020 Δρμος της Αριστερς

Τελικ βιβλιοπαρουσαση των "δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" Ηρστρατου (word - πρβλ. 28-3).

 
02-0-2020 Dromos tis Aristeras (Left way)

Herostratus' final book review of the Indistinguishable aspects of the Marathon Battle (word - cf. 28 of March).

 
06-04-2020

Νετερα δεδομνα για τις καταστροφς που χει υποστε το κρανο του Αρχανθρπου.

 

 
06-04-2020 Newer data regarding the damages provoked to the Petralona Archanthropus skull.

 

 
06-04-2020 Επανρχεται ο δρ. ρης Πουλιανς για το κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων.

 

 
06-04-2020 Dr. Poulianos returns as regards the damages on Petralona skull (posted 07:55 AM PDT)

 

 
11-04-2020 KONTRA κι επιστολ ΑΝΠ περ κρανου Αρχανθρπου.

 

 
11-04-2020 KONTRA ΝEWS the A. Poulianos letter concerning the Petralona skull .

 

 
18-04-2020

Το «χαμνο» κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων εναι στην Βρετανα; 

 

 
18-04-2020 The "lost" skull of Petralona Archanthropus is in Britain? (posted 12:30 AM PDT)

 

 
01-05-2020

Φωτογραφες του Αρχανθρπου των Πετραλνων απ το Λονδνο

 

 
01-05-2020 Photos of Petralona Archanthropus from London.

 

 
01-05-2020

Στο FB η Μχη του Μαραθνα.

 

 
01-05-2020 On FB the Battle of Marathon.

 

 

Helladopithecus - Ελλαδοπθηκος - Graecopithecus

 

 

Βελπουλος K. (2020) Ερτηση "Ελληνικς Λσης" στη Βουλ των Ελλνων για «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. Ιανουαρου 17). Αθνα.

Velopoulos K. (2020) – Question to Parliament regarding Perdikkas Elephant. (cf. A.A.G.'s archive of Jan. 17th). Athens.

Baron Le S. (2020) – Book review of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle" (cf. A.A.G.'s archive of Jan 21). Athens.

Μπαρν Λε Σ. (2020) – Βιβλιοπαρουσαση των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 21 Ιανουαρου). Αθνα.

Λεκκης Γ. (2020 a) – Ο ρης Πουλιανς δεν λαβε καμμα απντηση για την απομκρυνση /κι «εξαφνιση» του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 8 και 15 Ιανουαρου). Αθνα.

Lekakis G. (2020 a) – Aris Poulianos received no answer concerning the removal and / or "disappearance" of Perdiccas' 3,000,000-year-old skeleton (cf. A.A.G.'s archive 8th & 15th of January). Athens.

Λεκκης Γ. (2020 b) – Το «χαμνο» κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων εναι στην Βρετανα;  (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 18 Απριλου). Αθνα.

Lekakis G. (2020 b) – The "lost" skull of Petralona Archanthropus is in Britain? (cf. A.A.G.'s archive 18th of JanApril). Athens.

Μαλεγιαννκη Δ. (2020) – Βιβλιοπαρουσαση των "Δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 18 Ιανουαρου). Αθνα.

Malegiannaki D. (2020) – Book review of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle" (cf. A.A.G.'s archive of Jan. 18th). Athens.

Μενδνη Λ. (2020) – Απντηση του ΥΠΠΟΑ στην απ 17-1 ερτηση της Βουλς (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 18 Ιανουαρου). Αθνα.

Mendoni L. (2020) – Answer of the Ministry of Culture to the 17-1 Parlaiments' question on Perdikkas elephant (cf. A.A.G.'s archive 2nd February). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 a) – Η «εξαφνιση»; του 3.000.000 χρνων σκελετο του «ελφαντα του Περδκκα» (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. της 7 και 8 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2020 a) – The "disappearance"? of Perdiccas' 3,000,000-year-old elephant skeleton (cf. A.A.G.'s archive 7 & 8 of January). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 b) – Ξαν για τον ελφαντα του Περδκκα Πτολεμαδας (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 31 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2020 b) – Again on the Perdikkas elephant (cf. A.A.G.'s archive 31 of March). Athens.

Πουλιανς Α. (2020 c) – Νετερα δεδομνα για τις καταστροφς που χει υποστε το κρανο του Αρχανθρπου (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 31 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2020 c) – Newer data regarding the damages provoked to the Petralona Archanthropus skull (cf. A.A.G.'s archive 6 of April). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 a) – Κι αν η κλιματικ αλλαγ δεν εναι ανθρωπογενς; (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. πρωτοχρονις). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 a) – What if the climatic change is not due to human activity (cf. A.A.G.'s archive of Jan. the 1st). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 b) – Εκπομπ για τη Μχη του Μαραθνα (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 20 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 b) – Broadcast concerning the Marathon Battle (cf. A.A.G.'s archive of Jan. the the 20th). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 c) – Ευρωπαικ Σνορο Ερου (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 22 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 c) – European Evros' Border (cf. A.A.G.'s archive of 28th of March). Athens.

Poulianos Ν. (2020 d) – Amici Italiani (cf. A.A.G.'s archieve of 28 March). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 d) – Ιταλο φλοι (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 28 Μαρτου). Αθνα.

Πουλιανς Ν. (2020 e) – Παραπέρα στοιχεα αναφορικά με την εκπομπή του ALTER - 2005 για το σπήλαιο Πετραλώνων Χαλκιδικής (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 e) – Further data regarding the Alter TV broadcasting - 2005 (cf. A.A.G.'s archive of April the 1st). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 f) – Διευκρινιστικ συμπλρωση: Αν δεν εχε προηγηθε η ελληνικ νκη του Μαραθνα - με αποτλεσμα να μην υποδουλωνταν η Αττικ - που νας απ τους 11 στρατηγος ταν επσης ο Θεμιστοκλς, ο οποος μετ την ομνυμη μχη μερμνησε να δημιουργηθε ο πανσχυρος αθηνακς στλος, δεν θα γινταν η ναυμαχα της Σαλαμνας, οτε θα εχε διασωθε η Ελλδα (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 24 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 f) – Clarification: If the Greek victory of Marathon had not preceded - with the result that Attica was not enslaved - where one of the 11 generals was also Themistocles, who after the Marathon Battle took care to create the mighty Athenian fleet, would not have happened the naval Battle of Salamis Greece nor it would not have been saved either (cf. A.A.G.'s archive of Jan. 24). Athens.

Πουλιανς Ν. (2020 g) – Σχετικ με δημοσευση του 1961 για τον νθρωπο των Πετραλνων (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 2 Μαου 1961). Αθνα.

Poulianos Ν. (2020 g) – About a 1961 publication ragarding Petralona man (cf. A.A.G.'s archive of May the 2nd 1961). Athens.

Στοφρος Κ. (Ηρστρατος, 2020) – Βιβλιοπαρουσαση των "δυσδικριτων πτυχν της Μχης του Μαραθνα" (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 20, 28 Μαρτου & 2 Απριλου). Αθνα.

Stoforos K. (Herostratus, 2020) – Book review of the "Indistinguishable aspects of the Marathon Battle" (cf. A.A.G.'s archive 20, 28 of March & 2 of April). Athens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ