1967 (: 28 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

03-01-1967 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Οι λληνες εναι Σλβοι γρφει Παγκσμιος "'τλας"!

 
03-01-1967 ACROPOLIS:

A World "Atlas" writes  that Greeks are Slavs!

 
15-01-1967 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
15-01-1967 KATHIMERINI (Daily):

The new anthropological evidence concerning Greece and the ethnogenetic research of the Greeks.

 
21-01-1967 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
21-01-1967 VRADINI (Evening):

The new anthropological evidence concerning Greece and the ethnogenetic research of the Greeks.

 
29-01-1967
Φωτογρ. λγο πριν την εξερενηση του σπηλαου

Κοκκινοβονι Αττικς: ρης Πουλιανς, Κστας Μερδενησινος, Δφνη Πουλιανο, Νκος Πουλιανς και η αεμνηστη πρεδρος της ΕΣΕ ννα Πετρχελου.

Φωτ. καθηγητ Ι. ντρια, του οποου το ΙΧ.
29-01-1967
Photo little before the exploration of the

Kokkinovouni cave (in Attika): Aris Poulianos, Kostas Mardensianos, Daphne Poulianou, Nikos Poulianos and the unforgettable speleologist HAS president Anna Petrocheilou.

Photo of Prof. I Ontrias, whos the white car.
29-01-1967 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
29-01-1967 KATHIMERINI (Daily):

Τα να ανθρωπολογικ ευρματα της Ελλδος και η εθνογενετικ ρευνα των Ελλνων.

 
01-02-1967 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Στλη πληροφοριν. Απαντσεις εις αναγνστας.

 
01-02-1967 VRADINI (Evening):

Information column. Answers to readers.

 
09-02-1967 ΡΕΘΥΜΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ:

Η προλευσις των Ελλνων.

 
09-02-1967 RETHIMNIOTIKA NEA (News from Rethymnon):

The origin of the Greeks.

 

30-03-1967

ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Ν.Υ.):

Απ την ζων. λλην.

Σπ. Μελς

30-03-1967

ΑΤLΑΝΤΙS (Ν.Υ.):

From life. Greek..

Sp. Melas.

02-04-1967 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα προστορικ εργαλεα και διφορα χνη των αρχαιτερων κατοκων της Δ. Ελλδος. Μ. Παρασκευαδης
02-04-1967 KATHIMERINI (Daily): The prehistoric tools and various other traces regarding the most ancient inhabitants of Greece. Μ. Paraskevaidis
04-05-1967 Η απλυση απ το Υπ. Συντ. του Δρα ρη Ν. Πουλιανο με υπογραφ συνταγμ. Ν. Μακαρζου
04-05-1967 The dismissal from the Coordination  Ministry of Dr. Aris N. Poulianos with the signature of the ex. minister - colonel N. Makarezos  
21-07-1967 ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Η  προλευση  των  Ελλνων. Εθνογενετικ ρευνα.

 
21-07-1967 MESSIMVRINI (Νoon):

“The origin of the Greeks”. Ethnogenetic research.

 
02-08-1967 ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Ν.Υ.):

Δια την σλληψιν του διαπρεπος ανθρωπολγου ρη Πουλιανο.

Ν. Ικαρης
02-08-1967 ΑΤLΑΝΤΙS (Ν.Υ.):

Concerning the arrest of the famous anthropologist Aris Poulianos.

Ν. Ikaris
16-08-1967 HELSINGEN SAANOMAT:

Finnish student in greek jail beaten and rejected - The adventure in the prison retained accidentally along with Aris Pulianos, in Boubolina's Street.

 
16-08-1967 ΧΕΛΣΙΝΚΕΝ ΣΑΑΝΟΜΑΤ (Η εφημερδα σου στο Ελσνκι):

Φινλανδς φοιτητς σε ελληνικ φυλακ - Η περιπτεια στη φυλακ κατ τχη συγκρατομενου του ρη Πουλιανο, στη Γενικ Ασφλεια της οδο Μπουμπολνας.

 

 

Poulianos A. N. (1967) - The place of the Petralonian man among Palaeoanthropi. Anthropos 19, (N.S.11): 216-221. Akten Anthropologischen Kongresses Brno of 1965.

Πουλιανς Α. N. (1967) - Η θση του Πετραλνειου ανθρπου μεταξ των Παλαιοανθρπων. «Anthropos» 19, (N.S.11): 216-221. Πρακτικ Ανθρωπολογικο Συνεδρου, Μπρνο 1965.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ