1978 (: 89 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

24-01-1978 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Προστορικ κκκαλο... σε αποθκη σχολεου.  
24-01-1978 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): Prehistoric bone... in a school storage.  
25-02-1978 ΒΗΜΑ: Κινδυνεουν τα ευρματα του Σπηλαου Πετραλνων.  
25-02-1978 VIMA (Footstep): At risk the Petralona cave findings.  
Μρτ. 1978 ΠΕΡΙΗΓΗΤΙΚΗ: νας αρχνθρωπος στα Πετρλωνα Χαλκιδικς.  
March 1978 PERIIGITIKI (Touring): An archanthropus at Petralona of Khalkidhiki.  
01-04-1978 ΗΧΩ ΤΩΝ  ΣΑΡΑΚΑΤΣΑΝΑΙΩΝ: Σαρακατσνοι οι  πλον αρχαοι  νθρωποι της Ευρπης.  
01-04-1978 ICHO TON SARAKATSANON (Sarakatsani’s Echo): Sarakatsani are the most ancient people in Europe.  
08-04-1978 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Και οι  Τορκοι χουν κοιν με μας καταγωγ. ΣΟΛΩΝ
08-04-1978 APOGEUMATINI (Afternoon): Turks too share with us (i.e. Hellenes) common origins. SOLON
25-05-1978 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: Ελτε να δετε τον προπππο μας.  
25-05-1978 TACHYDROMOS (Postman): Come and see our grandfather.  
04-06-1978 TIMES (ΝΥ ?): 400.000-year-old skeleton found in Greek cave.  
04-06-1978 ΤΑΜΣ (Καιρο - Νας Υρκης;): νας σκελετς 400.000 ετν βρθηκε σε ελληνικ σπλαιο.  
04-07-1978 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Τα  αρχαιτερα εργαλεα του πλαντη βρθηκαν στην Πτολεμαδα.  
04-07-1978 ΑCROPOLIS: The oldest tools of the planet are found in Ptolemais.  
30-08-1978 ΓΥΝΑΙΚΑ: Πετραλνιος αρχνθρωπος ο πρτος Ευρωπαος. Α.Χ.Ζ.
30-08-1978 GYNEKA (Woman): Petralonian archanthropus the first European. Α.Χ.Ζ.
01-09-1978 ΠΟΛΙΤΗΣ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: ρης Πουλιανς - Πετραλωντιδα. ΜΑΙΡΗ ΜΗΤΣΑΚΑ
01-09-1978 POLITIS TIS HALKIDIKIS (Khalkidhiki’s Citizen): Aris Poulianos - “Petralonitis”. Mary Mitsaka
07-09-1978 ΝΕΑ: Παλαιολιθικς σκελετς ελφαντα κοντ στην Κοζνη.  
07-09-1978 ΝΕΑ (News): Paleolithic elephant skeleton near Kozani.  
08-09-1978 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Νεαρς... 400.000  ετν ο  ελφαντας. Μνο τα δντια λεπουν απ το σκελετ.  
08-09-1978 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): A young... 400,000 years old elephant. Only the teeth are missing from its skeleton.  
08-09-1978 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: 2.000.000 ετν ο σκελετς του ελφαντος.  
08-09-1978 ELLINIKOS VORAS (Greek North): 2.000.000 ετν ο σκελετς του ελφαντος.  
08-09-1978 ΒΡΑΔΥΝΗ: 2.000.000  ετν ο σκελετς  του  ελφαντα.  
08-09-1978 VRADINI (Evening): 2,000,000 years old the elephant’s skeleton.  
09-09-1978 ΒΗΜΑ: Ανακλυψε ελφαντα. Ν. ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ
09-09-1978 VIMA (Footstep): He discovered an elephant. Ν. Volonakis
21-09-1978 ΕΠΙΚΑΙΡΑ: Πουλιανς. Ψχνω   να  βρω  τον  πργονο  του αρχανθρπου. Μαρη Ιγγλση
21-09-1978 EPIKERA (newsreel): Πουλιανς - Poulianos - I'm looking to find the archanthropus’ ancestor. Mary Iglessi
22-09-1978 ΝΕΑ: Σπλαιο θαυμτων. Ν. ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ
22-09-1978 ΝΕΑ (News): Cave of wonders. Ν. Volonakis
23-09-1978 ΝΕΑ: Σπλαιο θαυμτων (2ο). Ν. ΒΟΛΩΝΑΚΗΣ
23-09-1978 ΝΕΑ (News): Cave of wonders (2nd). Ν. Volonakis
26-09-1978 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι θησαυρο του σπηλαου των Πετραλνων. Αλκος Τρκας
26-09-1978 KATHIMERINI (Daily): The treasures of Petralona cave.. Alekos Trakas
26-09-1978 ΝΕΑ: Εναι η πρτη πολυκατοικα - Σπλαιο Πετραλνων.  
26-09-1978 ΝΕΑ (News): It is the first block of flats (apartment building) - Petralona cave.  
Σεπτ. 1978 ; (Αναφορ με φωτογραφα για την ανασκαφ του ελφαντα του Περδκκα).  
Sept. 1978 ? (Report with a photo regarding to the Perdiccas elephant excavation).  
20-10-1978 ΒΗΜΑ: Ενδιαφροντα Ευρματα στη Χαλκιδικ.  
20-10-1978 VIMA (Footstep): Interesting findings in Khalkidhiki.  
01-11-1978 ΒΟΑΚΗ ΖΩΗ: Ο ρης Πουλιανς και η ανθρωπολογικ ρευνα.  
01-11-1978 VOIAKI ZOI (Voian Life): Poulianos and the anthropological research.  
02-11-1978 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Οι Ελλαδοπθηκοι εναι 7  εκατ.  χρνων.  
02-11-1978 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): Helladopithecusses are 7 million years old.  
02-11-1978 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Αρχζει το Σββατο διμερο  συμπσιο  της "Βοακς Εστας".  
02-11-1978 THESSALONIKI: The two-day symposium of the "Voian House" begins on Saturday.  
29-11-1978 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Προστορικ κκκαλο... σε αποθκη σχολεου. (Πρβλ. παρμοια ρθρα της διας εφημερδας της 26-11-1977 και 24-1-1978, πιθανν αντιπροσωπεοντας μια επνοδο επ του θματος).
29-11-1978 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): Prehistoric bone... in a school storage. (Cf. similar articles of the same newspaper during 26 November 1977 & 24 January 1978, most probably representing a return to the issue).
02-12-1978 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Στη  Χαλκιδικ  η αρχαιτερη  πανδα  της Ευρπης.  
02-12-1978 APOGEUMATINI (Afternoon): In Khalkidhiki the most ancient fauna of Europe.  
02-12-1978 ΑΥΓΗ: Ζω στην Ελλδα πριν 7 εκατ. χρνια..  
02-12-1978 AVGI (Done): Life in Greece 7 million years ago.  
02-12-1978 ΒΗΜΑ: Σημαντικ ευρματα. Αποδεικνουν τι ο ελλαδικς χρος υπηρξε περιοχ εξελξεως του ανθρπινου γνους. Μιχ. Γερκης
02-12-1978 VIMA (Footstep):  Important findings. They prove that the Greek territory was an area of human evolution. Mich. Gerakis
02-12-1978 ΒΡΑΔΥΝΗ: Λεψανα  του ανθρωπμορφου πιθκου βρθηκαν στην Ελλδα.  
02-12-1978 VRADINI (Evening): Relics of anthropomorphic apes were found in Greece.  
02-12-1978 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Ο πρτος νθρωπος ζησε στην Ελλδα.  
02-12-1978 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): The first human lived in Greece.  
02-12-1978 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Τα  ιππρια εμφανστηκαν στην Ελλδα πριν 7 εκατ. χρνια.  
02-12-1978 KATHIMERINI (Daily): Hipparions appeared in Greece 7 million years ago.  
02-12-1978 ΝΕΑ: Τα μυστικ της Χαλκιδικς.  
02-12-1978 ΝΕΑ (News): The secrets of Khalkidhiki.  
10-12-1978 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Πο και πς ανθρωποποιθηκε ο νθρωπος.  
10-12-1978 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): Where and how humanization (process) occurred.  

 

Ikeya M. (1978 a) – Electron Spin Resonance as a Method of Dating. Archaeomety, 20: 147-158.

Ικγια M. (1978 a) – Ηλεκτρονικς συντονισμς στροφορμς ως μθοδος χρονολγησης. Αρχαιομετρα, 20: 147-158.

Ikeya M. (1978 b) – Natural radiation at Petralona Cave. Anthropos 5: 54-59. Athens.

Ικγια M. (1978 b) – Φυσικ ακτινοβολα στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανθρωπος 5: 54-59. Αθνα.

Kordos L. (1978) – Sedimentological study of the Middle Pleistocene fill of Petralona Cave. Anthropos, 5: 60-73. Athens.

Κρντος Λ. (1978) – Μελτη της ιζηματολογας των μεσοπλειστοκαινικν αποθσεων του Σπηλαου Πετραλνων. νθρωπος, 5: 60-73. Αθνα.

Papamarinopoulos St. (1978) – Limnomagnetic studies on Greek sediments. Ph.D. thesis, University of Edinburgh.

Παπαμαρινπουλος Στ. (1978) – Λιμνομαγνητικς μελτες σε ελληνικ ιζματα. Διδακτορικ διατριβ, Πανεπιστμιο Εδιμβοργου.

Poulianos A. (1978 a) – The oldest artefacts in Petralona cave. Anthropos, 5: 74-80. Athens.

Πουλιανός Α. (1978 a) – Τα αρχαιότερα εργαλεία (τεχνουργήματα) στα Πετράλωνα. Άνθρωπος, 5: 74-80. Αθήνα.

Poulianos A. (1978 b) – Photo of the Greek delegation to the 1st EAA Congress held at Zagreb in 1977. Anthropos, 5: 256. Athens.

Πουλιανς Α. (1978 b) – Φωτογραφα της ελληνικς αντιπροσωπεας στο 1ο Συνδριο της ΕΑΑ στο Ζγκρεμπ το 1977. νθρωπος, 5: 256. Αθνα.

Poulianos A. (1978 c) – Correction of the English text on the article "Stratigraphy and Age of the Petralonian Archanthropus" (initially published in Anthropos, 1977 n. 4 pp. 44-46). Anthropos 5: 263-265. Athens.

Πουλιανς Α. (1978 c) – Διρθωση του αγγλικο κειμνου στο ρθρο "Στρωματογραφα και Ηλικα του Πετραλνειου Αρχανθρπου" (αρχικ εχε δημοσιευθε στον νθρωπο, 1977 τ. 4 σελ. 44-46). νθρωπος, 5: 263-265. Αθνα.

Πουλιανς Α. και Ν. Πουλιανς (1978) – Να μειοκαινικ πανδα στα Μικρλωνα - Τργλιας Χαλκιδικς, Ελλς. νθρωπος, 5: 3 - 41. Αθνα.

Poulianos A. & N. Poulianos (1978) – New Miocene fauna at Micralona - Trillia, Khalkidhiki, Greece. Anthropos, 5: 3 - 41. Athens.

Πουλιανός A., N. Πουλιανός & E. Μίχα (1978) – Λίθινα εργαλεία ανοικτού χώρου Πετραλώνων - Τρίγλιας (Χαλκιδικής) σε σύγκριση με δοκανόπετρες (του ίδιου χώρου).

Poulianos A., N. Poulianos & E. Mikha (1978) – Open site artefacts in the vicinity of Petralona and their comparison with modern Greek stone implements for threshing. Anthropos, 5: 81-97. Athens.

Poulianos N. (1978) – A new Archanthropic inion-parietal bone of Petralona Cave. Report to the 10th Inter. Congress of Anthropological and Ethnological Sciences, New Delhi, Dec. 10-21 (confront A. N. Poulianos 1980d, present).

Πουλιανς N. (1978) – να νο νιο-βρεγματικ αρχαθρωπικ οστ του σπηλαου Πετραλνων. Ανακονωση στο 10ο Διεθνς. Συνδριο Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν, Νο Δελχ, 10-21 Δεκεμβρου (πρβλ. επσης Α. Πουλιαν, 1980 d).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ