1991 (: 7 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

01-01-1991

(- Ιαν;) ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ τ. 4:

Ανθρωπολογικ: η κατοκηση της Ευρπης.

. Πουλιανς

27-03-1991

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Προστορικς χρος στο λεος των αυθαιρτων.

Τ. Σαυρουλκη

19-11-1991

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Στην τχη του αφθηκε το λκνο του αρχανθρπου.

 

23-12-1991

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

"Νιθουμε περισστερο λληνες απ σας", δηλνουν οι Πομκοι.

 

 

Bonis L. de & J. Melentis. (1991) - Age et position phyletique du crane de Petralona (Grece). Proc. 114" Congres National des Societes Savantes, 3-9 Apri11989, Paris: 283-289.

Le Floch-Prigent N. & Moschidou-Polizois A. (1991) - The Petralona cranium: C.T. Scan findings. - Bull. Geol. Soc. Greece, 25 (2): 437-452.

Tsoukala E. (1991) - Contribution to the study of the Pleistocene fauna of large mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from Petralona cave (Chalkidiki, N. Greece). Pre1iminary report. - Compte Rendus a l' Academie des Sciences de Paris, 312: 331-336. Note presentee par Y. Coppens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ