1995 (: 90 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. 1995 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ: Οι στενο συγγενικο δεσμο αματος των βαλκανικν λαν.  
Jan. 1995 POLITISTIKO PERISCOPIO (Cultural Periscope):

The close blood relations of the Balkan peoples.

 
10-01-1995 Παρμβαση Παν/μου Κρτης προς Διοικητικ Εφετεο κατ της 2-8-94 απσπασης.    
10-01-1995

Intervention of the Crete University towards the Administrative Court of Appeal against the 2-8-1994 detachment of Dr. Nickos A. Poulianos.

   
10-01-1995 Ανακονωση ΑΕΕ για την αυτοδιασυρμενη ηγεσα της Αρχαιολογας (σχ. και με απσπαση Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο στην Εναλων Αρχαιοττων).

 

 
10-01-1995

Announcement of the Anthropological Association of Greece against the self-exposing leadership of the Archaeological Service, in relation to the Dr. Nikos A. Poulianos illegal detachment as well.

 

 
19-01-1995 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: Ερτηση της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος - Θα υπρξει κποια απντηση; Παντελς Τσαοσογλου
19-01-1995 IKONOMIKOS TACHYDROMOS (Economic Postman):

A question by the Anthropological Association of Greece - Will be there any answer?

Pantelis Tsaousoglou
20-01-1995 Προς Δ/νση Διοικ. (σχ. 331) περ "αναψηλφησης" διδ. διατριβς Ν. Α. Πουλιανο.

 

 
20-01-1995

Official document to the Administration Directorship of the Ministry of Culture (under prot. No 331, via the Underwater Antiquities) about "rejoicing" the PhD dissertation of N. A. Poulianos

 

 
21-01-1995 Διαβιβαστικ της Ε.Π.Σ. 110 προς τον Ε.Ο.Τ. (αναφορικ με καταγγελα Α.Ε.Ε. της 22-9-1994 για εξαγωγ 702 απολιθωμτων απ το Σπλαιο Πετραλνων στο Αννβερο της Γερμανας, πρβλ. επσης ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 21 Ιανουαρου).

 

 
21-01-1995

Τransmission 110 document of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate towards the National (Greek) Tourist Organization regarding the expatriating Petralona cave findings to Hannover.

 

 
07-03-1995 Ε.Ο.Τ. 522690 προς Α.Ε.Ε. αναφορικ με ευρματα ΣΠ στο Ανβερο

 

 
07-03-1995

The National (Greek) Tourist Organization 522690 to A.A.G. regarding the expatriating Petralona cave findings to Hannover.

 

 
21-03-1995 Α.Ε.Ε. προς Ε.Π.Σ. για αριθμ απολιθωμτων που "ταξδεψαν" απ ΣΠ στο Ανβερο.

 

 
21-03-1995

AAG to the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (regarding the No of expatriated fossils of Petralona cave to Hannover).

 

 
06-04-1995 Απφαση 969 Διοικητικo Εφετεου που ακρωσε την 39045/2-8-1994 απσπαση Ν. Πουλιανο.    
06-04-1995

Decision 969 of the Administrative Court of Appeal, which annulled the 39045 / 2-8-1994 illegal detachment of Dr. N. Α. Poulianos.

   
10-05-1995 Κατατθηκε στην Ε.Π.Σ. του ΥΠΠΟ με αρ. 1789 η διδ. διατριβ του Ν. Πουλιανο της Φλωρεντας.    
10-05-1995

In the Paleoanthropology - Speleology Ephorate of the Ministry of Culture with the prot. no. 1789 was deposited the Florence dissertation of Nikos A. Poulianos (cf. 20-01-1995).

   
17-05-1995 Δικαστικς επιμελητς Κοινοποησε στο ΥΠ.ΠΟ. την ανωτρω 969/ 1995 δικαστικ απφαση.    
17-05-1995 Communicated to the Ministry of Culture the above-mentioned 969/1995 court decision by a bailiff.    
17-05-1995 Η Δ/νση Διοικ. παραλαμβνει με αρ.πρωτ. 3643 την παραπνω 969 / 1995 δικαστικ απφαση.    
17-05-1995

The Administrative Directorship of the Ministry of Culture by the prot. No 3643 receives the above 969/1995 court order regarding the illegal detachment of Dr. N. Α. Poulianos in Underwater Antiquities.

   
25-05-1995 Ο Νομικς Σμβουλος με το 1015/1731 διαβιβζει στη Δ/νση Διοικ. την 969 / 1995 απφαση.    
25-05-1995

The Legal Advisor of the Ministry of Culture sends to the Administration Directorship, the 969/1995 Court decision urging to apply it by reinserting Dr N. A. Poulianos in the personnel of the Ministry's of Culture Paleoanthropology - Speleology Ephorate.

   
29-05-1995 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Επιστολ κ. Βαρβρας Γκκα.  
29-05-1995 PROTASSI EPIKINONIAS (Proposal for Communication):

Letter of Mrs. Varvara Geka from Ptolemais.

 
Ιον. 1995

Ο τ. Πρεδρος Κωστς Στεφανπουλος με τον Δ-ρα Α. Πουλιαν, στο Προεδρικ Μγαρο.

   
June 1995

The former President of the Hellenic Democracy K. Stephanopoulos & Dr A. Poulianos at the Presidential Pallas.

   
19-06-1995 ΝΙΚΗ: χνη ανθρπου Νεντερταλ σε σπλαιο. Μπορε να ταν και Λαρισαος;  
19-06-1995 ΝΙΚI (Victory):

Traces of Neanderthal Man in a Cave. Could they belong to a Larissa inhabitant?

 

 

03-07-1995 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Επιστολ ρη Πουλιανο.  
03-07-1995 PROTASSI EPIKINONIAS (Proposal for Communication): Letter of Aris Poulianos.  
03-07-1995 Υπουργικ ανκληση απσπασης Ν. Πουλιανο απ ΕΦΑ Παλαιοανθρωπολογας σε Εναλων.    
03-07-1995 Ministerial suspension of the Illegal detachment of Dr N. Α. Poulianos from the Eforate of Palaeoanthropology – Speleology to that of the Underwater Antiquities.

 

 
18-07-1995 Ανκληση δειας ασκσεως επαγγλματος για συνταξιοδτηση της ιατρο Δφνης Πουλιανο.    
18-07-1995

Withdrawal for retirement of the license to practice as a medical doctor to Daphne Poulianou.

 

 
27-07-1995 ΕΣΤΙΑ: Ο νθρωπος εις την Ελλδα. Ζγκφριντ Πετρδης
27-07-1995 ESTIA (Focular):

The human kind in Greece.

Zigfrid Petridis
28-07-1995 ΕΣΤΙΑ: Ο νθρωπος εις την Ελλδα. Ζγκφριντ Πετρδης
28-07-1995 ESTIA (Facular):

The human kind in Greece.

Zigfrid Petridis
29-07-1995 ΕΣΤΙΑ: Ο νθρωπος εις την Ελλδα. Ζγκφριντ Πετρδης
29-07-1995 ESTIA (Facular):

The human kind in Greece.

Zigfrid Petridis
31-07-1995 ΕΣΤΙΑ: Ο νθρωπος εις την Ελλδα. Ζγκφριντ Πετρδης
31-07-1995 ESTIA (Focolar):

The human kind in Greece.

Zigfrid Petridis
01-08-1995 ΕΣΤΙΑ: Ο νθρωπος εις την Ελλδα. Ζγκφριντ Πετρδης
01-08-1995 ESTIA (Facular):

The human kind in Greece.

Zigfrid Petridis
20-09-1995 ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ: Γενθλια του αρχαιτερου Ευρωπαου. Ππη Σκαρλ
20-09-1995 ADESMEVTOS TYPOS (Independent Press): The birthday of the eldest European. Pepi Skarli
05-10-1995 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Παλαιοανθρωπολογικ να.  
05-10-1995 PROTASSI EPIKINONIAS (Proposal for Communication):

Paleoanthropological news.

 
Νομ. - 1995 ΔΑΥΛΟΣ: Το διδακτορικ του Νκου Α. Πουλιανο στη Φλωρεντα: Το σπλαιο και ο νθρωπος των Πετραλνων (La grotta e l' Uomo di Petralona). N. Κανελλπουλος
Nov. -1995 DAVLOS (Torch): The Florence doctorate thesis of Nikos A. Poulianos: The cave and the man of Petralona (La Grotta e l 'Uomo di Petralona). N. Kanellopoulos
17-11-1995 ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Παλαιοανθρωπολογικ να. Γιαν. Σιδερδης
17-11-1995 PROTASSI EPIKINONIAS (Proposal for Communication): Paleoanthropological news. Gian. Sideridis
22-11-1995 ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: 35 χρνια απ την ανακλυψη του Αρχανθρπου Χαλκιδικς.  
22-11-1995 GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki): 35 years since the discovery of the Chalkidiki’s Archanthropus.  

 

 

Charalambidis K. (Legal Advisor of the Ministry of Culture, 1995) - Sending for legal actions to the Administration Directorship the decision 969 of the Administrative Court of Appeal, which annulled the 39045 / 2-8-1994 illegal detachment of Dr. N. Α. Poulianos from the Dep. of Palaeoanthropology to the Underwater Antiquities (cf. Α.Α.G.’s Archive of 25 May). Athens.

Χαραλαμπδης Κ. (Νομικς Σμβουλος του Υπ. Πολιτισμο, 1995) – Διαββαση για τις νμιμες ενργειεςπρος τη Δ/νση Διοικ. της Απφασης 969 του Διοικητικο Εφετεου που ακρωσε την 39045 / 2-8-1994 απσπαση του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο απ την Υπηρεσα Παλαιοανθρωπολογας στην Εφορεα Εναλων Αρχαιοττων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 25Μαου). Αθνα.

Chiarelli B. (1995) – Presentazione della " LA GROTTA E L'UOMO DI PETRALONA" di N. Poulianos, 1995 (testo in Italiano).

Chiarelli B. (1995) – Presentazione della " LA GROTTA E L'UOMO DI PETRALONA" di N. Poulianos, 1995 (pdf in Italiano).

Chiarelli B. (1995) – Presentation to " LA GROTTA E L'UOMO DI PETRALONA" - THE CAVE AND THE MAN OF PETRALONA, of N. Poulianos, 1995 (text in English).

Κιαρλλι Μπρουνττο (1995) – Παρουσαση του βιβλου " LA GROTTA E L'UOMO DI PETRALONA" - ΤΟ ΣΠΗΛΑΙΟ ΚΑΙ Ο ΑΝΘΡΩΠΟΣ ΤΩΝ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ του Ν. Πουλιανο, 1995 (κεμενο στα Ελληνικ).

Kanellopoulos N. (1995) – The Florence doctorate thesis of Nikos A. Poulianos: La Grotta e l 'Uomo di Petralona (cf. Press of November). Athens.

Κανελλπουλος Ν. (1995) – Το διδακτορικ του Νκου Α. Πουλιανο στη Φλωρεντα: La grotta e l' Uomo di Petralona (πρβλ. Τπο Νοεμβρου). Αθνα.

Kretzoi M. (1995) – On the Petralona cave fauna (in press).

Κρετσι Μ. (1995) – Αναφορικ με την πανδα του σπηλαίου Πετραλνων (υπ δημοσευση).

Microutsikos Th. (Former Minister of Culture, 1995) – Suspension of the Illegal detachment of Dr N. Α. Poulianos from the Eforate of Palaeoanthropology – Speleology to that of the Underwater Antiquities (cf. Α.Α.G.’s Archive of 3rd July). Athens.

Μικροτσικος Θ. (πρην Υπουργς Πολιτισμο, 1995) – Ανκληση απσπασης Δ-ρα Ν. Πουλιανο απ την Υπηρεσα Παλαιοανθρωπολογας στην Εφορεα Εναλων Αρχαιοττων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Ιουλου). Αθνα.

Petrides Z. (1995) – The human kind in Greece (cf. Press of 27-31 July). Athens.

Πετρδης Ζ. (1995) – Ο νθρωπος εις την Ελλδα (πρβλ. Τπο 27-31 Ιουλου). Αθνα.

Poulianos A. (1995 a) – AAG to the Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the No of expatriated fossils from Petralona cave to Hannover (cf. Α.Α.G.’s Archive of 21 March)Athens.

Πουλιανς A. (1995 a) – ΑΕΕ προς ΕΠΣ για αριθμ απολιθωμτων που "ταξδεψαν" απ το Σπλαιο Πετραλνων στο Ανβερο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 21 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1995 b) – The archaeological leadership is on the roadside of self-exposing (cf. Α.Α.G.’s Archive of 10 Junuary). Athens.

Πουλιανς A. (1995 b) – Στη στενωπ των αυτοδιασυρμν η αρχαιολογικ ηγεσα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos N. (1995 a) – La grotta e l'uomo di Petralona. Ed. Istituto di Antropologia - Università di Firenze (Director Prof. Br. Chiarelli), Via del Proconsolo 12 / 50122 Firenze / International Institute for the study of man - Florence. Editrice Grafica L'Etruria - Cortona, pp. 127. Italia.

Πουλιανς N. (1995 a) – Το σπλαιο και ο νθρωπος των Πετραλνων. Εκδ. Ινστιτοτου Ανθρωπολογας του Παν/μου Φλωρεντας (υπ την επβλεψη του διευθυντ του, καθηγητ Μπρουντο Κιαρλλι, στην οδ Proconsolo 12), καθς και του Διεθνος Ινστιτοτου για την μελτη του Ανθρπου, Κορτνα. Σελ. 127. Ιταλα.

Πουλιανς N. (1995 b) – 35 χρνια απ την ανακλυψη του Αρχανθρπου Χαλκιδικς. Γνμη της Χαλκιδικς (22 Νοεμβρου).

Poulianos N. (1995 b) – 35 years since the discovery of the Chalkidiki’s Archanthropus. GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki - Nov. 22).

Sgouritsa S., Solomos D. & G. Scarlatos (1995) – Decision 969 of the Administrative Court of Appeal (that annulled the 39045 / 2-8-1994 illegal detachment of Dr. N. Α. Poulianos from the Dep. of Palaeoanthropology to the Underwater Antiquities, cf. Α.Α.G.’s Archive of 6th April). Athens.

Σγουρτσα Σοφα, Σολωμς Δημτριος και Γεργιος Σκαρλτος (1995) – Απφαση 969 Διοικητικο Εφετεου που ακρωσε την 39045 / 2-8-1994 απσπαση του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο απ την Υπηρεσα Παλαιοανθρωπολογας στην Εφορεα Εναλων Αρχαιοττων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 6 Απριλου). Αθνα.

Tsaousoglou P. (1995) – A question. Will be there any answer? (cf. Α.Α.G.’s Archive of 19th January). Athens.

Τσαοσογλου Π. (1995) – Ερτηση. Θα υπρξει κποια απντηση; (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 19 Ιανουαρου). Αθνα.

Sideridis Y. (1995) – Paleoanthropological news (cf. Α.Α.G.’s Archive of 17 November). Athens.

Σιδερδης Γ. (1995) – Παλαιοανθρωπολογικ να (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17 Νοεμβρου). Αθνα.

Skarli P. (1995) – The birthday of the eldest European (cf. Α.Α.G.’s Archive of 20 September). Athens.

Σκαρλ Π. (1995) – Γενθλια του αρχαιτερου Ευρωπαου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 20 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Vassilopoulou V. (1995) – Τransmission document of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate towards the National (Greek) Tourist Organization (regarding the expatriating Petralona cave findings to Hannover, cf. also Α.Α.G.’s Archive of 21 January).

Βασιλοπολου Β. (1995) – Διαβιβαστικ της Ε.Π.Σ. προς τον Ε.Ο.Τ. (αναφορικ με καταγγελα Α.Ε.Ε. της 22-9-1994 για εξαγωγ απολιθωμτων απ το Σπλαιο Πετραλνων στο Αννβερο της Γερμανας, πρβλ. επσης ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 21 Ιανουαρου).

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS