2015 (: 54 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2015

Το εκρηκτικό μείγμα με τις βασικότερες απειλές κατά της Γης και της Ανθρωπότητας.

 

 

Jan. - 2015

The explosive mixture

with the main threats against Earth and  the

Humanity.

Φεβ. - 2015 κτακτη ανακονωση: αυτοκαταργήθηκε στην Αμφίπολη η Παλαιοανθρωπολογία του ΥΠΠΟ.    
Feb. - 2015

Extraordinary announcement: in Amphipolis was self-abolished the Palaeoanthropology of the Ministry of Culture.

   
Μρτιος-2015

Η προ 20ετας δικαωση Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο για την παρνομη "εξορα" του στην Ενλιων.

 

 
March - 2015

The 20-year ago vindication of Dr. N. Poulianos for his illegal "exile" to the Underwater Antiquities.

 

 
6/8-03-2015 Το 28ο Συνδριο Αρχαιολογ. ργου Μακεδονας - Θρκης (υπ συμπλρωση).
6/8-03-2015

The 28th Congress of Archaeological Works in Macedonia & Thrace (under completion).

   
09-03-2015

Λξη της ΑΡΓΙΑΣ του μνου Δ-ρα παλαιοανθρωπολογας Ν. Α. Πουλιανο στην "Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας του ΥΠΠΑΙΘΠΑ" (pdf - πρβλ. 22-11-2012).

   
09-03-2015

The end of dismissal of the only paleoanthropologist Dr N. A. Poulianos from the Palaeonthropology - Spelaeology Departement of the Greek Ministry of Culture (pdf - cf. 22-11-2012).

   
11-03-2015

Έκκληση του Δ. Δ. Πετραλώνων προς το Δμο να σταματσει η υποβθμιση του Σπηλαου.

   
11-03-2015

 

Appeal of the Community to the Moudania Municipality to stop the degradation of the Petralona Cave.  
12-03-2015 Φρος Τιμς στην αξχαστη Δμνα Σαμου, της παραδοσιακς μας μουσικς.  
12-03-2015 Homage to the unforgettable Domna Samiou, singer of traditional Hellenic songs.    
13-03-2015 Η απφαση 34 της ΑΠΔΠΧ να σταματσει η καταπτηση προσωπικν δεδομνων.    
13-03-2015 The decision 34 of the privacy authority to stop the intrusion of personal data.    
13-03-2015 Η απφαση 34 της ΑΠΔΠΧ κατ ΕΠΣ υπρ ονομαστικ Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο.    
13-03-2015 The decision 34 of the privacy authority against EPS in favor namely of Dr Nickos A. Poulianos.    
17-03-2015 Προσφυγ Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο στο ΣτΕ κατ Απφασης 37 Πειθ. Συμβουλου για υποβιβασμ.    
17-03-2015 Appeal of Dr N. A. Poulianos at the Supreme Administrative Court against the decision 37 of Disciplinary Board of the Ministry of Culture, as regards his own downgrading.    
23-03-2015

ΑΕΕ προς Δμο Προποντδας απαιτντας να σταματσει η υποβθμιση του Σπ. Πετραλ.

   
23-03-2015

 

Τhe Anthropological Association of Greece towards the Moudania Municipality, demanding to stop the degradation of Petralona Cave.

 
Απρ. - 2015 Οι χουντικς καταβολς της Αρχαιολογικς Υπηρεσας.  
April - 2015 The junta background of the Archaeological Service.    
Απρ. - 2015 Καλοκαιριν Σχολεο Ανθρωπολογας - Εθνογραφας / Ολλανδικ Ινστιτοτο.  
April - 2015

Summer School on Anthropology - Ethnography organized by the Dutch Archeological Institute in Athens.

   
Απρ. - 2015 Σπηλαιολογικ Συμπσιο 12-17 Ιουνου 2015 στη Β. Αμερικ (Μπαχμες).  
April - 2015

Speleological Symposium 12-17 June 2015 in North America (Bahamas).

   
Μιος -2015 Σχλια Γλζου για τον Πουλιαν και την ανθρωπολογα των Ελλνων στην ΕΣΗΕΑ.
May - 2015

Comments of Manolis Glezos about Poulianos and the anthropology of Greeks at ESIEA.

   
11-05-2015 Νμος 4325 σχετικ με νο δημοσιοπαλληλικ κδικα.  
11-05-2015

Law 4325 on the new civil service code.

   
Ιονιος-2015 Μα Ενδιαφρουσα εκπομπ για το κλμα που επιμελθηκε ο Αδριανς Μπεζογλωφ.  
June - 2015

An interesting broadcast concerning the climate that was edited by Adrianos Besouglof.

   
11-06-2015
Σε αντιευρωπακ τροχι το δημοσευμα της Die Welt. Η αντστοιχη παραπομπ της γερμανικς εφημερδας πως διαπιστθηκε το 2018 που υπρχε παλαιτερα στη διαδικτυακ διεθυνση (https://www.welt.de/geschichte/article142305296/Griechenland-zerstoerte-schon-einmal-Europas-Ordnung.html) αφαιρθηκε και δεν απαντται πια (ραγε απ ντροπ;).

 

 
11-06-2015

Anti-European the Die Welt's publication, that was posted on the address (https://www.welt.de/geschichte/article142305296/Griechenland-zerstoerte-schon-einmal-Europas-Ordnung.html) is removed from the Nett (due to a kind of shame?).

   
15-06-2015

Ρατσιστικ παραλρημα (μα αντδραση στο ανωτρω δημοσευμα).

Στφανος Νικτας

 
15-06-2015
A racist delirium by Die Welt (reaction in Greek language to the above publication).

Stephanos Nikitas

 
01-07-2015 Αντλογος Ελληνιστ στο παραπνω ρθρο της Die Welt, εκ μρους του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο.    
1st July 2015 Opposition in Greek language to the above-mentioned publication of Die Welt, by Dr. N. Poulianos.    
01-07-2015 Αντλογος Αγγλιστ στο παραπνω ρθρο της Die Welt, εκ μρους του Δ-ρα Α. Ν. Πουλιανο.  
1st July 2015 Opposition in English language to the above-mentioned publication of Die Welt, by Dr. N. Poulianos.    
01-07-2015 Αντλογος Γερμανιστ στο παραπνω ρθρο της Die Welt, εκ μρους του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο..  
1st July 2015 Opposition in German language to the above-mentioned publication of Die Welt, by Dr. N. Poulianos.    
04-07-2015 Ηλεκραποστολ στον δημοσιογρ. της Welt των παραπνω απψεων του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο.  
04-07-2015

E-mail to the Die Welt journalist with the above views of Dr. Α. N. Poulianos.

   
Δ
06-07-2015
Κλση σε απολογα με διες (...) κατηγορες μ' εκενη που ακολοθησε 12-8-2016, εκ μρους του αρχαιολγου και προσταμνου της Εφορεας Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας κ. Α. Ντρλα εναντον του μνου παλαιοανθρωπολγου του Υπ. Πολιτισμο Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο.
   
Δ
06-07-2015

Calling on apology with the same (...) accusations with the one that followed 12-8-2016, by the archaeologist and head of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology, A. Darlas, against the only palaeoanthropologist of the Ministry of Culture, Culture of Dr. N. Poulianos.

   
15-07-2015 Ανρτηση 107 σχολων στο παραπνω δημοσευμα της Welt, αλλ χι κι εκενα του Πουλιανο.  
15-07-2015

Posting of 107 comments accompanying the above Die Welt publication, but not those of Dr. Poulianos.

   
Σεπτ.-2015 Κυβρνηση Αυστραλας ανησυχε για το ενδεχμενο των κοσμικν ηλεκτρικν υπερκαταιγδων.  
Sept. - 2015

The Australian Government is worried about the possibility of cosmic electric super storms.

   
Οκτ. - 2015

Συνδριο για την

Ψηφιακ Πολιτισμικ Κληρονομι πραγματοποιθηκε στο Βλο.

 
Okt. - 2015

Conference on Digital Cultural Heritage is held at Volos.

 

 
Νομ. -2015 Απστευτη επθεση εναντον της ελληνικς παλαιο-ανθρωπολογας. (πρβλ. σχετ. απφαση 34 της ΑΠΔΠΧ της 15-3-2015)  
Nov. - 2015

Unbelievable attack against the Greek paleo-anthropology.

(cf. the decision 34 of the privacy authority).  
04-12-2015 Η καταγωγ της ελληνικς γλσσας τσο απ γλωσσολογικ, σο κι ανθρωπολογικ σκοπι.  
04-12-2015

The origin of the Greek language from both linguistic as well as anthropological viewpoints.

   

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ