2015 (: 88 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2015

Το εκρηκτικό μείγμα με τις βασικότερες απειλές κατά της Γης και της Ανθρωπότητας.

 

 

Jan. - 2015

The explosive mixture with the main threats against Earth and  the Humanity.

 

 

Φεβ. - 2015 κτακτη ανακονωση: αυτοκαταργήθηκε στην Αμφίπολη η Παλαιοανθρωπολογία του ΥΠΠΟ.    
Feb. - 2015

Extraordinary announcement: in Amphipolis was self-abolished the Palaeoanthropology of the Ministry of Culture.

   
Μρτιος-2015

Η προ 20ετας δικαωση Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο για την παρνομη "εξορα" του στην Ενλιων.

 

 
March - 2015

The 20-year ago vindication of Dr. N. Poulianos for his illegal "exile" to the Underwater Antiquities.

 

 
6/8-03-2015 Το 28ο Συνδριο Αρχαιολογ. ργου Μακεδονας - Θρκης (υπ συμπλρωση).    
6/8-03-2015

The 28th Congress of Archaeological Works in Macedonia & Thrace (under completion).

   
09-03-2015

Λξη της ΑΡΓΙΑΣ του μνου Δ-ρα παλαιοανθρωπολογας Ν. Α. Πουλιανο στην "Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας του ΥΠΠΑΙΘΠΑ" (pdf - πρβλ. 22-11-2012).

   
09-03-2015

The end of dismissal of the only paleoanthropologist Dr N. A. Poulianos from the Palaeonthropology - Spelaeology Departement in the Greek Ministry of Culture (pdf - cf. 22-11-2012).

   
11-03-2015

Έκκληση του Δ. Δ. Πετραλώνων προς το Δμο να σταματσει η υποβθμιση του Σπηλαου.

   
11-03-2015

 

Appeal of the Community to the Moudania Municipality to stop the degradation of the Petralona Cave.  
12-03-2015 Φρος Τιμς στην αξχαστη Δμνα Σαμου, της παραδοσιακς μας μουσικς.    
12-03-2015 Homage to the unforgettable Domna Samiou, singer of traditional Hellenic songs.    
13-03-2015 Η απφαση 34 της ΑΠΔΠΧ να σταματσει η καταπτηση προσωπικν δεδομνων.    
13-03-2015 The decision 34 of the privacy authority to stop the intrusion of personal data.    
13-03-2015 Η απφαση 34 της ΑΠΔΠΧ κατ ΕΠΣ υπρ ονομαστικ Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο.    
13-03-2015 The decision 34 of the privacy authority against EPS in favor namely of Dr Nickos A. Poulianos.    
17-03-2015 Προσφυγ Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο στο ΣτΕ κατ Απφασης 37 Πειθ. Συμβουλου για υποβιβασμ.    
17-03-2015 Appeal of Dr N. A. Poulianos at the Supreme Administrative Court against the decision 37 of Disciplinary Board of the Ministry of Culture, as regards his own downgrading.    
23-03-2015

Α.Ε.Ε. προς Δμο Προποντδας απαιτντας να σταματσει η υποβθμιση του Σπ. Πετραλ.

   
23-03-2015

 

Τhe Anthropological Association of Greece towards the Moudania Municipality, demanding to stop the degradation of Petralona Cave.

 
Απρ. - 2015 Οι χουντικς καταβολς της Αρχαιολογικς Υπηρεσας.  
April - 2015 The junta background of the Archaeological Service.    
Απρ. - 2015 Καλοκαιριν Σχολεο Ανθρωπολογας - Εθνογραφας / Ολλανδικ Ινστιτοτο.  
April - 2015

Summer School on Anthropology - Ethnography organized by the Dutch Archeological Institute in Athens.

   
Απρ. - 2015 Σπηλαιολογικ Συμπσιο 12-17 Ιουνου 2015 στη Β. Αμερικ (Μπαχμες).  
April - 2015

Speleological Symposium 12-17 June 2015 in North America (Bahamas).

   
Μιος -2015 Σχλια Γλζου για Πουλιαν και την ανθρωπολογα των Ελλνων στην ΕΣΗΕΑ.    
May - 2015

Comments of Manolis Glezos about Poulianos and the anthropology of Greeks at ESIEA.

   
11-05-2015 Νμος 4325 σχετικ με νο δημοσιοπαλληλικ κδικα.    
11-05-2015

Law 4325 on the new civil service code.

   
Ιονιος-2015 Μα ενδιαφρουσα εκπομπ για το κλμα που επιμελθηκε ο Αδριανς Μπεζογλωφ.    
June - 2015

An interesting broadcast concerning the climate that was edited by Adrianos Besouglof.

   
11-06-2015
Σε αντιευρωπακ τροχι το δημοσευμα της Die Welt. Η αντστοιχη παραπομπ της γερμανικς εφημερδας πως διαπιστθηκε το 2018 που υπρχε παλαιτερα στη διαδικτυακ διεθυνση (https://www.welt.de/geschichte/article142305296/Griechenland-zerstoerte-schon-einmal-Europas-Ordnung.html) αφαιρθηκε και δεν απαντται πια (ραγε απ ντροπ;).

 

 
11-06-2015

Anti-European the Die Welt's publication, that was posted on the address (https://www.welt.de/geschichte/article142305296/Griechenland-zerstoerte-schon-einmal-Europas-Ordnung.html) is removed from the Nett (due to a kind of shame?).

   
15-06-2015

Ρατσιστικ παραλρημα (μα αντδραση στο ανωτρω δημοσευμα).

Στφανος Νικτας

 
15-06-2015
A racist delirium by Die Welt (reaction in Greek language to the above publication).

Stephanos Nikitas

 
01-07-2015 Αντλογος Ελληνιστ στο παραπνω ρθρο της Die Welt, εκ μρους του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο.    
1st July 2015 Opposition in Greek language to the above-mentioned publication of Die Welt, by Dr. N. Poulianos.    
01-07-2015 Αντλογος Αγγλιστ στο παραπνω ρθρο της Die Welt, εκ μρους του Δ-ρα Α. Ν. Πουλιανο.  
1st July 2015 Opposition in English language to the above-mentioned publication of Die Welt, by Dr. N. Poulianos.    
01-07-2015 Αντλογος Γερμανιστ στο παραπνω ρθρο της Die Welt, εκ μρους του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο..  
1st July 2015 Opposition in German language to the above-mentioned publication of Die Welt, by Dr. N. Poulianos.    
04-07-2015 Ηλεκραποστολ στον δημοσιογρ. της Welt των παραπνω απψεων του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο.    
04-07-2015

E-mail to the Die Welt journalist with the above views of Dr. Α. N. Poulianos.

   
Δ
06-07-2015
Κλση σε απολογα με διες (...) κατηγορες μ' εκενη που γινε 12-8-2016, εκ μρους του αρχαιολγου και προσταμνου της Εφορεας Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας κ. Α. Ντρλα εναντον του μνου παλαιοανθρωπολγου του Υπ. Πολιτισμο Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο.
   
Δ
06-07-2015

Calling on apology with the same (...) accusations with the one that followed 12-8-2016, by the archaeologist and head of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology, A. Darlas, against the only palaeoanthropologist of the Ministry of Culture, Culture of Dr. N. Poulianos.

   
15-07-2015 Ανρτηση 107 σχολων στο παραπνω δημοσευμα της Welt, αλλ χι κι εκενα του Πουλιανο.    
15-07-2015

Posting of 107 comments accompanying the above Die Welt publication, but not those of Dr. Poulianos.

   
Σεπτ.-2015 Κυβρνηση Αυστραλας ανησυχε για το ενδεχμενο των κοσμικν ηλεκτρικν υπερκαταιγδων.  
Sept. - 2015

The Australian Government is worried about the possibility of cosmic electric super storms.

   
Οκτ. - 2015

Συνδριο για την Ψηφιακ Πολιτισμικ Κληρονομι πραγματοποιθηκε στο Βλο.

 

 
Okt. - 2015

Conference on Digital Cultural Heritage is held at Volos.

 

 
Νομ. -2015 Απστευτη επθεση εναντον της ελληνικς παλαιο-ανθρωπολογας. (πρβλ. σχετ. απφαση 34 της ΑΠΔΠΧ της 15-3-2015)  
Nov. - 2015

Unbelievable attack against the Greek paleo-anthropology.

(cf. the decision 34 of the privacy authority).  
04-12-2015 Η καταγωγ της ελληνικς γλσσας τσο απ γλωσσολογικ, σο κι ανθρωπολογικ σκοπι.    
04-12-2015

The origin of the Greek language from both linguistic as well as anthropological viewpoints.

   

 

 

Baltas Th.  (former Minister of Culture, 2015) – End of dismissal of the (only) paleoanthropologist Dr N. A. Poulianos serving to the Palaeonthropology - Spelaeology Departement in the Greek Ministry of Culture (cf. A.A.G.’s Archive of 3rd March). Athens.

Μπαλτς Θ. (πρην Υπουργς Πολιτισμο, 2015) – Λξη της ΑΡΓΙΑΣ του (μνου) Δ-ρα παλαιοανθρωπολογας Ν. Α. Πουλιανο που υπηρετε στην "ΕφορεαΠαλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας του ΥΠΠΑΙΘΠΑ" (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Μαρτου). Αθνα.

Batzalexis G. (President of the Incipience for Personal Data), Vlachopoulos S. (rapporteur), Anthopoulos Ch. (member), Lazarakos G. (member), Κarveli Κ. (legal scientist), Limniotis Κ. (computer science) and E. Papageorgopoulou (secretary, 2015) – Decision 34 (as concerns Dr Nickos A. Poulianos infringment of personal data by the Ministry of Culture, cf. AAG’s Archive of 13th March). Athens.

Μπατζαλξης Γ. (πρεδρος της ΑΠΔΠΧ), Βλαχπουλος Σ. (εισηγητς), Ανθπουλος X. (μλος), Λαζαρκος Γ.  (μλος), Καρβλη Κ. (νομικς επιστμων), Λιμνιτης Κ. (πληροφορικς επιστμων) και Ε. Παπαγεωργοπολου (γραμματας, 2015) – Απφαση 34 (αναφορικ με καταπτηση προσωπικν δεδομνων του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο, πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 13 Μαρτου). Αθνα.

Darlas A. (2015) – Calling on apology (of Dr. N. A. Poulianos, the only paleoanthropologist of the Greek Ministry Culture for "criticism"..., cf. A.A.G.’s Archive of July 6th). Athens.

Ντρλας Α. (2015) – Κλση σε απολογα (του μνου παλαιοανθρωπολγου του Υπ. Πολιτισμο Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο για "σκηση κριτικς"..., πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 6 Ιουλου). Αθνα.

Nikitas S. (2015) – Racist delirium by Die Welt (cf. A.A.G.’s Archive of June 11th). Athens.

Νικτας Σ. (2015) – Ρατσιστικ παραλρημα απ την Die Welt (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 11ης Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (2015 a) – The degradation of Petralona Cave must be stopped (cf. A.A.G.’s Archive of 11th & 23rd March). Athens.

Πουλιανς A. (2015 a) – Να σταματσει η υποβθμιση του Σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 11 και 23 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (2015 b) – The junta background of the Archaeological Service (cf. A.A.G.’s Archive of April ). Athens.

Πουλιανς A. (2015 b) – Οι χουντικς καταβολς της Αρχαιολογικς Υπηρεσας (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Απριλου). Αθνα.

Poulianos N. (2015 a) – Interview on climat changes (cf. A.A.G.’s Archive of June). Athens.

Πουλιανς Ν. (2015 a) – Συνντευξη για τις κλιματικς αλλαγς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (2015 b) – Opposition to the June 11th publication of Die Welt (cf. A.A.G.’s Archive 1st & 4th of July). Athens.

Πουλιανς Ν. (2015 b) – Αντλογος στο απ 11 Ιουνου ρθρο της Die Welt (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης και 4ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos N. (2015 c) – The origin of the Greek language from linguistic as well as anthropological viewpoints (cf. A.A.G.’s Archive 4th of December). Athens.

Πουλιανς Ν. (2015 c) – Η καταγωγ της ελληνικς γλσσας απ γλωσσολογικ κι ανθρωπολογικ σκοπι (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 4ης Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos N. (2015 d) – Appeal (911) to the Supreme Administrative Court against the decision 37 of the Disciplinary Board of the Ministry of Culture, as regards the downgrading of Dr. N. A. Poulianos - attorney V. Koussoulas (cf. A.A.G.’s Archive of 17th March). Athens.

Πουλιανς Ν. (2015 d) – Προσφυγ (911) στο ΣτΕ κατ της απφασης 37 του Πειθαρχικο Συμβουλου για υποβιβασμ του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο - δικηγρος Β. Kοσουλας (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17 Μαρτου). Αθνα.

Sarijannidis N. (President of Petralona village, 2015) – Appeal to the Municipality of N. Propontida to stop the degradation of Petralona Cave since the Ministry of Culture took in charge in 2011 (cf. A.A.G.’s Archive of 11th March). Petralona.

Σαρηγιαννδης Ν.  (Πρεδρος της Κοιντητας Πετραλνων, 2015) – κκληση προς το Δμο Ν. Προποντδας να σταματσει η υποβθμιση του Σπηλαου Πετραλνων απ ττε που το 2011 το Υπουργεο Πολιτισμο ανλαβε το χρο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 11 Μαρτου). Πετρλωνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS