2002 (: 34 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

25-02-2002

ΣτΕ απφ. 3576 (προεδρεουσα κ. Ι. Μαρ) κατ κ. Ε. Βενιζλου, για μη αποβολ Α.Ε.Ε. απ Σ.Π.

 

 
25-02-2002

Decision 3576 of the Supreme Constitutional Court for non expelling the Anthropological Association of Greece from Petralona cave, as it was instead asked by the former Minister of Culture, Vise - President of the Greek Government and Professor of Thessalonica University in constitutional low Mr. E. Venizelos.

 

 
15-03-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1030)

Το φλο του ανθρπου των Πετραλνων & λλα δο παρμοια θματα.

 
15-03-2002

The Anthropological Association of Greece (prot. No 1030) towards the Ministry of Culture regarding the gender of Petralona man and two other similar issues.

 

 
01-04-2002

Α.Ε.Ε. (αρ. πρωτ. 1037) σχετικ με την εκτροφ χορων απ τ. υπαλλλους του Ε.Ο.Τ. και νυν του ΥΠ.ΠΟ.

 

 
01-04-2002

AAG (No. 1037) concerning the rearing of pigs by the employees of the Greek National Tourism Organization (GNTO) and today of the Ministry of Culture.

   
25-04-2002

ΥΠΠΟ ΔΙΠΚΑ (υπογραφ της κ. Ν. Βαλκου) προς Α.Ε.Ε. - δθεν απντηση στα ανωτρω, για διοικητικ αδυναμα κλπ.

 

 
25-04-2002

Ministry of Culture - Directorship of Prehistoric and Classical Antiquities (signed by Mrs. N. Valakou) towards the Anthropological Association of Greece - supposedly answer to the above, regarding administrative frailness etc.

 

 
28-06-2002

Ο νος (;) N. 3028 (του κ. Ε. Βενιζλου) για την προστασα των Αρχαιοττων και εν γνει της Πολιτιστικς Κληρονομις.

 

 
28-06-2002

The new (?) low No 3028 (of Mr. E. Benizelos) for the protection of Antiquities and in general of the Cultural Heritage.

 

 
03-07-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1054) προς ΥΠΠΟ: αναφορικ με δημιουργικ σχλια σχετικ με τη δθεν απντηση της 25-4-2002.

 

 
03-07-2002

The anthropological Association of Greece (prot. No. 1054) towards the Ministry of Culture: Regarding creative comments on the alleged response of 25-4-2002

 

 
15-07-2002

Αφιρωση του ρη Ν. Πουλιανο στα γεννθλια του γιου του στο βιβλο για τον Αρχνθτωπο.

 

 
15-07-2002

Dedication of Aris N. Poulianos to his son's birthday in the book about Petralona Archanthropus.

 

 
15-07-2002

Εξφυλλο κι οπισθφυλλο του βιβλου της ανωτρω αφιρωσης.

 

 
15-07-2002

The front & back cover of the above dedication.

 

 
15-10-2002

Υπ. αρ. πρωτ. 6948 οικονομικς και διαχειριστικς λεγχος της Α.Ε.Ε. απ το Υπουργεο Οικονομικν (επ υπουργας Δ. Τσοβλα).

 

 
15-10-2002

The financial and managerial control (check) of the Anthropological Association of Greece proceeded by the Ministry of Economy (ministry D. Tsovolas).

 

 

 

 

Diamantis G. (2002 a) – Regarding the gender of Petralona man (cf. A.A.G.’s Archive of 15 March). Athens.

Διαμντης Γ. (2002 a) – Αναφορικ με το φλο του ανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. ΑρχεοΑ.Ε.Ε. 15 Μαρτου). Αθνα.

Diamantis G. (2002 b) – Rearing of pigs by employees of the Greek National Tourism Organization (and today of the Ministry of Culture, cf. A.A.G.’s Archive of 1st April). Athens.

Διαμντης Γ. (2002 b) – Η εκτροφ χορων απ τ. υπαλλλους του ΕΟΤ και νυν του ΥΠΠΟ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Απριλου). Αθνα.

Diamantis G. (2002 c) – Comments on the (alegedely) answer of the Directorship of Antiquities of 25 April (cf. A.A.G.’s Archive of 3 July). Athens.

Διαμντης Γ. (2002 c) – Σχλια στη δθεν απντηση της ΔΙΠΚΑ της 25 Απριλου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3 Ιουλου). Αθνα.

Labropoulos A. (2002) – The Νο 6948 financial and managerial control (check) of the Anthropological Association of Greece proceeded by the Ministry of Economy (cf. A.A.G.’s Archive of 15 October). Athens.

Λαμπρπουλος Α. (2002) – Ο Υπ. αρ. πρωτ. 6948 οικονομικς και διαχειριστικς λεγχος της ΑΕΕ απ το Υπουργεο Οικονομικν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Οκτωμβρου). Αθνα.

Mari I., Picramenos P., Rantos Ath., Kostantinidou M., Aravanis Th., & V. Matzouranis (2002) – Decision 3576 of the Supreme Constitutional Court for non expelling the Anthropological Association of Greece from Petralona cave, as it was asked instead by the former Minister of Culture, Vise - President of the Greek Government and Professor of Thessalonica University in constitutional low Mr. E. Venizelos (cf. A.A.G.’s Archive of 25 February). Athens.

Μαρ Ι., Πικραμμνος Π. , Ρντος Αθ., Κωνσταντινδου Μ. , Αραβνης Θ. και Β. Μαντζουρνης (2002) – Απφαση ΣτΕ 3576 για μη αποβολ της Α.Ε.Ε. απ το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 25 Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (2002) – Dedication of Aris N. Poulianos to his son's birthday in the book about Petralona Archanthropus (cf. A.A.G.’s Archive of 15 July). Athens. Athens.

Πουλιανς A. (2002) – Αφιρωση του ρη Ν. Πουλιανο στα γεννθλια του γιου του στο βιβλο για τον Αρχνθτωπο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Ιουλου). Αθνα.

Valakou-Divari N. (former director of Antiquities, 2002) – An (allegedly) answer regarding the gender of Petralona man & rearing of pigs (cf. A.A.G.’s Archive of 25 April). Athens.

Βαλάκου-Διβρη Ν. (πρην διευθντρια ΔΙΠΚΑ, 2002) – Μια (δήθεν) απάντηση σχετικά με το φύλο του Πετραλώνειου και την εκτροφή χοίρων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 25 Απριλίου). Αθήνα.

Venizelos E. (2002) – The new Archaeological Low... (cf. A.A.G.’s Archive of 26 June). Athens.

Βενιζλος Ε. (2002) – Ο νος Αρχαιολογικς Νμος 3028... (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 28 Ιουνου). Αθνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS