2002 (: 22 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

25-02-2002

ΣτΕ απφ. 3576 (προεδρεουσα κ. Ι. Μαρ) κατ κ. Ε. Βενιζλου, για μη αποβολ ΑΕΕ απ Σ.Π.

 

 
25-02-2002

Judgment 3576 of the Supreme Constitutional Council of the State (by the presidency of Mrs. I. Mari) for non-discharge of the Anthropological Association of Greece from Petralona cave, as it was asked by the ex. Ministry of Culture and Professor of Thessalonica University in constitutional low Mr. E. Venizelos.

 

 
15-03-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1030)

Το φλο του ανθρπου των Πετραλνων & λλα δο παρμοια θματα.

 
15-03-2002

The Anthropological Association of Greece (prot. No 1030) towards the Ministry of Culture regarding the gender of Petralona man and two other similar issues.

 

 
01-04-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1037) σχετικ με την εκτροφ χορων απ τ. υπαλλλους του ΕΟΤ & νυν του ΥΠΠΟ.

 

 
01-04-2002

The Anthropological Association of Greece (prot. No 1030) towards the Ministry of Culture regarding the gender of Petralona man and two other similar issues.

   
25-04-2002

ΥΠΠΟ ΔΙΠΚΑ (υπογραφ της κ. Ν. Βαλκου) προς ΑΕΕ - δθεν απντηση στα ανωτρω, για διοικητικ αδυναμα κλπ.

 

 
25-04-2002

Ministry of Culture - Directorship of Prehistoric and Classical Antiquities (signed by Mrs. N. Valakou) towards the Anthropological Association of Greece - supposedly answer above, regarding administrative frailness etc.

 

 
28-06-2002

Ο νος N. 3028 (του κ. Ε. Βενιζλου) για την προστασα των Αρχαιοττων και εν γνει της Πολιτιστικς Κληρονομις.

 

 
28-06-2002

The new low No 3028 (of Mr. E. Benizelos) for the protection of Antiquities and in general of the Cultural Heritage.

 

 
03-07-2002

ΑΕΕ (αρ. πρωτ. 1054) προς ΥΠΠΟ: αναφορικ με δημιουργικ σχλια σχετικ με τη δθεν απντηση της 25-4-2002.

 

 
03-07-2002

The anthropological Association of Greece (prot. No. 1054) towards the Ministry of Culture: Regarding creative comments on the alleged response of 25-4-2002

 

 
15-07-2002

Αφιρωση του ρη Ν. Πουλιανο στα γεννθλια του γιου του στο βιβλο για τον Αρχνθτωπο.

 

 
15-07-2002

Dedication of Aris N. Poulianos to his son's birthday in the book about Petralona Archanthropus.

 

 
15-07-2002

Εξφυλλο κι οπισθφυλλο του βιβλου της ανωτρω αφιρωσης.

 

 
15-07-2002

The book & back cover of the above dedication.

 

 
15-10-2002

Υπ. αρ. πρωτ. 6948 οικονομικς και διαχειριστικς λεγχος της ΑΕΕ απ το Υπουργεο Οικονομικν (επ υπουργας Δ. Τσοβλα).

 

 
15-10-2002

The financial and managerial control (check) of the Anthropological Association of Greece proceeded by the Ministry of Economy (ministry D. Tsovolas).

 

 

 

 

Διαμντης Γ. (2002 – Το φλο του ανθρπου των Πετραλνων (AEE, αρ. πρωτ. 1030, προς Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας).

Diamantis G. (2002) –The gender of Petralona man (Anthropological Association of Greece prot. No 1030 towards the Paleoanthropology - Speleology Ephorate of the Greek Ministry of Culture).

Poulianos A. (2002) – Dedication of Aris N. Poulianos to his son's birthday in the book about Petralona Archanthropus. Athens.

Πουλιανς A. (2002) – Αφιρωση του ρη Ν. Πουλιανο στα γεννθλια του γιου του στο βιβλο για τον Αρχνθτωπο. Αθνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ