1969 (: 18 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Αι ρευναι  της "Ανθρωπολογικς Εταιρας" το 1968.
01-01-1969 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): The research of the "Anthropological Association" during 1968.
28-03-1969 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: Τι εδους νθρωποι εμαστε οι λληνες (ρευνα που απαντ επσης ο ρης Πουλιανς). Μαρη Γεωργου
28-03-1969 ΤΑCHYDROMOS (Courier):: What kind of people are we the Greeks (a study where Aris Poulianos answers too). Mary Georgiou
10-05-1969 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Η πρτη φωτι ναψε στην Ελλδα πριν απ 450.000 χρνια !  
10-05-1969 ΑCRΟPOLIS: The first fire lit up in Greece 450,000 years ago!.  
23-05-1969 ΠΥΡΣΟΣ (Μελβορνης) (THE GREEK TORCH: ) Η πρτη φωτι ναψε στην Ελλδα πριν απ 450.000 χρνια !  
23-05-1969 (THE Melbourne GREEK TORCH): The first fire lit up in Greece 450,000 years ago!.  
25-05-1969 ΕΣΤΙΑ: Η καταγωγ των βαλκανικν λαν. Ανθρωπολογικα μελται.  
23-05-1969 ΕSΤΙΑ (Focus): The origin of the Balkan peoples. Anthropological studies.  
05-06-1969 ΑΤΛΑΝΤΙΣ (Νας Υρκης): Η πρτη φωτι εις την Ελλδα προ 4500 αινων.  
05-06-1969 ΑΤLΑΝΤΙΣ (Ν. Y.): The first fire in Greece 4500 centuries ago.  
26-09-1969 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Οι ξνοι επιστμονες δχονται τι η Ελλς κατωκετο προ 500.000 ετν. Ανακοινσεις του καθηγητο κ. ρη Πουλιανο εις το 8ο συνδριο της τεταρτογενος περιδου στο Παρσι.  
26-09-1969 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): Foreign scientists accept that Greece was peopled 500,000 years ago. Announcements of Professor Aris Poulianos at the 8th Congress of the Quaternary Period in Paris.  

 

Kanellis A. & G. Marinos (1969) - Die Hohle von Petralona. Proceedings of the 4th International Congress of Spelaeology. Yugoslavia (12-26 Sept. 1965), Ljubljana.

Κανλλης Α. & Γ. Μαρνος (1969) = Το σπλαιο Πετραλνων. Πρακτικ ανακοινσεων του 4ου Παγκσμιου Συνεδρου Σπηλαιολογας. Γιουγκοσλαβα (12-26 Σεπτ. 1965), Λουμπλινα.

Poulianos A. N. (1969) - Climatic fluctuations of the Middle Pleistocene as indicated in a trial cross-section of the Petralona Cave. Report to the VIIth International Congress of Quaternary. Paris. Resumes des Communications: Section 5: 141.

Πουλιανς Α. Ν. (1969) - Κλιματικς διακυμνσεις του Μσου Πλειστοκανου πως φανερνεται απ δοκιμαστικ τομ του σπηλαου Πετραλνων. Ανακοινωση στο 7ο Παγκσμιο Συνδριο του Τεταρτογεννος. Παρσι. Περιλψεις Ανακοινσεων: Τμμα 5: 141.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ