1979 (: 152 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-1979 ΜΕΛΤΕΜΙ: Ζω  8-10  εκατομμυρων ετν στη Να Τργλια Χαλκιδικς.  
01-01-1979 MELTEMI (Etesian - Yearly Northern Wind): Life of 8-10 million years at Khalkidhiki's Nea Triglia.  
01-01-1979 ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ: Πετρλωνα. 7.000.000 π.Χ. εμφανστηκε ο ανθρωπμορφος πθηκος. Στθης Γιαννακπουλος
01-01-1979 TAXIDEVONTAS (Traveling): Petralona. 7,000,000 BC the anthropomorphic ape appeared. Stathis Giannakopoulos
14-01-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η ιστορα μας αποδεσμεεται απ τα ξνα κριτρια. Κρολος Μπροσαλης
14-01-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): Our (Hellenic) history is released from foreign criteria. Carolos Brussalis
Ιαν. 1979 ΕΞΟΡΜΗΣΗ: Ο  Ελλαδικς χρος πατρδα του Αρχανθρπου.  
Ιαν. 1979 EXORMISSI (Campaign): The Hellenic region motherland of Arhanthropus.  
04-02-1979 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Θεμελιθηκε χθες το Μουσεο των Πετραλνων.  
04-02-1979 ELLINIKOS VORAS (Greek North): The Petralona Museum was founded yesterday.  
05-02-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στγη για τον Αρχνθρωπο.  
05-02-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): Roof for Archanthropus.  
22-03-1979

ΥΠΠΟ - Ανθεση καθηκντων σε Α. Πουλιαν στο σπλαιο Πετραλνων.


 
22-03-1979 Ministry of Culture - Assignment of duties to A. Poulianos at Petralona Cave.
 
29-03-1979 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ:
Απψε η διλεξη του κ. ρη Πουλιανο.

 
29-03-1979 PROODEUTIKI EVIA (Progressive Eubea):
Tonight the lecture of Mr. Aris Poulianos.

 
02-05-1979 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Ο εκκλιπν Ι.  Μελντης υποστηρζει τι  το  πρτο Ανθρωπολογικ  Μουσεο  της χρας δεν εναι  αυτ  των Πετραλνων.  
02-05-1979 ELLINIKOS VORAS (Greek North): Later J. Melentis sustains that the country's first Anthropological Museum is not that of Petralona.  
02-06-1979   ΕΟΤ προς ΑΕΕ σχετ. με ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ ΧΑΛΚΗΔΙΚΗΣ  
02-06-1979   Nat. Tourism to AAG about the funcion of Petralona Cave  
06-06-1979 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ανθρωπολογικ ιστορα.  
06-06-1979 ΜΑΚΕDΟΝΙΑ: An anthropological history.  
14-06-1979 ΥΠΠΟ - δεια ανασκαφν προς την ΑΕΕ για ΠΕΡΔΙΚΚΑ ΠΤΟΛΕΜΑΔΑΣ.    
14-06-1979 Ministry of Culture - Excavations' permission to AAG regarding PERDIKKAS PTOLEMAS.    
19-06-1979 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το Ανθρωπολογικ Μουσεο - (Γρμματα  Αναγνωστν).  
19-06-1979 KATHIMERINI (Daily): The Anthropological Museum - (Readers' Letters).  
21-06-1979 ΝΕΑ: νας πργονς μας 260.000 χρνων. Ττα Παπαδοπολου
21-06-1979 ΝΕΑ (News): An our ancestor of 260,000 years. Teta Papadopoulou
22-06-1979 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Αμφισβητονται τα ευρματα για τον αρχνθρωπο.  
22-06-1979 APOGEUMATINI (Afternoon): The archanthropus elements are disputed.  
22-06-1979 ΑΥΓΗ: Απ  την παλαιολιθικ εποχ κατοικοσε ο νθρωπος στην Ελλδα.  
22-06-1979 AVGI (Done): Since the Paleolithic era, humans lived in Greece.  
22-06-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Επθεση  Μελντη κατ  Πουλιανο για   τα ευρματα  του  σπηλαου   Πετραλνων. Κ.Α.Μ.
22-06-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): An attack of Melenτis v. Poulianos regarding the findings of Petralona cave. Κ.Α.Μ.
22-06-1979

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, pdf σελ. 3:

Προσπθεια να μειωθε η ιστορικ σημασα του σπηλαου Πετραλνων.
22-06-1979

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ, pdf page 3:

Attempt to reduce the historical significance of Petralona Cave.  
22-06-1979 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ: Ο Ελλαδικς χρος στην Καττερη Παλαιολιθικ Εποχ.  
22-06-1979 RISOSPASTIS (Root's braker): The Helladic area during the Lower Paleolithic Times.  
22-06-1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Διαμχη γρω απ την ηλικα του Αρχανθρπου των Πετραλνων.  
22-06-1979 THESSALONIKI: Controversy over the age of Petralona Archanthropus.  
23-06-1979 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Η ηλικα του πιθηκανθρπου διχζει τους ανθρωπολγους.  
23-06-1979 ΑCROPOLIS: The age of Pithecanthropus divides the anthropologists.  
25-06-1979 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Απ τους πρτους νομονες ο νθρωπος των Πετραλνων. Σπ. Κ.
25-06-1979 KATHIMERINI (Daily): Petralona man, among the first intelligent. Sp. K.
27-06-1979 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Το κρανο των Πετραλνων και λλα… Κ. Δημητρπουλος
27-06-1979 KATHIMERINI (Daily): Petralona's skull and other ... K. Dimitropoulos
27-06-1979 ΑΠΘ αναγνριση ως ιστιμου του διδακτορικο ΑΝΠ.    
27-06-1979 Thessaloniki Unoversity recognizing as equivalent the PhD of Aris Poulianos.    
29-06-1979 ΝΕΑ: Απ πτε χρονολογεται το κρανο των Πετραλνων;  
29-06-1979 ΝΕΑ (News): Since when is Petralona's skull dated?  
30-06-1979 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σελ. 11: Ο νθρωπος των Πετραλνων δεν εναι 800.000 ετν λγει η Ελληνικ Ανθρωπολογικ Εταιρεα.  
30-06-1979 ΜΑΚΕDΟΝΙΑ, page 11: Petralona man is not 800,000 years old sais the Hellenic Anthropological Association.  
30-06-1979 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Η  χρονολγηση  του κρανου του σπηλαου Πετραλνων.
30-06-1979 THESSALONIKI: The dating of the skull from Petralona Cave.  
01-07-1979 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Τα ργα Πουλιανο.  
01-07-1979 ELLINIKOS VORAS (Greek North): The Poulianos’ deeds.  
05-07-1979 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Τα αρχαιτερα εργαλεα του πλαντη βρθηκαν στην Πτολεμαδα.  
05-07-1979 ΑCROPOLIS: The oldest tools of the planet were found in Ptolemais.  
05-07-1979 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σελ. 3: Επιβεβαιθηκε πλρως η θεωρα του ανθρωπολγου Πουλιανο για τον "ελφαντα του Περδκκα".  
05-07-1979 ΜΑΚΕDΟΝΙΑ, p. 3: The theory of the anthropologist Poulianos regarding the "elephant of Perdiccas" was fully confirmed.  
05-07-1979 ΝΕΑ: Τα αρχαιτερα λθινα εργαλεα βρθηκαν στην Πτολεμαδα.  
05-07-1979 ΝΕΑ (News): The planet’s oldest tools are found in Ptolemais  
05-07-1979 ΝΕΑ: Μικρο-πολιτικ.  
05-07-1979 ΝΕΑ (News): Micro-politics.  
12-07-1979 ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ: Το κρανο των Πετραλνων. Κ. Δημητρπουλος*
12-07-1979 TACHYDROMOS (Postman): The Petralona's skull. K. Dimitropoulos*
17-07-1979 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Γρμματα αναγνωστν (ανθρωπολογικ). Απ την Ελληνικ Ανθρωπολογικ Εταιρεα.  
17-07-1979 KATHIMERINI (Daily): Letters of readers (anthropological). From the Hellenic Anthropological Society.  
01-08-1979 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: στοχη επθεση. Σ. Ννικας
01-08-1979 KATHIMERINI (Daily): Improper attack. S. Nonikas
07-09-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μεταξ Α. Πουλιανο και Ν. Ξηροτρη η διαμχη για την ηλικα του κρανου Πετραλνων.  
07-09-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): Between A. Poulianos and N. Xertiris the dispute for the age of Petralona skull.  
16-09-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Το κρανο Πετραλνων θα κρνει την τχη δρας Ανθρωπολογας. Κ. Μπροσαλης
16-09-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): Upon Petralona skull will "judged" the fate of Anthropology's kathedra. C. Brussalis
17-09-1979 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Ανθρωπολογικ.  
17-09-1979 KATHIMERINI (Daily): Anthropological (or Anthropologically).  
20-09-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στη  Βουλ  η προσπθεια μεωσης των ευρημτων στο σπλαιο Πετραλνων.  
20-09-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): In the Parliament the attempt diminuishing the findings of Petralona Cave.  
23-09-1979 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σελ. 12: Το "λκνο" του ανθρπου εναι η Δυτικ Μακεδονα; Λ. Μαρ.
23-09-1979 ΜΑΚΕDΟΝΙΑ, p. 12: The "cradle" of humanity is Western Macedonia? L. Μar.
25-09-1979 ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, σελ. 6: Ποια εναι η ηλικα του κρανου του ανθρπου των Πετραλνων; Ι. Μελ.
25-09-1979 ΜΑΚΕDΟΝΙΑ, p. 6: Which is the age of the Petralona man's skull? J. Melentis
26-09-1979 ΝΕΑ: Σπλαιο Πετραλνων. Εναι η πρτη πολυκατοικα (πρβλ. 26-9-1978).  
26-09-1979 ΝΕΑ (News): Petralona Cave. It is the first block of flats (cf. Sept. 26th 1978).  
27-09-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Μια  μαρτυρα για το κρανο Πετραλνων. ΙΩΑΝΝΗΣ Σ. ΣΤΑΘΗΣ
27-09-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): A testimony regarding Petralona skull. IOANNIS S. STATHIS
07-10-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Η  διαμχη  για την ηλικα  του  κρανου Πετραλνων.  
07-10-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): The controversy as regards the age of the Petralona skull.  
14-10-1979 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Απντηση του Α. Πουλιανο στον Δ-ρα Ι. Ξηροτρη.  
14-10-1979 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press): The answer of A. Poulianos to Dr. I. Xirotiris.  
Οκτ. 1979 ΣΤΟΧΟΙ: Ο Αρχνθρωπος των Πετραλνων. Θ. Γιαπιτζκης
Οct. 1979 STOCHI (Objectives): The Petralona Archanthropus. Th. Giapitzakis
28-12-1979 Ετσιος απολογισμς ανασκαφν (αρ. πρωτ. Διοικ. & ΓΔΑ 80152, Γρ. Υπουργο 6386).    
28-12-1979 Annual survey of the excavations (No. Prot. & GD 80152, Minister 6386).    

 

 

 

Μπροσαλης Κ. (1979) – Η ιστορα μας αποδεσμεεται απ τα ξνα κριτρια (πρβλ. Τπο 14 Ιανουαρου ). Αθνα.

Brussalis C. (1979) – Our (Hellenic) history is released from foreign criteria (cf. Press 14th of January). Athens.

Μπροσαλης Κ. (1979) – Το κρανο Πετραλνων θα κρνει την τχη δρας Ανθρωπολογας (πρβλ. Τπο 16 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Brussalis C. (1979) – Upon Petralona skull will "judged" the fate of Anthropology's kathedra (and the dispute between A. Poulianos and N. Xirotyris regarding Petarlona skull's chronology - cf. Press 16 of September). Athens.

Δημητρπουλος Κ. (1979) – Το κρανο των Πετραλνων(πρβλ. τπο της 27 Ιουνου και 12 Ιουλου). Αθνα.

Dimitropoulos Κ. (1979) – The Petralona skull (cf. Press of 27 June & 12 July). Athens.

Fortelius M. & N. Poulianos (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona. Anthropos, 6: 15-43. Athens.

Φορτλιους Μ. και Ν. Πουλιανς (1979) – Dicerorhinus cf. hemitoechus απ το Μεσοπλειστοκαινικ Σπλαιο των Πετραλνων. νθρωπος, 6: 15-43. Αθνα.

Γιαννακπουλος Σ. (1979) – Πετρλωνα. 7.000.000 π.Χ. εμφανστηκε ο ανθρωπμορφος πθηκος (πρβλ. Τπο 1ης Ιανουαρου). Αθνα.

Giannakopoulos S. (1979) – Petralona. 7,000,000 BC the anthropomorphic ape appeared (cf. Press 1st of January). Athens.

Γιαπιτζκης Θ. (1979) – Ο Αρχνθρωπος των Πετραλνων (πρβλ. Τπο Οκτωβρου). Αθνα.

Giapitzakis T. (1979) – The Petralona Archanthropus (cf. Press of October). Athens.

Ikeya M. & A. Poulianos (1979) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) age of the traces of fire at Petralona. Anthropos, 6: 44-47. Athens.

Ικγια Μ. & Α. Πουλιανς (1979) – Ηλικα ιχνν φωτις στα Πετρλωνα με τη μθοδο E.S.R. (ηλεκτρονικο συντονισμο στροφορμς). νθρωπος, 6: 44-47. Αθνα.

Liritzis Y. (1979) – Thermoluminoscence and U234/Th230 dating Investigation of Hellenic Artefacts. Ph. D. Thesis. University Edinburgh.

Λυριτζς Ι. (1979) – Χρονολγηση ελληνικν τχνεργων με θερμοφωταγεια και U234 / Th230. Διδακτορικ διατριβ. Πανεπιστμιο Εδιμβοργου.

Μελντης Ι. (1979 a) – Ο προσδιορισμς του εδους και της ηλικας του ανθρπου απ το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς. Δελτο Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας, 48: 63-66.

Melentis J. (1979 a) – The species and age determination of the man from Khalkidhiki Petralona cave (in Greek). Mem. Soc. Hell. Antbrop., 48: 63-66.

Μελντης Ι. (1979 b) – Το  πρτο Ανθρωπολογικ  Μουσεο  της χρας δεν εναι  αυτ  των Πετραλνων (πρβλ. Tπο 2 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Melntis J. (1979 b) – The country's first Anthropological Museum is not that of Petralona (cf. Press 2nd of June). Thessalonica.

Μελντης Ι. (1979 c) – Ο νθρωπος των Πετραλνων δεν εναι 800.000 ετν (πρβλ. Tπο 30 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Melntis J. (1979 c) – Petralona man is not 800,000 years old (cf. Press 30 of June). Thessalonica.

Μελντης Ι. (1979 d) – Ποια εναι η ηλικα του κρανου του ανθρπου των Πετραλνων; (πρβλ. Tπο 25 Σεπτεμβρου). Θεσσαλονκη.

Melntis J. (1979 d) – Which is the age of the Petralona man's skull? (cf. Press 25 of September). Thessalonica.

Νινιας Δ. (τ. Υπουργς Πολιτισμο, 1979) – Ανθεση καθηκντων σε Α. Πουλιαν στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 22-3).

Nianias D. (former Minister of Culture, 1979) – Assignment of duties to A. Poulianos at Petralona Cave(cf. A.A.G.'s Archive 22 of March).

Ννικας Σ. (1979) – στοχη επθεση (πρβλ. τπο 1 Αυγοστου). Αθνα.

Nonikas S. (1979) – Improper attack (cf. Press 1 of August). Athens.

Νινιας Δ. (1979) – δεια ανασκαφν (πρβλ. 14 Ιουνου). Αθνα.

Nianias D. (1979) – Excavations' permission to AAG regarding PERDIKKAS PTOLEMAS (cf. June 14th). Athens.

Πουλιανς Α. (1979 a) – Η Νοτιοανατολικ Ευρπη και η εμφνιση του Homo sapiens. νθρωπος, 6: 9-14. Αθνα.

Poulianos A. (1979 a) – The area of South Eastern Europe and the appearance of the Homo sapiens. Anthropos, 6: 9-14.Athens.

Πουλιανς Α. (1979 b)  Ζω 8-10  εκατομμυρων ετν στη Να Τργλια Χαλκιδικς (πρβλ. Tπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1979 b) – Life of 8-10 million years at Khalkidhiki's Nea Triglia (cf. January Press). Athens.

Πουλιανς Α. (1979 c) – Ο  Ελλαδικς χρος πατρδα του Αρχανθρπου (πρβλ. Tπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1979 c) – The Hellenic region motherland of Arhanthropus (cf. January Press). Athens.

Πουλιανς Α. (1979 d) – Θεμελωση του Ανθρωπολογικο Μουσεου Πετραλνων (πρβλ. Tπο 4 Μαου Θεσσαλονκης και 5 Μαου Αθηνν).

Poulianos A. (1979 d) – Foundation of the Petralona Anthropological Museum (cf. Press 4th of May at Thessalonica & 5th of May at Athens).

Πουλιανς Α. (1979 e) – Προσπθεια να μειωθε η ιστορικ σημασα του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1979 e) – Attempt to reduce the historical significance of Petralona Cave (cf. Press 22 of June). Thessalonica.

Πουλιανς Α.  (1979 f) – Ο Ελλαδικς χρος στην Καττερη Παλαιολιθικ Εποχ (πρβλ. Tπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1979 f) – The Helladic area during the Lower Paleolithic period (cf. Press 22 of June). Athens.

Πουλιανς Α. (1979 g) – Απ τους πρτους νομονες ο νθρωπος των Πετραλνων (πρβλ. Tπο 25 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1979 g) – Petralona man, among the first intelligent (cf. Press 25 of June). Athens.

Πουλιανς Α. (1979 h) – Τα αρχαιτερα παλαιολιθικ εργαλεα του πλαντη βρθηκαν στην Πτολεμαδα (πρβλ. Tπο 5 Ιουλου Θεσσαλονκης και Αθνας).

Poulianos A. (1979 h) – The planet’s oldest tools are found in Ptolemais(cf. Press 5th of July Thessalonica & Athens).

Πουλιανς Α. (1979 i) – Μια απντηση στον Δ-ρα Ι. Ξηροτρη (πρβλ. Tπο 14 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1979 i) – An answer to Dr. I. Xirotiris (cf. Press 14 of October). Athens.

Πουλιανς Α. (1979 j) – Ετσιος απολογισμς ανασκαφν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 28 Δεκεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1979 j) – Annual survey of the excavations (cf. A.A.G.'s Archive of 28 December). Athens.

Στθης Ι. (1979) – Μια  μαρτυρα για το κρανο Πετραλνων (πρβλ. Tπο 27 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Stathis I. (1979) – A testimony regarding Petralona skull (cf. Press 27 of September). Athens.

Stringer C., C. Howell & J. Melentis (1979) – The significance of the fossil hominid skull from Petralona. Journal of Archaeological Science, 235-253.

Στρνγκερ Κ., Κ. Χουελ και Ι. Μελντης (1979) – Η σημασα του κρανου ανθρωπδη απ τα Πετρλωνα. Περιοδικ Αρχαιολογικς Επιστμης, 235-253.

Ζης Α. (1979) – Οι σπουδς και το ργο μου.

Zois A. (1979) – My studies and my work.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS