1966 (: 231 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

01-01-1966 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μεταναστεει και η επιστμη (συνντευξη απ τον ρη Ν. Πουλιαν).

Ν. Παπαδημητρου
01-01-1966 ELLINIKA THEMATA (Greek Issues): Science may immigrate as well (interview with Aris N. Poulianos). Ν. Papadimitriou
01-01-1966 Τα Να Ελληνικ

Για μια μη τυπολογικ Ανθρωπολογα.

Κ. Κριμπ
01-01-1966 Ta Nea Ellinika (The Modern Greek): For a non-typological Anthropology. Κ. Κimbas
06-01-1966 ΑΛΛΑΓΗ:

Τορπιλλζεται η δρυσις του Πανεπιστημου Πατρν.

 
06-01-1966 ALLAGI (Change):

The founding of Patras University is torpedoed.

 
08-01-1966 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Το Πανεπιστμιο Πατρν.

 
08-01-1966 VRADINI (Evening):

The University of Patras.

 
11-01-1966 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Ανακοινσεις του δημρχου Πατρων δια το Γ' Πανεπιστμιον.

 
11-01-1966 PELOPONNISSOS (Peloponnese):

Announcements of the Patras Mayor regarding the 3rd (Greek) University.

 
14-01-1966 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Το νον Πανεπιστμιον.

 
14-01-1966 KATHIMERINI (Daily):

The new University.

 
15-01-1966 Η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ: Την δρυση Παμ/μου "αμερικανικο τπου" στην Πτρα επιδικουν Αμερικανο - Αυλ - ΕΡΕ... Γ. Βτσης
15-01-1966 I GENIA MAS (Our Generation): The foundation of US American Univercity in Patras are seeking Americans - Courtyard - ERE (the party geverning then in Greece. G. Votsis
24-01-1966 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ.)::

Το θμα Πανεπιστημου και πλιν εις την ορθν οδν.

 
24-01-1966 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):

The issue of (the Patras) University again on the right path.

 
09-02-1966 ΗΜΕΡΑ:

Μνυμα δημρχου Πατρων δια το Πανεπιστμιον Πατρν.

 
09-02-1966 IMERA (Day)::

Message from the Mayor of Patras concerning the University of the city.

 
21-02-1966 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ.):

Σημαντικα αποφσεις δια το  (Γ') Πανεπιστμιον.

 
21-02-1966 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):

Important decisions for the (3rd) University.

 
22-02-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Φουδον "ημετρων" το Γ' Πανεπιστμιον.

 
22-02-1966 ATHINAIKI (Athenian):

(Medieval) “Feudus” the 3rd University.

 
09-03-1966 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Θυελλδης  η προχθεσιν συνεδρασις του δημοτικο συμβουλου δια το πανεπιστμιον, αι απψεις που εξθεσαν πολλο σμβουλοι.

 
09-03-1966 PELOPONNISSOS (Peloponnese):

Stormy the day before meeting of the city council for the university, the opinions expressed by many consultants.

 
29-03-1966 ΑΥΓΗ:

Εκδιχθηκε ο κ. Ζερβς απ την επιτροπ του Πανεπιστημου Πατρν.

 
29-03-1966 AVGI (Done):

Mr. Zervos was expelled from the committee of the Patras University.

 
01-04-1966 ΗΜΕΡΑ:

ντονος προπαγνδα κατ της Μακεδονας ασκεται εις ΗΠΑ.

 
01-04-1966 IMERA (Day)::

Intense propaganda against Macedonia is being practiced in the US.

 
15-04-1966 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Οι Κρτες ουδεμα ανθρωπολογικ σχσι χουν με τους Εβραους.

Ζ. Κουνδης
15-04-1966 ACROPOLIS:

The Cretans have no anthropological relationship to the Jews.

Ζ. Kounadis
15-04-1966 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Οι Κρτες εγκατεστθησαν εις την νσον προ 12.000 ετν. Ανακονωση του κ. Πουλιανο εις το Β Κρητολογικν Συνδριον.

Ζ. Κουνδης
15-04-1966 APOGEUMATINI (Afternoon):

The Cretans settled in the island 12,000 years ago. Announcement by Mr. Poulianos at the 2nd Cretological Congress.

Ζ. Kounadis
15-04-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Οι Κρτες λθον... απ τον Κακασον. Δεν κατγονται απ τους Φονικας και τους Σημτας.

 
15-04-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The Cretans came... from Caucasus. They do not originate from Phoenicians or Semitic people.

 
15-04-1966 ΑΥΓΗ: Ο κρητικς λας εναι αυτχθων τουλχιστον απ τη νεολιθικ εποχ. Ελνη Γαρδη
15-04-1966 AVGI (Done): The Cretan people are indigenous at least since the Neolithic era. Eleni Garidi
15-04-1966 ΒΗΜΑ:

Το ανθρωπολογικ πρβλημα της Κρτης.

Ελνη Καραπαναγιτη
15-04-1966 VIMA (Step):

The anthropological issue of Crete.

Eleni Karapanagioti
15-04-1966 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Αι εργασαι του Διεθνος Κρητολογικο Συνεδρου. Ο καθηγητς κ. ρης Πουλιανς δια την "ανθρωπολογικν σνθεσιν του λαο της Κρτης".

 
15-04-1966 VRADINI (Evening):

The works of the International Cretan Congress. Professor Aris Poulianos for the "anthropological synthesis of the people of Crete".

 
15-04-1966 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

12.000 ετν συνεχς ζω στην Κρτη.

Φ. Καββαδας
15-04-1966 ELEUTHERIA (Freedom):

12,000 years of continuous life in Crete.

F. Kavvadias
15-04-1966 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο πληθυσμς της Κρτης μεινεν αναλλοωτος ανθρωπολογικς δη απ της νεολιθικς εποχς.

 
15-04-1966 KATHIMERINI (Daily):

The population of Crete remained anthropologically unchanged from the Neolithic times.

 
17-04-1966 NEW YORK TIMES:

Cretans labeled non-Greek people. (Note: A misunderstanding to the title ?).

 
17-04-1966 ΟΙ ΤΑΙΜΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ:

Οι Κρητικο χαρακτηρζονται ως μη λληνες. (Σημ: Μια παρεξγηση στον ττλο;).

 
29-04-1966 ΑΛΛΑΓΗ:

Υπονομεεται το πανεπιστμιο Πατρν.

 
29-04-1966 ALLAGI (Change):

The University of Patras is undermined.

 
02-05-1966 ΝΕΑ:

Θσεις και τρπος προαγωγς καθηγητν Γ' Πανεπιστημου.

 
02-05-1966 ΝΕΑ (News):

Jobs and way of promoting the 3rd (Greek) University Professors.

 
07-05-1966 ΒΗΜΑ:

Το διδακτικν προσωπικν το πανεπιστημου Πατρν.

 
07-05-1966 VIMA (Step):

The teaching staff of Patras University.

 
18-05-1966 ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Οι λληνες ψηλνουν.

Μ. Θ. Δρκος
18-05-1966 EVDOMADA (Week):

Greeks are getting taller.

Μ. Th. Drakos
21-05-1966 ΑΥΓΗ:

Η διαμρφωση του ανθρωπολογικο τπου στην περιοχ του Αιγαου. Η χθεσιν διλεξη του ρη Πουλιανο.

Ε. Γ.
21-05-1966 AVGI (Done):

The formation of the anthropological type in the Aegean region. The yesterday's lecture of Aris Poulianos.

Ε. G.
26-05-1966 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Απντηση σε αλληλογρφο-μαθητ γυμνασου για τον ρη Πουλιαν.

 
26-05-1966 VRADINI (Evening):

Answer to a high school correspondent for Aris Poulianos.

 
01-06-1966 ΙΚΑΡΙΑΚΑ:

Η καταγωγ των Κρητν - Δαδαλος και καρος.

. Πουλιανς
01-06-1966 IKARIAKA (Icarian):

The origin of the Cretans - Daedalus and Icarus.

A. Poulianos
07-06-1966 ΒΗΜΑ: VIMA (Step):

Σκοπεουν να διαλσουν το Πανεπιστημου Πατρν.

 
07-06-1966 VIMA (Step):

There is a plan to destroy the University of Patras.

 
07-06-1966 ΝΕΑ:

Επικνδυνοι υποβολες.

Αστρης Στγκος
07-06-1966 ΝΕΑ (News):

Dangerous instigators.

Asteris Staggos
08-06-1966 ΑΛΛΑΓΗ:

Το πανεπιστμιο Πατρν στχος της φαυλοκρατας.

 
08-06-1966 ALLAGI (Change):

The University of Patras is a target of corruption.

 
09-06-1966 ΒΗΜΑ:

Η "κυβρνησις" εξευτελζεται με το πανεπιστμιον Πατρν.

 
09-06-1966 VIMA (Step):

The "government" is humiliated with the University of Patras.

 
10-06-1966 ΑΛΛΑΓΗ: Μεσαιωνικς ο οργανισμς του πανεπιστημου Πατρν.  
10-06-1966 ALLAGI (Change): Medieval the organization of Patras University.  

10-06-1966

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο κ. Δρολιας εδλωσεν τι εις το πανεπιστμιον των Πατρν εγκαθιδρεται μεσαιωνικν καθεστς. Αντικατστησε τον γενικν γραμματα αυτο.

 

10-06-1966

KATHIMERINI (Daily):

Mr. Droulias stated that at the University of Patras a medieval regime is established. He replaced the Secretary-General.

 
11-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ: Παραιτονται οι εμπειρογνμονες του τρτου Πανεπιστημου Πατρν.  
11-06-1966 ATHINAIKI (Athenian): Experts from the third (Greek) university resign at Patras.  
11-06-1966 ΒΗΜΑ:

Συνεχζεται οξτατον "αλληλοφγωμα" δια το Παν/μιον Πατρν.

 
11-06-1966 VIMA (Step):

A sharp "smash" is continued for Patras University.

 
12-06-1966 ΑΥΓΗ:

Δημοσιτητα και συνεργασα επιστημονικν οργανισμν, απαρατητες για την οργνωση του Πανεπιστημου Πτρας, τονζει ο κ. Βουδορης.

 
12-06-1966 AVGI (Done):

Publicity and collaboration of scientific organizations necessary for the organization of Patras University, Mr. Voudouris stresses.

 
19-06-1966 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ:

Πανεπιστμιο Πατρν. Πνευματικ κντρο ξνης προπαγνδας;

 
19-06-1966 ELEUTHEROS LOGOS (Free speach):

Patras University. Spiritual center of foreign propaganda?

 
20-06-1966 ΝΕΑ:

Καινοργιες αθλιτητες.

Αστ. Στγκος
20-06-1966 ΝΕΑ (News):

New miseries.

Ast. Staggos
25-06-1966 ΝΕΑ:

Πανεπιστημιακ.

Δημ. Ψαθς
25-06-1966 ΝΕΑ (News):

Universitarian (matters).

Dim. Psathas
27-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
27-06-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
28-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
28-06-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
28-06-1966 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Ζωηρτατα επεισδια κατ χθεσινν σσκεψιν δια το Γ' Παν/μιον.

 
28-06-1966 PELOPONNISSOS (Peloponnese):

Serious episodes in yesterday's meeting for the 3rd (Greek) University.

 
29-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του Παν/μου Πατρν.

Κ. Α. Μπροσαλης
29-06-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

Κ. Α. Broussalis
30-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ: Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.  
30-06-1966 ATHINAIKI (Athenian): The organization and operation of Patras University.  
30-06-1966 ΒΗΜΑ:

"Συμβιβαστικ" λσις δια το πανεπιστμιο Πατρν.

 
30-06-1966 VIMA (Step):

"Compromising" solution for the University of Patras.

 
01-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
01-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
02-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
02-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

The organization and operation of Patras University.

 
04-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
04-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
04-07-1966 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ.):

Θυελλδης,  επεισοδιακ σσκεψις δια το θμα του Πανεπιστημου.

 
04-07-1966 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):

A stormy, episodic meeting concerning the (Patras) University.

 
05-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
05-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
05-07-1966 ΒΗΜΑ:

Τα αντατα εκπαιδευτικ ιδρματα.

 
05-07-1966 VIMA (Step):

The highest education institutions.

 
05-07-1966 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

Η οργνωσις της αντατης παιδεας.

 
05-07-1966 ELEUTHERIA (Freedom):

The organization of highest education.

 
05-07-1966 ΝΕΑ:

Διαπρεπς λληνας ανθρωπολγος που διετλεσε καθηγητς στο Πανεπιστμιο της Μσχας (: σε σταυρλεξο της εφημερδας).

 
05-07-1966 ΝΕΑ (News):

An outstanding Greek anthropologist who was a professor at Moscow University (: in a crossword of the newspaper).

 
06-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Καθεστς αυθαιρεσας στις Αντατες Σχολς.

 
06-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

Arbitration status in High Education Institutions.

 
06-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
06-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
07-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
07-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
08-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
06-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
16-07-1966 ΕΣΤΙΑ:

Οι νευ "μισαλλοδοξας"! (Πανεπιστμιο Πατρν).

 
16-07-1966 ΕSΤΙΑ (Focus):

Those without "intolerance"! (University of Patras).

 
20-07-1966 ΕΣΤΙΑ:

Οι δολιοφθορες ! (Σχολιασμς της συνντευξης του ρη Πουλιανο στα "Ελληνικ Θματα" της 1-1-66).

 
20-07-1966 ΕSΤΙΑ (Focus):

The saboteurs ! (Commentary on Aris Poulianos' interview at Ellenika Themata - "Greek Issues" 1-1-66).

 
23-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Φντασμα στα χρια της ρουσφετολογας μεινε το νειρο του Γ' Πανεπιστημου.

 
23-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

Phantom in the hands of the favoritism remained the dream for the 3rd (Greek) University.

 

13-08-1966

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Αι ανθρωπολογικα αποδεξεις δια το "αυτχθον" της φυλς.

 

13-08-1966

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

The anthropological evidence for the "indigenous" (of the Greek) race.

 

13-08-1966

ΑΘΗΝΑΚΗ:

Το Γ' Πανεπιστμιον ρμαιον σκοταδιστν.

 

13-08-1966

ATHINAIKI (Athenian):

The 3rd (Greek) University is a downy of obscurantist.

 

16-08-1966

ΝΕΑ:

Εν σπουδ. (Για το Πανεπιστμιο Πατρν).

Αστ. Στγκος

16-08-1966

ΝΕΑ (News):

In a hurry. (About University of Patras).

Ast. Staggos

25-08-1966

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ: λληνες καθηγητα στο Συνδριον Βαλκανικν Σπουδν της Σφιας.  

25-08-1966

MESSIMVRINI (Νoon): Greek professors at the Balkan Studies Conference of Sofia.  

28-08-1966

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ο κ. Α. Πουλιανς αποκαλπτει: Οι  Βολγαροι δεν εναι Σλβοι.

 

28-08-1966

ΑCRΟPΟLIS:

Mr. A. Poulianos reveals: The Bulgarians are not Slavs.

 

29-08-1966

ΝΕΑ:

Το τιμριο. (Πανεπιστμιο Πατρν).

Αστ. Στγκος

29-08-1966

ΝΕΑ (News):

The feud. (University of Patras).

Ast. Staggos

01-09-1966

ΑΥΓΗ:

Το Συνδριο της Σφιας: σταθμς στη μελτη της βαλκανολογας. Η ανακονωση του ρη Πουλιανο.

Γ. Δημητρου

01-09-1966

AVGI (Done):

The Congress of Sofia: main reference for the study of balcanology. The announcement of Aris Poulianos.

G. Dimitriou

08-09-1966

ΝΕΑ:

Ανθρπινα δντια εποχς Ατλαντδας βρθηκαν στη Θρα.

 

08-09-1966

ΝΕΑ (News):

Human teeth of the Atlantis era found in Thira (Santorini).

 

09-09-1966

ΝΕΑ:

Πετιονται τα ευρματα προστορικν χρνων απ λλειψη μουσεων.

 

09-09-1966

ΝΕΑ (News):

Crushed findings of prehistoric times due to lack of museums.

 

16-09-1966

ΝΕΑ:

Η φυλ των Ελλνων δεν χει αλλοιωθε απ τις προσμξεις.

 

16-09-1966

ΝΕΑ (News):

The Greek race is not altered by the impurities.

 

17-09-1966

ΝΕΑ: Σαρακατσνοι, οι πρτοι Ευρωπαοι. χουν ελληνικ εθνικ συνεδηση.  

17-09-1966

ΝΕΑ (News): Sarakatsani, the first Europeans. They have Greek national consciousness.  

24-09-1966

ΝΕΑ:

Πρωτγονοι νθρωποι εχαν εμφανιστε στον ελληνικ χρο; (φιξη Τομπιας).

Α. Σ.

24-09-1966

ΝΕΑ (News):

Primordial people had appeared in the Greek territory? (arrival of Tobias).

Α. S.

02-10-1966

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (Βλου):

Ο δισημος ανθρωπολγος κ. Πουλιανς αφκετο εις Βλον δια μελτας λειψνων.

 

02-10-1966

TACHYDROMOS (Courier - of Volos):

The famous anthropologist, Mr. Poulianos, arrived at Volos in order to study relics

 

01-11-1966

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ - Τεχ.1:

Προτσεις για μια πρωτοποριακ ελληνικ παιδεα.

 

01-11-1966

I FITITES KAI I EPOHI TOYS (The students and their epoch) - Issue.1:

Proposals for a pioneering Greek education.

 

10-11-1966

ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η Κρτη κατοικεται απ 15.000 ετν.

 

10-11-1966

ATHINAIKI (The Athenian):

Crete is inhabited since 15,000 years ago.

 

10-11-1966

ΒΗΜΑ:

Σημαντικ ερημα ανεκονωσε ο κ. Πουλιανς.

 

10-11-1966

VIMA (Step):

An important finding was announced by Mr. Poulianos.

 

10-11-1966

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

Προ 15.000 ετν ζων νθρωποι εις Κρτην.

Ι. Χριστοφορκης

10-11-1966

ELEUTHERIA (Freedom):

Since 15,000 years ago people lived in Crete.

Ι. Christoforakis

10-11-1966

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Κρανον μεσολιθικς εποχς ευρθη εις την Κρτην.

 

10-11-1966

KATHIMERINI (Daily):

A skull of Mesolithic times was found in Crete.

 

10-11-1966

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Ηρακλεου):

Η Κρτη κατοικεται απ της μεσολιθικς εποχς.

 

10-11-1966

MESSOGIOS (Mediterranean - Heraclion):

Crete is inhabited since the Mesolithic times.

 

10-11-1966

ΝΕΑ:

Απολθωμα κρανου ανθρπου μεσολιθικς εποχς ανακαλφθηκε σε παραλα της νοτου Κρτης.

 

10-11-1966

ΝΕΑ (News):

Fossil of a Mesolithic human skull was discovered on a beach of southern Crete.

14-11-1966

ΕΘΝΟΣ:

Απολθωμα ανθρωπνου κρανου εις να βρχον προ του 5.000 π.Χ. εις Ιερπετραν Κρτης.

Αλ. Μηλολιδκης

14-11-1966

ETHNOS (Nation):

Fossil human skull in a rock 5,000 BC at Ierapetra of Crete.

Al. Milolidakis

30-11-1966

ΝΕΑ:

νδρες  χωροφυλακς σταμτησαν ργα στην Πανεπιστημιοπολη.

 

30-11-1966

ΝΕΑ (News):

Policemen stopped works at (Patras University) campus.

 

07-12-1966

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Το τρτο Πανεπιστμιο.

 

07-12-1966

MESSIMVRINI (Νoon):

The 3rd (Greek) University.

 

10-12-1966

ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Πανεπιστμιο Πατρν. 'Ενα κακκτυπο.

 

10-12-1966

EBDOMADA (Week)

Patras University. A squirrel.

 

15-12-1966

ΑΥΓΗ:

Να απαντσει η κυβρνηση: Αρνθηκε προσφορ του O.E.C.D. και της Γαλλας για το Πανεπιστμιο Πατρν;

 

15-12-1966

AVGI (Done):

An answer must be given by the Government: Was it denied the offer of  O.E.C.D. and France for the University of Patras?

 

 

 

Broussalis K. (1966) – The organization and operation of Patras University (cf. Press of 29 June). Athens.

Μπροσαλης K. (1966) – Η οργνωσις και λειτουργα του Παν/μου Πατρν (πρβλ. Τπο 26 Ιουνου). Αθνα.

Christoforakis I. (1966) – Since 15,000 years ago people lived in Crete (cf. Press of 11 November). Athens.

Χριστοφορκης I. (1966) – Προ 15.000 ετν ζων νθρωποι εις Κρτην (πρβλ. Τπο 26 Νοεμβρου). Αθνα.

Dimitriou G. (1966 a) The Congress of Sofia: main reference for the study of balcanology. The announcement of Aris Poulianos (cf. Press 1 September). Athens.

Δημητρου Γ. (1966 a) Το Συνδριο της Σφιας: σταθμς στη μελτη της βαλκανολογας. Η ανακονωση του ρη Πουλιανο (πρβλ. Τπο 1 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Drakos M. (1966) – Greeks are getting taller (cf. Press 18 March). Athens.

Δρκος Μ. (1966) – Οι λληνες ψηλνουν (πρβλ. Τπο 18 Μαου). Αθνα.

Γαρδη E. (1966) – Ο κρητικς λας εναι αυτχθων τουλχιστον απ τη νεολιθικ εποχ (πρβλ. Τπο 15-4). Αθνα.

Garidi E. (1966) – The Cretan people are indigenous at least since the Neolithic era (cf. Press of April 15th). Athens.

Karapanagioti E. (1966) – The anthropological issue of Crete (cf. Press of April 15th). Athens.

Καραπαναγιτη E. (1966) – Το ανθρωπολογικ πρβλημα της Κρτης (πρβλ. Τπο 15-4). Αθνα.

Kavadias F. (1966) – 12,000 years of continuous life in Crete (cf. Press of April 15th). Athens.

Καββαδας Φ. (1966) – 12.000 ετν συνεχς ζω στην Κρτη (πρβλ. Τπο 15-4). Αθνα.

Κουνδης Z. (1966 a) – Οι Κρτες ουδεμα ανθρωπολογικ σχσι χουν με τους Εβραους (πρβλ. Τπο 15-4). Αθνα.

Kounadis Z. (1966 d) – The Cretans have no anthropological relationship with the Jews (cf. Press of April 15th). Athens.

Κουνδης Z. (1966 b) – Οι Κρτες εγκατεστθησαν εις την νσον προ 12.000 ετν. Ανακονωση του κ. Πουλιανο στο Β Κρητολογικ Συνδριο (πρβλ. Τπο 15-4). Αθνα.

Kounadis A. (1966 b) – The Cretans settled in the island 12,000 years ago. They do not originate from Phoenicians or Semitic people. Announcement of Mr. Poulianos to the 2nd Cretological Congress (cf. Press of April 15th). Athens.

Κριμπς Κ. (1966) – Για μια μη τυπολογικ Ανθρωπολογα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Ιανουαρου). Αθνα.

Κ. Κimbas (1966) – For a non-typological Anthropology (cf. January A.A.G.'s Archive). Athens.

Milolidakis Α. (1966) – Fossil human skull in a rock 5,000 BC at Ierapetra of Crete (cf. Press of 14 November January). Athens.

Μηλολιδκης Α. (1966) – Απολθωμα ανθρωπνου κρανου εις να βρχον προ του 5.000 π.Χ. εις Ιερπετραν Κρτης (πρβλ. Τπο 14 Νοεμβρου). Αθνα.

Papadimitriou N. (1966) – Science may immigrate as well (cf. Press of January). Athens.

Παπαδημητρου N. (1966) – Μεταναστεει και η επιστμη (πρβλ. Τπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 a) – The anthropological composition of the peoples on the territory between the Aegean Sea and Danube (River). Proceedings of the 1st International Congress for Balkan Studies - Ethnography & Arts, p. 59. Sofia (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 119, of the same author).

Poulianos A. (1966 a) – Antropologitseskii sostav narodov na territorii mezdu Egeiskem morem i Daunaem. Proceedings of the 1st International Congress for Balkan Studies - Ethnography & Arts, p. 59. Sofia (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 119, of the same author).

Πουλιανς Α. (1966 a) – Η ανθρωπολογικ σνθεση των λαν της περιοχς ανμεσα στο Αιγαο πλαγος και το Δοναβη (ποταμ). Πρακτικ του 1ου Διεθνος Συνεδρου Βαλκανικν Σπουδν – Εθνογραφας και Τεχνν, σελ. 59. Σφια (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 119, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1966 b) – Anthropology and population genetics. Proceedings of the Greek Anthropological Society. Athens (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1966 b) – Ανθρωπολογα και πληθυσμιακ γενετικ. Πρακτικ Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. Αθναι (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Πουλιανς Α. (1966 c) – Οι εργασες του Διεθνος Κρητολογικο Συνεδρου (πρβλ. Τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 c) – The works of the International Cretan Congress (cf. Press of April 15th). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 d) – Η διαμρφωση του ανθρωπολογικο τπου στην περιοχ του Αιγαου (πρβλ. Τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 d) – The formation of the anthropological type in the Aegean region (cf. Press of April 15th). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 e) – Η καταγωγ των Κρητν - Δαδαλος και καρος (πρβλ. Τπο 1-6). Αθνα.

Poulianos A. (1966 e) – The origin of the Cretans - Daedalus and Icarus (cf. Press of June the 1st). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 f) – Οι  Βολγαροι δεν εναι Σλβοι (πρβλ. Τπο 28 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 f) – The Bulgarians are not Slavs (cf. Press 28 of August). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 g) – Ανθρπινα δντια εποχς Ατλαντδας βρθηκαν στη Θρα (πρβλ. Τπο 8 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 g) – Human teeth of the Atlantis era found in Thera (cf. Press 8 of September). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 h) – Σαρακατσνοι, οι πρτοι Ευρωπαοι (πρβλ. Τπο 17 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 h) – Sarakatsani, the first Europeans (cf. Press 17 of September). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 i) – Απολθωμα κρανου ανθρπου μεσολιθικς εποχς ανακαλφθηκε σε παραλα της νοτου Κρτης (πρβλ. Τπο 10, 11 και 14 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1966 i) – Fossil of a Mesolithic human skull was discovered on a beach of southern Crete (cf. Press 10, 11 & 14 of November). Athens.

Psathas D. (1966) – Universitarian ( cf. Press 26 of June). Athens.

Ψαθς Δ. Πανεπιστημιακ (πρβλ. Τπο 25 Ιουνου). Αθνα.

Staggos A. (1966) – Dangerous instigators ( cf. Press 7 of June). Athens.

Στγκος A. (1966) – Επικνδυνοι υποβολες (πρβλ. Τπο 7 Ιουνου). Αθνα.

Staggos A. (1966) – New miseries ( cf. Press 20 of June). Athens.

Στγκος A. (1966) – Καινοργιες αθλιτητες (πρβλ. Τπο 20 Ιουνου). Αθνα.

Staggos A. (1966) –In a hurry ( cf. Press 16 of August). Athens.

Στγκος A. (1966) – Εν σπουδ (πρβλ. Τπο 16 Αυγοστου). Αθνα.

Staggos A. (1966) – New miseries ( cf. Press 29 of August). Athens.

Στγκος A. (1966) – Καινοργιες αθλιτητες (πρβλ. Τπο 29 Αυγοστου). Αθνα.

Votsis G. (1966) – The foundation of a US American Univercity type in Patras are seeking Americans - Courtyard - ERE (the party geverning then in Greece, cf. Press 15 of January). Athens.

Βτσης Γ. (1966) – Την δρυση Παμ/μου "αμερικανικο τπου" στην Πτρα επιδικουν Αμερικανο - Αυλ - ΕΡΕ... (πρβλ. Τπο 15 Ιανουαρου). Αθνα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS