1966 (: 181 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

01-01-1966 ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Μεταναστεει και η επιστμη (συνντευξη απ τον ρη Ν. Πουλιαν).

Ν. Παπαδημητρου
01-01-1966 ELLINIKA THEMATA (Greek Issues): Science may immigrate as well (interview with Aris N. Poulianos). Ν. Papadimitriou
06-01-1966 ΑΛΛΑΓΗ:

Τορπιλλζεται η δρυσις του Πανεπιστημου Πατρν.

 
06-01-1966 ALLAGI (Change):

The founding of Patras University is torpedoed.

 
08-01-1966 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Το Πανεπιστμιο Πατρν.

 
08-01-1966 VRADINI (Evening):

The University of Patras.

 
11-01-1966 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Ανακοινσεις του δημρχου Πατρων δια το Γ' Πανεπιστμιον.

 
11-01-1966 PELOPONNISSOS (Peloponnese):

Announcements of the Patras Mayor regarding the 3rd (Greek) University.

 
14-01-1966 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Το νον Πανεπιστμιον.

 
14-01-1966 KATHIMERINI (Daily):

The new University.

 
15-01-1966 Η ΓΕΝΙΑ ΜΑΣ: Την δρυση Παμ/μου "αμερικανικο τπου" στην Πτρα επιδικουν Αμερικανο - Αυλ - ΕΡΕ... Γ. Βτσης
15-01-1966 I GENIA MAS (Our Generation): Την δρυση Παμ/μου "αμερικανικο τπου" στην Πτρα επιδικουν Αμερικανο - Αυλ - ΕΡΕ... G. Votsis
24-01-1966 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ.)::

Το θμα Πανεπιστημου και πλιν εις την ορθν οδν.

 
24-01-1966 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):

The issue of (the Patras) University again on the right path.

 
09-02-1966 ΗΜΕΡΑ:

Μνυμα δημρχου Πατρων δια το Πανεπιστμιον Πατρν.

 
09-02-1966 IMERA (Day)::

Message from the Mayor of Patras concerning the University of the city.

 
21-02-1966 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ.):

Σημαντικα αποφσεις δια το  (Γ') Πανεπιστμιον.

 
21-02-1966 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):

Important decisions for the (3rd) University.

 
22-02-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Φουδον "ημετρων" το Γ' Πανεπιστμιον.

 
22-02-1966 ATHINAIKI (Athenian):

(Medieval) “Feudus” the 3rd University.

 
09-03-1966 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Θυελλδης  η προχθεσιν συνεδρασις του δημοτικο συμβουλου δια το πανεπιστμιον, αι απψεις που εξθεσαν πολλο σμβουλοι.

 
09-03-1966 PELOPONNISSOS (Peloponnese):

Stormy the day before meeting of the city council for the university, the opinions expressed by many consultants.

 
29-03-1966 ΑΥΓΗ:

Εκδιχθηκε ο κ. Ζερβς απ την επιτροπ του Πανεπιστημου Πατρν.

 
29-03-1966 AVGI (Done):

Mr. Zervos was expelled from the committee of the Patras University.

 
01-04-1966 ΗΜΕΡΑ:

ντονος προπαγνδα κατ της Μακεδονας ασκεται εις ΗΠΑ.

 
01-04-1966 IMERA (Day)::

Intense propaganda against Macedonia is being practiced in the US.

 
15-04-1966 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Οι Κρτες ουδεμα ανθρωπολογικ σχσι χουν με τους Εβραους.

Ζ. Κουνδης
15-04-1966 ACROPOLIS:

The Cretans have no anthropological relationship with the Jews.

Ζ. Kounadis
15-04-1966 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Οι Κρτες εγκατεστθησαν εις την νσον προ 12.000 ετν. Ανακονωση του κ. Πουλιανο εις το Β Κρητολογικν Συνδριον.

Ζ. Κουνδης
15-04-1966 APOGEUMATINI (Afternoon):

The Cretans settled in the island 12,000 years ago. Announcement by Mr. Poulianos at the 2nd Cretological Congress.

Ζ. Kounadis
15-04-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Οι Κρτες λθον... απ τον Κακασον. Δεν κατγονται απ τους Φονικας και τους Σημτας.

 
15-04-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The Cretans came... from Caucasus. They do not originate from Phoenicians or Semitic people.

 
15-04-1966 ΑΥΓΗ: Ο κρητικς λας εναι αυτχθων τουλχιστον απ τη νεολιθικ εποχ. Ελνη Γαρδη
15-04-1966 AVGI (Done): The Cretan people are indigenous at least since the Neolithic era. Eleni Garidi
15-04-1966 ΒΗΜΑ:

Το ανθρωπολογικ πρβλημα της Κρτης.

Ελνη Καραπαναγιτη
15-04-1966 VIMA (Step):

The anthropological issue of Crete.

Eleni Karapanagioti
15-04-1966 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Αι εργασαι του Διεθνος Κρητολογικο Συνεδρου. Ο καθηγητς κ. ρης Πουλιανς δια την "ανθρωπολογικν σνθεσιν του λαο της Κρτης".

 
15-04-1966 VRADINI (Evening):

The works of the International Cretan Congress. Professor Aris Poulianos for the "anthropological synthesis of the people of Crete".

 
15-04-1966 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

12.000 ετν συνεχς ζω στην Κρτη.

Φ. Καββαδας
15-04-1966 ELEUTHERIA (Freedom):

12,000 years of continuous life in Crete.

F. Kavvadias
15-04-1966 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο πληθυσμς της Κρτης μεινεν αναλλοωτος ανθρωπολογικς δη απ της νεολιθικς εποχς.

 
15-04-1966 KATHIMERINI (Daily):

The population of Crete remained anthropologically unchanged from the Neolithic times.

 
17-04-1966 NEW YORK TIMES:

Cretans labeled non-Greek people. (Note: A problematic misunderstanding).

 
17-04-1966 ΟΙ ΤΑΙΜΣ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΥΟΡΚΗΣ:

Οι Κρητικο χαρακτηρζονται ως μη λληνες. (Σημ: Μια προβληματικ παρεξγηση).

 
29-04-1966 ΑΛΛΑΓΗ:

Υπονομεεται το πανεπιστμιο Πατρν.

 
29-04-1966 ALLAGI (Change):

The University of Patras is undermined.

 
02-05-1966 ΝΕΑ:

Θσεις και τρπος προαγωγς καθηγητν Γ' Πανεπιστημου.

 
02-05-1966 ΝΕΑ (News):

Jobs and way of promoting the 3rd (Greek) University Professors.

 
07-05-1966 ΒΗΜΑ:

Το διδακτικν προσωπικν του πανεπιστημου Πατρν.

 
07-05-1966 VIMA (Step):

The teaching staff of Patras University.

 
18-05-1966 ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Οι λληνες ψηλνουν.

Μ. Θ. Δρκος
18-05-1966 EVDOMADA (Week):

Greeks are getting taller.

Μ. Th. Drakos
21-05-1966 ΑΥΓΗ:

Η διαμρφωση του ανθρωπολογικο τπου στην περιοχ του Αιγαου. Η χθεσιν διλεξη του ρη Πουλιανο.

Ε. Γ.
21-05-1966 AVGI (Done):

The formation of the anthropological type in the Aegean region. The yesterday's lecture of Aris Poulianos.

Ε. G.
26-05-1966 ΒΡΑΔΥΝΗ:

Απντηση σε αλληλογρφο-μαθητ γυμνασου για τον ρη Πουλιαν.

 
26-05-1966 VRADINI (Evening):

Answer to a high school correspondent for Aris Poulianos.

 
01-06-1966 ΙΚΑΡΙΑΚΑ:

Η καταγωγ των Κρητν - Δαδαλος και καρος.

. Πουλιανς
01-06-1966 IKARIAKA (Icarian):

The origin of the Cretans - Daedalus and Icarus.

A. Poulianos
07-06-1966 ΒΗΜΑ: VIMA (Step):

Σκοπεουν να διαλσουν το Πανεπιστημου Πατρν.

 
07-06-1966 VIMA (Step):

There is a plan to destroy the University of Patras.

 
07-06-1966 ΝΕΑ:

Επικνδυνοι υποβολες.

Αστρης Στγκος
07-06-1966 ΝΕΑ (News):

Dangerous instigators.

Asteris Staggos
08-06-1966 ΑΛΛΑΓΗ:

Το πανεπιστμιο Πατρν στχος της φαυλοκρατας.

 
08-06-1966 ALLAGI (Change):

The University of Patras is a target of  corruption.

 
09-06-1966 ΒΗΜΑ:

Η "κυβρνησις" εξευτελζεται με το πανεπιστμιον Πατρν.

 
09-06-1966 VIMA (Step):

The "government" is humiliated with the University of Patras.

 
10-06-1966 ΑΛΛΑΓΗ: Μεσαιωνικς ο οργανισμς του πανεπιστημου Πατρν.  
10-06-1966 ALLAGI (Change): Medieval the organization of Patras University.  

10-06-1966

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο κ. Δρολιας εδλωσεν τι εις το πανεπιστμιον των Πατρν εγκαθιδρεται μεσαιωνικν καθεστς. Αντικατστησε τον γενικν γραμματα αυτο.

 

10-06-1966

KATHIMERINI (Daily):

Mr. Droulias stated that at the University of Patras a medieval regime is established. He replaced the Secretary-General.

 
11-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ: Παραιτονται οι εμπειρογνμονες του τρτου Πανεπιστημου Πατρν.  
11-06-1966 ATHINAIKI (Athenian): Experts from the third (Greek) university resign at Patras.  
11-06-1966 ΒΗΜΑ:

Συνεχζεται οξτατον "αλληλοφγωμα" δια το Παν/μιον Πατρν.

 
11-06-1966 VIMA (Step):

A sharp "smash" is continued for Patras University.

 
12-06-1966 ΑΥΓΗ:

Δημοσιτητα και συνεργασα επιστημονικν οργανισμν, απαρατητες για την οργνωση του Πανεπιστημου Πτρας, τονζει ο κ. Βουδορης.

 
12-06-1966 AVGI (Done):

Publicity and collaboration of scientific organizations necessary for the organization of Patras University, Mr. Voudouris stresses.

 
19-06-1966 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΛΟΓΟΣ:

Πανεπιστμιο Πατρν. Πνευματικ κντρο ξνης προπαγνδας;

 
19-06-1966 ELEUTHEROS LOGOS (Free speach):

Patras University. Spiritual center of foreign propaganda?

 
20-06-1966 ΝΕΑ:

Καινοργιες αθλιτητες.

Αστ. Στγκος
20-06-1966 ΝΕΑ (News):

New miseries.

Ast. Staggos
25-06-1966 ΝΕΑ:

Πανεπιστημιακ.

Δημ. Ψαθς
25-06-1966 ΝΕΑ (News):

Universitarian (matters).

Dim. Psathas
27-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
27-06-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
28-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
28-06-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
28-06-1966 ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ:

Ζωηρτατα επεισδια κατ χθεσινν σσκεψιν δια το Γ' Παν/μιον.

 
28-06-1966 PELOPONNISSOS (Peloponnese):

Serious episodes in yesterday's meeting for the 3rd (Greek) University.

 
29-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του Παν/μου Πατρν.

Κ. Α. Μπροσαλης
29-06-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

Κ. Α. Broussalis
30-06-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ: Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.  
30-06-1966 ATHINAIKI (Athenian): The organization and operation of Patras University.  
30-06-1966 ΒΗΜΑ:

"Συμβιβαστικ" λσις δια το πανεπιστμιο Πατρν.

 
30-06-1966 VIMA (Step):

"Compromising" solution for the University of Patras.

 
01-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
01-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
02-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
02-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

The organization and operation of Patras University.

 
04-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
04-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
04-07-1966 ΕΘΝΙΚΟΣ ΚΗΡΥΞ (Ν.Υ.):

Θυελλδης,  επεισοδιακ σσκεψις δια το θμα του Πανεπιστημου.

 
04-07-1966 ETHNIKOS KIRYKS (National Proclamer, Ν.Υ.):

A stormy, episodic meeting concerning the (Patras) University.

 
05-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
05-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
05-07-1966 ΒΗΜΑ:

Τα αντατα εκπαιδευτικ ιδρματα.

 
05-07-1966 VIMA (Step):

Highest education institutions.

 
05-07-1966 ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

Η οργνωσις της αντατης παιδεας.

 
05-07-1966 ELEUTHERIA (Freedom):

The Organization of highest education.

 
05-07-1966 ΝΕΑ:

Διαπρεπς λληνας ανθρωπολγος που διετλεσε καθηγητς στο Πανεπιστμιο της Μσχας (: σε σταυρλεξο της εφημερδας).

 
05-07-1966 ΝΕΑ (News):

An outstanding Greek anthropologist who was a professor at Moscow University (: in a crossword of the newspaper).

 
06-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Καθεστς αυθαιρεσας στις Αντατες Σχολς.

 
06-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

Arbitration status in High Education Institutions.

 
06-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
06-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
07-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
07-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
08-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η οργνωσις και λειτουργα του  Πανεπιστημου Πατρν.

 
06-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

The organization and operation of Patras University.

 
16-07-1966 ΕΣΤΙΑ:

Οι νευ "μισαλλοδοξας"! (Πανεπιστμιο Πατρν).

 
16-07-1966 ΕSΤΙΑ (Focus):

Those without "intolerance"! (University of Patras).

 
20-07-1966 ΕΣΤΙΑ:

Οι δολιοφθορες ! (Σχολιασμς της συνντευξης του ρη Πουλιανο στα "Ελληνικ Θματα" της 1-1-66).

 
20-07-1966 ΕSΤΙΑ (Focus):

The saboteurs ! (Commentary on Aris Poulianos' interview at Ellenika Themata - "Greek Issues" 1-1-66).

 
23-07-1966 ΑΘΗΝΑΚΗ:

Φντασμα στα χρια της ρουσφετολογας μεινε το νειρο του Γ' Πανεπιστημου.

 
23-07-1966 ATHINAIKI (Athenian):

Phantom in the hands of the favoritism remained the dream for the 3rd (Greek) University.

 

13-08-1966

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:

Αι ανθρωπολογικα αποδεξεις δια το "αυτχθον" της φυλς.

 

13-08-1966

ELEUTHEROS KOSMOS (Free world):

The anthropological evidence for the "indigenous" (of the Greek) race.

 

13-08-1966

ΑΘΗΝΑΚΗ:

Το Γ' Πανεπιστμιον ρμαιον σκοταδιστν.

 

13-08-1966

ATHINAIKI (Athenian):

The 3rd (Greek) University is a downy of obscurantist.

 

16-08-1966

ΝΕΑ:

Εν σπουδ. (Πανεπιστμιο Πατρν).

Αστ. Στγκος

16-08-1966

ΝΕΑ (News):

Under study. (University of Patras).

Ast. Staggos

25-08-1966

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ: λληνες καθηγητα στο Συνδριον Βαλκανικν Σπουδν της Σφιας.  

25-08-1966

MESSIMVRINI (Νoon): Greek professors at the Balkan Studies Conference of Sofia.  

28-08-1966

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ο κ. Α. Πουλιανς αποκαλπτει: Οι  Βολγαροι δεν εναι Σλβοι.

 

28-08-1966

ΑCRΟPΟLIS:

Mr. A. Poulianos reveals: The Bulgarians are not Slavs.

 

29-08-1966

ΝΕΑ:

Το τιμριο. (Πανεπιστμιο Πατρν).

Αστ. Στγκος

29-08-1966

ΝΕΑ (News):

The feud. (University of Patras).

Ast. Staggos

01-09-1966

ΑΥΓΗ:

Το Συνδριο της Σφιας: σταθμς στη μελτη της βαλκανολογας. Η ανακονωση του ρη Πουλιανο.

Γ. Δημητρου

01-09-1966

ΑΥΓΗ: AVGI (Done):

The Congress of Sofia: main reference for the study of balcanology. The announcement of Aris Poulianos.

G. Dimitriou

08-09-1966

ΝΕΑ:

Ανθρπινα δντια εποχς Ατλαντδας βρθηκαν στη Θρα.

 

08-09-1966

ΝΕΑ (News):

Human teeth of the Atlantis era found in Thira (Santorini).

 

09-09-1966

ΝΕΑ:

Πετιονται τα ευρματα προστορικν χρνων απ λλειψη μουσεων.

 

09-09-1966

ΝΕΑ (News):

Crushed findings of prehistoric times due to lack of museums.

 

16-09-1966

ΝΕΑ:

Η φυλ των Ελλνων δεν χει αλλοιωθε απ τις προσμξεις.

 

16-09-1966

ΝΕΑ (News):

The Greek race is not altered by the impurities.

 

17-09-1966

ΝΕΑ: Σαρακατσνοι, οι πρτοι Ευρωπαοι. χουν ελληνικ εθνικ συνεδηση.  

17-09-1966

ΝΕΑ (News): Sarakatsani, the first Europeans. They have Greek national consciousness.  

24-09-1966

ΝΕΑ:

Πρωτγονοι νθρωποι εχαν εμφανιστε στον ελληνικ χρο; (φιξη Τομπιας).

Α. Σ.

24-09-1966

ΝΕΑ (News):

Primordial people had appeared in the Greek territory? (arrival of Tobias).

Α. S.

02-10-1966

ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ (Βλου):

Ο δισημος ανθρωπολγος κ. Πουλιανς αφκετο εις Βλον δια μελτας λειψνων.

 

02-10-1966

TACHYDROMOS (Courier - of Volos):

The famous anthropologist, Mr. Poulianos, arrived at Volos in order to study relics

 

01-11-1966

ΟΙ ΦΟΙΤΗΤΕΣ ΚΑΙ Η ΕΠΟΧΗ ΤΟΥΣ - Τεχ.1:

Προτσεις για μια πρωτοποριακ Ελληνικ παιδεα.

 

01-11-1966

I FITITES KAI I EPOHI TOYS (The students and their epoch) - Issue.1:

Proposals for a pioneering Greek education.

 

10-11-1966

ΑΘΗΝΑΚΗ:

Η Κρτη κατοικεται απ 15.000 ετν.

 

10-11-1966

ATHINAIKI (The Athenian):

Crete is inhabited since 15,000 years ago.

 

10-11-1966

ΒΗΜΑ:

Σημαντικ ερημα ανεκονωσε ο κ. Πουλιανς.

 

10-11-1966

VIMA (Step):

An important finding was announced by Mr. Poulianos.

 

10-11-1966

ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ:

Προ 15.000 ετν ζων νθρωποι εις Κρτην.

Ι. Χριστοφορκης

10-11-1966

ELEUTHERIA (Freedom):

Since 15,000 years ago people lived in Crete.

Ι. Christoforakis

10-11-1966

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Κρανον μεσολιθικς εποχς ευρθη εις την Κρτην.

 

10-11-1966

KATHIMERINI (Daily):

A skull of Mesolithic times was found in Crete.

 

10-11-1966

ΜΕΣΟΓΕΙΟΣ (Ηρακλεου):

Η Κρτη κατοικεται απ της μεσολιθικς εποχς.

 

10-11-1966

MESSOGIOS (Mediterranean - Heraclion):

Crete is inhabited since the Mesolithic times.

 

10-11-1966

ΝΕΑ:

Απολθωμα κρανου ανθρπου μεσολιθικς εποχς ανακαλφθηκε σε παραλα της νοτου Κρτης.

 

10-11-1966

ΝΕΑ (News):

Fossil of a Mesolithic human skull was discovered on a beach of southern Crete.

14-11-1966

ΕΘΝΟΣ:

Απολθωμα ανθρωπνου κρανου εις να βρχον προ του 5.000 π.Χ. εις Ιερπετραν Κρτης.

Αλ. Μηλολιδκης

14-11-1966

ETHNOS (Nation):

Fossil human skull in a rock 5,000 BC at Ierapetra of Crete.

Al. Milolidakis

30-11-1966

ΝΕΑ:

νδρες  χωροφυλακς σταμτησαν ργα στην Πανεπιστημιοπολη.

 

30-11-1966

ΝΕΑ (News):

Policemen stopped works at (Patras University) Campus.

 

07-12-1966

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Το τρτο Πανεπιστμιο.

 

07-12-1966

MESSIMVRINI (Νoon):

The 3rd (Greek) University.

 

10-12-1966

ΕΒΔΟΜΑΔΑ:

Πανεπιστμιο Πατρν. 'Ενα κακκτυπο.

 

10-12-1966

EBDOMADA (Week)

Patras University. A squirrel.

 

15-12-1966

ΑΥΓΗ:

Να απαντσει η κυβρνηση: Αρνθηκε προσφορ του O.E.C.D. και της Γαλλας για το Πανεπιστμιο Πατρν;

 

15-12-1966

AVGI (Done):

An answer must be given by the Government: Was it denied the offer of  O.E.C.D. and France for the University of Patras?

 

 

 

Poulianos A. (1966 a) – Antropologitseskii sostav narodov na territorii mezdu Egeiskem morem i Daunaem. Proceedings of the 1st International Congress for Balkan Studies - Ethnography & Arts, p. 59. Sofia (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 119, of the same author).

Πουλιανς Α. (1966 a) – Η ανθρωπολογικ σνθεση των λαν της περιοχς ανμεσα στο Αιγαο πλαγος και το Δοναβη (ποταμ). Πρακτικ του 1ου Διεθνος Συνεδρου Βαλκανικν Σπουδν – Εθνογραφας και Τεχνν, σελ. 59. Σφια (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 119, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1966 a) – The anthropological composition of the peoples on the territory between the Aegean Sea and Danube (River). Proceedings of the 1st International Congress for Balkan Studies - Ethnography & Arts, p. 59. Sofia (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 119, of the same author).

Πουλιανς Α. (1966 b) – Ανθρωπολογα και πληθυσμιακ γενετικ. Πρακτικ Ελληνικς Ανθρωπολογικς Εταιρεας. Αθναι (πρβλ. 3η κδοση της «Καταγωγς των Κρητν» - 2004, σελ. 307, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1966 b) – Anthropology and population genetics. Proceedings of the Greek Anthropological Society. Athens (cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 307, of the same author).

Πουλιανς Α. (1966 c) – Μεταναστεει και η επιστμη (πρβλ. επσης τπο Ιαν.). Αθνα.

Poulianos A. (1966 c) – Science may immigrate as well (cf. media of Jan.). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 d) – Οι Κρτες ουδεμα ανθρωπολογικ σχσι χουν με τους Εβραους (πρβλ. επσης τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 d) – The Cretans have no anthropological relationship with the Jews (cf. media of April 15th). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 e) – Οι Κρτες εγκατεστθησαν εις την νσον προ 12.000 ετν. Ανακονωση στο Β Κρητολογικ Συνδριο (πρβλ. επσης τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 e) – Cretans settled in the island 12,000 years ago. Announcement to the 2nd Cretological Congress (cf. media of April 15th). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 f) – Οι Κρτες λθον... απ τον Κακασον. Δεν κατγονται απ τους Φονικας και τους Σημτας (πρβλ. επσης τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 f) – The Cretans came... from Caucasus. They do not originate from Phoenicians or Semitic people (cf. media of April 15th). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 g) – Ο κρητικς λας εναι αυτχθων τουλχιστον απ τη νεολιθικ εποχ (πρβλ. επσης τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 g) – The Cretan people are indigenous at least since the Neolithic era (cf. media of April 15th). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 h) – Οι εργασες του Διεθνος Κρητολογικο Συνεδρου (πρβλ. επσης τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 h) – The works of the International Cretan Congress (cf. media of April 15th). Athens.

Πουλιανς Α. (1966 i) – Η διαμρφωση του ανθρωπολογικο τπου στην περιοχ του Αιγαου (πρβλ. επσης τπο 15-4). Αθνα.

Poulianos A. (1966 i) – The formation of the anthropological type in the Aegean region (cf. media of April 15th). Athens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ