1994 (: 154 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

10-02-1994

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ:

κλεψαν τα ιερ οστ των πρωτοελλνων και τα φυγδευσαν στο εξωτερικ!! Μοναδικ στον κσμο ερημα εξαφανσθηκε απ τα ελληνικ μουσεα!

Π. Τσαοσογλου

10-02-1994

DIAFANIA (Transparency):

The holy bones of the first-Hellenes were stolen and (next) were fled abroad! Unique find in the world disappeared from Greek museums!

P. Tsaoussoglou

10-02-1994

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Επαναλειτουργε το Μουσεο του Σπηλαου Πετραλνων.

Κ. Λουκκης

10-02-1994

THESSALONIKI:

The Petralona Cave Museum re-operates.

Κ. Loukakis

09-03-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Ερωτηματικ απ την επαναλειτουργα του Μουσεου Πετραλνων.

Στργιος Βαγγλς

09-03-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Questions as concerns the reopening of the Petralona Museum.

Sterjios Vagglis

09-03-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα για τη λειτουργα του Μουσεου.

 

09-03-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

The Anthropological Association regarding the function of the Museum.

 

10-03-1994

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:

Επιστολ: Πς εξαφανσθηκε να ανεκτμητο κρανο κατ την πορεα του απ το Ηρκλειο στην Αθνα.

Π. Τσαοσογλου

10-03-1994

IKONOMIKOS TACHYDROMOS (Economic Postman):

Letter: How did an invaluable skull disappear during its journey from Heraklion to Athens.

P. Tsaoussoglou

10-03-1994

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:

Σχλιο στην ανωτρω επιστολ Τσαοσογλου.

Σ. Καργκος

10-03-1994

IKONOMIKOS TACHYDROMOS (Economic Postman):

Comment to the above Tsaousoglou letter .

S. Kargakos

01-05-1994

ΑΧΛΑΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ:

Ο ελληνισμς σε συρρκνωση.

Στ. Κατονης

01-05-1994

ACHLADIOTIKA NEA (Achladi News):

Hellenism in shrinking.

St. Katounis

27-05-1994

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

Η διλεξη της "ΣΤΕΓΗΣ" με τον ρη Πουλιαν.

 

27-05-1994

PROINOS LOGOS TRIKALON (Trikala’s Morning Taulk):

The lecture in “STEGI” (roof) with Aris Poulianos.

 

27-05-1994

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ:

Σμερα η διλεξη ρη Πουλιανο για την καταγωγ των Βαλκανικν λαν.

 

27-05-1994

TRIKALINA NEA (Trikala’s News):

Today is the lecture of Aris Poulianos on the origins of the Balkan peoples.

 

02-06-1994

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

"Επνοδος" Πουλιανο.

Κ. Λουκκης

02-06-1994

THESSALONIKI:

Poulianos’ "come back" (return).

Κ. Loukakis

07-06-1994

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Εφετεο Πειραι: Κακς ο ΕΟΤ διωξε τον Πουλιαν απ το Σπλαιο Πετραλνων. Δικαωση για τον… "πατρα" του Αρχανθρπου.

 

07-06-1994

ELEUTHEROS TYPOS (Free-press):

Piraeus Court of Appeal: EOT (Hellenic Organization for Tourism) wrongly expelled Poulianos from Petralona Cave. Vindication for the "father" of the Archanthropus.

 

15-06-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Αρνονται να δσουν στον Πουλιαν το Σπλαιο... και το Μουσεο Πετραλνων.

Γ. Παπαδπουλος

15-06-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

It is  refused to hand over the Cave... and the Petralona Museum to Poulianos.

G. Papadopoulos

22-06-1994

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

"Βολς" Πουλιανο για τον Αρχνθρωπο.

Π. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ

22-06-1994

APOGEUMATINI (Afternoon):

Poulianos' “shots” for Archanthropus.

P. GRABRANIS

01-07-1994

ΑΘΗΝΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:

Σγχρονη γερμανικ επιδρομ στην προστορικ Ελλδα.

 

01-07-1994

ATHINAIKI PROTOVOULIA (Athenian Initiative):

Contemporary German raid to prehistoric Greece.

 

26-07-1994

ΦΕΑ κ. Γ. Τζεδκι για απσπαση Ν. Πουλιανο απ Παλαιοανθρωπολογα σε Εναλων.

   
26-07-1994

FEA (Internal Correspondence Note) of Mr. G. Tzedakis regarding the detachment of the only Dr of paleoanthropology in the Greek Ministry of Culture N. Poulianos, from the Dep. of Palaeoanthropology to that of Underwater Antiquities.

   
27-07-1994

Διοικ. προς Υπηρεσιακ σχετ. με το ως νω ΦΕΑ της προηγομενης μρας την 26 - 7- 1994.

   
27-07-1994

Administrative Directorship (of the Ministry of Culture) towards the Council Office (Juridical Dep. of the same Ministry consisted by archaeologists) regarding the above FEA (Internal Correspondence Note).

   
28-07-1994

Γνωμοδτ. Υπηρεσιακο σχετ. με το ως νω γγραφο της προηγομενης μρας 27 - 7- 1994.

   
28-07-1994 Opinion of the Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted by archaeologists) concerning the above FEA (Internal Correspondence Note - cf. previous day of 27 - 7- 1994).    
02-08-1994

Κεμενο απσπασης Δ-ρα Ν. A. Πουλιανο απ την Υπηρεσα Παλαιοανθρωπολογας σε εκενη των Εναλων (ενν. Υποβρυχων) Αρχαιοττων.

   
02-08-1994

The detachment text  of Dr. N. A. Poulianos, from the Dep. of Palaeoanthropology to that of Underwater Antiquities.

 

 

 

 

04-08-1994

Αναπομπ της Εναλων στο Υπηρεσιακ  Συμβολιο για την απσπαση του Δ-ρα Νικολου Πουλιανο.

   
04-08-1994

 

Referral of the Underwater Antiquities towards the Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted by archaeologists to send Dr. Nickos Poulianos back to the Dep. of Palaeoanthropology).

 
16-08-1994

Επδοση απσπασης σε Ν. Πουλιαν απ την Υπηρεσα Π-Σ στην Εναλων Αρχαιοττων.Δ-ρα

   
16-08-1994

Posting to Dr. N. Poulianos from the Paleoanthropology - Speleology Service in the Underwater Antiquities.

   
16-08-1994

Ατ. 1355 Ν. Πουλιανο να μην εφαρμοστε η απσπαση απ Π-Σ στην Εναλων Αρχαιοττων.

   
16-08-1994

Demand of N. Poulianos 1355 not to apply the detachment towards   the Underwater Antiquities.

   
16-08-1994

Προφορικ απρριψη ατησης Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο για μη εφαρμογ απσπασης στην Εναλων (ενν. Υποβρυχων) Αρχαιοττων.

   
16-08-1994

Oral rejection of application Dr. N. A. Poulianos for not applying detachment to Underwater Antiquities.

  .
17-08-1994

Αναγκαστικ χτπημα κρτας και προσλευση Ν. Πουλιανο στην Εναλων Αρχαιοττων.

   
17-08-1994

Compulsory card hit and turnout of N. Poulianos to the Underwater Antiquities.

   
29-08-1994

νσταση Ν. Πουλιανο προς κ. Υπουργ για την ως νω απσπαση σε Εναλων Αρχαιοττων.

   
29-08-1994

Objection of N. Poulianos to the Minister for the above transferring to the Underwater Antiquities.

   
02-09-1994 Βεβαωση ΕΠΣ για αντικεμενο απασχλησης στην παλαιοανθρωπολογα Δ-ρα Ν. Πουλιανο.  

 

02-09-1994 Certificate concerning Dr. N. Poulianos as an employ in Paleoanthropology in the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology .  

 

14-09-1994 Το Υπηρεσιακ Συμβολιο δεν εξετζει το ζτημα της απσπασης του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο παρ τα σχετικ αιτματα της 4-8 & 16-8.    
14-09-1994 The Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted then by archeologists) does not examine the issue of the Dr. N. A. Poulianos detachment despite the relative requests of 4-8 & 16-8.    
22-09-1994

 

Καταγγελα Α.Ε.Ε. (804) για φυγδευση ευρημτων του Σπηλαου Πετραλνων στη Γερμανα.

 

22-09-1994

 

Denunciation for expatrieting findings of Petralona Cave to Germany.

 

23-09-1994

ΝΙΚΗ:

Ζλεψαν τη δξα του λγιν οι Γερμανο. Κλψαν τον Αρχνθρωπο των Πετραλνων και λλα 1.500 απολιθματα! ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ ο πιο αρχαος λληνας.

 

23-09-1994

ΝΙΚI (Victory):

Germans lured the glory of Elgin. They have stolen the Petralona Archanthropus and other 1,500 fossils! IN DACHAU the most ancient Greek.

 

24-09-1994

ΝΙΚΗ:

Πουλιανς: Καταγγλλω τους ληστς των Πετραλνων. "Πονοκφαλος" το Πετραλνειο κρανο της Χαλκιδικς.

Δ. Μυλων

24-09-1994

ΝΙΚI (Victory):

Poulianos: I denounce Petralona bandits. "Headache" Petralona's skull of Khalkidhiki.

D. Mylona

25-09-1994

ΒΗΜΑ:

Σχλιο για την εξαγωγ των ευρημτων απ τα Πετρλωνα στο Ανβερο.

 

25-09-1994

VIMA (Footstep):

Commentary on the extraction of findings from Petralona to Hanover.

 

26-09-1994

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Θλουν να σβσουν την Ιστορα μας.

Μ. Δεληπτρος

26-09-1994

APOGEUMATINI (Afternoon):

The objective is to erase our (Greek) History.

Μ. Delipetros

28-09-1994

ΑΝΤ-1:

Παπαδκης Γ., Κοντο Μ. και Πουλιανς Α. για φυγδευση ευρημτων Σπηλαου Πετραλνων στη Γερμανα.

 
28-09-1994

ANT-1 (tv station):

Papadakis, Kontou & Poulianos as regards the fugitive of findings from Petralona to Germany.

 

28-09-1994

ΝΙΚΗ:

Νο ανθρωπολογικ σκνδαλο αποκαλπτει ο διεθνος φμης ανθρωπολγος ρης Πουλιανς. μηρος εγκληματα Ναζ ο πργκιπας της Κρτης.

Δ. Μυλων

28-09-1994

ΝΙΚI (Victory):

A new anthropological scandal is revealed by the internationally renowned anthropologist Aris Poulianos. Hostage of a Nazi criminal the prince of Crete.

D. Mylona

28-09-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Ανακονωση-καταγγελα της Α.Ε.Ε.

ρης Πουλιανς

28-09-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Announcement / denunciation of the Anthropological Association of Greece.

Aris Poulianos

29-09-1994 "Απντηση" του ΑΠΘ (σε καταγγελα ΑΕΕ της 22-9 σχετικ με την εξαγωγ απολιθωμτων απ το Σπλαιο Πετραλνων στο Αννβερο της Γερμανας.  

 

29-09-1994 "Answer" of Thessaloniki University (to the AAG's denunciation of the 22nd September regarding expatriating Petralona cave findings to Hannover).  

 

29-09-1994 Υπόμνημα προς ΥΠ.ΠΟ: Η ανάγκη εκσυγχρονισμο της Παλαιοανθρωπολογας στην Ε.Π.Σ.  

 

29-09-1994 Memorandum to the Ministry of Culture: The need to modernize Palaeoanthropology in the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology.  

 

30-09-1994 ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α2/Φ38/ΕΜΠ/417 / 70: "αναψηλφηση" (;!) διδακτορικς διατριβς του Ν. Πουλιανο.    
30-09-1994 Ministry of Culture / ARCH / Α2 / Φ38 / Confidential / 417/70: "reopening" (?!) the Doctoral thesis of N. A. Poulianos.    
30-09-1994 ΝΙΚΗ: Οι πρτες αντιδρσεις για την "εξαγωγ" των ευρημτων. Δ. Μυλων
30-09-1994 ΝΙΚI (Victory): The first reactions to the "export" of the findings. D. Mylona
05-10-1994   Ανταπντηση της Α.Ε.Ε. 805 στο απ 29 Σεπτεμβρου γγραφο του Α.Π.Θ., αναφορικ με τη φυγδευση ευρημτων του Σπηλαου Πετραλνων στη Γερμανα.  
05-10-1994 A.A.G.'s 805 rejoinder on Thessaloniki Univercity document of 29 September regarding the Petralona Cave expatriating findings to Hannover.    
06-10-1994 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ποιοι ξεδντιασαν τον Αρχνθρωπο; Μ. Δεληπτρος
06-10-1994 APOGEUMATINI (Afternoon): Who took Archanthropus' teeth away? Μ. Delipetros
07-10-1994 ΝΙΚΗ: Απντηση Πουλιανο για τον "ξενιτεμνο" αρχνθρωπο.  
07-10-1994 ΝΙΚI (Victory): Pοulianοs answer as regards the "exiled" archanthropus.  
07-10-1994 Το Υπηρεσιακ Συμβολιο δεν εξετζει το θμα της απσπασης του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο παρ τα γγραφα της 4-8, 16-8, 29-8 και 29-9.    
07-10-1994 The Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted then by archeologists) does not examine the issue of the Dr. N. A. Poulianos detachment in the Underwater Antiquities despite the above referred documents of 4-8, 16-8, 29-8 & 29-9.    
01-11-1994 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Η δικαωση του αρχανθρπου. Αθ. Κρμαλης
01-11-1994 DIKIGORIKI PAROUSSIA (Lawyer Presence): The archanthropus’ vindication. Ath. Kormalis
12-10-1994 Ατ. ΝΑΠ για αναπομπ στο Υπηρεσ. Συμβολιο της απφασης 39045 / 2-8-1994 απσπασης.    
12-10-1994 Application of Dr. Nickos Poulianos for reconsidering the 39045 / 2-8-1994 decision of his detachment.

 

 
14-10-1994 Ατηση 1471 ακυρσεως στο Διοικητ. Εφετεο της ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045/2-8-1994 απσπασης.    
14-10-1994 In time the Application 1471 to the Administrative Court of Appeal against the Ministry of Culture 39045 / 2-8-1994 decision for Dr. Nickos A. Poulianos detachment in the Underwater Antiquities.    
22-11-1994 ΕΟΤ 520859 γγραφο προς Υπ. Πολιτισμο (αναφορικ με καταγγελα Α.Ε.Ε. της 22-9-1994 για εξαγωγ απολιθωμτων απ το Σπλαιο Πετραλνων στο Αννβερο της Γερμανας, αναφρεται στο απ 26-1-1995).    
22-11-1994 National Tourist Organization towards the Ministry of Culture (regarding the expatriating Petralona cave findings to Hannover, reffered in the documant of 26-1-1995).    
15-12-1994 Η απφαση για τη συνταξιοδτηση της ιατρο Δφνης Πουλιανο.    
15-12-1994 The decision of doctor Daphne Poulianou retirement.    
29-12-1994 ΔΙ.Π.Κ.Α. 58926/3302 προς Ε.Π.Σ. (αναφορικ με καταγγελα Α.Ε.Ε. της 22-9-1994 για εξαγωγ απολιθωμτων απ το Σπλαιο Πετραλνων στο Αννβερο της Γερμανας, αναφρεται στο απ 26-1-1995).    
29-12-1994 Departement of Greek Antiquities 58926/3302 to the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology (regarding the expatriating Petralona cave findings to Hannover, reffered in the documant of 26-1-1995).    

 

 

 

Delipetros Μ. (1994 a) – The objective is to erase our (Greek) History (cf. Press of  26th September). Athens.

Δεληπτρος Μ. (1994 a) – Θλουν να σβσουν την Ιστορα μας (πρβλ. Τπο 26 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Delipetros Μ. (1994 b) – Who took Archanthropus' teeth away? (cf. Press of  6th October). Athens.

Δεληπτρος Μ. (1994 b) – Ποοι ξεδντιασαν τον Αρχνθρωπο; (πρβλ. Τπο 6 Οκτωβρου). Αθνα.

Gabranis P. (1994) Poulianos' “shots” for Archanthropus (cf. Press of 22 June). Athens.

Γκαμπρνης Π. (1994) – “Βολς” Πουλιανο για τον Αρχνθρωπο (πρβλ. Τπο 22 Ιουνου). Αθνα.

Kargakos S. (1994) – Comment to Tsaousoglou letter (cf. Press of 10 March). Athens.

Καργκος Σ. (1994) – Σχλιο στην επιστολ Τσαοσογλου (πρβλ. Τπο 10 Μαρτου). Αθνα.

Katounis St. (1994) Hellenism in shrinking (cf. Press of May 1st).

Κατονης Στ. (1994) – Ο ελληνισμς σε συρρκνωση (πρβλ. Τπο 1ης Μαου).

Kazianis D. (1994) – Referral of the Underwater Antiquities towards the Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Cultureconsisted by archaeologists) to send Dr. Nickos Poulianos back to the Dep. of Palaeoanthropology (cf. Α.Α.G.’s Archive 4th of August). Athens.

Καζινης Δ. (1994) Αναπομπ της Εναλων στο Υπηρεσιακ  Συμβολιο για την απσπαση του Δ-ρα Νικολου Πουλιανο (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 4ης Αυγοστου). Αθνα.

Kormalis Ath. (1994) –The archanthropus’ vindication (cf. Press of 1st November). Athens.

Κρμαλης Αθ. (1994) – Η δικαωση του αρχανθρπου (πρβλ. Τπο 1ης Νοεμβρου). Αθνα.

Loukakis Κ. (1994 a) – The Petralona Cave Museum re-operates (cf. Press of 10th February). Thessalonica.

Λουκκης Κ. (1994 a) – Επαναλειτουργε το Μουσεο του Σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Τπο 10 Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Loukakis Κ. (1994 b) – Poulianos' "come back" (cf. Press of 2nd June). Thessalonica.

Λουκκης Κ. (1994 b) – "Επνοδος" Πουλιανο  (πρβλ. Τπο 2 Ιουνου). Θεσσαλονκη.

Mylona D. (1994) – Germans lured the glory of Elgin. They have stolen the Petralona Archanthropus and other 1,500 fossils! IN DACHAU the most ancient Greek (cf. Press of 1st July, as well as 23, 24, 25, 26, 28 and 29 September). Athens.

Μυλων Δ. (1994) – Ζλεψαν τη δξα του λγιν οι Γερμανο. Κλψαν τον Αρχνθρωπο των Πετραλνων και λλα 1.500 απολιθματα! ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ ο πιο αρχαος λληνας (πρβλ. Τπο 1ης Ιουλου, πως επσης 23, 24, 25, 26, 28 και 29 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Papadakis G., Kontou M. & A. Poulianos (1994) – Regarding the fugitive of findings from Petralona to Germany (cf. Media of  28th September). Athens.

Παπαδκης Γ., Κοντο Μ. και Α. Πουλιανς (1994) – Αναφορικ με τη φυγδευση ευρημτων απ το Σπλαιο Πετραλνων στη Γερμανα (πρβλ. ΜΜΕ 28 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Papadopoulos G. (1994) – It is refused to hand over the Cave... and the Petralona Museum to Poulianos (cf. Press of 15 June). Nea Moudania.

Παπαδπουλος Γ. (1994) – Αρνονται να δσουν στον Πουλιαν το Σπλαιο... και το Μουσεο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 15 Ιουνου). Να Μουδανι.

Poulianos A. (1994 a) – Regarding the function of the Museum by the Anthropological Association of Greece (cf. Press of 9 March). Nea Moudania.

Πουλιανς A. (1994 a) – Αναφορικ με τη λειτουργα του Μουσεου απ την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (πρβλ. Τπο 9 Μαρτου). Να Μουδανι.

Poulianos A. (1994 b) – Denunciation of the Anthropological Association of Greece (cf. A.A.G.'s Archive of 22 and / or 28 September).

Πουλιανς A. (1994 b) – Καταγγελα αναφορικ με την εξαγωγ ευρημτων του σπηλαου Πετραλνων στη Γερμανα (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 22 /και 28 Σεπτεμβρου).

Πουλιανς A. (1994 c) – Ανταπντηση στο απ 29 Σεπτεμβρου γγραφο του ΑΠΘ (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 5 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1994 c) – Rejoinder on Thessaloniki Un. document of 29 September ( cf. A.A.G.'s Archive of 5th of October). Athens.

Poulianos A. (1994 d) – An answer regarding the “migrated” archanthropus (cf. Press of 7 October). Nea Moudania.

Πουλιανς A. (1994 d) – Απντηση για τον "ξενιτεμνο" αρχνθρωπο (πρβλ. Τπο 7 Οκτωβρου). Να Μουδανι.

Poulianos N. (1994 a) – Petralona-Boxgrove. Letter to “Nature (cf. also the separate present website).

Πουλιανς N. (1994 a) – Πετρλωνα-Μπγκσγκροβ. Επιστολ προς το περιοδικ “Nature” (πρβλ. επσης σχετικ ξεχωριστ ιστοσελδα).

Poulianos N. (1994 b) – Demand (1355) not to be applied the detachment from the Palaoanthropological Departement towards the Ephorate of Underwater Antiquities (cf. Α.Α.G.’s Archive of 16 August). Athens.

Πουλιανς N. (1994 b) – Ατηση (1355) να μην εφαρμοστε η απσπαση απ Υπηρεσα Παλαιοανθρωπολογας στην Εφορεα Εναλων Αρχαιοττων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 16 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos N. (1994 c) – Objection of N. Poulianos to the Minister for the above transferring to the Underwater Antiquities (cf. Α.Α.G.’s Archive of 29 August). Athens.

Πουλιανς N. (1994 c) – νσταση  προς κ. Υπουργ για την ως νω απσπαση σε Εναλων Αρχαιοττων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 29 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos N. (1994 d) –Memorandum to the Ministry of Culture: The need to modernize Palaeoanthropology in the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology (cf. Α.Α.G.’s Archive of 29 September). Athens.

Πουλιανς N. (1994 d) – Υπμνημα προς ΥΠ.ΠΟ: Η ανγκη εκσυγχρονισμο της Παλαιοανθρωπολογας στην ΕΠΣ(πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 29 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Poulianos N. (1994 e) – Application of Dr. Nickos Poulianosfor reconsidering the 39045 / 2-8-1994 decision of his detachment (cf. Α.Α.G.’s Archive of 12 October). Athens.

Πουλιανς N. (1994 e) – Ατηση για αναπομπ στο Υπηρεσιακ Συμβολιο της απφασης 39045 / 2-8-1994 απσπασης (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 12 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos N. (1994 f) – In time the application 1471 to the Administrative Court of Appeal against the Ministry of Culture 39045 / 2-8-1994 decision for Dr. Nickos A. Poulianos detachment in the Underwater Antiquities (cf. Α.Α.G.’s Archive of 14 October). Athens.

Πουλιανς N. (1994 f) – Εμπρθεσμη ατηση 1471 ακυρσεως στο Διοικητικ Εφετεο της ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045/2-8-1994 απσπασηςστην Εφορεα Εναλων Αρχαιοττων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 14 Οκτωβρου). Αθνα.

Soulios G. (1994) – Answer of Thessaloniki University (to the AAG's denunciation of the 22nd September regarding the expatriating Petralona cave findings to Hannover, cf. also Α.Α.G.’s ARCHIVE of 29th September).

Σολιος Γ. (1994) – Απντηση του ΑΠΘ (σε καταγγελα ΑΕΕ της 22-9 για εξαγωγ απολιθωμτων απ το Σπλαιο Πετραλνων στο Αννβερο της Γερμανας, πρβλ. επσης ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 29-9). Θεσσαλονκη.

Tsaoussoglou P. (1994 a) – The holy bones of the first-Hellenes were stolen and (next) were fled abroad! Unique find in the world disappeared from Greek museums! (cf. Press of 10th February). Thessalonica.

Τσαοσογλου Π. (1994 a) –  κλεψαν τα ιερ οστ των πρωτοελλνων και τα φυγδευσαν στο εξωτερικ!! Μοναδικ στον κσμο ερημα εξαφανσθηκε απ τα ελληνικ μουσεα! (πρβλ. Τπο 10 Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Tsaoussoglou P. (1994 b) How did an invaluable skull disappear during its journey from Heraklion to Athens (cf. Press of 10 March). Athens.

Τσαοσογλου Π. (1994 b) – Πς εξαφανσθηκε να ανεκτμητο κρανο κατ την πορεα του απ το Ηρκλειο στην Αθνα (πρβλ. Τπο 10 Μαρτου). Αθνα.

Tzedakis Υ. (General director of Greek Antiquities, 1994 a) – The detachment of Dr N. Poulianos from the Dep. of Palaeoanthropology to that of Underwater Antiquities (cf. Α.Α.G.’s Archive of 26 and 27 July). Athens.

Τζεδκις Ι. (Γενικς Διευθυντς ελληνικν Αρχαιοττων, 1994 a) – Απσπαση του Δ-ρα Ν. Πουλιανο απ την Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας στην Εναλων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 26 και 27 Ιουλου). Αθνα.

Tzedakis I. (General director of Antiquities & President of the co-respective Office Council, 1994 b) – Opinion of Dr N. Poulianos detachment from the Dep. of Palaeoanthropology to that of Underwater Antiquities (cf. ΑΑG’s Archive of 28 July). Athens.

Τζεδκις Ι. (Γενικς Διευθυντς ελληνικν Αρχαιοττων και Πρεδρος Υπηρεσιακο Συμβουλου, 1994 b) – Γνωμοδτηση για απσπαση του Δ-ρα Ν. Πουλιανο απ την Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας στην Εναλων(πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 28 Ιουλου). Αθνα.

Vagglis St. (1994) – Questions as concerns the reopening of the Petralona Museum operates (cf. Press of 9 March). Nea Moudania.

Βαγγλς Στ. (1994) – Ερωτηματικ απ την επαναλειτουργα του Μουσεου Πετραλνων(πρβλ. Τπο 9 Μαρτου). Να Μουδανι.

Vassilopoulou P. (Head of the Paleoanthropological Dep. & next General Director of Greek Antiquities,1994) – Posting to Dr. N. A. Poulianos of the detachment from Paleoanthropology - Speleology dep. to the Underwater Antiquities (cf. Α.Α.G.’s Archive of 16 August). Athens.

Βασιλοπολου Π. (Επικεφαλς της Υπηρεσας Παλαιοανθρωπολογας κι επμενη Γενικ Διευθντρια ελληνικν Αρχαιοττων, 1994) – Επδοση απσπασης σε Δ-ρα Ν. Α. Πουλιαν απ την Υπηρεσα Παλαιοανθρωπολογας στην Εφορεα Εναλων (ενν. Υποβρυχων) Αρχαιοττων(πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 16 Αυγοστου). Αθνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS