1994 (: 86 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

10-02-1994

ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ:

κλεψαν τα ιερ οστ των πρωτοελλνων και τα φυγδευσαν στο εξωτερικ!! Μοναδικ στον κσμο ερημα εξαφανσθηκε απ τα ελληνικ μουσεα!.

Π. Τσαοσογλου

10-02-1994

DIAFANIA (Transparency):

The holy bones of the first-Hellenes were stolen and (next) were fled abroad! Unique find in the world disappeared from Greek museums!

P. Tsaoussoglou

10-02-1994

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Επαναλειτουργε το Μουσεο του Σπηλαου Πετραλνων.

Κ. Λουκκης

10-02-1994

THESSALONIKI:

The Petralona Cave Museum re-operates.

Κ. Loukakis

09-03-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Ερωτηματικ απ την επαναλειτουργα του Μουσεου Πετραλνων.

Στργιος Βαγγλς

09-03-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Questions as concerns the reopening of the Petralona Museum.

Sterjios Vagglis

09-03-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα για τη λειτουργα του Μουσεου.

 

09-03-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

The Anthropological Association regarding the operation of the Museum.

 

10-03-1994

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ:

Πς εξαφανσθηκε να ανεκτμητο κρανο κατ την πορεα του απ το Ηρκλειο στην Αθνα.

Σ. Καργκος, Π. Τσαοσογλου

10-03-1994

IKONOMIKOS TACHYDROMOS (Economic Postman):

How did an invaluable skull disappear during its journey from Heraklion to Athens.

S. Kargakos & P. Tsaoussoglou

01-05-1994

ΑΧΛΑΔΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ:

Ο ελληνισμς σε συρρκνωση.

Στ. Κατονης

01-05-1994

ACHLADIOTIKA NEA (Achladi News):

Hellenism in shrinking.

St. Katounis

27-05-1994

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ:

Η διλεξη της "ΣΤΕΓΗΣ" με τον ρη Πουλιαν.

 

27-05-1994

PROINOS LOGOS TRIKALON (Trikala’s Morning Taulk):

The lecture in “STEGI” (roof) with Aris Poulianos.

 

27-05-1994

ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ ΝΕΑ:

Σμερα η διλεξη ρη Πουλιανο για την καταγωγ των Βαλκανικν λαν.

 

27-05-1994

TRIKALINA NEA (Trikala’s News):

Today is the lecture of Aris Poulianos on the origins of the Balkan peoples.

 

02-06-1994

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

"Επνοδος" Πουλιανο.

Κ. Λουκκης

02-06-1994

THESSALONIKI:

Poulianos’ "come back" (return).

Κ. Loukakis

07-06-1994

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Εφετεο Πειραι: Κακς ο ΕΟΤ διωξε τον Πουλιαν απ το Σπλαιο Πετραλνων. Δικαωση για τον… "πατρα" του Αρχανθρπου.

 

07-06-1994

ELEUTHEROS TYPOS (Free-press):

Piraeus Court of Appeal: EOT (Hellenic Organization for Tourism) wrongly expelled Poulianos from Petralona Cave. Vindication for the "father" of the Archanthropus.

 

15-06-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Αρνονται να δσουν στον Πουλιαν το Σπλαιο... και το Μουσεο Πετραλνων.

Γ. Παπαδπουλος

15-06-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

They refuse to concede the Cave... and the Petralona Museum to Poulianos.

G. Papadopoulos

22-06-1994

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Βολς Πουλιανο για τον Αρχνθρωπο.

Π. ΓΚΑΜΠΡΑΝΗΣ

22-06-1994

APOGEUMATINI (Afternoon):

Βολς Πουλιανο για τον Αρχνθρωπο.

P. GRABRANIS

01-07-1994

ΑΘΗΝΑΚΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑ:

Σγχρονη γερμανικ επιδρομ στην προστορικ Ελλδα.

 

01-07-1994

ATHINAIKI PROTOVOULIA (Athenian Initiative):

Contemporary German raid to prehistoric Greece.

 

26-07-1994

ΦΕΑ κ. Γ. Τζεδκι για

απσπαση Ν. Πουλιανο απ Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας σε Εναλων
26-07-1994

FEA (Internal Correspondence Note) of Mr. G. Tzedakis regarding the detachment of the only Dr of paleoanthropology in the Greek Ministry of Culture N. Poulianos, from the Dep. of Palaeoanthropology to that of Underwater Antiquities.

   
27-07-1994

Διοικ. προς Υπηρεσιακ

σχετ. με το ως νω ΦΕΑ της προηγομενης μρας την 26 - 7- 1994.  
27-07-1994

Administrative Directorship (of the Ministry of Culture) towards the Council Office (Juridical Dep. of the same Ministry consisted then by archeologists) regarding the above FEA (Internal Correspondence Note).

   
28-07-1994

Γνωμοδτ. Υπηρεσιακο

σχετ. με το ως νω γγραφο της προηγομενης μρας 27 - 7- 1994
28-07-1994 Opinion of the Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted by archeologists) concerning the above FEA (Internal Correspondence Note - cf. previous day of 27 - 7- 1994).    
02-08-1994

Κεμενο απσπασης Δ-ρα Ν. A. Πουλιανο απ την Υπηρεσα Παλαιοανθρωπολογας σε εκενη των Εναλων (ενν. Υποβρυχων) Αρχαιοττων.

   
02-08-1994

The detachment text  of Dr. N. A. Poulianos, from the Dep. of Palaeoanthropology to that of Underwater Antiquities.

 

 

 

 

04-08-1994

Αναπομπ της Εναλων στο Υπηρεσιακ  Συμβολιο για την απσπαση του Δ-ρα Νικολου Πουλιανο.

   
04-08-1994

 

Referral of the Underwater Antiquities towards the Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted by archeologists to send Dr. Nickos Poulianos back to the Dep. of Palaeoanthropology).

 
16-08-1994

Επδοση απσπασης σε Δ-ρα

Ν. Πουλιαν απ την Υπηρεσα Π-Σ στην Εναλων Αρχαιοττων.
16-08-1994

Posting to Dr. N. Poulianos from the Paleoanthropology - Speleology Service in the Underwater Antiquities.

   
16-08-1994

Ατ. 1355 Ν. Πουλιανο να μην εφαρμοστε η απσπαση απ Π-Σ στην Εναλων Αρχαιοττων.

   
16-08-1994

Demand of N. Poulianos 1355 not to apply the detachment to the Underwater Antiquities.

   
16-08-1994

Προφορικ απρριψη ατησης Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο για μη εφαρμογ απσπασης στην Εναλων (ενν. Υποβρυχων) Αρχαιοττων.

   
16-08-1994

Oral rejection of application by Dr. N. A. Poulianos for not applying detachment to Underwater Antiquities.

  .
17-08-1994

Αναγκαστικ χτπημα κρτας και προσλευση Ν. Πουλιανο στην Εναλων Αρχαιοττων.

   
17-08-1994

Compulsory card hit and turnout of N. Poulianos to the Underwater Antiquities.

   
29-08-1994

νσταση Ν. Πουλιανο προς κ. Υπουργ για την ως νω απσπαση σε Εναλων Αρχαιοττων.

   
29-08-1994

Objection of N. Poulianos to the Minister for the above transferring to the Underwater Antiquities.

   
02-09-1994 Βεβαωση ΕΠΣ για αντικεμενο απασχλησης στην παλαιοανθρωπολογα Δ-ρα Ν. Πουλιανο.  

 

02-09-1994 Certificate concerning Dr. N. Poulianos as an employ in Paleoanthropology in the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology .  

 

14-09-1994 Το Υπηρεσιακ Συμβολιο δεν εξετζει το ζτημα της απσπασης του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο παρ τα σχετικ αιτματα της 4-8 & 16-8.    
14-09-1994 The Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted then by archeologists) does not examine the issue of the Dr. N. A. Poulianos detachment despite the relative requests of 4-8 & 16-8.    
23-09-1994

ΝΙΚΗ:

Ζλεψαν τη δξα του λγιν οι Γερμανο. Κλψαν τον Αρχνθρωπο των Πετραλνων και λλα 1.500 απολιθματα! ΣΤΟ ΝΤΑΧΑΟΥ ο πιο αρχαος λληνας.

 

23-09-1994

ΝΙΚI (Victory):

Germans lured the glory of Elgin. They have stolen the Petralona Archanthropus and other 1,500 fossils! IN DACHAU the most ancient Greek.

 

24-09-1994

ΝΙΚΗ:

Πουλιανς: Καταγγλλω τους ληστς των Πετραλνων. "Πονοκφαλος" το Πετραλνειο κρανο της Χαλκιδικς.

Δ. Μυλων

24-09-1994

ΝΙΚI (Victory):

Poulianos: I denounce Petralona bandits. "Headache" Petralona's skull of Khalkidhiki.

D. Mylona

25-09-1994

ΒΗΜΑ:

Σχλιο για την εξαγωγ των ευρημτων απ τα Πετρλωνα στο Ανβερο.

 

25-09-1994

VIMA (Footstep):

Commentary on the extraction of findings from Petralona to Hanover.

 

26-09-1994

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Θλουν να σβσουν την Ιστορα μας.

Μ. Δεληπτρος

26-09-1994

APOGEUMATINI (Afternoon):

The objective is to erase our History.

Μ. Delipetros

28-09-1994

ΑΝΤ-1:

Παπαδκης, Κοντο & Πουλιανς για ευρματα Σπηλαου Πετραλνων στη Γερμανα.

 
28-09-1994

ANT-1 (tv station):

Papadakis, Kontou & Poulianos as regards the findings from Petralona sent to Germany.

 

28-09-1994

ΝΙΚΗ:

Νο ανθρωπολογικ σκνδαλο αποκαλπτει ο διεθνος φμης ανθρωπολγος ρης Πουλιανς. μηρος εγκληματα Ναζ ο πργκιπας της Κρτης.

Δ. Μυλων

28-09-1994

ΝΙΚI (Victory):

A new anthropological scandal is revealed by the internationally renowned anthropologist Aris Poulianos. Hostage of a Nazi criminal the prince of Crete.

D. Mylona

28-09-1994

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Ανακονωση-καταγγελα της ΑΕΕ.

ρης Πουλιανς

28-09-1994

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Announcement / denunciation of the Anthropological Association of Greece.

Aris Poulianos

29-09-1994 Υπόμνημα προς ΥΠ.ΠΟ: Η ανάγκη εκσυγχρονισμο της Παλαιοανθρωπολογας στην ΕΠΣ.  

 

29-09-1994 Memorandum to the Ministry of Culture: The need to modernize Palaeoanthropology in the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology.  

 

30-09-1994 ΥΠΠΟ/ΑΡΧ/Α2/Φ38/ΕΜΠ/417 / 70: "αναψηλφηση" (;!) διδακτορικς διατριβς του Ν. Πουλιανο.    
30-09-1994 Ministry of Culture / ARCH / Α2 / Φ38 / Confidential / 417/70: "reopening" (?!) the Doctoral thesis of N. A. Poulianos.    
30-09-1994 ΝΙΚΗ: Οι πρτες αντιδρσεις για την "εξαγωγ" των ευρημτων. Δ. Μυλων
30-09-1994 ΝΙΚI (Victory): The first reactions to the "export" of the findings. D. Mylona
06-10-1994 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Ποιοι ξεδντιασαν τον Αρχνθρωπο; Μ. Δεληπτρος
06-10-1994 APOGEUMATINI (Afternoon): Who took Archanthropus' teeth away? Μ. Delipetros
07-10-1994 ΝΙΚΗ: Απντηση Πουλιανο για τον "ξενιτεμνο" αρχνθρωπο.  
07-10-1994 ΝΙΚI (Victory): Pοulianοs answer as regards the "exiled" archanthropus.  
07-10-1994 Το Υπηρεσιακ Συμβολιο δεν εξετζει το θμα της απσπασης του Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανο παρ τα γγραφα της 4-8, 16-8, 29-8 και 29-9.    
07-10-1994 The Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted then by archeologists) does not examine the issue of the Dr. N. A. Poulianos detachment in the Underwater Antiquities despite the above referred documents of 4-8, 16-8, 29-8 & 29-9.    
01-11-1994 ΔΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ: Η δικαωση του αρχανθρπου. Αθ. Κρμαλης
01-11-1994 DIKIGORIKI PAROUSSIA (Lawyer Presence): The vindication of archanthropus Ath. Kormalis
12-10-1994 Ατ. ΝΑΠ για αναπομπ στο Υπηρεσ. Συμβολιο της απφασης 39045 / 2-8-1994 για απσπαση.
12-10-1994 Demand of Dr. Nickos A. Poulianos for referral by the Council Office (Juridical Dep. of the Ministry of Culture consisted then by archeologists) of the decision 39045 / 2-8-1994 for his own detachment.

 

 
14-10-1994 Ατηση 1471 ακυρσεως στο Διοικητ. Εφετεο της ΥΠΠΟ/ΔΙΟΙΚ/Α7/39045/2-8-1994 απσπασης.
14-10-1994 In time the Application 1471 to the Administrative Court of Appeal against the Ministry of Culture 39045 / 2-8-1994 decision for Dr. Nickos A. Poulianos detachment in the Underwater Antiquities.    
15-12-1994 Η απφαση για τη συνταξιοδτηση της ιατρο Δφνης Πουλιανο.    
15-12-1994 The decision to retire doctor Daphne Poulianou.    

 

 

Poulianos N. (1994) – Petralona-Boxgrove. Letter to “Nature (cf. also the separate present website).

Πουλιανς N. (1994) – Πετρλωνα-Μπγκσγκροβ. Επιστολ προς το περιοδικ “Nature” (πρβλ. επσης σχετικ ξεχωριστ ιστοσελδα).

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ