1980 (: 194 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

12-01-1980

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Οι ρευνες της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος.

 
12-01-1980

VRADINI (Evening):

The research of the Anthropological Association of Greece.

 
25-01-1980

ΑΕΕ (233) ατηση παρτασης δειας ανασκαφν σε σπ. Πετραλνων, Τργλια, Πτολεμαδα.

 

 
25-01-1980

AAG (233) application for permission to excavate in Petralona cave, Triglia, Ptolemais.

 

 
08-02-1980

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

10 εκ. χρνια μας χωρζουν απ το πρτο (ανθρπινο) λκνο.

Φ. Γιαγκιζης
08-02-1980

MESSIMVRINI (Midday):

10 million years separate us from the first (human) cradle.

F. Yaggiosis
27-02-1980

ΝΕΑ:

700.000 ετν 260.000 ο "Πετραλνειος νθρωπος";

 
27-02-1980

ΝΕΑ (News):

"Petralona man" is 700,000 years old or 260,000?

 
27-02-1980

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Στο σπλαιο Πετραλνων ζησε ο "αρχνθρωπος";

 
27-02-1980

THESSALONIKI:

Did "archanthropus" lived in Petralona cave?

 
27-02-1980

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Εικνα απ αμφιθατρο ΑΠΘ (πρβλ. προηγομενο ρθρο).

 
27-02-1980

THESSALONIKI:

Picture of the Th. Uneversity amphitheatre (cf. previous article.

 
28-02-1980

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Σκληρ  επιστημονικ  μχη για  το  κρανο Πετραλνων.

Π. Σαββδης
28-02-1980

THESSALONIKI:

Tough scientific straggle regarding Petralona skull.

P. Savvidis
01-03-1980

ΣΗΜΑ:

Μικρ οδοιπορικ στο σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.

Κστας Σταυρπουλος
01-03-1980

SIMA (Sign):

A small trek in the Khalkidhiki’s Petralona Cave.

Kostas Stavropoulos
08-03-1980

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Αδιαφορα για τον αρχνθρωπο.

Α. Ξανθπουλος
08-03-1980

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Indifference for archanthropus.

Α. Xanthopoulos
15-03-1980

Ερτηση βουλευτ Παπαθεμελ κατ ΑΝΠ για λειτουργα σπηλαου Πετραλνων Χαλκιδικς.

 

 
15-03-1980

Question by MP Papathimelis vs ANP regarding the operation of Petralona cave in Khalkidiki (cf. 28-2).

 

 
19-03-1980

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

"Πρτα ξαδλφια" Κρητικο και Πελοποννσιοι.

Θεοδ. Πτσιος
19-03-1980

ΑCROPOLIS:

"First cousins" Cretans and Peloponnesians.

Theod. Pitsios
27-03-1980

ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ:

Η κα Εη Μχα - Σαραντα.

 
27-03-1980

PROODEUTIKI EVIA (Progressive Eubea):

Ms. Evi Micha - Sarantea.

 
28-03-1980

Απντηση Ε.Ο.Τ. σε βουλευτ Παπαθεμελ για λειτουργα σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. 15-2).

 

 
28-03-1980

Answer to MP Papathimelis regarding the operation of Petralona cave (cf. 15-3).

 

 
13-04-1980

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

 νθρωποι ζονε στην Ελλδα απ 3 εκατομμρια χρνια.

 
13-04-1980

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

People live in Greece since 3 million years ago.

 
15-04-1980

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

 Για τη σπηλι των Πετραλνων (Γρμματα).

Εη Μχα
15-04-1980

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

 About Petralona Cave (Letters).

Evi Micha
20-04-1980

Τηλεγρφημα υποστριξης του Μ. Κρετσι προς ρη Πουλιαν.

 

 
20-04-1980

M. Kretsοi's support telegram to Aris Poulianos.

 

 
27-04-1980

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ σ. 9

Αποτελσματα των ερευνν στο  σπλαιο Πετραλνων. ΜΙΝΑΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ
27-04-1980

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ page 9:

Research results in Petralona Cave. Zografou Μ.
30-06-1980

Πεπραγμνα Διοικοσας

επιτροπς ΤΕΔΚ Χλακιδικς: Σπηλ. Πετραλνων.

 
30-06-1980

Tasks of the TEDK - local union of Chalcidice municipalities on Petralona Cave.

 

 
21-07-1980

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ - Οι

Αρχαιολογικο θησαυρο και Πολιτιστικός Ιμπεριαλισμός.

Τλης Γιαννκης
21-07-1980

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Archaeological treasures and cultural imperialism.

Tolis Giannakis
31-07-1980

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Σκνδαλο η παραχρηση σε ιδιωτικ φορα η οικονομικ εκμετλλευση του σπηλαου Πετραλνων.

Ν. Συμεωνδης, Γ. Παπαδπουλος
31-07-1980

THESSALONIKI:

Scandal the concession to a private forum the economic exploitation of Petralona cave.

Ν. Simeonidis, G. Papadopoulos
12-08-1980

ΒΗΜΑ:

Οι  ανασκαφς στο Σπλαιο Πετραλνων  Χαλκιδικς.

P. GANAPAYYA BHATT
12-08-1980

VIMA (Footstep):

The excavations at Khalkidiki’s Petralona Cave.

P. GANAPAYYA BHATT / Π. Γκαναπγια Μπχατ

Sept. 1980

DOSSIER

Archéologie et la Préhistoire: Les origines de l’homme-référence à Archanthr.

 
Σεπτ.. 1980

ΝΤΟΣΣΙΕ (Φκελος)

Αρχαιολογα και Προστορα: Η προλευση του ανθρπου-αναφορ σε Αρχανθρπ.

 
10-09-1980

Εγκωμιαστικ ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Εφρου Π. Θμελη για τις ανασκαφς ρη Πουλιανο στα Πετρλωνα.

 
10-09-1980

Inspirational memorandum of

(written by the archeologist) Ephoros P. Themelis as concerns the excavations of Aris Poulianos at Petralona.

 
27-09-1980

Ενημερ. σημεωμα του Διευθ.

Ν. Γιαλορη προς Κ.Α.Σ. σε σχση με το ανωτρω υπμνημα.

 
27-09-1980

Informative note of the General Director of Antiquities N. Giallouris towards the Central Archaeological Council as regards the above memorandum of 10-9-1980.

 

 
15-10-1980

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Ο ρης Πουλιανς μνυσε εφημερδα.

 
15-10-1980

AVRIANI (Tomorrow):

Aris Poulianos sued a newspaper.

 
24-10-1980

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΤΕΔΚ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ.

 

 
24-10-1980

Proceedings of Khalkidiki's counties.

 

 
28-10-1980

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Μονομαχα στη "ρζα" του ανθρπινου γνους.

Χαρτα Κωνσταντα
28-10-1980

KATHIMERINI (Daily):

Duel at the "root" of the human gender (genus).

Charita Konstantea
16-11-1980

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

ρευνα και διαχεριση των εθνικν θησαυρν.

Ν. Συμεωνδης & Γ. Παπαδπουλος
16-10-1980

KATHIMERINI (Daily):

Research and management of national treasures.

Ν. Simeonidis & G. Papadopoulos
28-10-1980

ΛΑΟΣ (ΗΜΑΘΙΑΣ):

Η ομιλα του κ.  Πουλιανο.

 
28-10-1980

LAOS (People of Imathia)

The speech of Mr. Poulianos.

 
01-11-1980

ΒΕΡΟΙΑ:

Η ομιλα του κ. ρη Πουλιανο.

 
01-11-1980

VERIA:

The speech of Mr. Poulianos.

 
03-11-1980

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Μιλει ο Αρχνθρωπος.

Γιννης  Λμψας
03-11-1980

MESSIMVRINI (Midday):

The Archanthropus speaks.

Yannis  Lampsas
16-11-1980

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

ρευνα και διαχεριση των εθνικν θησαυρν (Παρμοιο ρθρο με της 16-10-1980).

Ν. Συμεωνδης & Γ. Παπαδπουλος
16-11-1980

KATHIMERINI (Daily):

Research and management of national treasures. (Similar article to that of 16-10-1980).

Ν. Simeonidis & G. Papadopoulos
24-11-1980

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Οι ρευνες στο σπλαιο τωνΠετραλνων.

ρης Πουλιανς & Ζω Τσιλη
24-11-1980

KATHIMERINI (Daily):

Survey at Petralona Cave.

Aris Poulianos & Zoe Tsioli
25-11-1980

ΝΕΑ:

Ο "νθρωπος των Πετραλνων"-Πσων ετν  εναι;

Θ. Αντωνπουλος-Γ.Δουατζς
25-11-1980

ΝΕΑ (News):

How old is "Petralona Man"?

Th. Antonopoulos - G. Douatzis
26-11-1980

ΝΕΑ:

Πουλιανς: 1 εκ. ετν. Παλαιοντολγοι: 260.000 ετν.

 
26-11-1980

ΝΕΑ (News):

Poulianos: 1 million years old. Paleontologists: 260,000 years old.

 
03-12-1980

Οικονομικς απολογισμς για το Σπλαιο Πετραλνων απ ΕΟΤ.

 

 
03-12-1980

Economic report about Petralona Cave by National Tourist Organization.

 

 
04-12-1981

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Απψεις για τον κ. ρη Πουλιαν.

Δ. Κορτοβικ
04-012-1981

ELLINIKOS VORRAS (Greek North):

Views about Mr. Aris Poulianos.

D. Kourtovik
09-12-1980

ΝΕΑ:

 Να διαλευκανθε η "υπθεση των Πετραλνων".

Θ. Αντωνπουλος- Γ. Δουατζς
09-12-1980

ΝΕΑ (News):

 To be elucidated the "Petralona case".

Th. Antonopoulos - G. Douatzis
12-12-1980

ΑΥΡΙΑΝΗ:

 Σκνδαλα κρβονται στο Σπλαιο των Πετραλνων.

 
12-12-1980

AVRIANI (Tomorrow):

 Scandals are hidden in Petralona Cave.

 
12-12-1980

ΝΕΑ:

 Πως βρθηκε το κρανο του "ανθρπου" των Πετραλνων".

Ι. Στθης
12-12-1980

ΝΕΑ (News):

 How the skull of “Petralona man” was found ".

I. Stathis
16-12-1980

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Το κρανο των Πετραλνων  εναι  700.000 ετν.

Παντελς Σαββδης
16-12-1980

THESSALONIKI:

Petralona's skull is 700,000 years old.

Pantelis Savvidis
22-12-1980

Ανακονωση ΕΟΤ ΓΙΑ TH ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗ ΚΑΙ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΣΠΗΛΑΙΟΥ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ.

 

 
22-12-1980

Announcement of the National Tourist Organization regarding the management & exploitation of Petralona cave.

 

 
23-12-1980

ΝΕΑ:

Το σπλαιο Πετραλνων.

 
23-12-1980

ΝΕΑ (News):

Petralona cave.

 
27-12-1980

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Περ του κρανου των Πετραλνων (επιστολ).
 
27-12-1980

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Regarding Petralona's skull (letter).
 
29-12-1980

ΝΕΑ:

Το σπλαιο Πετραλνων. (: μονστιλο σχετικ με τα 23.000.000 εκ. δρχ.).

 
29-12-1980

ΝΕΑ (News):

Petralona cave (cf. same title of 23 Dec. again in NEA).

 

 

 

Antonopoulos Th. & Douatzis G. (1980 a) – How old is "Petralona Man"? (cf. Press November 25th). Athens.

Αντωνπουλος Θ. και Δουατζς Γ. (1980 a) – Ο "νθρωπος των Πετραλνων"- Πσων ετν  εναι; (πρβλ. Τπο 25 Νοεμβρου). Αθνα.

Antonopoulos Th. & Douatzis G. (1980 b) – To be elucidated the "Petralona case" (cf. Press November 26th & December 9th). Athens.

Αντωνπουλος Θ. και Δουατζς Γ. (1980 b) – Να διαλευκανθε η "υπθεση των Πετραλνων" (πρβλ. Τπο 26 Νοεμβρου και 9 Δεκεμβρου). Αθνα.

Fortelius M. & N. Poulianos (1980) – Errata of "Dicerorhinus cf. hemitoechus from the Middle Pleistocene Cave at Petralona" (first publised in Anthropos 6: 15-43, 1979). Anthropos, 7: 324-325. Athens.

Φορτλιους Μ. και Ν. Α. Πουλιανς (1980) – Errata του "Dicerorhinus cf. hemitoechus απ το Μσοπλειστοκαινικ Σπλαιο των Πετραλνων" (αρχικά δημοσιευμένο στο νθρωπος, 6: 15-43, 1979). νθρωπος, 7: 324-32-5. Αθνα.

GANAPAYYA BHATT (1980) – The excavations at Khalkidhiki’s Petralona Cave (cf. Press August 12th). Athens.

Γκαναπγια Μπχατ (1980) – Οι ανασκαφς στο Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 12 Αυγοστου). Αθνα.

Giallouris N. (1980) – Informative note towards the Central Archaeological Council (as regards the excavations of Dr Aris N. Poulianos at Petralona Cave, cf. A.A.G.'s Archive of September 27). Athens.

Γιαλορης Ν. (1980) – Ενημερωτικ σημεωμα προς το Κ.Α.Σ.  (αναφορικ με τις ανασκαφς του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο στο Σπλαιο Πετραλνων, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 27 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Giannakis T. (1980) – Archaeological treasures and cultural imperialism (cf. Press July 21). Athens.

Γιαννκης Τ. (1980) – Αρχαιολογικο θησαυρο και Πολιτιστικς Ιμπεριαλισμς (πρβλ. Τπο 21 Ιουλου). Αθνα.

Goliou R. (1980) – The Anthropological Association (cf. Press 31 July). Thessalonica.

Γκλιου Ρ. (1980) – Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (πρβλ. Τπο 31 Ιουλου). Θεσσαλονκη.

Gantt D., Xirotiris N., Kurten B. & Melentis J. (1980) – The Petralona dentition - Hominid or Cave Bear? - Journal of Human Evolution, London, 9: 483-487. Note: A letter has being sent to the Anthropological Association of Greece by Bjorn Kurten with regard to the fake intrusion of his name in the specific article.

Γκαντ Ντ., Ξηροτρης Ν., Κουρτν Μπ. και Ι. Μελντης (1980) – Η οδοντοφυα των Πετραλνων - Ανθρωπδης Σπηλαα ρκτος; Περιοδικ Ανθρπινης Εξλιξης, 9: 483-487. Λονδνο. Σημεωση: Σμφωνα με επιστολ στην Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος του Μπ. Κουρτν, υποστηρζεται ως ανακριβς η αναφορ του ονματς του στο συγκεκριμνο ρθρο.

Gray G. K. (1980) – Humanisation and the origin of Political Economy. Anthropos, 7: 296-309. Athens.

Γκραυ Γ. Κ. (1980) – Η ανθρωποποηση και η προλευση της πολιτικς οικονομας. νθρωπος, 7: 324-325. Αθνα.

Hennig G., Bangert U., Herr W. & A. Poulianos (1980) – Uranium series dating and T L Ages of Spelaeothems from Petralona Cave. Anthropos, 7: 174-214. Athens.

Χννινγκ Γκ., Μπντζερτ Ου., Χερρ Γ. και Α. Πουλιανς (1980) – Χρονολγηση με τη σειρ ουρανου και με θερμοφωταγεια των σπηλαιοαποθσεων του Σπηλαου Πετραλνων. νθρωπος, 7: 174-214. Αθνα.

Ikeya M. (1980) – E.S.R. (Electron Spin Resonance) dating of Carbonates at Petralona Cave. Anthropos, 7: 143-151. Athens.

Ικγια M. (1980) – Χρονολγηση με E.S.R. (Αντχηση Ηλεκτρονικς Στροφορμς) των ανθρακικν αλτων στο σπλαιο Πετραλνων. νθρωπος, 7: 143-151. Αθνα.

Kosmas K. (: President of TEDK - local union of Chalcidice municipalities & Major of Polygyros, 1980) – Tasks of the TEDK regarding Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archiev 30 June). Polygyros.

Κοσμς Κ. (: Πρεδρος της ΤΕΔΚ και Δμαρχος Πολγυρου, 1980) – Πεπραγμνα Διοικοσας Επιτροπς ΤΕΔΚ Χλακιδικς σχετικ με το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 30 Ιουνου). Πολγυρος.

Κωνσταντα Μ. (1980) – Μονομαχα στη "ρζα" του ανθρωπνου γνους (πρβλ. Τπο 28 Οκτωβρου). Αθνα.

Konstantea M. (1980) – Duel at the "root" of the human gender (cf. Press 28 October). Athens.

Κορτοβικ Δ. (1980) – Απψεις για τον κ. ρη Πουλιαν(πρβλ. Τπο 4 Δεκεμβρου).

Kourtovik D. (1980) – Views about Mr. Aris Poulianos (cf. Press 4th of December).

Kretzοi M. (1980) – Ttelegram (cf. A.A.G.'s Archive January). Budapest.

Κρετσι Μ. (1980) – Τηλεγρφημα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Ιανουαρου). Βουδαπστη.

Λαμπρας Π. (τ. Γ. Γ. ΕΟΤ 1980) – Προσωριν η παραχρησηση του Σ.Π. στην ΑΕΕ. (πρβλ. Τπο 31 Ιουλου). Θεσσαλονκη.

Labrias P. (ex General Tourism Secretary 1980) – Provisory the consession of Petralona Cave to the AAG (cf. Press 31 July). Thessalonica.

Liritzis Y. (1980) – U/230 - Th/234 dating of Spelaeothems in Petralona. Anthropos, 7: 215-241. Athens.

Λυριτζς Ι. (1980) – Χρονολγηση με Ουρνιο 230 / Θριο 234 των σπηλαιοαποθσεων στα Πετρλωνα. νθρωπος, 7: 215-241. Αθνα.

Liritzis Y. & A. Poulianos (1980) – A radiation survey of Petralona Cave. Anthropos, 7: 252-259. Athens.

Λυριτζς Ι. και A. Πουλιανς (1980) – ρευνα αναφορικ με την ακτινοβολα του Σπηλαου Πετραλνων. νθρωπος, 7: 252-259. Αθνα.

Mandamadiotis F. (1980) – Economic report about Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive 12 December). Thessaloniki.

Μανδαμαδιτης Φ. (1980) – Οικονομικς απολογισμς για το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 12 Δεκεμβρου). Θεσσαλονκη.

Melentis J. (1980 a) – Tough scientific battle for Petralona's skull. Interview to P. Savvides, “THESSALONIKI” 28-02.

Μελντης Ι. (1980 a) Σκληρ επιστημονικ μχη για το κρανο Πετραλνων.  Συνντευξη στον - Π. Σαββδη, «ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ» 22 Φεβρουαρου.

Melentis J. (1980 b) – Petralona man is 700,000 years old or 260,000? (cf. Press 27 February). Athens.

Μελντης Ι. (1980 b) – 700.000 ετν 260.000 ο "Πετραλνειος νθρωπος"; (πρβλ. Τπο 27 Φεβρουαρου). Αθνα.

Melentis J. (1980 b) – Did "archanthropus" lived in Petralona cave? (cf. Press 27 February). Thessalonica.

Μελντης Ι. (1980 c) – Στο  σπλαιο Πετραλνων ζησε ο "αρχνθρωπος"; (πρβλ. Τπο 27 Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Micha - Sarantea Ε. (1980) – About Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive 27 March & April 15). Athens.

Μχα - Σαραντα E. (1980) – Για τη σπηλι των Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 27 Μαρτου και 15 Απριλου). Αθνα.

Murrill R. (1980) – New measurements on the face of the Petralona fossil hominid skull. Anthropos, 7: 40-41. Athens.

Μιοριλ Ρ. (1980) – Νες μετρσεις στο πρσωπο του απολιθωμνου κρανου του ανθρωπδη απ τα Πετρλωνα. νθρωπος, 7: 40-41. Αθνα.

Papathimelis S. (MP 1980) – Question regarding the operation of Petralona cave in Halkidiki (cf. A.A.G.'s Archive February the 15th & 28th). Athens.

Παπαθεμελς Σ. (Βουλευτς, 1980) Ερτηση σχετικ με τη λειτουργα σπηλαου Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 2 και 28 Φεβρουαρου). Αθνα.

Pitsios Th. (1980) – "First cousins" Cretans and Peloponnesians (cf. media March 19). Athens.

Πτσιος ΘA. (1980) – "Πρτα ξαδλφια" Κρητικο και Πελοποννσιοι (πρβλ. Τπο 19 Μαρτου). Αθνα.

Polydoropoulos P. (1980) – The Anthropological Association (cf. Press July 31). Thessalonica.

Πολυδωρπουλος Π. (1980) – Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (πρβλ. Τπο 31 Ιουλου). Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1980 a) – The Archanthropus of Petralona is Autochthonous. Anthropos, 7: 7-11. Athens.

Πουλιανς A. (1980 a) – Ο Αρχνθρωπος των Πετραλνων εναι αυτχθονος. νθρωπος, 7: 7-11. Αθνα.

Poulianos A. (1980 b) – The post-cranial skeleton of the Archanthropus europaeus petraloniensis. Anthropos 7: 13-33. Athens.

Πουλιανς A. (1980 b) – Ο μετα-κρανιακς σκελετς το Archanthropus europaeus petraloniensis. νθρωπος 7: 13-33. Αθνα.

Poulianos A. (1980 c) – A new fossilised inion-parietal bone in Petralona Cave. Anthropos, 7: 34-39. Athens.

Πουλιανς A. (1980 c) – να νο απολιθωμνο ινιο-βρεγματικ οστ στο σπλαιο Πετραλνων. νθρωπος, 7: 34-39. Αθνα.

Poulianos A. (1980 d) – Lower and Middle Pleistocene climatic fluctuations at Petralona Cave. Anthropos, 7: 42-80. Athens.

Πουλιανς A. (1980 d) – Κλιματικς διακυμνσεις στο Κτω και Μσο Πλειστοκαινικ Σπλαιο Πετραλνων. νθρωπος, 7: 42-80. Αθνα.

Poulianos A. (1980 e) – The Petralona finds. Yearbook of the Society of Macedonian Studies: 65-76. Thessaloniki.

Πουλιανς A. (1980 e) – Τα ευρματα των Πετραλνων. Επετηρδα της Εταιρεας Μακεδονικν Σπουδν: 65-76. Θεσσαλονκη.

Poulianos A. (1980 f) – Application for prolongation of excavations at Pleistocene Petralona Cave, Pliocene Ptolemais and Miocene Triglia, 30 pages. A.A.G.'s, prot. no. 233 of 25 January. Athens.

Πουλιανς A. (1980 f) – Ατηση παρτασης δειας ανασκαφν στο πλειστοκαινικ σπλαιο Πετραλνων, την πλειοκαινικ Πτολεμαδα και τη μειοκαινικ Τργλια, 30 σελδες. Α.Ε.Ε. αρ. πρωτ. 233 της 25 Ιανουαρου. Αθνα.

Πουλιανς A. (1980 g) – 10 εκ. χρνια μας χωρζουν απ το πρτο ανθρπινο λκνο (πρβλ. Τπο 2 Φεβουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1980 g) – 10 million years separate us from the first humanity’s cradle (cf. Press 2 of February). Athens.

Poulianos A. (1980 h) – The research results in Petralona Cave (cf. Press April 27). Thessalonica.

Πουλιανς A. (1980 h) – Tα αποτελσματα των ερευνν στο σπλαιο των Πετραλνων (πρβλ. Τπο 27 Απριλου). Θεσσαλονκη.

Πουλιανς Α. και Ζ. Τσιλη (1980)Οι ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 24 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. & Z. Tsioli (1980) – The research at Petralona Cave (cf. Press of November 24th). Athens.

Poulianos A. & G. Bhat (1980) – Stone Age reconnaissance around Petralona Cave. Anthropos, 7: 260-273. Athens.

Πουλιανς A. & G. Bhat (1980) – Αναγνριση της λθινης εποχς γρω απ το Σπλαιο Πετραλνων. νθρωπος, 7: 260-273. Αθνα.

Poulianos N. (1980) – Bone tools from the Mausoleum of Archanthropus. Anthropos, 7: 274-278. Athens.

Πουλιανς N. (1980) – Οστινα εργαλεα απ το Μαυσωλεο του Αρχανθρπου. νθρωπος, 7: 274-278. Αθνα.

Σαββδης Π. (1980 a) – Σκληρ  επιστημονικ  μχη για  το  κρανο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 27, 28 Φεβρουαρου). Θεσσαλονκη.

Savvides P. (1980 a) – Tough scientific straggle regarding Petralona skull (cf. Press Febr. 27, 28). THESSALONIKI.

Savvides P. (1980 b) – Petralona's skull is 700,000 years old (cf. Press 16 December). Thessalonica.

Σαββδης Π. (1980 b) – Το  κρανο  των Πετραλνων  εναι  700.000 ετν (πρβλ. Τπο 16 Δεκεμβρου). Θεσσαλονκη.

Schwarcz H., Y. Liritzis & A. Dixon (1980) – Absolute dating of travertines from the Petralona Cave, Khalkidhiki Peninsula - Greece. Anthropos, 7: 152-173. Athens.

Σβαρτς Ε., Λυριτζς Ι. και Α. Ντξον (1980) – Απλυτη χρονολγηση τραβερτνων απ το Σπλαιο Πετραλνων, Χερσνησος Χαλκιδικς - Ελλδα. νθρωπος, 7: 152-173. Αθνα.

Stringer C. (1980) – Phylogenetic position of the Petralona cranium. Anthropos, 7: 81-95. Athens.

Στρνγκερ Χρ. (1980) – Η φυλογενετικ θση του κρανου Πετραλνων. νθρωπος, 7: 81-95. Αθνα.

Stavropoulos K. (1980 a) – A small trek in the Khalkidhiki’s Petralona Cave (cf. Press March 19). Athens.

Σταυρπουλος K. (1980 a) – Μικρ οδοιπορικ στο σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 19 Μαρτου). Αθνα.

Στθης Ι. (1980) – Μια μαρτυρα για το κρανο Πετραλνων (πρβλ. Τπο 27 Σεπτεμβρου και 12 Δεκεμβρου). Αθνα.

Stathis I. (1980) – A testimony regarding Petralona skull (cf. Press 27 of September & 12 December). Athens.

Stefanopoulos K. (ex Minister of Tourism & President of Greece, 1980 a) – Answer to Parliament regarding the operation of Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive 15 & 28 February). Athens.

Στεφανπουλος Κ. (τ. Υπουργς Τουρισμο και Προδρου της Ελλαδας, 1980 a) – Απντηση Ε.Ο.Τ. στη Βουλ σχετικ με τη λειτουργα του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 και 28 Φεβρουαρου). Αθνα.

Στεφανπουλος Κ. (τ. Υπουργς Τουρισμο και Προδρου της Ελλαδας, 1980 b) – Οριστικ παραχρησηση του Σ. Π. στην ΑΕΕ. (πρβλ. Τπο 31 Ιουλου). Θεσσαλονκη.

Stefanopoulos K. (ex Minister of Tourism & President of Greece, 1980 b) – Final consession of Petralona Cave to the AAG (cf. Press 31 July). Thessalonica.

Symeonidis N. & G. Papadopoulos (1980) – Scandal the concession to a private forum the economic exploitation of Petralona cave(cf. media of 31 July – Thessalonica, November 16th-17th & 12th December - Athens').

Συμεωνδης Ν. και Γ. Παπαδπουλος (1980) – Σκνδαλο η παραχρηση σε ιδιωτικ φορα η οικονομικ εκμετλλευση του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. τπο 31 Ιουλου Θεσσαλονκης, 16-17 Νοεμβρου και 12 Δεκεμβρου - Αθνας).

Themelis P. (1980) – Memorandum as concerns the excavations of Dr Aris N. Poulianos at Petralona (cf. A.A.G.'s Archieve September 10). Athens.

Θμελης Π. (1980) – ΥΠΟΜΝΗΜΑ για τις ανασκαφς του Δ-ρα ρη Ν. Πουλιανο στα Πετρλωνα (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 10 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Wolpoff M. (1980) – Cranial remains of Middle Pleistocene European hominids. Journal of Human Evolution, 9: 339-358. London.

Βλπωφ Μ. (1980) – Κρανιακ υπολεμματα των μσο-πλειστοκαινικν ευρωπακν ανθρωπιδν. Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης, 9: 339-358. Λονδνο.

Xanthopoulos A. (1980) – Indifference for archanthropus (cf. Press 28 of February). Athens.

Ξανθπουλος Α. (1980) – Αδιαφορα για τον αρχνθρωπο (πρβλ. Τπο 28 Φεβρουαρου). Αθνα.

Yaggiosis F. (1980) – 10 million years separate us from the first cradle (cf. Press 8 of February). Athens.

Γιαγκιζης Φ. (1980) – 10 εκ. χρνια μας χωρζουν απ το πρτο λκνο (πρβλ. Τπο 8 Φεβρουαρου). Αθνα.

Zografou M. (1980) – Research results in Petralona Cave (cf. Press 27 of March). Thessalonica.

Ζωγρφου Μ. (1980) – Αποτελσματα  των  ερευνν στο  σπλαιο  των Πετραλνων (πρβλ. Τπο 27 Μαρτου). Θεσσαλονκη.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS