1932 (: 2 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

28-03-1932 Nμος 5350 Περ Αρχαιοττων.    
28-03-1932 (Greek) Low 5350 concerning antiquities.    

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS