2000 (: 12 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2000

ΦΩΝΗ ΤΩΝ ΑΠΟΔΗΜΩΝ

Πντοτε σε διωγμ ο Δ-ρ ρης Πουλιανς.

 
Jan. - 2000

FONI TON APODIMON (Voice of - USA Greek - emigrants):

Always in persecution Dr. Aris Poulianos.

 
07-01-2000

ΧΡΥΣΗ ΑΥΓΗ:

Περ ανθρωπολογας.

 
07-01-2000

CHRYSI AVGI (Golden Done):

About anthropology.

 
14-02-2000

ΑΔΕΣΜΕΥΤΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Τα οστ των στρατιωτν του Περικλ στη Να Υρκη.

 
14-02-2000

ADESMEYTOS TYPOS (Uncommitted Press):

The bones of Pericles' soldiers in New York.

 
01-03-2000

Γενικ Τακτικ Απολογιστικ - Ισολογιστικ και Εκλογικ Συνλευση της Α.Ε.Ε.

   
01-03-2000

General and Electoral Assembly of the Anthropological Association of Greece.

   
04-09-2000

Μα απαρδεκτη κδοση της Εφορεας Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας.

   
04-09-2000

An unacceptable edition of the Paleoanthropology – Speleology Ephorate.

   

 

Διαμντης Γ. (2000) – Αντιεπιστημονικ κι αντιεκπαιδευτικ κδοση της Εφορεας Παλαιοανθρωπολ. - Σπηλαιολογας.

Diamantis G. (2000) – Anti-scientific and anti-educational edition of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate.

Πουλιανς Ν. (2000) Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (επιμλεια κδοσης και δημοσιεσεις στα Ελληνικ σχετικ με τον αφροκεντρισμ, κατ του ρατσισμο κλπ, λη επσης διαθσιμη απ τον παρντα ιστοχρο).

Poulianos N. (2000) Anthropological Association of Greece (editing care and original publications in Greek language, concerning afrocentrism, against racism etc, material also available in the present webpage).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ