1974 (: 27 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

10-03-1974 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Η εξερενησις του περιφημου σπηλαου των Πετραλνων.
Ν. Π. Στγκος
10-03-1974 ELLINIKOS VORRAS (Greek North): The exploration of the famous Petralona cave.
Ν. P. Staggos
05-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
05-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 
06-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
06-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 
10-08-1974 Η ΑΕΕ για τη Γενοκτονα των Ελλνων στην Κπρο. Βλ. επσης "νθρωπος" 1975.  
10-08-1974   AAG as concerns the Genocide of Greeks in Cyprus. See also "Anthropos" 1975.  
16-10-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
16-10-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 

 

Hemmer H. (1974) - Untersuchungen zur Stammesgeschichte der PanterKatzen (Pantherinae). Teil III. Zur Aztgescichte des Lowen Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. Staatssamlg., 17: 167-280.

Χμμερ Χ. (1974) - Μελτες σχετικ με τη φυλογννεση του Panter katzen (Πανθερνες). Μρος ΙΙΙ, συγκριτικ με το (σημεριν) Pantherapantheraleo (Λιναος 1758). Verof. Zool. State Staatssamlg., 17: 167-280.

Hemmer H. (1974) - Studies on the phylogeny of the Panter katzen (Pantherinae). Part III, in relation the (today)  Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. State Saml., 17: 167-280.

Πουλιανς A. N. (1974) - Ο μεσολιθικς κτοικος Αττικς. "νθρωπος", 1: 40 - 54. Αθνα.

Poulianos A. N. (1974) - The Mesolithic inion bone from Attica (summary). Anthropos, 1: 40 - 54. Athens.

Πουλιανς A. N. (1974) – To 9o Παγκσμιο Συνδριο Ανθρωπολογας. «νθρωπος» 1: 105 - 106. Αθνα.

Poulianos A. N. (1974) - The 9th International Congress of Anthropology (in Greek). Anthropos, 1: 105 - 106.

Schott L. (1974) - Der Petralona-Schadel-ein klassicher Neandertaler? Biologische Rundschau, 12: 393-397.

(Σ)σοτ Λ. (1974) - Το κρανο Πετραλνων - νας κλασικς νθρωπος του Νεντερταλ; Biologische Rundschau (Βιολογικ επισκπηση), 12: 393-397.

Schott L. (1974) - The Petralona skull - a classical Neanderthal ? Biologische Rundschau (Biological review), 12: 393-397.

Shutt G. (1974) - Die Carnivoren von Wursburg - Schalksberg. Mit einem Beitrag zur Biostratigraphischen und zoogeographischen Stellung der Altpleistozan Wirbeltierfaunen (Unterfanken). N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

(Σ)οτ Γ. (1974) - Τα σαρκοφγα του Βρσμπουργκ - Σαλκσμπεργκ. Με συμβολ στη βιοστρωματογραφικ και ζωογεωγραφικ θση των κτωπλειστοκαινικν σπονδυλωτν ζων. N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Shutt G. (1974) - The carnivores of Wursburg - Schalksberg. With a contribution to the biostratigraphic and zoogeographical position of the Lower Pleistocene vertebrate faunas (Unterfanken). N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Stringer C. B. (1974a) - Population relationships of later Pleistocene Hominids. A multivariate study of available crania. J. Arch. Science, 1: 317-342.

Στρνγκερ Κ. Μπ. (1974a) - Οι πληθυσμιακς σχσεις των ανθρωπιδν του νω Πλειστοκαινο. Μια πολυπαραγοντικ μελτη των διαθσιμων κρανων. J. Arch. Science (Περιοδικ Αρχ, Επιστμης), 1: 317-342.

Stringer C. B. (1974b) - A multivariate study of the Petralona skull. Journal of Human Evolution, 3: 397-404.

Στρνγκερ Κ. Μπ. (1974b) - Μια πολυπαραγοντικ μελτη του κρανου των Πετραλνων ης Πετρλωνας. Journal of Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 3: 397-404.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ