1974 (: 45 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

 

 

20-02-1974 Βεβαωση του Προδρου της Κοιντητας Πετραλνων (Νκου Μαροβουνιτη) πως απ το 1968 δεν προχρησαν οιεσδποτε ρευνες στο ομνυμο σπλαιο.    
10-03-1974 Certification of the Petralona Community President (N. Marovouniotis) that since 1968 they have not proceeded any investigations in the homonymous cave.    
10-03-1974 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Η εξερενησις του περιφημου σπηλαου των Πετραλνων.
Ν. Π. Στγκος
10-03-1974 ELLINIKOS VORRAS (Greek North): The exploration of the famous Petralona cave.
Ν. P. Staggos
05-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
05-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 
06-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
06-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 
10-08-1974 Η ΑΕΕ για τη Γενοκτονα των Ελλνων στην Κπρο. Βλ. επσης "νθρωπος" 1975.    
10-08-1974 AAG as concerns the Genocide of Greeks in Cyprus. See also "Anthropos" 1975.    
20-09-1974 Η αξιοποηση του σπηλαου Πετραλνων σε τοπογραφικ διγραμμα Νομαρχας Χαλκιδικς.    
20-09-1974 The developement of Petralona cave in a topographic diagramm of Khalkidhiki Prefecture.    
16-10-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
16-10-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 

 

 

Corruccini R. (1974) – Calvarial shape relationships between fossil hominids. Yearbook of Physical Anthropology, 18: 89-109.

Κορουτσίνι Ρ. (1974) – Η σχέση μεταξύ των κρανιακών θόλων ανάμεσα στους απολιθωμένους ανθρωπίδες. Yearbook of Physical Anthropology (Επετηρίδα Φυσικής Ανθρωπολογίας), 18: 89-109.

Hemmer H. (1974) – Untersuchungen zur Stammesgeschichte der PanterKatzen (Pantherinae). Teil III. Zur Aztgescichte des Lowen Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. Staatssamlg., 17: 167-280.

Χμμερ Χ. (1974) – Μελτες σχετικ με τη φυλογνεση του Panter katzen (Πανθερνες). Μρος ΙΙΙ, συγκριτικ με το (σημεριν) Panthera panthera leo (Λιναος 1758). Verof. Zool. State Staatssamlg., 17: 167-280.

Hemmer H. (1974) – Studies on the phylogeny of the Panter katzen (Pantherinae). Part III, in relation the (today)  Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. State Saml., 17: 167-280.

Marovouniotis N. (Community President, 1974) ) Since 1968 they have not proceeded any investigations in Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive, February 20th).

Μαροβουνιτης Ν. (Προδρος Κοιντητας, 1974) Απ το 1968 δεν προχρησαν οιεσδποτε ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. ΑΡΧΕΙΟ Α.Ε.Ε. 20 Φεβρουαρου).

Παροκος Ν. (1974) – Οι ρζες της κωμωδας, νθρωπος 1: 89-103. Αθνα.

Parikos  N. (1974) – The backround of comedy (English summary). Anthropos, 1: 89 - 103. Athens.

Πουλιανς A. (1974 a) – Η Γενοκτονα των Ελλνων στην Κπρο. νθρωπος, 2: 1 - 2. Αθνα.

Poulianos A. (1974 a) – The Genocide of Greeks in Cyprus. Anthropos, 2: 1 - 2. Athens.

Πουλιανς A. (1974 b) Ο μεσολιθικς κτοικος Αττικς. νθρωπος 1: 40 - 54. Αθνα.

Poulianos A. (1974 b) – The Mesolithic inion bone from Attica (English summary). Anthropos, 1: 40 - 54. Athens.

Πουλιανς A. (1974 c) – Το 9o Παγκσμιο Συνδριο Ανθρωπολογας. νθρωπος 1: 105 - 106. Αθνα.

Poulianos A. (1974 c) – The 9th International Congress of Anthropology (held at Chicago in Greek). Anthropos, 1: 105 - 106. Athens.

Poulianos A. (1974 d) – Petralona (cf. Press 5th of June, 6th of July & 16th of October). Beograd.

Πουλιανς A. (1974 d) – Πετρλωνα (πρβλ. Τπο 5 Ιουνου, 6 Ιουλου και 16 Οκτωβρου). Βελιγρδι.

Schott L. (1974) – Der Petralona-Schadel-ein klassicher Neandertaler? Biologische Rundschau, 12: 393-397.

(Σ)σοτ Λ. (1974) – Το κρανο Πετραλνων - νας κλασικς νθρωπος του Νεντερταλ; Biologisce Rundschau (Βιολογικ Επισκπηση), 12: 393-397.

Schott L. (1974) – The Petralona skull - a classical Neanderthal ? Biologische Rundschau (Biological review), 12: 393-397.

Shutt G. (1974) – Die Carnivoren von Wursburg - Schalksberg. Mit einem Beitrag zur Biostratigraphischen und zoogeographischen Stellung der Altpleistozan Wirbeltierfaunen (Unterfanken). N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Σ(σ)οτ Γ. (1974) – Τα σαρκοφγα του Βρσμπουργκ - Σαλκσμπεργκ. Με συμβολ στη βιοστρωματογραφικ και ζωογεωγραφικ θση των κατωπλειστοκαινικν σπονδυλωτν ζων. N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Shutt G. (1974) – The carnivores of Wursburg - Schalksberg. With a contribution to the biostratigraphic and zoogeographical position of the Lower Pleistocene vertebrate faunas. N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Στγκος Ν. (1974) – Η εξερενησις του περιφημου σπηλαου των Πετραλνων (πρβλ. Τπο 10 Μαρτου). Θεσσαλονκη. (Σημ: πρπει να εναι ο πατρας του επσης δημοσιογρφου και καθηγητ στο Α.Π.Θ. Πτρου Στγγου και γις του Χρστου Στγγου, πρβλ. Τπο 20-6-1959).

Staggos N. (1974) – The exploration of the famous Petralona cave (cf. Press March 10th) Thessalonica.

Stringer C. (1974 a) – Population relationships of later Pleistocene Hominids. A multivariate study of available crania. J. Arch. Science, 1: 317-342.

Στρνγκερ Κ. (1974 a) – Οι πληθυσμιακς σχσεις των ανθρωπιδν του νω Πλειστοκαινο. Μια πολυπαραγοντικ μελτη των διαθσιμων κρανων. J. Arch. Science (Περιοδικ Αρχ. Επιστμης), 1: 317-342.

Stringer C. (1974 b) – A multivariate study of the Petralona skull. Journal of Human Evolution, 3: 397-404.

Στρνγκερ Κ. (1974 b) – Μια πολυπαραγοντικ μελτη του κρανου των Πετραλνων. Journal of Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 3: 397-404.

Tsiakiris S (1974 b) – Topographic sketch of Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive of 20 September). Poligyros.

Τσιακρης Σ. (1974 b) – Τοπογραφικ διγραμμα σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 20 Σεπτεμβρου). Πολγυρος.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS