1974 (: 37 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

10-03-1974 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Η εξερενησις του περιφημου σπηλαου των Πετραλνων.
Ν. Π. Στγκος
10-03-1974 ELLINIKOS VORRAS (Greek North): The exploration of the famous Petralona cave.
Ν. P. Staggos
05-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
05-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 
06-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
06-06-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 
10-08-1974 Η ΑΕΕ για τη Γενοκτονα των Ελλνων στην Κπρο. Βλ. επσης "νθρωπος" 1975.  
10-08-1974   AAG as concerns the Genocide of Greeks in Cyprus. See also "Anthropos" 1975.  
16-10-1974 NOVOSTI BEOGRAD: Aris Poulianos - Petralona.
 
16-10-1974 NOVOSTI BEOGRAD (Να του Βελιγραδου): ρης Πουλιανς - Πετρλωνα.
 

 

 

Corruccini R. (1974) – Calvarial shape relationships between fossil hominids. Yearbook of Physical Anthropology, 18: 89-109.

Κορουτσίνι Ρ. (1974) – Η σχέση μεταξύ των κρανιακών θόλων ανάμεσα στους απολιθωμένους ανθρωπίδες. Yearbook of Physical Anthropology (Επετηρίδα Φυσικής Ανθρωπολογίας), 18: 89-109.

Hemmer H. (1974) – Untersuchungen zur Stammesgeschichte der PanterKatzen (Pantherinae). Teil III. Zur Aztgescichte des Lowen Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. Staatssamlg., 17: 167-280.

Χμμερ Χ. (1974) – Μελτες σχετικ με τη φυλογνεση του Panter katzen (Πανθερνες). Μρος ΙΙΙ, συγκριτικ με το (σημεριν) Panthera panthera leo (Λιναος 1758). Verof. Zool. State Staatssamlg., 17: 167-280.

Hemmer H. (1974) – Studies on the phylogeny of the Panter katzen (Pantherinae). Part III, in relation the (today)  Panthera panthera leo (Lennaeus 1758). Verof. Zool. State Saml., 17: 167-280.

Παροκος Ν. (1974) – Οι ρζες της κωμωδας, νθρωπος 1: 89-103. Αθνα.

Parikos  N. (1974) – The backround of comedy (English summary). Anthropos, 1: 89 - 103. Athens.

Πουλιανς A. (1974 a) – Η Γενοκτονα των Ελλνων στην Κπρο. νθρωπος, 2: 1 - 2. Αθνα.

Poulianos A. (1974 a) – The Genocide of Greeks in Cyprus. Anthropos, 2: 1 - 2. Athens.

Πουλιανς A. (1974 b) Ο μεσολιθικς κτοικος Αττικς. νθρωπος 1: 40 - 54. Αθνα.

Poulianos A. (1974 b) – The Mesolithic inion bone from Attica (English summary). Anthropos, 1: 40 - 54. Athens.

Πουλιανς A. (1974 c) – Το 9o Παγκσμιο Συνδριο Ανθρωπολογας. νθρωπος 1: 105 - 106. Αθνα.

Poulianos A. (1974 c) – The 9th International Congress of Anthropology (held at Chicago in Greek). Anthropos, 1: 105 - 106. Athens.

Poulianos A. (1974 d) – Petralona (cf. Press 5th of June, 6th of July & 16th of October). Beograd.

Πουλιανς A. (1974 d) – Πετρλωνα (πρβλ. Τπο 5 Ιουνου, 6 Ιουλου και 16 Οκτωβρου). Βελιγρδι.

Schott L. (1974) – Der Petralona-Schadel-ein klassicher Neandertaler? Biologische Rundschau, 12: 393-397.

(Σ)σοτ Λ. (1974) – Το κρανο Πετραλνων - νας κλασικς νθρωπος του Νεντερταλ; Biologische Rundschau (Βιολογικ επισκπηση), 12: 393-397.

Schott L. (1974) – The Petralona skull - a classical Neanderthal ? Biologische Rundschau (Biological review), 12: 393-397.

Shutt G. (1974) – Die Carnivoren von Wursburg - Schalksberg. Mit einem Beitrag zur Biostratigraphischen und zoogeographischen Stellung der Altpleistozan Wirbeltierfaunen (Unterfanken). N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Σ(σ)οτ Γ. (1974) – Τα σαρκοφγα του Βρσμπουργκ - Σαλκσμπεργκ. Με συμβολ στη βιοστρωματογραφικ και ζωογεωγραφικ θση των κατωπλειστοκαινικν σπονδυλωτν ζων. N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Shutt G. (1974) – The carnivores of Wursburg - Schalksberg. With a contribution to the biostratigraphic and zoogeographical position of the Lower Pleistocene vertebrate faunas. N. Jahrb. Geol. Pal. Abh., 147: 61-90.

Στγκος Ν. (1974) – Η εξερενησις του περιφημου σπηλαου των Πετραλνων (πρβλ. Τπο 10 Μαρτου). Θεσσαλονκη. (Σημ: πρπει να εναι ο πατρας του επσης δημοσιογρφου και καθηγητ στο ΑΠΘ Πτρου Στγγου και γις του Χρστου Στγγου, πρβλ. Τπο 20-6-1959).

Staggos N. (1974) – The exploration of the famous Petralona cave (cf. Press March 10th) Thessalonica.

Stringer C. (1974 a) – Population relationships of later Pleistocene Hominids. A multivariate study of available crania. J. Arch. Science, 1: 317-342.

Στρνγκερ Κ. (1974 a) – Οι πληθυσμιακς σχσεις των ανθρωπιδν του νω Πλειστοκαινο. Μια πολυπαραγοντικ μελτη των διαθσιμων κρανων. J. Arch. Science (Περιοδικ Αρχ, Επιστμης), 1: 317-342.

Stringer C. (1974 b) – A multivariate study of the Petralona skull. Journal of Human Evolution, 3: 397-404.

Στρνγκερ Κ. (1974 b) – Μια πολυπαραγοντικ μελτη του κρανου των Πετραλνων. Journal of Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 3: 397-404.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS