2004 (: 11 αρχεα - δεδομνα / files - data)

     
26-07-2004 ΔΙΠΚΑ προς ΔμοΤργλιας για ρση μπρας - οδοφργματος.  
20-08-2004 ΕΠΣΒΕ 829 προς Δμαρχο κ. Ι. Μτσου αναφορικ με σσκεψη στο ΥΠΠΟ.    
14-09-2004 ΑΕΕ 1094 προς ΕΠΣΒΕ, ζητντας διευκρινσεις σχετικ με το ως νω 829 / 20-8-2004 γγραφο, στο οποο μως και πλι ουδποτε δθηκε απντηση. Πρβλ. σχετ. 2131/ 10-10-2006 της ΕΠΣΒΕ    
31-10-2004

Επιστολ ενημρωσης

της ΑΕΕ προς λα τα μλη της Βουλς και πλεστα ΜΜΕ.
02-11-2004

Διαββαση της ανωτρω

επιστολς στον Υπουργ κ. Θ. Πγκαλο.  
09-11-2004

Ενθαρρυντικ

απντηση του κ. Θ. Πγκαλου στην επιστολ της ΑΕΕ (κειμενογραφημνη).  
09-11-2004

Ενθαρρυντικ

απντηση του κ. Θ. Πγκαλου στην επιστολ της ΑΕΕ σε μορφ pdf.  

 

Πουλιανς Ν. Α. (2004a) - Η διαχερηση του σπηλαου Πετραλνων ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ (διο με το ανωτρω της 31-10-2004).

Poulianos N. A. (2004a) - The management of Petralona Cave (in Greek, cf. 31-10-2004 above reference).

Poulianos N. A. (2004b) - A tooth of a second human from Petralona Mausoleum. Abstracts to the 14th Congress of European Anthropological Association, Komotini 1-5 September 2004, organized by prof. N. Xirotiris of the Thracian (Democritus) University. The abstract had being uploaded in http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, link that however does not lead anymore somewhere, referring to the familiar phrase: file not found. This is why, focussing to a more extenssive presentation as well, along with 3 black & wite photos, the tooth was presented more extensivelly with 3 black & white photos next year to the 14th International Congress of Speleology, at Kalamos of Attica that held its works 21-28 of August 2005. Cf. also entries concerning next year 2005.

Poulianos N. A. (2004a) - Το δντι ενς 2ου ανθρπου απ το Μαυσωλεο των Πετραλνων. Περιλψεις στο 14ο Συνδριο της Ευρωπακς Ανθρωπολογικς νωσης, Κομοτιν 1-5 Σεπτεμβρου, διοργανωτς ο καθ. Ν. Ξηροτρης του Δημοκρτειου Παν/μου Θρκης. Η περληψη εχε αναρτηθε στη διεθυνση http://utopia.duth.gr/~xirot/14EAA/Abst_p2.htm, σνδεση που μως δεν οδηγε πλεν πουθεν, παραπμποντας στη γνωστ φρση: file not found. Για αυτ, στοχεοντας σε μια εκτενστερη παρουσαση μετ 3 ασπρμαυρων φωτογραφιν, το ερημα παρουσιστηκε εν συνεχεα στο 14ο Παγκσμιο Συνδριο Σπηλαιολογας, στον Κλαμο Αττικς που πραγματοποησε τις εργασες του 21-28 Αυγοστου 2005. Σχετ. βλ. επσης καταχωρσεις επμενου τους 2005.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ