2010 (: 18 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2010

Αναφορς και δεδομνα στο διαδκτυο σχετικ με τις κλιματικς αλλαγς.

 

 
Jan. - 2010

Climate change reports and data in the Internet.

 
Ιαν. - 2010

Εκτενς βιβλιογραφα για τις κλιματικς αλλαγς, δημοσιεθηκε στον "νθρωπο" σελ. 241-251.

 

 
Jan. - 2010

Extensive Bibliography regaring climate changes published in "Anthropos" pages 241-251.

 

 
04-01-2010

Προτσεις ΥΠΠΟΤ κατ ΑΕΕ για δθεν χρεωστομενα κλπ.

   
04-01-2010

Ministry of Culture proposals towards the Court against the Anthropological Assoc. of Greece allegedly for depths etc.

   
10-01-2010

Αγωγ ΥΠΠΟΤ κατ ΑΕΕ για δθεν χρεωστομενα και για υπλογο διαχειριστ.

   
10-01-2010

The Ministry of Culture treatment against the Anthropological Assoc. of Greece allegedly for depths etc.

   
18-01-2010

Ο Ν. Α. Πουλιανς σε εκπομπ Ππης Τσαπανδου για χρωμσωμα Υ και τους ρλους των δο φλων.

   
18-01-2010

Nickos Poulianos in a Popi Tsapanidou broadcast, for the Y chromosome and the roles of the two sexes.

   
01-03-2010

Το παγβουνο που ξεκλλησε λγω "υπερθρμανσης" και οδηγε σε χειμνες...

   
01-03-2010

The loose iceberg due to "overheating" that leads to winters…

   
01-05-2010

Αρχαιολογικό Συνέδριο στην Πάφο της Κπρου.

  .
01-05-2010

Archaeological Conference in Paphos, Cyprus.

  .
06-05-2010

Ο τ. Υπουργς Πολιτισμο κ. Π. Γερουλνος προς ρειο Πγο για ανσυρση δκης εναντον αμφοτρων των Πουλιανν.

  .
06-05-2010

The Minister of Culture, Mr P. Geroulanos, towards the Supreme Court of Athens against both Poulianos.

   
19-7-2010 Τα προτεινμενα μτρα για τις καταστροφς που χει υποστε το κρανο του αρχανθρπου.

 

 
19-7-2010

The proposed measures regarding the damages suffered on the skull of Petralona archanthropus

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ