2010 (: 46 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. - 2010

Αναφορς και δεδομνα στο διαδκτυο σχετικ με τις κλιματικς αλλαγς.

 

 
Jan. - 2010

Climate change reports and data in the Internet.

 
Ιαν. - 2010

Εκτενς βιβλιογραφα για τις κλιματικς αλλαγς, δημοσιεθηκε στον "νθρωπο" σελ. 241-251.

 

 
Jan. - 2010

Extensive Bibliography regaring climate changes published in "Anthropos" pages 241-251.

 

 
04-01-2010

Προτσεις ΥΠ.ΠΟ.Τ. κατ Α.Ε.Ε. για δθεν χρεωστομενα κλπ.

   
04-01-2010

Ministry of Culture proposals towards the Court against the Anthropological Assoc. of Greece allegedly for depths etc.

   
10-01-2010

Αγωγ ΥΠΠΟΤ κατ Α.Ε.Ε. για δθεν χρεωστομενα και για υπλογο διαχειριστ.

   
10-01-2010

The Ministry of Culture treatment against the Anthropological Assoc. of Greece allegedly for depths etc.

   
12-01-2010

Βεβαωση υπ. αρ. 36 διδασκαλας μαθημτων Ν. Α. Πουλιανοστο Παν/μιο Αιγαου.

   
12-01-2010

Certificate 36 of teaching various courses by N. A. Poulianos at the Aegean University.

   
18-01-2010

Ο Ν. Πουλιανς με την Ππη Τσαπανδου για το χρωμσωμα Υ και τους ρλους των δο φλων.

   
18-01-2010

Nickos Poulianos in Popi Tsapanidou show regarding the Y chromosome and the roles of the two sexes.

   
18-01-2010

Απομαγνητοφνηση της ως νω εκπομπς - ελλ. κεμενο.

   
18-01-2010

Transcript of the above broadcast - Englich text.

   
01-03-2010

Το παγβουνο που ξεκλλησε λγω "υπερθρμανσης" και οδηγε σε χειμνες...

   
01-03-2010

The loose iceberg due to "overheating" that leads to winters…

   
01-05-2010

Αρχαιολογικό Συνέδριο στην Πάφο της Κπρου.

  .
01-05-2010

Archaeological Conference in Paphos, Cyprus.

  .
06-05-2010

Ο τ. Υπουργς Πολιτισμο κ. Π. Γερουλνος προς ρειο Πγο για ανσυρση δκης εναντον αμφοτρων των Πουλιανν.

  .
06-05-2010

The Minister of Culture, Mr P. Geroulanos, towards the Supreme Court of Athens against both Poulianos.

   
19-7-2010 Τα προτεινμενα μτρα για τις καταστροφς που χει υποστε το κρανο του αρχανθρπου.

 

 
19-7-2010

The proposed measures regarding the damages suffered on the skull of Petralona archanthropus

 

 

 

 

Geroulanos P. (former minister of Greek Culture, 2010) – Request of retrial both Poulianoses regarding Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of May the 6th). Athens.

Γερουλνος Π. (πρην υπουργς πολιτισμο, 2010) – Ατημα ανσυρσης δκης εναντον αμφοτρων των Πουλιανν για το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 6ης Μαου). Αθνα.

Κατσαρ Στ. (2010) Βεβαωση υπ. αρ. πρωτ. 36 για διδασκαλα μαθημτων εκ μρους του Ν. Α. Πουλιανο στο Παν/μιο Αιγαου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 12ης Ιανουαρου). Ρδος.

Katsara St. (2010) – Certificate prot. No 36 in N. A. Poulianos teaching at the Aegean University (cf. A.A.G.’s Archive of 12 January). Rhodes.

Poulianos A. (2010) – Μeasures to avoid further damages on the skull of Petralona archanthropus (cf. A.A.G.’s Archive of 19 July). Athens.

Πουλιανς A. (2010) – Mτρα για την αποφυγ παραπρα καταστροφν στο κρανο του Πετραλνειου Αρχανθρπου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 19ης Ιουλου). Αθνα.

Poulianos N. (2010 a) – Ιn Popi Tsapanidou broadcast, regarding the Y chromosome and the roles of the two sexes (cf. A.A.G.’s Archive of January 18th). Athens.

Πουλιανς Ν. (2010 a) – Σε εκπομπ της Ππης Τσαπανδου σχετικ με το χρωμσωμα Υ και τους ρλους των δο φλων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. Ιανουαρου 18). Αθνα.

Poulianos N. (2010 b) – The loose iceberg due to "overheating" that however leads to winters… (cf. A.A.G.’s Archive of March the 3rd). Athens.

Πουλιανς Ν. (2010 b) – Το παγβουνο που ξεκλλησε λγω "υπερθρμανσης", το οποο μως τελικ θα προκαλσει ψυχρτερους χειμνες στον Ατλαντικ ψχοντας το κλμα... (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 3ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2010 c) – Archaeological Conference in Paphos, Cyprus (cf. A.A.G.’s Archive of May the 1st). Athens.

Πουλιανς Ν. (2010 c) – Αρχαιολογικ Συνδριο στην Πφο της Κπρου (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1ης Μαου). Αθνα.

Pritsinas N. (court attorney of the Greek state, 2010) – Ministry of Culture proposals towards the Court against the Anthropological Assoc. of Greece allegedly for depths etc (cf. A.A.G.’s Archive of January 4th). Athens.

Πριτσνας Ν. (δικαστικς πληρεξοσιος του ελλ. δημοσου, 2010) – Προτσεις ΥΠΠΟΤ κατ ΑΕΕ για δθεν χρεωστομενα κλπ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 4ης Ιανουαρου). Αθνα.

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS