1986 (: 38 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

15-01-1986

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Οι ανθρωπολογικς ρευνες στην Ελλδα.

 
15-01-1986

KATHIMERINI (Daily): :

The Anthropological surveys in Greece.

 
01-04-1986

ΕΘΝΟΣ:

Εξδικο της ΑΕΕ στο νομρχη.

 
01-04-1986

ETHNOS (Nation)::

Extrajudicial of the Anthropological Association of Greece to the (Chalkidiki) governor.

 
01-06-1986

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ:

Πετρλωνα.

 
01-06-1986

SCHOLIASTIS (Commentator):

Petralona.

 
16-09-1986

ΕΟΡΔΑΚΗ:

Ανοιχτ επιστολ-καταγγελα προς τον κ. Α. Ν. Πουλιαν και το δημοτικ συμβολιο Πτολεμαδας.

 
16-09-1986

EORDAIKI (Eordean):

Open letter to Mr. A. Poulianos and Ptolemais City Council.

 
23-09-1986

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Βεβλωσαν το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.

Βασ. Παπαδκης
23-09-1986

ACROPOLIS:

The Petralona cave of Halkidiki has being desecrated..

Vas. Papadakis
06-10-1986

ΕΘΝΟΣ:

Αχνρι 1 εκ. ετν.

 
06-10-1986

ETHNOS (Nation)::

Pattern (of a flower) 1 million years old..

 
19-10-1986

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Δεκτ αναρεση του ΕΟΤ  για τον Α. Πουλιαν.

 
19-10-1986

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Accepted the appeal of the EOT (National - Greek - Tourist Organization) for A. Poulianos.

 
27-10-1986

ΝΕΑ:

Πριν  απ  500 χιλιδες χρνια  ο  Πετραλνιος νθρωπος ταν ο πρτος Ευρωπαος.

 
27-10-1986

NEA (News):

500,000 years ago Petralona man was the first European.

 
5-11-1986

(τελευταα )

της : .' . 4124
5-11-1986

Amendment (last) of the Anthropological Association of Greece statute by the Athens Court: No 4124

   
14-12-1986

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Κλυψη Ν.Δ. πτυχε πλι ο Πουλιανς.

 
14-12-1986

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The coverage of N. D. (political party) achieved again Poulianos.

 

 

Day M. (1986) – Guide to fossil man. London: Cassell.

Νταη Μ. (1986) – Οδηγς για τον απολιθωμνο νθρωπο. Λονδνο.

Μετεωρολογικ Εθνικ Υπηρεσα (1986) – Μετρσεις θερμοκρασιν. Τμμα Κλιματολογας και Στατιστικς (ετν 1961-1986). Αεροδρμια Αθηνν και Θεσσαλονκης. Ελλς.

Meteorological National Service (1986) – Temperature's measurements. Dep. of Climatology and Statistics (years 1961-1986). Airports of Athens & Thessaloniki. Greece.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & S. Charalambous (1986a) – Dose rate measurements in Petralona Cave forArchanthropus dating. The proceedings of the 3rd European and 1st Panhellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 41-48. Athina.

Παπαστεφνου Κ., Μανωλοπολου Μ., Σαββδης Ε. και Σ. Χαραλμπους (1986a) – Μετρσεις ποσοστο δσης στο Σπλαιο Πετραννων σχετικ με τη χρονολγηση του Αρχανθρπου. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 41-48. Αθνα.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & Charalambous S. (1986b). – Natural radiation dose in Petralona Cave. Health Phys., 50: 281-286.

Παπαστεφνου Κ., Μανωλοπολου Μ., Σαββδης Ε. και Σ. Χαραλμπους (1986 b). – Φυσικ δση ακτινοβολας στο Σπλαιο Πετραλνων. Health Phys., 50: 281-286.

Poulianos A. (1986) – The stature of the Petralonian Archanthropus. Proceedings of the 3rd European and 1st Panhellenic Anthropological Congress. Athens. Anthropos, 11: 14-22.

Πουλιανς A. (1986) – Το ανστημα του Πετραλνιου Αρχανθρπου. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 14-22. Αθνα.

Poulianos A. & Poulianos N. (1986) – "Print" of a flower in Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Panhellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 90-93. Athens.

Πουλιανς A. & Πουλιανς N. (1986) – "Αχνρι" ενς λουλουδιο στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος,11: 90-93. Αθνα.

Poulianos N. (1986c) – Letter. (Our readers write). Current Anthropology, 27 (2): 150.

Πουλιανς N. (1986c) – Επιστολ. (Οι αναγνστες μας γρφουν). Σγχρονη Ανθρωπολογα, 27 (2): 150.

Protsch R. (1986) – Letter. To the Anthr. Ass. of Greece. (27-8-1985). The proceedings of the 3rd European and 1st Panhellenic Anthropological Congress. Anthropos, 11: 12-13. Athens.

Προτς Ρ. (1986) – Επιστολ. Προς την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (27-8-1985). Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 12-13. Αθνα.

Shen Guanjun & Yuji Yokoyama (1986) – Th230/U 234 dating of Petralona spelaeothems. Anthropos, 11: 33-40. Athens.

Σεν Γκουανγιον και Γιογι Γιοκογιμα (1986) – Χρονολγηση με θριο 230 / ουρνιο 234 των σπηλαιοαποθσεων των Πετραλνων. νθρωπος, 11: 33-40. Αθνα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ