1986 (: 78 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

15-01-1986

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Οι ανθρωπολογικς ρευνες στην Ελλδα.

 
15-01-1986

KATHIMERINI (Daily):

The Anthropological surveys in Greece.

 
01-04-1986

ΕΘΝΟΣ:

Εξδικο της Α.Ε.Ε. στο νομρχη Χαλκιδικς.

 
01-04-1986

ETHNOS (Nation)::

Extrajudicial of the Anthropological Association of Greece to the (Chalcidice) governor.

 
16-04-1986

Καταστατικ ΑΕΕ pdf.

 

 
16-04-1986 AAG's statutes pdf.

 

 

 
01-06-1986

ΣΧΟΛΙΑΣΤΗΣ:

Πετρλωνα.

 
01-06-1986

SCHOLIASTIS (Commentator):

Petralona.

 
21-08-1986

Καταγγελλα προς την Εισαγγελα για ξεμπζωτη κι αφλακτη πρτα στο Σπλαιο Πετραλνων.

 

 
21-08-1986

Complaint to the Public Prosecutor's Office for an unattended door in Petralona Cave.

 

 
16-09-1986

ΕΟΡΔΑΚΗ:

Ανοιχτ επιστολ-καταγγελα προς τον κ. Α. Ν. Πουλιαν και το δημοτικ συμβολιο Πτολεμαδας.

 
16-09-1986

EORDAIKI (Eordean):

Open letter to Mr. A. Poulianos and Ptolemais City Council.

 
23-09-1986

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Βεβλωσαν το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς.

Βασ. Παπαδκης
23-09-1986

ACROPOLIS:

The Petralona cave of Khalkidhiki has being desecrated.

Vas. Papadakis
06-10-1986

ΕΘΝΟΣ:

Αχνρι 1 εκ. ετν.

 
06-10-1986

ETHNOS (Nation):

Pattern (of a flower) 1 million years old.

 
16-10-1986

Απαλλακτικ Βολευμα Συμβουλου Εφετν Αθηνν για Π. Λαμπρα και Α. Πουλιαν.

 

 
16-10-1986

The exonerating of P. Lambrias and A. Poulianos by the Athens Appeal Court Council.

 

 
19-10-1986

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Δεκτ αναρεση του Ε.Ο.Τ.  για τον Α. Πουλιαν.

 
19-10-1986

ELEUTHEROTYPIA (Free-Press):

Accepted the appeal of the National - Greek - Tourist Organization for A. Poulianos.

 
27-10-1986

ΝΕΑ:

Πριν απ 500 χιλιδες χρνια ο Πετραλνιος νθρωπος ταν ο πρτος Ευρωπαος.

 
27-10-1986

NEA (News):

500,000 years ago Petralona man was the first European.

 
5-11-1986

(τελευταα) του καταστατικο της ΑΕΕ απ το Πρωτοδικεο Αθηνν: υπ' αρ. 4124.

   
5-11-1986

Amendment (last) of the Anthropological Association of Greece statute by the Athens Court: No 4124

   
14-12-1986

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Κλυψη Ν. Δ. πτυχε πλι ο Πουλιανς.

 
14-12-1986

ELEUTHEROTYPIA (Free-Press):

The coverage of N. D. (political party) achieved again Poulianos.

 

 

 

Chatzakis N., Boutsikos G., Antoniou E., Facos A. & Kontou E. (1986) – The exonerating of P. Lambrias and A. Poulianos (cf. A.A.G.'s Archieve 16 Oct).

Χατζκης Ν., Μποτσικος Γ, Αντωνου Ε., Φκος Α. και Ε. Κντου (1986) – Απαλλακτικ Βολευμα για Π. Λαμπρα και Α. Πουλιαν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 16 Οκτ.).

Day M. (1986) – Guide to fossil man. London.

Νταη Μ. (1986) – Οδηγς για τον απολιθωμνο νθρωπο. Λονδνο.

Dimitrakopoulos R. & Changkakoti Amarendra (1986) – Α stable isotope study of Petralona cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 174 – 185. Athens.

Δημητρακπουλος Ροσος  - Τσιανγκακοτι Α. (1986) – Μελτη σταθερν ιστοπων για τον υπολογισμ παλαιοθερμοκρασιν στο σπλαιο Πετραλνων. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 174 - 185. Αθνα.

Μετεωρολογικ Εθνικ Υπηρεσα (1986) – Μετρσεις θερμοκρασιν. Τμμα Κλιματολογας και Στατιστικς (ετν 1961-1986). Αεροδρμια Αθηνν και Θεσσαλονκης.

Meteorological National Service (1986) – Temperature's measurements. Dep. of Climatology and Statistics (years 1961-1986). Airports of Athens & Thessaloniki.

Papadakis V. (1986) – The Petralona cave of Khalkidhiki has being desecrated (cf. Press  23 of September). Athens.

Παπαδκης Β. (1986) – Βεβλωσαν το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 23 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Papadopoulos G. (1986) – Complaint to the Public Prosecutor's Office for an unattended door in Petralona Cave (cf. Archive 21st of August). Thessaloniki.

Παπαδπουλος Γ. (1986) – Καταγγελλα προς την Εισαγγελα για ξεμπζωτη κι αφλακτη πρτα στο Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 21 Αυγοστου). Θεσσαλονκη.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & Steph. Charalambous (1986 a) – Dose rate measurements in Petralona Cave forArchanthropus dating. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 41-48. Athens.

Παπαστεφνου Κ., Μανωλοπολου Μ., Σαββδης Ε. κα ιΣτεφ.Χαραλμπους (1986 a) – Μετρσεις ποσοστο δσης στο Σπλαιο Πετραλνων σχετικ με τη χρονολγηση του Αρχανθρπου. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 41-48. Αθνα.

Papastefanou C., Manolopoulou M., Savvides E. & Charalambous Steph. (1986 b) – Natural radiation dose in Petralona Cave. Health Phys., 50: 281-286.

Παπαστεφνου Κ., Μανωλοπολου Μ., Σαββδης Ε. και Στεφ. Χαραλμπους (1986 b) – Φυσικ δση ακτινοβολας στο Σπλαιο Πετραλνων. Health Phys., 50: 281-286.

Πουλιανς A. (1986 a) – Το εξφυλλο  (επιμλεια). Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11. Αθνα.

Poulianos A. (1986 a) – The cover page (custody). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11. Athens.

Πουλιανς A. (1986 b) – Η συντακτικ επιτροπ (εσφυλλο). νθρωποs, 11. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11. Αθνα.

Poulianos A. (1986 b) – The editorial committee (inner cover page). Anthropos, 11.The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 1-2. Athens.

Πουλιανς A. (1986 c) – ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΟΥΜΕ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΜΑΣ. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 1-2. Αθνα.

Poulianos A. (1986 c) – TO CONTINUE OUR RESEARCH. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 1-2. Athens.

Poulianos A. (1986 d) – The stature of the Petralonian Archanthropus. Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress. Anthropos, 11: 14-22. Athens.

Πουλιανς A. (1986 d) – Το ανστημα του Πετραλνιου Αρχανθρπου. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 14-22. Αθνα.

Πουλιανός A. (1986 e) – Μια δικαίωση της χρονολόγησης που δώσαμε για τον Αρχάνθρωπο. Άνθρωπος, 11: 198 - 199. Αθήνα.

Poulianos A. (1986 e) – A justification of our dating for the Archanthropus. Anthropos, 11: 198 - 199. Athens.

Πουλιανός A. (1986 f) – Το 12ο Διεθνς Συνδριο Ανθρωπολογας στο Ζγκρεμπ. Άνθρωπος, 11: 199 - 200. Αθήνα.

Poulianos A. (1986 f) – The 12th IUAES Congress at Zagreb. Anthropos, 11: 199 - 200. Athens.

Poulianos A. (1986 g) – The sponsorship of Charalambos Chronopoulos. Anthropos, 11: 200. Athens.

Πουλιανς A. (1986 g) Η χορηγα του Χαρλαμπου Χρονπουλου. νθρωπος, 11: 200. Αθνα.

Πουλιανς A. (1986 h) – Οδηγες προς τους συνεργτες μας. νθρωπος, 11: 202 - 203. Αθνα.

Poulianos A. (1986 h) – Instructions to the authors. Anthropos, 11: 202 - 203. Athens.

Πουλιανς A. (1986 i) – Περιεχμενα. νθρωπος, 11: 204 - 205. Αθνα.

Poulianos A. (1986 i) – Contents. Anthropos, 11: 204 - 205. Athens.

Πουλιανς A. (1986 k) – Μερικς απ τις σημαντικτερες ημερομηνες των ερευνν μας στο Σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (πρβλ. επσης οπισθφυλλο) . νθρωπος, 11: 207. Αθνα.

Poulianos A. (1986 k) – Some of the most important dates of our research in the Khalkidhiki’s Petralona Cave. (cf. also back cover page). Anthropos, 11: 207. Athens.

Poulianos A. (1986 l) – Extrajudicial of the Anthropological Association of Greece to the Chalcidice governor (cf. Press 1st of April). Athens.

Πουλιανς Α. (1986 l) Εξδικο της ΑΕΕ στο νομρχη Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 1ης Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1986 m) – Amendment of the Anthropological Association of Greece statutes (cf. Archive 5th of November). Athens.

Πουλιανς Α. (1986 m) Τροποποηση τουκαταστατικο  της ΑΕΕ (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 5 Νοεμβρου). Αθνα.

Poulianos A. & Poulianos N. (1986) – "Print" of a flower in Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 90-93. Athens.

Πουλιανς A. & Πουλιανς N. (1986) – "Αχνρι" ενς λουλουδιο στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος,11: 90-93. Αθνα.

Poulianos N. (1986 a) – Letter. ( In "our readers write", concerning Miocene paleolithic at Macedonia, N. Greece). Current Anthropology, 27 (2): 150.

Πουλιανς N. (1986 a) – Επιστολ. (Στη στλη οι αναγνστες γρφουν, αναφορικ με τη παλαιολιθικ στη Μακεδονα, Β. Ελλδα). Σγχρονη Ανθρωπολογα, 27 (2): 150.

Poulianos N. (1986 b) – OSTEOLOGICAL DATA OF THE LATE-PLEIOCENE ELEPHANT OF PERDIKKAS. Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress. Anthropos, 11: 49-80. Athens.

Πουλιανς N. (1986 b) – ΟΣΤΕΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΤΟΥ ΥΣΤΕΡΟΠΛΕΙΟΚΑΙΝΙΚΟΥ ΕΛΕΦΑΝΤΑ ΤΟΥ ΠΕΡΔΙΚΚΑ. Ανακοινσεις του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 11: 49-80. Αθνα.

Protsch R. (1986) – Letter (3rd). To the Anthr. Ass. of Greece. (27-8-1985). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress. Anthropos, 11: 12-13. Athens.

Προτς Ρ. (1986) – Επιστολή (3η). Προς την Ανθρωπολογική Εταιρεία Ελλάδος (27-8-1985). Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 12-13. Αθήνα.

Skiadas Chr. (1986) – Some notes on the innovation diffusion process. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 151 - 155. Athens.

Σκιαδάς Χρήστος (1986) – Σχετικά με τη διάδοση των καινοτομιών. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 151 - 155. Αθήνα.

Τσιάμης Χρήστος - Πρόεδρος Πρωτοδικών, Ησαΐας Φαίδων - Πρωτοδίκης, Χωριανοπούλου Δανάη - Πρωτοδίκης και Γεώργιος Κολιοκώστας - Αντιεισαγγελέας Πρωτοδικών (1986) – Απαλλακτικό Βούλευμα 5279 / 1985, με το οποίο καταρρίφθηκαν (τέθηκαν στο αρχείο) οι κατηγορίες για απιστία κλπ, οι οποίες είχαν διατυπωθεί εναντίον των Παναγιώτη Λαμπρία και Άρη Πουλιανού. Ανακοινώσεις του 3ου Πανευρωπαϊκού και 1ου Πανελληνίου Ανθρωπολογικού Συνεδρίου. Άνθρωπος, 11: 3-9. Αθήνα.

Tsiamis Christos - President of the First Degree Court, Isaias Fedon - First Degree Judge, Chorianopoulou Danai - First Degree Judge & Giorgos Koliokostas - Deputy Prosecutor of the First Degree Court (1986) – Dispossessory Decision 5279 / 1985, by which the accusations of unfaithfulness etc., that were formulated against Panayiotis Lambrias and Aris Poulianos, were brought to an end. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 11: 3-9. Athens.

Shen Guanjun & Yuji Yokoyama (1986) – Th230/U 234 dating of Petralona spelaeothems. Anthropos, 11: 23-40. Athens.

Σεν Γκουανγιον και Γιογι Γιοκογιμα (1986) – Χρονολγηση με θριο 230 / ουρνιο 234 των σπηλαιοαποθσεων των Πετραλνων. νθρωπος, 11: 23-40. Αθνα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS