1989 (: 10 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

09-02-1989

ΑΥΓΗ:

Η γνωριμα Λοβαρη - Α. Παπανδρου στο σπτι Σκορα, Γεν. Γραμματα του ΕΟΤ.

 
05-03-1989

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Πς ο "Χμο σπιενς" εξαφνισε τον "'νθρωπο του Νεντερνταλ".

 
17-03-1989

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Οι αρχνθρωποι, πρτοι Ευρωπαοι.

 
01-05-1989

PLAY-O:

Ο Αρχνθρωπος των Πετραλνων.

 

 

Le Floch-Prigent N. (1989). Scannographie du crane de Petralona: coupes systematiques dans les trois plans; premiere partie: resultats morphologiques. - C. R. Acad. Sc. Paris, 309 (Ð): 1855-1862.

Papastefanou C. & Charalambous S. (1989) - Dating of spelaeothems by radiological merhods. - Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A 281: 406409.

Poulianos N. A. (1989a) - Petralona Cave within Lower-Middle Pleistocene sites. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 73: 287-294.

Poulianos N. A. (1989b) - Further data on the Lower-Middle Pleistocene Petralona Cave. Proceedings of the 10th Int. Spelaeological Congress: 785-787. Ed. T. Hazslinsky - Takacsne Bolner, Budapest.

Poulianos N. A. (1989c) - Il sito di Petralona e la sua rilevanza per il popolamento umano europeo durante il Pleistocene medio-inferiore. Tesi di dottorato di ricerca presso l´Istituto di Antropologia di Firenze.

Tsoukala E. (1989) - Contribution to the study of the Pleistocene Fauna of large Mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from Petralona Cave Chalkidiki (N. Greece), pp. 360, ph. tab. LXII.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ