1989 (: 29 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

09-02-1989

ΑΥΓΗ:

Η γνωριμα Λοβαρη - Α. Παπανδρου στο σπτι Σκορα, Γεν. Γραμματα του ΕΟΤ.

 
09-02-1989

AVGI (Done):

The acquaintance of Louvaris & A. Papandreou at the house of Skouras, the Secretary General of the Hellenic Organization for Tourism.

 
05-03-1989

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Πς ο "Χμο σπιενς" εξαφνισε τον "'νθρωπο του Νεντερνταλ".

 
05-03-1989

MACEDONIA:

How “Homo sapiens” has eliminated “Neanderthal Man”.

 
17-03-1989

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Οι αρχνθρωποι, πρτοι Ευρωπαοι.

 
17-03-1989

MESSIMVRINI (Midday):

Archanthropusses, the first Europeans.

 
01-05-1989

ΠΛΕ -Ο (Παζοντας):

Ο Αρχνθρωπος των Πετραλνων.

 
01-05-1989

PLAY-O:

The Archanthropus of Petralona.

 
15-12-1989

Απφαση 7307 Πρωτοδικεου Αθηνν που δικαινει Α.Ε.Ε. (pdf).

 

 
01-05-1989

Decision 7307 of the Court of Athens First Degree (pdf).

 

 
15-12-1989

Απφαση 7307 Πρωτοδικεου Αθηνν που δικαινει Α.Ε.Ε. (word).

 

 
01-05-1989

Decision 7307 of the Court of Athens First Degree (word).

 

 

 

 

Chiarelli B. (1989) – Presentation of N. A. Poulianos PhD - "La grotta e l'uomo di Petralona" (The cave and Petralona Man). Institute of Anthropology - Ed. Grafica l’Etruria (p. 4). Florence. https://drive.google.com/file/d/1Jo0EtjbkB5u5f1IH_8meWkA1g3nS3M_3/view

Chiarelli B. (1989) – Presentazione del dottorato di ricerca di N. A. Poulianos "La grotta e l'uomo di Petralona" (p. 4). Inst. di Antropologia - Ed. Grafica l’Etruria. (p. 4). Florence.https://drive.google.com/file/d/1u5kh7rGXMxt-GT4xlAVLs-rVuq2Jnw5I/view

Κιαρέλλι Μπ. (1989) – Παρουσίαση της διδακτορικής διατριβής του Ν. Α. Πουλιανού - "La grotta e l'uomo di Petralona" (Το σπήλαιο και ο άνθρωπος των Πετραλώνων. Ινστ. Ανθρωπολoγίας - Εκδ. Grafica l’Etruria (σελ. 4). Φλωρεντία. https://drive.google.com/file/d/1kz0YkUcVfsV_Q-aMUmH7OoZleNjwIqb8/view

Le Floch-Prigent N. (1989) – Scannographie du crâne de Petralona: coupes systématiques dans les trois plans. Première partie: résultats morphologiques. C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Paris.

Λε Φλοκ – Πριζν Ν. (1989) – Σκανογραφα του κρανου των Πετραλνων: συστηματικς τομς σε τρα εππεδα. Μρος πρτο: μορφολογικ αποτελσματα. C. R. Acad. Sc., 309: 1855-1862. Παρσι.

Papastefanou C. & S. Charalambous (1989) – Dating of spelaeothems by radiological methods. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. A 281: 406-409.

Παπαστεφνου Κ. και Σ. Χαραλμπους (1989) – Χρονολγηση σπηλαιοθεμτων με ακτινολογικς μεθδους. Nucl. Instr. & Meth. Phys. Res. Α 281: 406-409.

Poulianos N. (1989 a) – Petralona Cave within Lower-Middle Pleistocene sites. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 73: 287-294.

Πουλιανς N. (1989 a) – Το Σπλαιο Πετραλνων ανμεσα στις τοποθεσες του Κτω-Μσου Πλειστκαινου. Παλαιογεωγραφα, Παλαιοκλιματολογα, Παλαιοοικολογα, 73: 287-294.

Poulianos N. (1989 b) – Further data on the Lower-Middle Pleistocene Petralona Cave (with extensive reference as concerns to the exact discovery place of the human skull in Petralona cave). Proceedings of the 10th Int. Spelaeological Congress: 785-787. Ed. T. Hazslinsky - Takacsne Bolner, Budapest (cf. also N. Poulianos, 1988 c & N. Poulianos, 1990).

Πουλιανς N. (1989 b) – Περαιτρω δεδομνα σχετικ με το Σπλαιο Πετραλνων του Κτω-Μσο Πλειστκαινου (με εκτενες αναφορς στην ακριβ θση ανερεσης του ανθρπινου κρανου στο σπλαιο Πετραλνων). Πρακτικ του 10ου Παγκοσμου Σπηλαιολογικο Συνεδρου: 785-787. Βουδαπστη (πρβλ. επσης Πουλιαν N., 1989 c και Πουλιαν N., 1990 ).

Poulianos N. (1989 c) – Il sito di Petralona e la sua rilevanza per il popolamento umano europeo durante il Pleistocene medio-inferiore. Tesi di dottorato di ricerca presso l´Istituto di Antropologia di Firenze.

Πουλιανς N. (1989 c) – Η θση των Πετραλνων και η σημασα της για την ανρπινη κατοκηση της Ευρπης κατ τη διρκεια του μσου-Κτω Πλειστκαινου. Διδακτορικ διατριβ στο Ινστιτοτο Ανθρωπολογας της Φλωρεντας.

Ργας Β., Γιαννακπουλος Ι., Γρηγορου Ε. και Χ. Παπανδρου (1989) – Απφαση 7307 Πρωτοδικεου Αθηνν (που δικαινει Α.Ε.Ε. (pdf / και word, πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 15 Δεκεμβρου).

Rigas V., Giannakopoulos I., Grigoriou E. & Ch. Papandreou (1989) – Judgment 7307 of the Court of the Athens First Degree (pdf word, cf. AAG's Archive of December 15th).

Tsoukala E. (1989) – Contribution to the study of the Pleistocene Fauna of large Mammals (Carnivora, Perissodactyla, Artiodactyla) from Petralona Cave Chalkidiki (N. Greece), pp. 360, ph. tab. LXII. Thessaloniki.

Τσουκαλ E. (1989) – Συμβολ στη μελτη της πλειστοκαινικς πανδας μεγλων θηλαστικν (Σαρκοβρα, Περισσοδκτυλα, Αρτιοδκτυλα) απ το σπλαιο Πετραλνων Χαλκιδικς (Β. Ελλδα), σελ. 360, φωτ. πνακες LXII. Θεσσαλονκη.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS