1975 (: 25 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

 

07-09-1975 Τοπογραφικ διγραμμα ΕΟΤ της κτασης του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. 17-1-1976).    
07-09-1975 National Tourist Organization topographic diagram of the Petralona cave (cf. 17-1-1976).    
26-09-1975 "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" σελδα 4: Επιστημ. και Τουριστικ αξιοποηση σπ. Πετραλνων. Ν. Μρτης
26-09-1975 "ΜΑCEDONIΑ" page 4: Scientific and Touristic exploitation of Petralona cave. Ν. Martis
15-11-1975 ΑΕΕ για απαλλοτρωση του βουνο πνω απ το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. 17-1-1976).    
15-11-1975 AAG as regards the expropriation of the mountain above the Petralona Cave (cf. 17-1-1976).    
05-12-1975 DIE ZEIT:
Der strom des guten Blutes.
 
05-12-1975 ΝΤΙ ΤΖΑΤ (Ο Χρνος): Το ρεμα του καλο αματος.  
05-12-1975 DI TZAIT (The Time): The stream of good blood.  

 

 

Hemmer H. (1975) – Notes on the phylogenetic position of the Petralona man. J. Human Evolution, 4: 457-459.

Χμμερ Χ. (1975) – Επισημνσεις αναφορικ με τη φυλογενετικ θση του ανθρπου των Πετραλνων. J. Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 4: 457-459.

Λαζαρδου Ιωννα, Μπρτσου Γεωργα, Μπρτσος Δημ., Πουλιανς Αρ., Πουλπουλος Κ. και Αντνης Σιφναος (1975) – Η Παλαιολιθικ εποχ στο Μεσολγγι. νθρωπος τ. ΙΙ, σ. 61-69. Αθνα.

Lazaridou I., Bratsos D., Bratsou G., Poulianos A., Poulopoulos K. & A. Sifneos (1975) – The Palaeolithic era in Messolonghi. Anthropos v. II, p. 61-69. Athens.

Μρτης Ν. (1975) – Η επιστημονικ και τουριστικ αξιοποηση του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Τπο 26 Σεπτεμβρου).

Martis N. (1975) - The scientific and tourist development of Petralona cave (cf. Press 26th of September).

Murrill R. (1975) – A comparison of the Rhodesian and Petralona upper jaws in relation to other Pleistocene hominids. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Stuttgart.

Μιοριλ Ρ. (1975) – Σγκριση των νω γνθων της Ροδεσας και των Πετραλνων σε σχση με λλους πλειστοκαινικος ανθρωπδες. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Στουτγρδη.

Πουλιανς A. (1975 a) Διαμαρτυρα για τα γεγοντα στην Κπρο. νθρωπος, II: 1 - 2. Αθνα (pdf).

Poulianos A. (1975 a) – A protest over the Cyprus events. Anthropos, II: 1 - 2. Athens (pdf).

Πουλιανς A. (1975 b) Διαμαρτυρα για τα γεγοντα στην Κπρο. νθρωπος, II: 1 - 2. Αθνα (κεμενο).

Poulianos A. (1975 b) – A protest over the Cyprus events. Anthropos, II: 1 - 2. Athens (text).

Πουλιανς Α. (1975 c) – Ο μεσολιθικς νθρωπος απ την κοιλδα Αργολδας. "νθρωπος", II: 3 - 20. Αθνα.

Poulianos A. (1975 c) – The mesolihic man of the Kilada cave in Argolis (summary). Anthropos, II: 3 - 20. Athens.

Πουλιανς Α. (1975 d) – Παλαιοανθρωπολογικς ανασκαφς στα Πετρλωνα. Πρακτικ Αρχαιολογικς Εταιρεας: 131-135, πναξ 110. Αθνα.

Poulianos A. (1975 d) – Palaeoanthropological excavations at Petralona. Prakt. Archaeol. Et. (Proceedings of the Archeol. Society): 131-135, table 110. Athens.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS