1975 (: 13 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

26-9-1975 "ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ" σελδα 4 Επιστημ. και Τουριστικ αξιοποηση σπ. Πετραλνων. Ν. Μρτης
26-9-1975 "ΜΑCEDONIΑ" page 4 Επιστημ. και Τουριστικ αξιοποηση σπ. Πετραλνων. Ν. Martis
05-12-1975 DIE ZEIT:
Der strom des guten Blutes.
 
05-12-1975 ΝΤΙ ΤΖΑΤ (Ο Χρνος): Το ρεμα του καλο αματος.  
05-12-1975 DI TZAIT (The Time): The stream of good blood.  

 

 

Hemmer H. (1975) - Notes on the phylogenetic position of the Petralona man. J. Human Evolution, 4: 457-459.

Χμμερ Χ. (1975) - Σημεισεις για τη φυλογενετικ θση του ανθρπου των Πετραλνων. J. Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 4: 457-459.

Λαζαρδου Ιωννα, Μπρτσου Γεωργα, Μπρτσος Δημ., Πουλιανς Αρ., Πουλπουλος Κ. και Αντνης Σιφναος (1975) - Η Παλαιολιθικ εποχ στο Μεσολγγι. νθρωπος τ. ΙΙ, σ. 61-69. Αθνα.

Lazaridou I., Bratsos D., Bratsou G., Poulianos A., Poulopoulos K. & A. Sifneos (1975) - The Palaeolithic era in Messolonghi. Anthropos v. II, p. 61-69. Athens.

Murrill R. I. (1975) - A comparison of the Rhodesian and Petralona upper jaws in relation to other Pleistocene hominids. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Stuttgart.

Μιοριλ Ρ. Ι. (1975) - Σγκριση των νω γνθων της Ροδεσας και των Πετραλνων σε σχση με λλους πλειστοκαινικος ανθρωπδες. Z. Morph. Anthrop., 66 (2): 176-187. Στουτγρδη.

Πουλιανς Α. Ν. (1975) - Παλαιοανθρωπολογικς ανασκαφς στα Πετρλωνα. Πρακτικ Αρχαιολογικς Εταιρεας: 131-136. Αθνα.

Poulianos A. N. (1975) - Palaeoanthropological excavations at Petralona. Prakt. Archaeol. Et.: 131-136. Athens.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ