1973 (: 19 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

23-02-1973 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Δεν ευρθησαν ενδεξεις ανθρωποφαγας εις Αττικν και Μνην την 4ην χιλιετηρδα. Ανακονωσις του κ. Πουλιανο.
Μ. Νησιτης
23-02-1973 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): No indications of canibalism are found in Attica and Mann during the 4th millennium. Announcement by Mr. Poulianos.
Μ. Nissiotis
11-03-1973 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Στην Ελλδα δεν ζησαν ποτ ανθρωποφγοι. Οι λληνες ερευνητς Α. Πουλιανς και Γ. Παπαθανασπουλος αντικροουν Γλλους συναδλφους των.
Δ. Ι. Κοκκινκης
11-03-1973 ACROPOLIS: In Greece, they never lived human-eating offsprings. The Greek researchers A. Poulianos & G. Papathanassopoulos oppose to their French colleagues.
D. I. Kokkinakis
08-04-1973 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Ο Πιθηκνθρωπος του Πεκνου ταν σγχρονος του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς.
Μ. Παρασκευαδης
08-04-1973 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki.
Μ. Paraskevaidis
17-08-1973 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Οι Σαρακατσνοι θμα συνεδρου ανθρωπολογας.
 
17-08-1973 APOGEUMATINI (Afternoon): The Sarakatsani theme of anthropological congress.
 
18-08-1973 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Ελληνικ συμμετοχ σε διεθνς ανθρωπολογικ συνδριο του Σικγο.
 
18-08-1973 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): Greek participation at an international anthropological conference in Chicago.
 
22-08-1973 ΝΕΑ: Οι Σαρακατσνοι.
 
22-08-1973 ΝΕΑ (News): The Sarakatsani.
 
16-09-1973 ΒΗΜΑ: ταν συνεδριζουν οι ανθρωπολγοι.
 
16-09-1973 VIMA (Step): When anthropologists meet.
 

 

Poulianos A. (1973) –Sarakatsani the most ancient people of Europe. Proceedings of the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Chicago.

Πουλιανς A. (1973) – Σαρακατσνοι ο πιο αρχαος λας της Ευρπης. Πρακτικ 9ου Διεθνος Συνεδρου Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν. Σικγο.

Shutt G. (1973) - Revision der Cuon - und Xenocyon - Funde (Carnivora, Mammalia) aus den Altpleistozan Mosbacher Sanden (Wiesbaden, Hessen). Naturw. Arch., 12: 49-77. Mainz.

Σ(σ)ουτ Γκ. (1973) – Αναθερηση των ευρημτων Cuon και Xenocyon (σαρκοβρα, θηλαστικ) απ τα κατωπλειστοκαινικ αμμδη στρματα του Μσμπαχ (Βισμπντεν, Χσσεν). Naturw. Arch. (Αρχεο της Φσης), 12: 49-77. Μιντς.

Shutt G. (1973) – Revision of Cuon and Xenocyon findings (Carnivora, Mammalia) from the Lower Pleistocene sandy layers of Mosbac (Wiesbaden, Hessen). Naturw. Arch. (Natur's Archive), 12: 49-77. Mainz.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ