1973 (: 31 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

23-02-1973 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Δεν ευρθησαν ενδεξεις ανθρωποφαγας εις Αττικν και Μνην την 4ην χιλιετηρδα. Ανακονωσις του κ. Πουλιανο.
Μ. Νησιτης
23-02-1973 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): No indications of cannibalism are found in Attica and Mani as regards the 4th millennium. Announcement by Mr. Poulianos.
Μ. Nissiotis
11-03-1973 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ: Στην Ελλδα δεν ζησαν ποτ ανθρωποφγοι. Οι λληνες ερευνητς Α. Πουλιανς και Γ. Παπαθανασπουλος αντικροουν Γλλους συναδλφους των.
Δ. Ι. Κοκκινκης
11-03-1973 ACROPOLIS: In Greece, never lived human-eating offsprings. The Greek researchers A. Poulianos & G. Papathanassopoulos oppose to their French colleagues.
D. I. Kokkinakis
08-04-1973 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ: Ο Πιθηκνθρωπος του Πεκνου ταν σγχρονος του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς.
Μ. Παρασκευαδης
08-04-1973 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki.
Μ. Paraskevaidis
17-08-1973 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ: Οι Σαρακατσνοι θμα συνεδρου ανθρωπολογας.
 
17-08-1973 APOGEUMATINI (Afternoon): Sarakatsani: a topic of anthropological congress.
 
18-08-1973 ΔΗΜΟΤΗΣ (Πειραι): Ελληνικ συμμετοχ σε διεθνς ανθρωπολογικ συνδριο του Σικγο.
 
18-08-1973 DIMOTIS (Piraeus burgher - registered citizen): Greek participation at an international anthropological congress in Chicago.
 
22-08-1973 ΝΕΑ: Οι Σαρακατσνοι.
 
22-08-1973 ΝΕΑ (News): The Sarakatsani.
 
16-09-1973 ΒΗΜΑ: ταν συνεδριζουν οι ανθρωπολγοι.
 
16-09-1973 VIMA (Step): When anthropologists meet.
 

 

 

Nissiotis  M. (1973) – No indications of cannibalism are found in Attica and Mani as regards the 4th millennium. Announcement by Mr. Poulianos (cf. Press of 23 February). Athens.

Νησιτης Μ. (1973) –  Δεν ευρθησαν ενδεξεις ανθρωποφαγας εις Αττικν και Μνην την 4ην χιλιετηρδα. Ανακονωσις του κ. Πουλιανο (πρβλ. Τπο 23 Φεβρουαρου). Αθνα.

Kokkinakis D. (1973) – In Greece, never lived human-eating offsprings. The Greek researchers A. Poulianos & G. Papathanassopoulos oppose to their French colleagues (cf. Press of 11 March). Athens.

Κοκκινκης Δ. (1973) –  Στην Ελλδα δεν ζησαν ποτ ανθρωποφγοι. Οι λληνες ερευνητς Α. Πουλιανς και Γ. Παπαθανασπουλος αντικροουν Γλλους συναδλφους των (πρβλ. Τπο 11 Μαρτου). Αθνα.

Paraskevaidis Μ. (1973) – The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki (cf. Press of 8 April). Athens.

Παρασκευαδης Μ. (1973) – Ο Πιθηκνθρωπος του Πεκνου ταν σγχρονος του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 8 Απριλου). Αθνα.

Πουλιανς A. (1973 a) – Δεν βρθηκαν ενδεξεις ανθρωποφαγας σε Αττικ και Μνη την 4ην χιλιετηρδα (πρβλ. Τπο 23 Φεβρουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1973 a) – No indications of cannibalism are found in Attica and Mani as regards the 4th millennium (cf. Press Febr. 23rd). Athens.

Πουλιανς A. (1973 b) – Ο Πιθηκνθρωπος του Πεκνου ταν σγχρονος του Αρχανθρπου της Χαλκιδικς (πρβλ. Τπο 8 Απριλου). Αθνα.

Poulianos A. (1973 b) – The Beijing Pithecanthropus was contemporary to the Archanthropus of Khalkidhiki (cf. Press April the 8th). Athens.

Poulianos A. (1973 c) –Sarakatsani the most ancient people of Europe. Proceedings of the 9th International Congress of Anthropological and Ethnological Sciences. Chicago.

Πουλιανς A. (1973 c) – Σαρακατσνοι ο πιο αρχαος λας της Ευρπης. Πρακτικ 9ου Διεθνος Συνεδρου Ανθρωπολογικν και Εθνολογικν Επιστημν. Σικγο.

Πουλιανς A. και Γ. Παπαθανασπουλος (1973) – Στην Ελλδα δεν ζησαν ποτ ανθρωποφγοι (πρβλ. Τπο 11 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. & G. Papathanassopoulos (1973) – In Greece never lived human-eating offsprings (cf. Press March 11th). Athens.

Shutt G. (1973) - Revision der Cuon - und Xenocyon - Funde (Carnivora, Mammalia) aus den Altpleistozan Mosbacher Sanden (Wiesbaden, Hessen). Naturw. Arch., 12: 49-77. Mainz.

Σ(σ)ουτ Γκ. (1973) – Αναθερηση των ευρημτων Cuon και Xenocyon (σαρκοβρα, θηλαστικ) απ τα κατωπλειστοκαινικ αμμδη στρματα του Μσμπαχ (Βισμπντεν, Χσσεν). Naturw. Arch. (Αρχεο της Φσης), 12: 49-77. Μιντς.

Shutt G. (1973) – Revision of Cuon and Xenocyon findings (Carnivora, Mammalia) from the Lower Pleistocene sandy layers of Mosbac (Wiesbaden, Hessen). Naturw. Arch. (Natur's Archive), 12: 49-77. Mainz.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS