1984 (: 113 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

20-01-1984

ΑΝΤΙ:

νας διλογος. Ο νθρωπος των Πετραλνων.

Πτρος Θμελης
20-01-1984

ΑΝΤΙ (Against):

A dialogue. The Petralona Man.

Petros Themelis
08-02-1984

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Τιμον τον ανθρωπολγο Α. Πουλιαν.

 
08-02-1984

VRADINI (Evening):

The anthropologist A. Poulianos is being honored.

 
28-04-1984

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Αναγνριση στον Πουλιαν.

 
28-04-1984

ELEFTHEROS TYPOS (Free Press):

Recognition to Poulianos.

 
02-05-1984

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Θρλερ στο σπλαιο του αρχανθρπου.

 
02-05-1984

APOGEUMATINI (Afternoon):

Thriller at the archanthropus’ cave.

 
31-05-1984

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Επθεση δεξιν κατ κοινοτρχη στην Χαλκιδικ.

 
31-05-1984

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Attack of rightists against a village president in Khalkidhiki.

 
28-06-1984

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Αναγνριση στον Πουλιαν.

 
28-06-1984

ELEFTHEROS TYPOS (Free Press):

Recognition to Poulianos (cf. same title in the same newspaper of April 24th).

 
28-06-1984

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ  ΒΟΡΡΑΣ:

Επτιμος δημτης Πετραλνων ο ανθρωπολγος κ. ρης Πουλιανς.

 
28-06-1984

ELLINIKOS VORRAS (Greek North):

Honorary citizen of Petralona, the anthropologist Mr. Aris Poulianos.

 
28-06-1984

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Επτιμος δημτης Πετραλνων ο ρης Πουλιανς.

 
28-06-1984

THESSALONIKI:

Honorary citizen of Petralona Aris Poulianos.

 
03-07-1984

ΝΕΑ:

Τα Πετρλωνα και ο κ. Α. Πουλιανς.

 
03-07-1984

ΝΕΑ (News):

Petralona and Mr. A. Poulianos.

 
17-07-1984

ΝΕΑ:

Μικρο-πολιτικ.

 
17-07-1984

ΝΕΑ (News):

Micro-politics. (For the meaning see p. ex. wikipedia)

 
05-08-1984

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Με τους πειραματισμος η ρευνα δεν συνεχζεται.

 
05-08-1984

ACROPOLIS:

By experiments research may do not be continued.

 
05-08-1984

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ;

Η Κυβρνηση "βαλε χρι" στον Αρχνθρωπο των

Πετραλνων.
05-08-1984

APOGEUMATINI (-? Afternoon):

The Government did "put a hand" over Petralona Archanthropus.

 
06-08-1984

Ατηση ΝΑΠ προς ΕΠΣ (434) για δεια μελτης υλικο ανασκαφν σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. επσης επμενο 13-8, αλλ και 30-8).

 

 
06-08-1984

Request of Nickos Poulianos towrds EPS (434) for permission to study Petralona cave excavation material (cf. also next 13-8, as well as 30-8).

 

 
13-08-1983

ΕΠΣ (434) προς ΑΕΕ - ΝΑΠ δεια μελτης υλικο ανασκαφν σπηλαου Πετραλνων.

 

 
13-08-1983

EPS (434) to AAG - NAP study permit for material of Petralona cave excavations.

 

 
23-08-1984

ATHENS NEWS

Dispute over N. Greece cave with remains of man's oldest ancestor.

 
23-08-1984

ΑΘΕΝΣ ΝΙΟΥΖ (Αθηνακ Να - αγγλφωνη εφημερδα):

Διχογνωμες για να σπλαιο της Β. Ελλδας με υπολεμματα του αρχαιτερου προγνου του ανθρπου.

 
24-08-1984

LIBERATION:

Un voyage de huit millions d’années sur les traces du premier homme.

 
24-08-1984

ΛΙΜΠΕΡΑΣΙΟΝ (Απελευθρωση):

να ταξδι οκτ εκατομμυρων ετν στα βματα του πρτου ανθρπου.

 
25-08-1984

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Για "παρνομη βα" κατηγορεται ο ΕΟΤ!

 
25-08-1984

APOGEUMATINI (Afternoon):

For "illegal violence" is accused EOT (I.e.: the National - Greek - Tourist Organization)!

 
25-08-1984

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Σε να ξυνση η διαμχη  Ε.Ο.Τ. - Ανθρωπολογικς Εταιρεας.

 
25-08-1984

AVRIANI (Tomorrow):

In new outbreak the dispute between EOT (National - Greek - Tourist Organization) and Anthropological Association.

 
25-08-1984

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Μεγλη  διαμχη Ε.Ο.Τ.  και Πουλιανο.

Α. Αναστασκη
25-08-1984

VRADINI (Evening):

Great controversy between EOT (National - Greek - Tourist Organization) and Poulianos.

Α. Anastassaki
25-08-1984

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Πουλιανς:  Πνω  απ  το πτμα μου θα  περσουν για να προυν το σπλαιο.

 
25-08-1984

VRADINI (Evening):

Poulianos: Over my body they will get to the cave.

 
25-08-1984

ΕΘΝΟΣ:

Πουλιανς κατ Ε.Ο.Τ.

 
25-08-1984

ETHNOS (Nation):

Poulianos vs E.O.T (The National - Greek - Tourist Organization).

 
25-08-1984

ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΓΝΩΜΗ:

Ιστορες για ...  αγρους στο  "σπλαιο του αρχανθρπου".

 
25-08-1984

ELEFTHERI GNOMI (Free opinion):

Stories for ... wild (people) at "archanthropus cave".

 
25-08-1984

ΕΣΤΙΑ:

Δεν θα παραδοθ το  σπλαιο Πετραλνων εις επιτροπν του Ε.Ο.Τ.

 
25-08-1984

ESTIA (Focolar):

Petralona cave will not be handed over to a committee of E.O.T (National - Greek - Tourist Organization).

 
25-08-1984

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Καταγγλλουν  τον Ε.Ο.Τ.  γι' αυθαιρεσες  σε σπλαιο.

 
25-08-1984

MESSIMVRINI (Midday):

EOT (National - Greek - Tourist Organization) is denounced for arbitrariness in cave.

 
27-08-1984

LIBERATION:

Il y a huit millions d’années: L’homme.

 
27-08-1984

ΛΙΜΠΕΡΑΣΙΟΝ (Απελευθρωση):

Πριν απ οχτ εκατομμρια χρνια: Ο νθρωπος.

 
28-08-1984

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Ο ΕΟΤ απαγρευσε στον κ. Πουλιαν να εργαστε στο σπλαιο Πετραλνων.

 
28-08-1984

ACROPOLIS:

The Greek National Tourism Organization banned Mr. Poulianos from working in Petralona Cave.

 
28-08-1984

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

"Μχη" για τον Πρωτνθρωπο.

 
28-08-1984

APOGEUMATINI (Afternoon):

"Battle" for Protanthropous.

 
28-08-1984

ΒΗΜΑ:

Δεν δνει ο Πουλιανς το σπλαιο Πετραλνων.

 
28-08-1984

ΒΗΜΑ:

Poulianos does not give up Petralona cave.

 
28-08-1984

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Κλεδωσαν το σπλαιο του Πουλιανο.

 
28-08-1984

VRADINI (Evening):

The cave was locked to Poulianos

 
28-08-1984

ΕΘΝΟΣ:

Αρνθηκε ο Πουλιανς.

 
28-08-1984

ETHNOS (Nation):

Poulianos refused.

 
28-08-1984

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Μνο στα διαχειριστικ αρμδιος ο Ε.Ο.Τ. Αμετακνητος ο κ. Πουλιανς.

 
28-08-1984

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Only as regards the managing is responsible EOT (National - Greek - Tourist Organization). Mr. Poulianos remains irremovable.

 
28-08-1984

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Επεισδια απειλθηκαν για το σπλαιο  των Πετραλνων.

 
28-08-1984

THESSALONIKI:

Episodes were threatened about Petralona cave.

 
28-08-1984

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Ο  Πουλιανς δεν παρδωσε  το  σπλαιο.

 
28-08-1984

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Poulianos did not hand over the cave.

 
28-08-1984

ΝΕΑ:

Να δινεξη Πουλιανο - ΕΟΤ.

 
28-08-1984

ΝΕΑ (News):

New conflict between Poulianos & EOT. (National - Greek - Tourist Organization).

 
29-08-1984

LIBERATION:

Erectus le conquérant. Troisième étape; Israël.

 
29-08-1984

ΛΙΜΠΕΡΑΣΙΟΝ (Απελευθρωση):

ρθιος (erectus) νθρωπος ο κατακτητς. Τρτη στση. Ισραλ.

 
30-08-1984

LIBERATION:

Les  Malheurs d'Aristote le fouilleur  fou.

 
30-08-1984

ΛΙΜΠΕΡΑΣΙΟΝ (Απελευθρωση):

Τα δειν του Αριστοτλη του ιδιρρυθμου ερευνητ.

 
30-08-1984

Χειργραφη διαμαρτυρα ΑΝΠ προς ΕΠΣ (481) για απαγρευση μελτης των ευρημτων του σπηλαου Πετραλνων (συσχ. 13-8), με τοποθτηση λουκτων κι αλυσδων στα εργαστρια.

 

 
30-08-1984

Handwriting Aris Poulianos' protest regarding the study forbiddance of the Petralona Cave findings (cf. 13-8), by placing padlocks and chains in the Antrhopological Museum laboratories.

 

 
31-08-1984

ΜΥΣΤΙΚΟ:

Κυνηγνε δισημο επιστμονα  γιατ  δεν υπκυψε στις πισεις.

 
31-08-1984

MYSTIKO (Secret):

Α famous scientist is chased because did not fall to pressures.

 
05-09-1984

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Οι  πρασινοφρουρο  χτπησαν  και  τους  ... σπηλαιοανθρπους.

 
05-09-1984

ACROPOLIS:

The “green guards” (of the socialist party) hit the ... cavemen.

 
05-09-1984

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Πρασινοφρουρς δειρε γρια τον Πουλιαν.

 
05-09-1984

VRADINI (Evening):

A green guard (of the socialist party) wildly bitten Poulianos.

 
05-09-1984

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Ο διακεκριμνος επιστμονας υπβαλε μνυση.

 
05-09-1984

VRADINI (Evening):

The distinguished scientist has filed a lawsuit.

 
05-09-1984

ΝΕΑ:

Το σπλαιο Πετραλνων.

 
05-09-1984

ΝΕΑ (News):

The Petralona cave.

 
07-09-1984

ΜΥΣΤΙΚΟ:

Ανθεσαν σε ...  ανπαρκτο φορα να φυλει το σπλαιο Πετραλνων.

 
07-09-1984

MYSTIKO (Secret):

To an inexistent forum... is assigned guard Petralona cave.

 
11-09-1984

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Οι  Ευρωπαοι  ανθρωπολγοι  στο  πλευρ  του Πουλιανο.

 
11-09-1984

VRADINI (Evening):

European anthropologists support Pοulianos.

 
14-09-1984

ΕΘΝΟΣ:

Πραν την δεια απ τον Πουλιαν.

 
14-09-1984

ETHNOS (Nation):

The permission is taken away from Poulianos.

 
14-09-1984

ΝΕΑ:

Ο  Ε.Ο.Τ.  για το σπλαιο των  Πετραλνων.

 
14-09-1984

ΝΕΑ (News):

The Ε.Ο.Τ. (National - Greek - Tourist Organization) as concerns Petralona cave..

 
16-09-1984

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Φραγμς στον Πουλιαν.

 
16-09-1984

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Barrier to Poulianos.

 
21-09-1984

ΜΥΣΤΙΚΟ:

Κυνηγνε δισημο επιστμονα  γιατ  δεν υπκυψε στις πισεις.

 
21-09-1984

MYSTIKO (Secret):

Α famous scientist is chased because did not fall to pressures (cf. same title of August 31st).

 
23-09-1984

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Νες καταγγελες της Ανθρωπολογικς  Εταιρεας κατ Ε.Ο.Τ.

 
23-09-1984

KATHIMERINI (Daily):

Νες καταγγελες της Ανθρωπολογικς  Εταιρεας κατ Ε.Ο.Τ.

 
30-09-1984

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Να γκφα της ΕΡΤ.

 
30-09-1984

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

A new big mistake of ERT (National Tv station).

 
08-11-1984

ΕΝΑ (περιοδικ):

Οι εφιλτες του Αρχανθρπου.

Γ. Τζιμορτας
08-11-1984

ENA (One - weekly journal):

The Archanthropus nightmares .

G. Tzimourtas
26-11-1984

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Ζητθηκε η απομκρυνση του κ. Πουλιανο απ το σπλαιο.

 
26-11-1984

THESSALONIKI:

The remove of Mr. Poulianos from the cave was asked.

 

 

Christaras V. (1984) – The geology of the Katsika mountain (Khalkidhiki) bauxite deposits. PhD thesis Un. of Thessaloniki

Χριστρας Β. (1984) – Η γεωλογα των κοιτασμτων βωξτη της οροσειρς Κατσκα (Χαλκιδικς). Διδακτορικ Διατριβ Παν/μου Θεσσαλονκης.

Πετροχελου A. (1984) – Τα Σπλαια της Ελλδας. Εκδ. Αθηνν, σελ. 160.

Petrocheilou A. (1984) – The Greek Caves. Ed. Athinon, pp. 160.

Protsch R. (1984) – Book review: The Petralona man by Murril. Am. J. Phys. Anthropology, 63(3): 335-336.

Προτς Ρ. (1984) – Βιβλιοκρισα: Ο νθρωπος των Πετραλνων του Μιοριλ. Αμερικνικο (επιστημονικ) Περιοδικ Φυσικς Ανθρωπολογας, 63 (3): 335-336.

Themelis P. (1984) – A dialogue. The Petralona Man. Journal ANTI (: Against, Jan. 20th).

Θμελης Π. (1984) – νας διλογος. Ο νθρωπος των Πετραλνων. Περιοδικ ΑΝΤΙ (20 Ιανουαρου).

Ullrich H. (1984) – Petralona - a ritual case? EAZ Ethnogr. - Archaeol. Z., 25: 585-627.

Ullrich H. (1984) – Petralona - eine rituelle Schadelbestattung? EAZ Ethnogr. - Archaeol. Z., 25: 585-627.

Ολριχ Η. (1984) – Πετρλωνα μια τελετουργικ περπτωση; EAZ Εθνογρ. - Αρχαιολ., 25: 585-627.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ