1990 (: 32 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

19-01-1990

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Οι περιπτειες του Αρχανθρπου.

ννα Συνοδινο
19-01-1990

POLITIKA THEMATA (Political Issues):

The adventures of the Archanthropus.

Anna Synodinou
26-03-1990

ΝΕΑ:

Τα πρτα ανθρωποειδ ζησαν στην Ελλδα.

 

26-03-1990

ΝΕΑ (News):

The first anthropoids lived in Greece.

 

18-05-1990

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

;

 
18-05-1990

POLITIKA THEMATA (Political Issues):

?

 
22-06-1990

Νες Προτσεις Δ-ρα Νκου Α. Πουλιανο για την καλτερη λειτουργικτητα της ΕΠΣ.

 

 

22-06-1990

New Proposals of Dr N. A. Poulianos for better functionality of Palaoanthropology - Speleology Ephorate.

 

 

24-06-1990

ΒΗΜΑ:

Το χρμα της Εας ταν μαρο.

 

24-06-1990

VIMA (Footstep):

Eve's color was black.

 

 

Budil I. (1990) – Comparative analysis of the basicranial line of the fossil hominids. Med. Sch. Charles Un., Prague.

Μποντιλ Ι. (1990) – Συγκριτικ ανλυση της βασικρανιακς γραμμς των απολιθωμνων ανθρωπιδν. Ιατρικ Σχολ του Παν/μου Καρλου, Πργα.

Gray G., Hennemberg M., Kurten B. & M. Tellalian-Kyrkostas (1988) – Resolution of the 2nd Pan-Hellenic Congress of Anthropology, May 1988. Published in Anthropos (1990), v. 12: 5-8. Athens.

Γκραη Γ., Χνενμπεργκ Μ., Κουρτν Μπ. και Μ. Κυρκστα (1988) – Ψφισμα του 2ου Πανελλνιου Συνεδρου Ανθρωπολογας, Μιος 1988. Δημοσιεθηκε στο "νθρωπος" (1990), τ. 12: 5-8. Αθνα.

Heet H. (1990) – Racial structure of the U.S.S.R. populations (as well as other Eurasian peaple). Anthropos, v. 12: 155-168. Athens.

Χιτ Χ. (1990) – Φυλετικ σνθεση των πληθυσμν της Ε.Σ.Σ.Δ. (και λλων ευρασιατικν λαν). "νθρωπος", τ. 12: 155-168. Αθνα.

Poulianos A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. TO KNOW THE MAN - Homage to SANTIAGO GENOVES. National Univercity of Mexico.

Poulianos A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. PARA CONOCER AL HOMBRE - Homenaje a - SANTIAGO GENOVES. UNIVERSITAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.

Πουλιανς A. (1990 a) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Γνωριμα με τον νθρωπο. Αφιρωμα στον Σαντιγκο Γκενοβς. Εθνικ Αυτνομο Πανεπιστμιο του Μεξικ.

Πουλιανς Α. (1990 b) – Μυκηνακ κρανα της Θεσσαλας. νθρωπος, τ. 12, σελ. 150-154. Αθνα. (Πρβλ. σημεωση 3ης κδοσης της «Καταγωγς των Κρητν», σελ. 14, κτω-κτω, του διου συγγραφα).

Poulianos A. (1990 b) – Mycenaean skulls from Thessaly. Anthropos 12: 150-154. (Cf. 3rd edition concerning the “Origins of Gretans” - 2004, page 14, of the same author).

Πουλιανς A. (1990 c) –  Τα πρτα ανθρωποειδ ζησαν στην Ελλδα (πρβλ. Τπο 26 Μαρτου). Αθνα.
Poulianos A. (1990 c) – The first anthropoids lived in Greece (cf. press March 26). Athens.

Poulianos N. (1990 a) – Petralona: The key to the Eurasian Lower-Middle Pleistocene. Anthropos 12: 65-90.

Πουλιανς N. (1990 a) – Πετρλωνα: Το κλειδ για το Ευρασιατικ Κτω-Μσο Πλειστκαινο. νθρωπος 12: 65-90.

Πουλιανς N. (1990 b) – Η συμβολή των ανασκαφών του Σπηλαίου Πετραλώνων στη γνώση για τη βιοστρωματογραφία του Ευρασιατικού Κάτω-Μέσου Πλειστόκαινου. Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 36, σελ. 87-91. Αθνα.

Poulianos N. (1990 b) – The contribution of the Petralona cave excavations to the knowledge of the Eurasian Lower - Middle Pleistocene biostratigraphy (in Greek). Archaeology & Arts, v. 36, pp. 87-91. Athens.

Πουλιανς N. (1990 c) – Νες προτσεις για την καλτερη λειτουργικτητα της ΕΠΣ (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. της 22 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos N. (1990 c) – New proposals for a better functionality of Palaoanthropology - Speleology Ephorate (cf. A.A.G.'s Archive of 22 June). Athens.

Rabeder G. & E. Tsoukala (1990) – Morphodynamic analysis of some cave-bear teeth from Petralona cave (Chalkidiki, N. Greece). Beitrage zur Palantologie von Osterr., 16: 103-109, Wien.

Ραμπντερ Γ. κι Ε. Τσουκαλ (1990) – Μορφοδυναμικ ανλυση ορισμνων δοντιν σπηλαων ρκτων απ το σπλαιο Πετραλνων (Χαλκιδικ, Β. Ελλδα). Beitrage zur Palantologie von Osterr., 16: 103-109, Βιννη.

Synodinou A. (1990) – The Archanthropus' adventures (cf. Press 19 January). Athens.

Συνοδινο Α. (1990) – Οι περιπτειες του Αρχανθρπου (πρβλ. Τπο 19 Ιανουαρου). Αθνα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS