1990 (: 12 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

19-01-1990

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

Οι περιπτειες του Αρχανθρπου.

ννα Συνοδινο
26-03-1990

ΝΕΑ:

Τα πρτα ανθρωποειδ ζησαν στην Ελλδα.

 

18-05-1990

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ:

;

 
22-06-1990

Προτσεις Δ-ρα Νκου Α.

Πουλιανο για την καλτερη λειτουργικτητα της ΕΠΣ .

 

24-06-1990

ΒΗΜΑ:

Το χρμα της Εας ταν μαρο.

 

Σεπτ. - 1990

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ και ΤΕΧΝΕΣ (τεχος 36, σελ. 87-91):

Η συμβολ των ανασκαφν του Σπηλαου Πετραλνων στη γνση για τη βιοστρωματογραφα του Eυρωασιατικο Kτω-Mσου Πλειστοκανου.

Ν. Α. Πουλιανς

 

Budil I. (1990) - Comparative analysis of the basicranial line of the fossil hominids. Med. Sch. Charles Un., Prague.

Gray G. K., Hennemberg M., Kurten B. & M. C. Tellalian-Kyrkostas (1988) - Resolution of the 2nd Panellenic Congress of Anthropology, May 1988. Athens. Published in Anthropos (1990), v. 12: 5-8. Athens.

Poulianos A. N. (1990) - Archanthropus europaeus petraloniensis. PARA CONOCER AL HOMBRE - Homenaje a - SANTIAGO GENOVES. UNIVERSITAD NACIONAL AUTONOMA DE MEXICO.

Poulianos N. A. (1990) - Petralona: The key to the Eurasian Lower-Middle Pleistocene. Anthropos 12: 65-90.

Poulianos N. A. (1990) - Η συμβολή των ανασκαφών του Σπηλαίου Πετραλώνων στη γνώση για τη βιοστρωματογραφία του Ευρασιατικού Κάτω-Μέσου Πλειστόκαινου (Αρχαιολογία και Τέχνες, τεύχος 36, σελ. 87-91). / The contribution of the Petralona cave excavations to the knowledge of the Eurasian Lower - Middle Pleistocene biostratigraphy (in Greek). Archaeology & Arts, v. 36, pp. 87-91.

Rabeder G. & E. Tsoukala (1990) - Morphodynamic analysis of some cave-bear teeth from Petralona cave (Chalkidiki, N. Greece). Beitrage zur Palantologie von Osterr., 16: 103-109, Wien.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ