1949 (: 12 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

10-06-1949

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ

Διεσδηση βαθει στα εχθρικ μετπισθεν. Αριστεδη Ν. Πουλιανο
10-06-1949

ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek American footstep):

Penetrating deep into the enemies rear.

Aristeides N. Poulianos
24-06-1949

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ

ΑΡΗΣ ΠΟΥΛΙΑΝΟΣ - ΟΛΟΙ ΣΤ' ΑΡΜΑΤΑ! ΟΛΑ ΓΙΑ ΤΗ ΝΙΚΗ!  
24-06-1949

ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek American footstep):

ARIS POULIANOS - EVRYBODY IN ARMS EVERYTHING FOR THE VICTORY!

 

 

00-00-1949

Φωτογραφα ρη Πουλιανο με συμπολεμιστς του, απ το 2ο στοιχεο της 51ης μορας ορεινς πυροβολαρχας.

   
00-00-1949 Photo of Aris Poulianos with fellow soldiers of the 2nd element, 51 mountain battery division.

 

 

 

28-10-1949

ΕΛΛΗΝΟΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΝ ΒΗΜΑ

Ανταπκριση απ την ελεθερη Ελλδα. ρη Πουλιανο
28-10-1949

ELLINOAMERIKANIKON VIMA (Greek American footstep):

Correspondence from free Greece.

Aristeides N. Poulianos

 

 

Πουλιανς Α. (1949a) – Διεσδυση βαθει στα εχθρικ μετπισθεν (πρβλ. Tπο 10 Ιουνου). Να Υρκη.

Poulianos A. (1949a) – Penetrating deep into the enemies rear (cf. Μedia 10 of June). ΝΥ.

Πουλιανς Α. (1949b) – Ανταπκριση απ την ελεθερη Ελλδα (πρβλ. Tπο 26 Ιουνου). Να Υρκη.

Poulianos A. (1949b) – Correspondence from free Greece (cf. Μedia 24 of June). ΝΥ.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS