1983 (: 199 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

01-01-1983;

Πεπραγμνα Διοικοσας

επιτροπς ΤΕΔΚ Χλακιδικς : Σπηλ. Πετραλνων (πρβλ. 13-10-1982).

 
01-1-1983?

Tasks of the TEDK - local union of Chalcidice municipalities on Petralona Cave (cf. 13-10-1982).

 

 
01-01-1983

ΝΕΑ:

Αθωθηκαν για τον "Αρχνθρωπο".

 
01-01-1983

ΝΕΑ (News):

Acquitted regarding "Archanthropus".

 
04-01-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Η Ανθρωπολογικ εταιρεα απαντ στον Ε.Ο.Τ.

 
04-01-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

The Anthropological Association responds to E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism).

 
04-01-1983

ΑΥΓΗ:

Η "Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδας" διαμαρτρεται.

 
04-01-1983

AVGI (Done):

The "Anthropological Association of Greece" protests.

 
04-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο κ. Πουλιανς.

 
04-01-1983

ETHNOS (Nation):

Mr. Poulianos.

 
11-01-1983

Ο οικονομικς και διαχειριστικς λεγχος της Ανθρ. Εταιρεας Ελλδος.

   
11-01-1983

The economic and management control of the Anthropological Association of Greece.

   
21-01-1983

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Εμφλιος για τον αρχνθρωπο των Πετραλνων.

 
21-01-1983

MESSIMVRINI (Midday):

Civil war concerning Petralona Archanthropus.

 
21-01-1983

ΝΕΑ:

Αρνθηκαν να παραδσουν το κρανο του Αρχανθρπου στον κ. Πουλιαν.

 
21-01-1983

ΝΕΑ (News):

They refused to consign the Arhanthropus skull to Mr. Poulianos.

 
22-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Δεν δνουν πσω το κρανο των Πετραλνων.

 
22-01-1983

ETHNOS (Nation):

They do not give back Petralona's skull.

 
24-01-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Καμμι ατασθαλα στην Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος.

 
24-01-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

No misconduct in the Anthropological Association of Greece.

 
24-01-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Ο βος και η πολιτεα ενς δθεν καθηγητ.

Γ. Μαρος
24-01-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The life and the state of a supposedly professor.

G. Mavros
26-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο αρχνθρωπος.

 
26-01-1983

ETHNOS (Nation):

The archanthropus.

 
27-01-1983

ΝΕΑ:

Τι  καταθτουν μρτυρες για το Σπλαιο Πετραλνων.

 
27-01-1983

ΝΕΑ (News):

What are the testimonies on Petralona Cave.

 
28-01-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Αετς της ρευνας ο ρης Πουλιανς (δλωσε ο καθηγητς του Παν.μου Αθηνν Σπ. Ζερβς).

Γωγ Ζαββο
28-01-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

Eagle of research Aris Poulianos (declaired prof. of Athens University Sp. Zervos).

Gogo Zavvou
28-01-1983

ΝΕΑ:

Ναυγησε προσπθεια συμβιβασμο του κ.  Πουλιανο.

Γιργης Κρεμμδας
28-01-1983

ΝΕΑ (News):

Sunk the reconciliation effort of Mr. Poulianos.

Giorgis Kremmydas
29-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο "αρχνθρωπος" εναι  δεν εναι 700.000 χρνων ;

Τζ. Κοντρρου
29-01-1983

ETHNOS (Nation):

Is the "archanthropus" 700,000 years old or not ?

J. Kontrarou
29-01-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Βασ. Παπαζχος: Ατεκμηρωτες οι Θεωρες  του Πουλιανο.

 
29-01-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Vas. Papazachos: Undocumented the theories Poulianos.

 
29-01-1983

ΝΕΑ:

Καταθτουν  μρτυρες  στη δκη του "Πετραλνιου".

 
29-01-1983

ΝΕΑ (News):

They are witnessing in the “Petralonian’s trial.

 
02-02-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Η μια χαριστικ απφαση μετ την  λλη.

 
02-02-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The one favouritism decision after the other.

 
03-02-1983

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:

Το  Πανεπιστμιο Θεσσαλονκης αρνεται  να συμμορφωθε και δεν επιστρφει το κρανο.

 
03-02-1983

PARATIRITIS (Observer):

The Thessalonica University refuses to comply and does not return the skull.

 
03-02-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Φυγομχησε (ραγε;) ο Πουλιανς στο Τριμελς.

 
03-02-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos escaped (is it so?) in the appeal.

 
07-02-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Τα θεμιτ ρια της ελευθεροτυπας και οι εκτροπς.

Β. Φλιας
07-02-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The fair limits of the freedom of press and the deflections.

V. Filias
13-03-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Ανεστλη η αποβολ της Ανθρωπολογικς Εταιρεας απ το σπλαιο των Πετραλνων.

 
13-03-1983

ΜΑEDONIA:

The expulsion of the Anthropological Association from Petralona Cave has being suspended.

 
22-04-1983

Καταγγελα σμβασης ΕΟΤ - ΑΕΕ για 2η αποβολ της Εταιρεας απ το σπλαιο Πετραλνων (κεμενο).

 

 
22-04-1983

Denunciation of the E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism) and the Anthropological Association of Greece, for the expulsion of the latter from Petralona cave (text).

 

 
30-05-1983

Κρυξη σπ. Πετρ. ΦΕΚ

290 ως "αρχαιολογικ" χρο με απφαση Μ. Μερκορη (pdf).  
30-05-1983

Melina Mercouri proclaming Petralona cave (Gov. Newspaper 290) as an "archaeological" site (pdf).

   
30-05-1983

Κρυξη σπ. Πετραλνων ως "αρχαιολογικ" χρο με απφαση Μελ. Μερκορη (κεμενο).

   
30-05-1983

Melina Mercouri proclaming Petralona cave (Gov. Newspaper 290) as an "archaeological" site (text).

   
2-06-1983

κκληση 11 εργαζομνων

γι' αποζημωση δεδουλευμνων. Μεταξ τους και ο Χρ. Σαρηγιαννδης που βρκε το ανθρπινο κρανο.
2-06-1983

Call of 11 employees for accrued compensation.

Among them, Chr. Sariannidis who found the human skull.  
2-06-1983

Διαμαρτυρα 111 κατοκων Πετραλνων για την απλυση του Αθανασου Θεοδωρδη.

   
2-06-1983

Protest of 111 Petralona residents for the release of Athanasios Theodorides.

   
10-06-1983

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Πρασινοφρουρο εξοντνουν τον ρη Πουλιαν. Βαιη  ξωση  απ το σπλαιο  των  Πετραλνων.

 
10-06-1983

ΑCROPOLIS:

"Green guards" (of the socialistic party) exterminate Aris Poulianos. Violent eviction from Petralona cave

 
10-06-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

ξω απ τα δντια τα λει στον Ε.Ο.Τ. ο ρης Πουλιανς.

 
10-06-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

Aris Poulianos pours out to E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism).

 
10-06-1983

ΑΥΓΗ:

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα διαμαρτρεται.

 
10-06-1983

AVGI (Done):

The Anthropological Association protests.

 
10-06-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο Πουλιανς δεν δνει το σπλαιο των Πετραλνων.

 
10-06-1983

ETHNOS (Nation):

Poulianos does not give up on Petralona cave.

 
10-06-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Ο  Ε.Ο.Τ. διχνει τον Πουλιαν απ το σπλαιο

Πετραλνων.
10-06-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism) removes Poulianos from Petralona cave.

 
10-06-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Το  σπλαιο  Πετραλνων θα περιλθει σε  μια επιτροπ

του Ε.Ο.Τ.
10-06-1983

ΜΑEDONIA:

Petralona cave will be conceded to a Committee of EOT (Hellenic Organization of Tourism).

 
11-06-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Περ κρανων και λλων...

Κ.Σ. (Κστας Σκορας)
11-06-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

About skulls and other...

Κ. S. (Kostas Skouras)
14-06-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Το  σπλαιο  Πετραλνων θα περιλθει σε  μια επιτροπ του Ε.Ο.Τ. (πρβλ. επσης Μακεδονα 10 - 6 - 1983).

 
14-06-1983

ΜΑEDONIA:

Petralona cave will be conceded to a Committee of EOT (Hellenic Organization of Tourism, cf. also 10 - 6 - 1983).

 
30-06-1983

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Πρασινοφρουρο εξοντνουν τον ρη Πουλιαν (πρβλ. "Α" 10 - 6).

 
30-06-1983

ΑCROPOLIS:

Green guards (of the socialistic party) exterminate Aris Poulianos (cf. 10 - 6).

 
16-07-1983

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Τερματζεται η επιστημονικ ρευνα στο Σπλαιο Πετραλνων.

 
16-07-1983

KATHIMERINI (Everyday):

The scientific research is stopping in Petralona cave.

 
17-07-1983

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο  Γενικς Γραμματας του  Ε.Ο.Τ.

 
17-07-1983

KATHIMERINI (Everyday):

The Secretary-General of the Ε.Ο.Τ. (Hellenic Organization of Tourism).

 
13-08-1983

ΕΘΝΟΣ:

Συνεχζονται οι ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (Σημ: αντθετα απ τον ττλο της 16-07-1983) .

 
13-08-1983

ETHNOS (Nation):

Research continues in Petralona cave (Note: opposit to the title of 16-07-1983).

 
13-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Θα συνεχισθον οι ρευνες στα Πετρλωνα (πρβλ. ανωτρω).

 
13-08-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press)::

Research will continue at Petralona (cf. above).

 
13-08-1983

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Ανεστλη  πρξη του  Μνιου  για  το σπλαιο Πετραλνων απ το Σ.τ.Ε.

 
13-08-1983

ELINIKOS VORAS (Greek North):

An act of Menios (Koutsogiorgas) was suspended for Petralona cave by the S.t.E (Country’s Council - Administrative Supreme Court in Athens).

 
13-08-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Ανεστλη η αποβολ της ανθρωπολογικς εταιρεας.

 
13-08-1983

ΜΑEDONIA:

The expulsion of the Anthropological Association is suspended.

 
19-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Συνεχζεται η διαμχη για το  σπλαιο Πετραλνων.

 
19-08-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

The battle for Petralona cave continues.

 
19-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Ο Πουλιανς αρνεται να παραδσει το σπλαιο.

Μ. Ν.
19-08-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos refuses to consign the cave.

Μ. Ν.
21-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Στο σκαμν ο Πουλιανς  και πρην διευθυντς του Ε.Ο.Τ.

 
21-08-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos and former directors of E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism) accused.

 
22-08-1983

 

Επιστολ (δετερη) Καθηγητ Ρ. Προτς σχετικ με σωστς και διαφωτιστικς ρευνες της ΑΕΕ στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. 23-11-1982).

 
22-08-1983

 

Letter (second) by Professor R. Protsch on the correct and enlightening surveys conducted by Poulianos and the Anthropological Association of Greece in Petralona Cave (cf. 23-11-19823).  
24-08-1983

ΕΘΝΟΣ:

Το   υπουργεο   σταμτησε  την   ανασκαφ   του  Πουλιανο.

 
24-08-1983

ETHNOS (Nation):

The ministry stopped the excavation of Poulianos.

 
28-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

τσι ζοσαν οι Αρχνθρωποι.

Αθην Καλατζγλου
28-08-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

That is how the Arhanthropusses lived.

Athina Kalaitzoglou
03-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ρθαν στα χρια για  το "κρανο". Στχος η..."λωση".

 
03-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

They argued for the "skull". Target the ... "Fall".

 
06-09-1983

ΕΘΝΟΣ:

Οι θεωρες για το κρανο "Πετραλνων".

 
06-09-1983

ETHNOS (Nation):

The theories about “Petralona” skull.

 
06-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ρευνα για "κομπνες" εκατομμυρων (δραχμν).

Πρις Κελαδης
06-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

Investigation for "tricks" of millions (drachmas)

Paris Kelaidis
09-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Μια διαφορ 500.000 ετν.

 
09-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

A difference of 500,000 years.

 
09-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Αθα η "Ε" - κθετος ο Πουλιανς.

 
09-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Innocent "E" (newspaper) - exposed Poulianos..

 
10-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Διτρητος ο Πουλιανς.

 
10-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos “pierced”.

 
16-09-1983

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:

Καταστρφεται το κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων.

 
16-09-1983

SYNAGERMOS (Alarm)::

The skull of Petralona Archanthropus is being destroyed.

 
21-09-1983

ΕΣΤΙΑ:

Μηνυτριος αναφορ κατ του κ. Πουλιανο.

 
21-09-1983

ESTA (Focus - hearth):

Charge against Mr. Poulianos.

 
22-09-1983

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Δωξη  σε βαθμ κακουργματος ασκθηκε κατ του Πουλιανο.

 
22-09-1983

ACROPOLIS:

Prosecution in a degree of felony was brought against Poulianos.

 
22-09-1983

ΑΥΓΗ:

Μηνθηκε ο ρης Πουλιανς.

 
22-09-1983

AVGI (Done):

Aris Poulianos was sued.

 
22-09-1983

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Στο σκαμν ο Πουλιανς και στελχη του Ε.Ο.Τ.

 
22-09-1983

AVRIANH (Tomorrow):

Accused Poulianos and executives of Ε.Ο.Τ. (Hellenic Organization of Tourism).

 
22-09-1983

ΕΘΝΟΣ:

Δωξη  κατ Πουλιανο σκησε ο Εισαγγελας.

Μμης Τουφεξς
22-09-1983

ETHNOS (Nation):

A prosecution against Poulianos was brought by the Attorney General.

Mimis Toufexis
22-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ:

Ο "πατρας" του Αρχανθρπου στο σκαμν - Βαρις

κατηγορες.
22-09-1983

ELEYTHERI GNOMI (Free opinion):

The "father" of Arhanthropus in court - Heavy accusations.

 
22-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ρευνα για "κομπνες" εκατομμυρων (πρβλ. 6-9-1983).

 
22-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

Investigation for millions of "tricks" (cf. 6-9-1983).

 
22-09-1983

ΝΕΑ:

Δωξη  εναντον του Πουλιανο για το  σπλαιο.

 
22-09-1983

ΝΕΑ (News):

Persecution against Poulianos for the cave.

 
25-09-1983

ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΘΝΟΣ:

Αβσιμες θεωρε τις κατηγορες ο Πουλιανς.

 
25-09-1983

AVRIANH (Tomorrow) or ETHNOS (Nation):

Unfounded (phony) considers the charges Poulianos.

 
25-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

"ξωση" του  Ε.Ο.Τ. απ  το σπλαιο Πετραλνων κανε ο Πουλιανς.

 
25-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

"Eviction" of Ε.Ο.Τ. (Hellenic Organization of Tourism) from Petralona proceeded Poulianos.

 
25-09-1983

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Αυθαρετες απολσεις στον ΕΟΤ Β. Ελλδος.

 
25-09-1983

MESSIMVRINI (Midday):

Arbitrary dismissals in EOT (Hellenic Organization of Tourism) of Northern Greece.

 
30-09-1983

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Διαμχη γρω στον Πουλιαν.

Καρ. Μωρατης
30-09-1983

VRADINI (Evening)I:

Controversy around Poulianos.

Kar. Moraitidis
30-09-1983

ΕΘΝΟΣ:

Στο Σ.τ.Ε. ελπζει ο κ. Πουλιανς.

 
30-09-1983

ETHNOS (Nation):

Mr. Poulianos hopes to S.t.E (Country’s Council - Supreme Administrative Court - based at Athens).

 
30-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Ο Πουλιανς απορρπτει τις κατηγορες.

 
30-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press)::

Poulianos rejects charges.

 
30-09-1983

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

Τα σπλαια πρπει να περσουν στην αποκλειστικ αρμοδιτητα του ΥΠ.ΠΕ.

 
30-09-1983

RISOSPASTIS (Root's braker):

Caves must pass under the exclusive responsibility of the Ministry of Culture.

 
01-10-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Σκτσο του Κυρ που αναφρεται στον Αρχνθρωπο των Πετραλνων.

 
01-10-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

A cartoon of “Kyr” referring to Petralona Archanthropus.

 
03-10-1983

ΕΘΝΟΣ:

ρπαξαν... σαγνι αλγου.

 
03-10-1983

ETHNOS (Nation):

A horse jaw… was stolen.

 
03-10-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Κι λλη βλλα του Πουλιανο.

 
03-10-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Another villa of Poulianos.

 
04-10-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Η ομιλα του κ. ρη Πουλιανο για τον Αρχνθρωπο και τις ανασκαφς στην Πτολεμαδα.

 
04-10-1983

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ:

The speech of Mr. Aris Poulianos for the Archanthropus and the excavations in Ptolemais.

 
Νομ. 1983

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ:

Το σπλαιο των  Πετραλνων (περαιτρω ρευνα επ των υπαρχντων δεδομνων).

Σπρος Βρετς
Nov. 1983

PERISCOPIO (Periscope):

Petralona cave (further research on the existing evidence).

Spyros Vretos
01-11-1983

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Μουδανιν:

Κλψαν σαγνι αλγου! - Ατασθαλες εκατομμυρων στη διαχεριση του σπηλαου Πετραλνων.

 
01-11-1983

ANTILALI MOUDANION (Moudania Echo)::

A horse jaw was stolen! – Irregularities of millions in the management of Petralona cave.

 
18-11-1983

ΑΕΕ (421/15-11) προς ΕΠΣ (654) κθεση 30 σελδων αναφορικ με τις ρευνες στο Σπλαιο Πετραλνων και ταυτχρονα ατηση για παρταση δειας επμενων ανασκαφν.

 

 
18-11-1983

AAG (421 / 15-11) to EPS (654) report of 30 pages regarding the investigations at Petralona Cave and at the same time a request for extension of the permit for subsequent excavations.

 

 
27-11-1983

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

"Τετελεσμνα"… και στην ρευνα;

 
27-11-1983

KATHIMERINI (Everyday):

"Prefabricated" ... research as well?

 
23-12-1983

ΑΝΤΙ:

Το τρας του Λοχ Νες και η αμηχανα των αγαθν ψαρδων. Μερικ ερωτηματικ για την υπθεση των Πετραλνων.

Δ. Κορτοβικ
23-12-1983

ΑΝΤΙ (Against):

The Loch Ness monster and the embarrassment of naive fishermen. Some questions about Petralona.

D. Kourtovik

 

 

 

Δελμπασης I., Παπαδπουλος Γ. & E. Πατινιτης (1983) – Ψφισμα του 1ου Πανελλνιου Ανθρωπολογικο Συνεδρου που πραγματοποιθηκε στα Πετρλωνα, Οκτ. 1-3, 1982. νθρωπος, 10: 5-6. Αθνα.

Delibassis I., Papadopoulos G. & E. Patiniotis (1983) – Resolution of the 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress held at Petralona, October 1-3, 1982. Anthropos, 10: 5-6. Athens - Petralona.

Ευαγγελτος N. (1983) – Μεταφορ των επιφανειακν ιζημτων του κεντρικο κνου τροφοδοσας προς το καττερο κλδο του σπηλαου Πετραλνων. Δελτον Ελληνικς Σπηλαιολογικς Εταιρεας: 199-215. Αθνα.

Evaggelatos N. (1983) – Metafora ton epifaniakon isimaton tou kentrikou konou trofodosias pros to katotero klado tou spileou Petralonon. Deltion Ellinikis Spileologikis Eterias: 199-215. Athina.

Evaggelatos N. (1983) – The transfer of the surface sediments from the central cone to the lower branch of Petralona cave. Bulletin of Hellenic Speleological Association: 199-215. Athens.

Gerassimova M., Lebedinskaja G. & G. Heet (1983) – Report to the 3rd European Anthropological Congress. Sov. Ethnographia, 6: 111-114.

Γκερσιμοβα M. , Λεμπεντνσκαγια Γ. και Γ. Χητ (1983) – Αναφορ για το 3ο Πανευρωπακ Ανθρωπολογικ Συνδριο. Σοβιετικ Εθνογραφα, 6: 111-114.

Gray G. (1983) – Behaviour during humanisation. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 205-216. Athens - Petralona.

Γκρη Γ. (1983) – Η Συμπεριφορ κατ την ανθρωποποηση. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 205-216. Αθνα - Πετρλωνα.

Jelinek J, Huizinga J. &. T. Bielicki  (1983) – Resolution of the 3rd European Anthropological Congress. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 3-4. Athens - Petralona.

Γιλινεκ Τζ., Χουζινγκα Τζ. &. Τ. Μπιελτσκι (1983) – Ψφισμα του 3ου Πανευρωπακο Ανθρωπολογικο Συνεδρου. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 3-4. Αθνα - Πετρλωνα.

Kurtén B. (1983 a) – The age of Petralona Man. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 16-17. Athens - Petralona.

Κουρτν Μπ. (1983 a) – Η ηλικα του Ανθρπου των Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 16-17. Αθνα - Πετρλωνα.

Kurtén B. (1983 b) – Faunal sequence in Petralona Cave. Anthropos, 10: 53-59. Athens - Petralona.

Κουρτν Μπ. (1983 b) – Η πανιδικ αλληλουχα (των ειδν της πανδας) στο Σπλαιο Πετραλνων. νθρωπος, 10: 53-59. Αθνα - Πετρλωνα.

Moigne A-M. (1983) – Macrofauna of la Caune de l'Arago Tautavel France. Anthropos, 10: 257-260. Athens - Petralona.

Μουν(ι) A-M. (1983) – Η μακροπανδα απ la Caune de l'Arago (Κνος του Αραγκ), Τουταβλ Γαλλα. νθρωπος, 10: 257-260. Αθνα - Πετρλωνα.

Murrill R. (1983) – On the dating of the fossil hominid Petralona Skull. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 12-15. Athens - Petralona.

Μιοριλ Ρ. (1983) – Για τη χρονολγηση του απολιθωμνου κρανου ανθρωπδη απ τα Πετρλωνα. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 12-15. Αθνα - Πετρλωνα.

Poulianos A. (1983 a) – On the Stratigraphy and Dating of the Petralonian Man. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 49-52. Athens - Petralona.

Πουλιανς A. (1983 a) – Αναφορικ με τη στρωματογραφα και την χρονολγηση του Ανθρπου των Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 49-52. Αθνα - Πετρλωνα.

Poulianos A. (1983 b) – Report of 30 pages regarding the investigations at Petralona Cave. AAG (421 / 15-11) to EPS (654) and at the same time a request for extension of the permit for subsequent excavations.

Πουλιανς A. (1983 b) – κθεση 30 σελδων αναφορικ με τις ρευνες στο Σπλαιο Πετραλνων. ΑΕΕ (421/15-11) προς προς ΕΠΣ / 654) και ταυτχρονα ατηση για παρταση δειας επμενων ανασκαφν.

Poulianos N. (1983 a) – Biostratigraphy and tool distribution of Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 74-87. Athens - Petralona.

Πουλιανς N. (1983 a) – Βιοστρωματογραφα και κατανομ εργαλεων του Σπηλαου Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 74-87. Αθνα - Πετρλωνα. 

Poulianos N. (1983 b) – Bone tools from Petralona Cave. Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 463-482. Athens - Petralona.

Πουλιανς N. (1983 b) – Οστινα εργαλεα απ το Σπλαιο Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 463-482. Αθνα - Πετρλωνα.

Poulianos N. (1983 c) – Faunal and Tool distribution in the layers of Petralona Cave, with special reference to Microfauna (: small vertebrates - cf. similar article in Poulianos N. 1983a). Journal of Human Evolution, 12: 743-746.

Πουλιανς N. (1983 c) – Κατανομ (των ειδν) της πανδας και των εργαλεων στα στρματα του Σπηλαου Πετρλνων, με ειδικ αναφορ στη Μικροπανδα (: των μικρν σπονδυλωτν - πρβλ. παρμοιο ρθρο σε Πουλιαν N. 1983a). Journal of Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 12: 743-746. 

Protsch R. (1983) – Two letters to the Anthr. Ass. of Greece (23-11-1982 & 22-8-1983). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 7-11. Athens - Petralona.

Προτς Ρ. (1983) – Δο επιστολς προς την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (της 23-11-1982 και 22-8-1983). Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 7-11. Αθνα - Πετρλωνα.

Stout S. (1983 a) – The application of histomorphometric analysis to ancient skeletal remains. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 60-71. Athens - Petralona.

Στουτ Σ. (1983 a) – Η εφαρμογ της ιστομορφομετρικς ανλυσης σε αρχαα σκελετικ υπολεμματα. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 60-71. Αθνα - Πετρλωνα.

Stringer C. (1983 a) – Models for European Pleistocene hominid evolutionon - the Morphology and Dating of the Petralona hominid. Jurnal of Human Evolution: 12 (8): 695.

Στρνγκερ Χρ. (1983 a) – Μοντλα της ευρωπακς ανθρπινης εξλιξης κατ το Πελιστκαινο - η μορφολογα και η χρονολγηση του ανθρωπδη απ τα Πετρλωνα.

Stringer C. (1983 b) – Some further notes on the Morphology and the Dating of the Petralona hominid. Journal of Human Evolution, v. 12 (8): 731-742.

Στρνγκερ Χρ. (1983 b) – Ορισμνες περαιτρω παρατηρσεις για τη μορφολογα και την χρονολγηση του Πετραλνειου ανθρωπδη. Περιοδικ για την Ανθρπινη Εξλιξη, τ. 12 (8): 731-742.

Τουραλ - Τσατσολη Ζ. (1983) – Η παραδοσιακ φορεσι των «Κανακρηδων». Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 572-579. Αθνα - Πετρλωνα. 

Tourali - Tsatsouli Z. (1983) – The traditional clothing of “Kanakarides” (first sons). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 572-579. Athens – Petralona. 

Van Vark Gerrit (1983) – On the Phylogenetic position of the Petralona Skull. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 88-92. Athens - Petralona.

Βαν Βαρκ Γκριτ (1983) – Για τη φυλογενετικ θση του κρανου των Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 88-92. Αθνα - Πετρλωνα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ