1983 (: 252 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

 

01-01-1983

ΝΕΑ:

Αθωθηκαν για τον "Αρχνθρωπο".

 
01-01-1983

ΝΕΑ (News):

Acquitted regarding "Archanthropus".

 
04-01-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Η Ανθρωπολογικ εταιρεα απαντ στον Ε.Ο.Τ.

 
04-01-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

The Anthropological Association responds to E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism).

 
04-01-1983

ΑΥΓΗ:

Η "Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδας" διαμαρτρεται.

 
04-01-1983

AVGI (Done):

The "Anthropological Association of Greece" protests.

 
04-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο κ. Πουλιανς.

 
04-01-1983

ETHNOS (Nation):

Mr. Poulianos.

 
11-01-1983

Ο οικονομικς και διαχειριστικς λεγχος της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος. Επιγραμματικ (εν περιλψει) τα συμπερσματα υπρ της ΑΕΕ.

  Μαρκς Θεολγος
11-01-1983

The economic and management control of the Anthropological Association of Greece.

Markis Theologos  
21-01-1983

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Εμφλιος για τον αρχνθρωπο των Πετραλνων.

 
21-01-1983

MESSIMVRINI (Midday):

Civil war concerning Petralona Archanthropus.

 
21-01-1983

ΝΕΑ:

Αρνθηκαν να παραδσουν το κρανο του Αρχανθρπου στον κ. Πουλιαν.

 
21-01-1983

ΝΕΑ (News):

They refused to consign the Arhanthropus skull to Mr. Poulianos.

 
22-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Δεν δνουν πσω το κρανο των Πετραλνων.

 
22-01-1983

ETHNOS (Nation):

They do not give back Petralona's skull.

 
24-01-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Καμμι ατασθαλα στην Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος.

 
24-01-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

No misconduct in the Anthropological Association of Greece.

 
24-01-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Ο βος και η πολιτεα ενς δθεν καθηγητ.

Γ. Μαρος
24-01-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The life and the state of an allegedy professor.

G. Mavros
26-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο αρχνθρωπος.

 
26-01-1983

ETHNOS (Nation):

The archanthropus.

 
27-01-1983

ΝΕΑ:

Τι  καταθτουν μρτυρες για το Σπλαιο Πετραλνων.

 
27-01-1983

ΝΕΑ (News):

What are the testimonies on Petralona Cave.

 
28-01-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

Αετς της ρευνας ο ρης Πουλιανς (δλωσε ο καθηγητς του Παν.μου Αθηνν Σπ. Ζερβς).

Γωγ Ζαββο
28-01-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

Aris Poulianos is an eagle of research (declaired prof. of Athens University Sp. Zervos).

Gogo Zavou
28-01-1983

ΝΕΑ:

Ναυγησε προσπθεια συμβιβασμο του κ.  Πουλιανο.

Γιργης Κρεμμδας
28-01-1983

ΝΕΑ (News):

Sunk the reconciliation effort of Mr. Poulianos.

Giorgis Kremmydas
29-01-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο "αρχνθρωπος" εναι  δεν εναι 700.000 χρνων;

Τζ. Κοντρρου
29-01-1983

ETHNOS (Nation):

Is the "archanthropus" 700,000 years old or not ?

J. Kontrarou
29-01-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Βασ. Παπαζχος: Ατεκμηρωτες οι Θεωρες  του Πουλιανο.

 
29-01-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Vas. Papazachos: Undocumented the theories Poulianos.

 
29-01-1983

ΝΕΑ:

Καταθτουν  μρτυρες  στη δκη του "Πετραλνιου".

 
29-01-1983

ΝΕΑ (News):

They are witnessing in the “Petralonian’s trial.

 
02-02-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Η μια χαριστικ απφαση μετ την  λλη.

 
02-02-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The one favouritism decision after the other.

 
03-02-1983

ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΣ:

Το  Πανεπιστμιο Θεσσαλονκης αρνεται  να συμμορφωθε και δεν επιστρφει το κρανο.

 
03-02-1983

PARATIRITIS (Observer):

The Thessalonica University refuses to comply and does not return the skull.

 
03-02-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Φυγομχησε (ραγε;) ο Πουλιανς στο Τριμελς.

 
03-02-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos escaped (is it so?) in the appeal.

 
07-02-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Τα θεμιτ ρια της ελευθεροτυπας...

Β. Φλιας
07-02-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

The fair limits of the press's freedom ...

V. Filias
13-03-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Ανεστλη η αποβολ της Ανθρωπολογικς Εταιρεας απ το σπλαιο των Πετραλνων.

 
13-03-1983

ΜΑEDONIA:

The expulsion of the Anthropological Association from Petralona Cave has being suspended.

 
22-04-1983

Καταγγελα σμβασης ΕΟΤ - ΑΕΕ για 2η αποβολ της Εταιρεας απ το σπλαιο Πετραλνων.

 

 
22-04-1983

Denunciation of the E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism) and the Anthropological Association of Greece, for the expulsion of the latter from Petralona cave.

 

 
18-05-1983

ΠΑΡΑΝΟΜΗ καταγγελα της απ 8.4.1981 σύμβασης χρησιδανείου Ε.Ο.Τ. - Α.Ε.Ε.

   
18-05-1983

ILLEGAL CANCELLATION LOAN CONTRACT firmed on 8.4.1981 between the Greek Tourist Organization and the Anthropological Asociation of Greece.

   
30-05-1983

Κρυξη σπ. Πετρ. ΦΕΚ 290 ως "αρχαιολογικ" (;!) χρο με απφαση Μ. Μερκορη.

   
30-05-1983

Melina Mercouri proclaming Petralona cave (Gov. Newspaper 290) as an "archaeological" (?!) site.

   
30-05-1983

Κρυξη σπ. Πετραλνων ως "αρχαιολογικ" (;!) χρο με απφαση Μελ. Μερκορη (κεμενο).

   
30-05-1983

Melina Mercouri proclaming Petralona cave (Gov. Newspaper 290) as an "archaeological" (?!) site (text).

   
2-06-1983

κκληση 11 εργαζομνων γι' αποζημωση δεδουλευμνων. Μεταξ τους και ο Χρ. Σαρηγιαννδης που βρκε το ανθρπινο κρανο.

   
2-06-1983

Call of 11 employees for accrued compensation.

Among them, Chr. Sariannidis who found the human skull.  
2-06-1983

Διαμαρτυρα 111 κατοκων Πετραλνων για την απλυση του Αθανασου Θεοδωρδη.

   
2-06-1983

Protest of 111 Petralona residents for the release of Athanasios Theodorides.

   
10-06-1983

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Πρασινοφρουρο εξοντνουν τον ρη Πουλιαν. Βαιη  ξωση  απ το σπλαιο  των  Πετραλνων.

 
10-06-1983

ΑCROPOLIS:

"Green guards" (of the socialistic party) exterminate Aris Poulianos. Violent eviction from Petralona cave

 
10-06-1983

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:

ξω απ τα δντια τα λει στον Ε.Ο.Τ. ο ρης Πουλιανς.

 
10-06-1983

APOGEUMATINI (Afternoon):

Aris Poulianos speaking clearly towards τηε Hellenic Organization of Tourism.

 
10-06-1983

ΑΥΓΗ:

Η Ανθρωπολογικ Εταιρεα διαμαρτρεται.

 
10-06-1983

AVGI (Done):

The Anthropological Association protests.

 
10-06-1983

ΕΘΝΟΣ:

Ο Πουλιανς δεν δνει το σπλαιο των Πετραλνων.

 
10-06-1983

ETHNOS (Nation):

Poulianos does not give up on Petralona cave.

 
10-06-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Ο  Ε.Ο.Τ. διχνει τον Πουλιαν απ το σπλαιο Πετραλνων.

 
10-06-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism) removes Poulianos from Petralona cave.

 
10-06-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Το  σπλαιο  Πετραλνων θα περιλθει σε  μια επιτροπ του Ε.Ο.Τ.

 
10-06-1983

ΜΑEDONIA:

Petralona cave will be conceded to a Committee of EOT (Hellenic Organization of Tourism).

 
11-06-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Περ κρανων και λλων...

Κ.Σ. (Κστας Σκορας)
11-06-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

About skulls and other...

Κ. S. (Kostas Skouras)
14-06-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Το  σπλαιο  Πετραλνων θα περιλθει σε  μια επιτροπ του Ε.Ο.Τ. (πρβλ. επσης Μακεδονα 10 - 6 - 1983).

 
14-06-1983

ΜΑEDONIA:

Petralona cave will be conceded to a Committee of EOT (Hellenic Organization of Tourism, cf. also 10 - 6 - 1983).

 
30-06-1983

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Πρασινοφρουρο εξοντνουν τον ρη Πουλιαν (πρβλ. "Α" 10 - 6).

 
30-06-1983

ΑCROPOLIS:

Green guards (of the socialistic party) exterminate Aris Poulianos (cf. 10 - 6).

 
16-07-1983

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Τερματζεται η επιστημονικ ρευνα στο Σπλαιο Πετραλνων.

 
16-07-1983

KATHIMERINI (Everyday):

The scientific research is stopping in Petralona cave.

 
17-07-1983

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

Ο  Γενικς Γραμματας του  Ε.Ο.Τ.

 
17-07-1983

KATHIMERINI (Everyday):

The Secretary-General of the Ε.Ο.Τ. (Hellenic Organization of Tourism).

 
13-08-1983

ΕΘΝΟΣ:

Συνεχζονται οι ρευνες στο σπλαιο Πετραλνων (Σημ: αντθετα απ τον ττλο της 16-07-1983) .

 
13-08-1983

ETHNOS (Nation):

Research continues in Petralona cave (Note: opposit to the title of 16-07-1983).

 
13-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Θα συνεχισθον οι ρευνες στα Πετρλωνα (πρβλ. ανωτρω).

 
13-08-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press)::

Research will continue at Petralona (cf. above).

 
13-08-1983

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ:

Ανεστλη  πρξη του  Μνιου  για  το σπλαιο Πετραλνων απ το Σ.τ.Ε.

 
13-08-1983

ELINIKOS VORAS (Greek North):

An act of Menios (Koutsogiorgas) was suspended for Petralona cave by the S.t.E (Country’s Council - Administrative Supreme Court in Athens).

 
13-08-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Ανεστλη η αποβολ της ανθρωπολογικς εταιρεας.

 
13-08-1983

ΜΑEDONIA:

The expulsion of the Anthropological Association is suspended.

 
19-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Συνεχζεται η διαμχη για το  σπλαιο Πετραλνων.

 
19-08-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

The battle for Petralona cave continues.

 
19-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Ο Πουλιανς αρνεται να παραδσει το σπλαιο (Πετραλνων).

Μ. Ν.
19-08-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos refuses to consign the cave (of Petralona).

Μ. Ν.
21-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Στο σκαμν ο Πουλιανς  και πρην διευθυντς του Ε.Ο.Τ.

 
21-08-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos and former directors of E.O.T. (Hellenic Organization of Tourism) accused.

 
22-08-1983

 

Επιστολ (δετερη) Καθηγητ Ρ. Προτς σχετικ με σωστς και διαφωτιστικς ρευνες της ΑΕΕ στο σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. επσης 23-11-1982).

 
22-08-1983

 

Letter (second) by Professor R. Protsch on the correct and enlightening surveys conducted by Poulianos and the Anthropological Association of Greece in Petralona Cave (cf. also 23-11-19823).  
24-08-1983

ΕΘΝΟΣ:

Το υπουργεο σταμτησε την ανασκαφ του Πουλιανο.

 
24-08-1983

ETHNOS (Nation):

The ministry stopped the excavation of Poulianos.

 
28-08-1983

Μνυση Ε.Ο.Τ. κατ Π. Λαμπρα και ρη Ν. Πουλιανο.

απ Γ. Γ. Ε.Ο.Τ:

Ν. Σκουλ
28-08-1983

Charge of the National (Greek) Tourism Organization aganst P. Lambrias & Aris N. Poulianos, by its General Secretary - N. Skoulas.

 

 
28-08-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

τσι ζοσαν οι Αρχνθρωποι.

Αθην Καλατζγλου
28-08-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

That is how the Arhanthropusses lived.

Athina Kalaitzoglou
03-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ρθαν στα χρια για  το "κρανο". Στχος η..."λωση".

 
03-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

They argued for the "skull". Target the ... "Fall".

 
06-09-1983

ΕΘΝΟΣ:

Οι θεωρες για το κρανο "Πετραλνων".

 
06-09-1983

ETHNOS (Nation):

The theories about “Petralona” skull.

 
06-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ρευνα για "κομπνες" εκατομμυρων (δραχμν).

Πρις Κελαδης
06-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

Investigation for "tricks" of millions (drachmas)

Paris Kelaidis
09-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Μια διαφορ 500.000 ετν.

 
09-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

A difference of 500,000 years.

 
09-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Αθα η "Ε" - κθετος ο Πουλιανς.

 
09-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Innocent "E" (newspaper) - exposed Poulianos..

 
10-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Διτρητος ο Πουλιανς.

 
10-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Poulianos “pierced”.

 
16-09-1983

ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΣ:

Καταστρφεται το κρανο του Αρχανθρπου των Πετραλνων.

 
16-09-1983

SYNAGERMOS (Alarm)::

The skull of Petralona Archanthropus is being destroyed.

 
21-09-1983

ΕΣΤΙΑ:

Μηνυτριος αναφορ κατ του κ. Πουλιανο.

 
21-09-1983

ESTA (Focus - hearth):

Charge against Mr. Poulianos.

 
22-09-1983

ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:

Δωξη  σε βαθμ κακουργματος ασκθηκε κατ του Πουλιανο.

 
22-09-1983

ACROPOLIS:

Prosecution in a degree of felony was brought against Poulianos.

 
22-09-1983

ΑΥΓΗ:

Μηνθηκε ο ρης Πουλιανς.

 
22-09-1983

AVGI (Done):

Aris Poulianos was sued.

 
22-09-1983

ΑΥΡΙΑΝΗ:

Στο σκαμν ο Πουλιανς και στελχη του Ε.Ο.Τ.

 
22-09-1983

AVRIANH (Tomorrow):

Accused Poulianos and executives of Ε.Ο.Τ. (Hellenic Organization of Tourism).

 
22-09-1983

ΕΘΝΟΣ:

Δωξη  κατ Πουλιανο σκησε ο Εισαγγελας.

Μμης Τουφεξς
22-09-1983

ETHNOS (Nation):

Prosecution against Poulianos is brought by the Attorney General.

Mimis Toufexis
22-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΓΝΩΜΗ:

Ο "πατρας" του Αρχανθρπου στο σκαμν - Βαρις κατηγορες.

 
22-09-1983

ELEYTHERI GNOMI (Free opinion):

The "father" of Arhanthropus in court - Heavy accusations.

 
22-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

ρευνα για "κομπνες" εκατομμυρων (πρβλ. 6-9-1983).

 
22-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press):

Investigation for millions of "tricks" (cf. 6-9-1983).

 
22-09-1983

ΝΕΑ:

Δωξη  εναντον του Πουλιανο για το  σπλαιο.

 
22-09-1983

ΝΕΑ (News):

Persecution against Poulianos for the cave.

 
25-09-1983

ΑΥΡΙΑΝΗ ΕΘΝΟΣ:

Αβσιμες θεωρε τις κατηγορες ο Πουλιανς.

 
25-09-1983

AVRIANH (Tomorrow) or ETHNOS (Nation):

Unfounded (phony) considers the accusations Poulianos.

 
25-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

"ξωση" του  Ε.Ο.Τ. απ  το σπλαιο Πετραλνων κανε ο Πουλιανς.

 
25-09-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

"Eviction" of Ε.Ο.Τ. (Hellenic Organization of Tourism) from Petralona proceeded Poulianos.

 
25-09-1983

ΜΕΣΗΜΒΡΙΝΗ:

Αυθαρετες απολσεις στον ΕΟΤ Β. Ελλδος.

 
25-09-1983

MESSIMVRINI (Midday):

Arbitrary dismissals in EOT (Hellenic Organization of Tourism) of Northern Greece.

 
30-09-1983

ΒΡΑΔΥΝΗ:

Διαμχη γρω στον Πουλιαν.

Καρ. Μωρατης
30-09-1983

VRADINI (Evening)I:

Controversy around Poulianos.

Kar. Moraitidis
30-09-1983

ΕΘΝΟΣ:

Στο Σ.τ.Ε. ελπζει ο κ. Πουλιανς.

 
30-09-1983

ETHNOS (Nation):

Mr. Poulianos hopes to S.t.E (Country’s Council - Supreme Administrative Court - based at Athens).

 
30-09-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΤΥΠΟΣ:

Ο Πουλιανς απορρπτει τις κατηγορες.

 
30-09-1983

ELEUTHEROS TYPOS (Free Press)::

Poulianos rejects charges.

 
30-09-1983

ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:

Τα σπλαια πρπει να περσουν στην αποκλειστικ αρμοδιτητα του ΥΠ.ΠΕ.

 
30-09-1983

RISOSPASTIS (Root's braker):

Caves must pass under the exclusive responsibility of the Ministry of Culture.

 
01-10-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Σκτσο του ΚYP που αναφρεται στον Αρχνθρωπο των Πετραλνων.

 
01-10-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

A cartoon of “KYR” referring to Petralona Archanthropus.

 
03-10-1983

ΕΘΝΟΣ:

ρπαξαν... σαγνι αλγου.

 
03-10-1983

ETHNOS (Nation):

A horse jaw… was stolen.

 
03-10-1983

ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:

Κι λλη βλλα του Πουλιανο.

 
03-10-1983

ELEUTHEROTYPIA (Free-press):

Another villa of Poulianos.

 
04-10-1983

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ:

Η ομιλα του κ. ρη Πουλιανο για τον Αρχνθρωπο και τις ανασκαφς στην Πτολεμαδα.

 
04-10-1983

ΜΑΚΕDΟΝΙΑ:

The speech of Mr. Aris Poulianos for the Archanthropus and the excavations in Ptolemais.

 
Νομ. 1983

ΠΕΡΙΣΚΟΠΙΟ:

ρευνα για το σπλαιο των Πετραλνων.

Σπρος Βρετς
Nov. 1983

PERISCOPIO (Periscope):

Investigation regarding Petralona cave.

Spyros Vretos
01-11-1983

ΑΝΤΙΛΑΛΟΙ Μουδανιν:

Κλψαν σαγνι αλγου! - Ατασθαλες εκατομμυρων στη διαχεριση του σπηλαου Πετραλνων.

 
01-11-1983

ANTILALI MOUDANION (Moudania Echo)::

A horse jaw was stolen! – Irregularities of millions in the management of Petralona cave.

 
18-11-1983

ΑΕΕ (421/15-11) προς ΕΠΣ (654) κθεση 30 σελδων αναφορικ με τις ρευνες στο Σπλαιο Πετραλνων και ταυτχρονα ατηση για παρταση δειας επμενων ανασκαφν.

 

 
18-11-1983

AAG (421 / 15-11) to EPS (654) report of 30 pages regarding the investigations at Petralona Cave and at the same time a request for extension of the permit for subsequent excavations.

 

 
27-11-1983

ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:

"Τετελεσμνα"… και στην ρευνα;

 
27-11-1983

KATHIMERINI (Everyday):

"Prefabricated" ... research as well?

 
23-12-1983

ΑΝΤΙ:

Το τρας του Λοχ Νες και η αμηχανα των αγαθν ψαρδων. Μερικ ερωτηματικ για την υπθεση των Πετραλνων.

Δ. Κορτοβικ
23-12-1983

ΑΝΤΙ (Against):

The Loch Ness monster and the embarrassment of naive fishermen. Some questions about Petralona.

D. Kourtovik

 

 

 

Δελμπασης I., Παπαδπουλος Γ. & E. Πατινιτης (1983) – Ψφισμα του 1ου Πανελλνιου Ανθρωπολογικο Συνεδρου που πραγματοποιθηκε στα Πετρλωνα, Οκτ. 1-3, 1982. νθρωπος, 10: 5-6. Αθνα.

Delibassis I., Papadopoulos G. & E. Patiniotis (1983) – Resolution of the 1st Pan-Hellenic Anthropological Congress held at Petralona, October 1-3, 1982. Anthropos, 10: 5-6. Athens - Petralona.

Ευαγγελτος N. (1983) – Μεταφορ των επιφανειακν ιζημτων του κεντρικο κνου τροφοδοσας προς το καττερο κλδο του σπηλαου Πετραλνων. Δελτον Ελληνικς Σπηλαιολογικς Εταιρεας: 199-215. Αθνα.

Evaggelatos N. (1983) – Metafora ton epifaniakon isimaton tou kentrikou konou trofodosias pros to katotero klado tou spileou Petralonon. Deltion Ellinikis Spileologikis Eterias: 199-215. Athina.

Evaggelatos N. (1983) – The transfer of the surface sediments from the central cone to the lower branch of Petralona cave. Bulletin of Hellenic Speleological Association: 199-215. Athens.

Gerassimova M., Lebedinskaja G. & G. Heet (1983) – Report to the 3rd European Anthropological Congress. Sov. Ethnographia, 6: 111-114.

Γκερσιμοβα M. , Λεμπεντνσκαγια Γ. και Γ. Χητ (1983) – Αναφορ για το 3ο Πανευρωπακ Ανθρωπολογικ Συνδριο. Σοβιετικ Εθνογραφα, 6: 111-114.

Gray G. (1983) – Behaviour during humanisation. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 205-216. Athens - Petralona.

Γκρη Γ. (1983) – Η Συμπεριφορ κατ την ανθρωποποηση. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 205-216. Αθνα - Πετρλωνα.

Filias V. (1983) – The fair limits of the press's freedom… (cf. Press of 2nd February) Athens.

Φλιας Β. (1983) – Τα θεμιτ ρια της ελευθεροτυπας…(πρβλ. Τπο 2 Φεβρουαρου). Αθνα.

Jelinek J, Huizinga J. &. T. Bielicki  (1983) – Resolution of the 3rd European Anthropological Congress. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 3-4. Athens - Petralona.

Γιλινεκ Τζ., Χουζινγκα Τζ. &. Τ. Μπιελτσκι (1983) – Ψφισμα του 3ου Πανευρωπακο Ανθρωπολογικο Συνεδρου. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 3-4. Αθνα - Πετρλωνα.

Kalaitzoglou A. (1983) –That is how the Arhanthropusses lived (cf. Press of 28 September) Athens.

Καλατζγλου A. (1983) – τσι ζοσαν οι Αρχνθρωποι (πρβλ. Τπο 28 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Kelaidis P. (1983) – Investigation for "tricks" of millions (drachmas, cf. Press of 6th September). Athens.

Κελαδης Π. (1983) – ρευνα για "κομπνες" εκατομμυρων (δραχμν, πρβλ. Τπο 6 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Kontrarou J. (1983) – Is the "archanthropus" 700,000 years old or not? (cf. Press of 29th January) Athens.

ΚοντρρουΤζ. (1983) – Ο "αρχνθρωπος" εναι  δεν εναι 700.000 χρνων; (πρβλ. Τπο 29 Ιανουαρου). Αθνα.

Kourtovik D. (1983) – The Loch Ness monster and the embarrassment of naive fishermen. Some questions about Petralona (cf. Press 23-of December).

Κορτοβικ Δ. (1983) – Το τρας του Λοχ Νες και η αμηχανα των αγαθν ψαρδων. Μερικ ερωτηματικ για την υπθεση των Πετραλνων (πρβλ. Τπο 23 Δεκεμβρου).

Koutsogiorgas M. (former vice president of the Greek government, 1983) – Denunciation of the agreement between the National (Hellenic) Organization of Tourism and the Anthropological Association of Greece, as regards the 2nd expulsion of the latter from Petralona cave (cf. AAG's Archive of 22nd February) Athens.

Κουτσόγιωργας Μ. (πρην αντιπρόεδρος κυβέρνησης, 1983) – Καταγγελία σύμβασης Ε.Ο.Τ. - Α.Ε.Ε. για τη 2η αποβολή της από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ της 22 Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Kremmydas G. (1983) – Sunk the reconciliation effort of Mr. Poulianos (cf. Press 28 January). Athens.

Κρεμμδας Γ. (1983) – Ναυγησε προσπθεια συμβιβασμο του κ.  Πουλιανο (πρβλ. Τπο 28 Ιανουαρου). Αθνα.

Kurtén B. (1983 a) – The age of Petralona Man. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 16-17. Athens - Petralona.

Κουρτν Μπ. (1983 a) – Η ηλικα του Ανθρπου των Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 16-17. Αθνα - Πετρλωνα.

Kurtén B. (1983 b) – Faunal sequence in Petralona Cave. Anthropos, 10: 53-59. Athens - Petralona.

Κουρτν Μπ. (1983 b) – Η πανιδικ αλληλουχα (των ειδν της πανδας) στο Σπλαιο Πετραλνων. νθρωπος, 10: 53-59. Αθνα - Πετρλωνα.

Markis Th. (1983) – The economic and management control (investigation) of the Anthropological Association of Greece (cf. A.A.G.'s Archive 11 January). Athens.

Μαρκς Θ. (1983) – Ο οικονομικς και διαχειριστικς λεγχος της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος. (Σημ: επιγραμματικ - εν περιλψει - τα αντστοιχα συμπερσματα υπρ της Α.Ε.Ε., πρβλ. Αρχεο της Α.Ε.Ε. 11 Ιανουαρου). Αθνα.

Mavros G. (1983) – The life and the state of an allegedy professor (cf. Press of 24th January - one of the most brutal attacks on Aris Poulianos). Athens.

Μαρος Γ. (1983) – Ο βος και η πολιτεα ενς δθεν καθηγητ (πρβλ. Τπο 24 Ιανουαρου - μια απ τις πιο βρβαρες επιθσεις εναντον του ρη Πουλιανο). Αθνα.

Mercuri M. (ex minister of culture, 1983) – Proclaiming Petralona cave as an "archaeological" (?!) site (cf. Gov. Newspaper 290 of May30).

Μερκούρη Μ. (πρώην υπουργός πολιτισμού, 1983) – Κήρυξη σπηλαίου  Πετραλώνων ως "αρχαιολογικό" (;!) χώρο (ΦΕΚ 290, 30 Μαΐου - βλ. επσης).

Moigne A-M. (1983) – Macrofauna of la Caune de l'Arago Tautavel France. Anthropos, 10: 257-260. Athens - Petralona.

Μουν(ι) A-M. (1983) – Η μακροπανδα απ la Caune de l'Arago (Κνος του Αραγκ), Τουταβλ Γαλλα. νθρωπος, 10: 257-260. Αθνα - Πετρλωνα.

Moraitidis K. (1983) – Controversy around Poulianos (cf. Press of 30 September) Athens.

Μωρατης K. (1983) – Διαμχη γρω στον Πουλιαν (πρβλ. Τπο 30 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Murrill R. (1983) – On the dating of the fossil hominid Petralona Skull. The Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 12-15. Athens - Petralona.

Μιοριλ Ρ. (1983) – Για τη χρονολγηση του απολιθωμνου κρανου ανθρωπδη απ τα Πετρλωνα. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 12-15. Αθνα - Πετρλωνα.

Nisiotis M. (1983) – Poulianos refuses to consign the cave (cf. Press of 19th August) Athens.

Νησιτης Μ. (1983) – Ο Πουλιανς αρνεται να παραδσει το σπλαιο (πρβλ. Τπο 19 Αυγοστου). Αθνα.

Papazachos V. (Professor of seismology Thessalonica University, 1983) – Undocumented the Poulianos’ theories (cf. Press of 29th January) Athens.

Παπαζχος Β. (Καθηγητς 1983 σεισμολογας του Παν/μου Θεσσαλονκης) – Ατεκμηρωτες οι Θεωρες  του Πουλιανο (πρβλ. Τπο 29 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1983 a) – On the Stratigraphy and Dating of the Petralonian Man. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 49-52. Athens - Petralona.

Πουλιανς A. (1983 a) – Αναφορικ με τη στρωματογραφα και την χρονολγηση του Ανθρπου των Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 49-52. Αθνα - Πετρλωνα.

Poulianos A. (1983 b) – Report of 30 pages regarding the investigations at Petralona Cave. A.A.G. (421 / 15-11) to E.P.S. (654) and at the same time a request for extension of the permit for subsequent excavations (cf. A.A.G.’s Archive 18 of November).

Πουλιανς A. (1983 b) – κθεση 30 σελδων αναφορικ με τις ρευνες στο Σπλαιο Πετραλνων. Α.Ε.Ε. (421/15-11) προς Ε.Π.Σ. / 654) και ταυτχρονα ατηση για παρταση δειας επμενων ανασκαφν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. της 18 Νοεμβρου).

Πουλιανς A. (1983 c) – Η Ανθρωπολογικ εταιρεα απαντ στον Ε.Ο.Τ. (πρβλ. Τπο 4 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1983 c) – The Anthropological Association responds to the National (Hellenic) Organization of Tourism (cf. Press of 4th January) Athens.

Poulianos A. (1983 d) – Addressing openly and clearly towards the Hellenic Organization of Tourism (cf. Press of 10 June). Athens.

Πουλιανς A. (1983 d) – ξω απ τα δντια” προς τον Ε.Ο.Τ. (πρβλ. Τπο 10 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1983 e) – Unfounded (phony) all of the accusations (cf. Press of 25 September). Athens.

Πουλιανός A. (1983 e) – Αβάσιμες όλες οι κατηγορίες  (πρβλ. Τύπο 25 Σεπτεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (1983 f) – Τhe excavations at Petralona and Ptolemais (cf. Press 4th of October). Thessalonica.

Πουλιανς A. (1983 f) – Οι ανασκαφς στα Πετρλωνα και την Πτολεμαδα (πρβλ. Τπο 4 Οκτωβρου). Θεσσαλονκη.

Poulianos N. (1983 a) – Biostratigraphy and tool distribution of Petralona Cave. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 74-87. Athens - Petralona.

Πουλιανς N. (1983 a) – Βιοστρωματογραφα και κατανομ εργαλεων του Σπηλαου Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 74-87. Αθνα - Πετρλωνα. 

Poulianos N. (1983 b) – Bone tools from Petralona Cave. Proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 463-482. Athens - Petralona.

Πουλιανς N. (1983 b) – Οστινα εργαλεα απ το Σπλαιο Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 463-482. Αθνα - Πετρλωνα.

Poulianos N. (1983 c) – Faunal and Tool distribution in the layers of Petralona Cave, with special reference to Microfauna (: small vertebrates - cf. similar article in Poulianos N. 1983a). Journal of Human Evolution, 12: 743-746.

Πουλιανς N. (1983 c) – Κατανομ (των ειδν) της πανδας και των εργαλεων στα στρματα του Σπηλαου Πετρλνων, με ειδικ αναφορ στη Μικροπανδα (: των μικρν σπονδυλωτν - πρβλ. παρμοιο ρθρο σε Πουλιαν N. 1983a). Journal of Human Evolution (Περιοδικ της Ανθρπινης Εξλιξης), 12: 743-746. 

Protsch R. (1983) – (Both of) the letters to the Anthr. Ass. of Greece (23-11-1982 & 22-8-1983). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 7-11. Athens - Petralona.

Προτς Ρ. (1983) – (Αμφτερες) οι επιστολς προς την Ανθρωπολογικ Εταιρεα Ελλδος (της 23-11-1982 και 22-8-1983). Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 7-11. Αθνα - Πετρλωνα.

Skoulas N. (Gen. Secr. of Touristic Organization, 1983) – Cancellation of loan contract firmed on 8.4.1981 between the Greek Tourist Organization and the Anthropological Asociation of Greece (cf AAG's Achieve of May 15th). Athens.

Σκουλς Ν. (Γ.Γ. ΕΟΤ, 1983) – Καταγγελα της απ 8.4.1981 σύμβασης Ε.Ο.Τ. - Α.Ε.Ε. (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. της 15 Μαου). Αθνα.

Σκουλς Ν. (Γ.Γ. ΕΟΤ, 1983) – Μνυση κατ Π. Λαμπρα κι Α. Πουλιανο. Αθνα.

Skoulas N. (Gen. Secr. of Touristic Organization, 1983) – Prosecution against P. Lambrias and A. Poulianos. Athens.

Σκουλς Ν. (Γ.Γ. ΕΟΤ, 1983) – Μνυση κατ Π. Λαμπρα κι Α. Πουλιανο. Αθνα.

Skouras Κ. (Director of Touristic Organization,1983) – About skulls and other... (cf. Press of 11 June). Athens.

Σκορας Κ. (Διευθυντς ΕΟΤ, 1983) – Περ κρανων και λλων... (πρβλ. Τπο 11 Ιουνου). Αθνα.

Stout S. (1983 a) – The application of histomorphometric analysis to ancient skeletal remains. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 60-71. Athens - Petralona.

Στουτ Σ. (1983 a) – Η εφαρμογ της ιστομορφομετρικς ανλυσης σε αρχαα σκελετικ υπολεμματα. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 60-71. Αθνα - Πετρλωνα.

Stringer C. (1983 a) – Models for European Pleistocene hominid evolutionon - the Morphology and Dating of the Petralona hominid. Jurnal of Human Evolution: 12 (8): 695.

Στρνγκερ Χρ. (1983 a) – Μοντλα της ευρωπακς ανθρπινης εξλιξης κατ το Πελιστκαινο - η μορφολογα και η χρονολγηση του ανθρωπδη απ τα Πετρλωνα.

Stringer C. (1983 b) – Some further notes on the Morphology and the Dating of the Petralona hominid. Journal of Human Evolution, v. 12 (8): 731-742.

Στρνγκερ Χρ. (1983 b) – Ορισμνες περαιτρω παρατηρσεις για τη μορφολογα και την χρονολγηση του Πετραλνειου ανθρωπδη. Περιοδικ για την Ανθρπινη Εξλιξη, τ. 12 (8): 731-742.

Toufexis M. (1983) – Prosecution against Poulianos is brought by the Attorney General (cf. Press of 22 September) Athens.

Τουφεξς Μ. (1983) – Δωξη  κατ Πουλιανο σκησε ο Εισαγγελας (πρβλ. Τπο 19 Σεπτεμβρου). Αθνα.

Τουραλ - Τσατσολη Ζ. (1983) – Η παραδοσιακ φορεσι των «Κανακρηδων». Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 572-579. Αθνα - Πετρλωνα. 

Tourali - Tsatsouli Z. (1983) – The traditional clothing of “Kanakarides” (first sons). The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 572-579. Athens – Petralona. 

Van Vark Gerrit (1983) – On the Phylogenetic position of the Petralona Skull. The proceedings of the 3rd European and 1st Pan-Hellenic Anthropological Congresses. Anthropos, 10: 88-92. Athens - Petralona.

Βαν Βαρκ Γκριτ (1983) – Για τη φυλογενετικ θση του κρανου των Πετραλνων. Εργασες του 3ου Πανευρωπακο και 1ου Πανελληνου Ανθρωπολογικο Συνεδρου. νθρωπος, 10: 88-92. Αθνα - Πετρλωνα.

Vretos Sp. (1983) – Investigation regarding Petralona Cave (cf. Press of November ) Athens.

Βρετς Σπ. (1983) – ρευνα για τοσπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Τπο Νοεμβρου). Αθνα.

Zavou G. (1983) – Aris Poulianos is an eagle of research (cf. A.A.G.'s Archive 28 January). Athens.

Ζαββο Γ. (1983) – Αετς της ρευνας ο ρης Πουλιανς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 28 Ιανουαρου). Αθνα.

Zervos Sp. (Professor of mathematics in Athens University, 1983) – Aris Poulianos is an eagle of research (cf. Press of 28th January). Athens.

Ζερβς Σπ. (Καθηγητς Μαθηματικν του Παν/μου Αθηνν, 1983) – Αετς της ρευνας ο ρης Πουλιανς (πρβλ. Τπο 28 Ιανουαρου). Αθνα.

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS