1992 (: 40 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

Ιαν. 1992

ΠΑΡΕΝΘΕΣΗ:

Μθημα για "κυνηγος" ελεφντων. Επιστολ ρη Πουλιανο και Γ. Διαμντη, Προδρου και Γ. Γ. της Ανθρ. Εταιρεας Ελλδος.

 

Jan. 1992

PARENTHESI (Parenthesis):

Elephant hunters’ lesson: Letter of Aris Poulianos & G. Diamantis, President & GS of the Anthropological Association of Greece.

 

08-01-1992

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Απντηση Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος σε ερτηση βουλευτν.

 

08-01-1992

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Reply of the Anthropological Society of Greece to a question for Parliament deputies.

 

15-01-1992

ΓΝΩΜΗ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ:

Συνντευξη Πουλιανο.

 

15-01-1992

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Poulianos' interview.

 

28-03-1992

ΕΣΤΙΑ:

Μτηρ των γλωσσν η ελληνικ λαλουμνη. Θεωρα του κ. Πουλιανο.

 

28-03-1992

ESTIA (Focolar):

Mother of the languages the Greek spoken. Theory of Mr. Poulianos.

 

23-04-1992

ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ:

Ο Πουλιανς προσφερε το μοναδικ πλο εναντον των Σκοπων.

Σπρος Ζερβς

23-04-1992

CHRISTIANIKI (Cristian):

Poulianos offered the only weapon against Skopje.

Spyros Zervos

01-06-1992

ΔΑΥΛΟΣ:

Η Ελληνικ υπρχει εδ και τουλχιστον 30.000 χρνια.

 

01-06-1992

DAVLOS (Torch):

Greek language does exist (has been around) for at least 30,000 years.

 

09-06-1992

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:

Μπως εναι λληνες;

 

09-06-1992

THESSALONIKI:

Are they maybe Greeks?

 

01-07-1992

ΔΑΥΛΟΣ:

Αυτχθονες ελληνικο πληθυσμο στη Χερσνησο του Αμου.

 

01-07-1992

DAVLOS (Torch):

Indigenous Greek populations in the Aimos Peninsula.

 

01-07-1992

ΔΑΥΛΟΣ:

Αυτχθονες ελληνικο πληθυσμο στη Χερσνησο του Αμου (βλ. νω).

 

01-07-1992

DAVLOS (Torch):

Indigenous Greek populations in the Aimos Peninsula (cf above).

 

04-07-1992

REPUBLICA:

Symposio a Cortona.

 

04-07-1992

ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ (Δημοκρατα;):

Συμπσιο στην Κορτνα.

 

09-08-1992

ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ;

Ανοξτε, επιτλους, το Σπλαιο και το Μουσεο.

Θ. ΤΣΙΓΓΑΝΑΣ

09-08-1992

APOGEUMATINI (Afternoon) ? - :

The Cave & the Museum must be ultimetely open.

Th. Tsiganas 

 

 

Latham, H. & H. Schwarcz (1992) – The Petralona hominid site: Uranium-series re-analysis of "layer 10" calcite and associated palaeomagnetic analyses. Archaeometry, 34: 135-140 (see also here).

Λθαμ, Χ. και Χ. Σβαρτς (1992) – Η τοποθεσα του ανθρωπδη απ τα Πετρλωνα: Επανεξταση της σειρς ουρανου του ασβεστιτικο "στρματος 10" και συναφες παλαιομαγνητικς αναλσεις. Αρχαιομετρα, 34: 135-140.

Πουλιανς A. (1992 a) – Απντηση της Ανθρωπολογικς Εταιρεας Ελλδος σε ερτηση βουλευτν (πρβλ. Τπο 8 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1992 a) – Reply of the Anthropological Society of Greece to a question for Parliament deputies (cf. Press of 8th January ). Athens.

Πουλιανς A. (1992 b) – Απντηση σε συνντευξη (πρβλ. Τπο 15 Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. (1992 b) – Answer to an interview (cf. Press of 15th January ). Athens.

Πουλιανς A. (1992 c) – Μτηρ των γλωσσν η ελληνικ λαλουμνη (πρβλ. Τπο 28 Μαρτου). Αθνα.

Poulianos A. (1992 c) – Mother of all languages the Greek spoken (cf. Press of 28th March). Athens.

Πουλιανς A. και Γ. Διαμντης (1992) – Μθημα για "κυνηγος" ελεφντων (πρβλ. Τπο Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos A. & G. Diamantis (1992) – Lesson for elephant “hunters’” (cf. Press of Jannuary). Athens.

Poulianos N. (1992) – The sex of the Petralona Man. Abstracts of the 1st Pan-Hhellenic Spelaeological Congress. Ed. Ministry of Culture, Ephorate of Palaeoanthropology - Spelaeology. Dic. 1992. Athens.

Πουλιανς N. (1992) – Το φλο του Ανθρπου των Πετραλνων. Περιλψεις του 1ου Πανελλνιου Σπηλαιολογικο Συνεδρου. Εκδ. Υπουργεο Πολιτισμο, Εφορεα Παλαιοανθρωπολογας - Σπηλαιολογας. Δεκ. 1992. Αθνα.

Tsiganas T. (1992) – Open finally the Cave & the Museum (cf. Press of August the 9th).

Τσγγανας Θ. (1992) – Ανοξτε, επιτλους, το Σπλαιο και το Μουσεο (πρβλ. Τπο 9 Αυγοστου). Αθνα.

Tsoukala E. (1992) – Quaternary faunas of Greece. Courier Forsch-Inst. Sickenberg, 153: 79-92.

Τσουκαλ E. (1992) – Τεταρτογενες πανδες της Ελλδας. δρυμα ερευνν Ζκενμπεργκ, 153: 79-92.

Ζερβς Σπ. (1992) – Ο Πουλιανς προσφερε το μοναδικ επιχερημα για το ζτημα των Σκοπων (πρβλ. Τπο 23 Απριλου). Αθνα.

Zervos Sp. (1992) – Poulianos offered the only argument as concerns the Skopje issue (cf. Press of April 23rd).

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS