1922 (: 6 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

10-09-1922 ρθρο του Γ. Ν. Πουλιανο για τον Ικαριτικο χορ με σαρωμνες εικνες στο You tube.    
10-09-1922

Article of G. N. Poulianos regarding the Ikarian dance with scanned pictures on You tube.

   
10-09-1922 ρθρο του Γ. Ν. Πουλιανο για τον Ικαριτικο χορ ψηφιοποιημνο κειμενογραφικ.    
10-09-1922 Article of G. N. Poulianos regarding the Ikarian dance (text in Greek language).    

 

 

Πουλιανς Γ. (1922) – Ο παραδοσιακς Ικαριτικος χορς.

Poulianos G. (1922) – The traditional dance of Ikaria Island (in Greek language).

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS