2019 (: εμπεριχονται 30 αρχεα-δεδομνα)

 

01-01-2019 Το εν εδει παρακαταθκης ΑΡΧΕΙΟ της ΑΕΕ    
01-01-2019 The AAG Archive  
01-01-2019 Tο σταλαγμιτικ δπεδο του ¨Μαυσωλεου" των Πετραλνων.    
01-01-2019 The stalagmitic floor of Petralona "Mausoleum".  
19-01-2019 Παρεπμενα της συνθκης του Αγου Στεφνου    
19-01-2019 Resultings of the St. Stephen's treaty  
01-02-2019 Οι καταστροφικς φθορς που χει υποστε το κρανο του σπηλαου Πετραλνων Χαλκιδικς.    
01-02-2019 The Petralona Cave skull damages.    
01-03-2019

ποπτη η χρνια αδιαφορα των "αρμοδων" για τις καταστροφικς παρεμβσεις που χει υποστε το κρανο του Αρχανθρπου, το ποο βρθηκε το 1960 στο σπλαιο Πετραλνων.

   
01-03-2019 Suspicious the chronic indifference of the "responsible officers" as regards the destructive interventions that have suffered the skull of Arhanthropos found in 1960 at Halkidiki's Petralona cave.    
01-03-2019

Ο φετινς παγετς... της υπερθρμασης.

   
01-03-2019 This year's overheating... frost.    
01-03-2019

Η ναυμαχα του Ναβαρνου.

   
01-03-2019 The naval battle of Navarino.    
01-03-2019

Ιλιδα κι Οδσεια.

   
01-03-2019 Iliad & Odyssey.    
01-03-2019 The exagerating Marathon epigram.    
01-03-2019

Το μεθ' υπερβολς επγραμμα του Μαραθνα.

   

 

00-00-2019   Περαιτρω αποσαφηνσεις σχετικ με τους Ελλαδοπθηκους.      
 

Further clarifications on Halladopithecus.

 

 

Poulianos N. (2019 a) – The possibility of reconstituting the stalagmitic floor beneath of which the Petralona man's skeleton was laying (cf. abstracts - p. 41 - of the 21st EAA Congress, held on 22-26 of August 2018., Denmark, first reported on January 1st ). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 a) – Η δυναττητα ανασστασης του σταλαγμιτικο δαπδου κτω απ το οποο βρισκταν ο σκελετς του ανθρπου των Πετραλνων (πρβλ. επσης περιλψεις - σελ. 41 - του 21ου Πανευρωπακο Συνεδρου Ανθρωπολογας, που πραγματοποησε τις εργασες του 22-26 Αυγοστου 2018 στη Δανα, με πρτη αναφορ την 1η Ιανουαρου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 b) – Resultings of the St. Stephen's treaty (cf. too AAG’s Archive of 19 January, as well as 22-2-2018, 1-7-2018, 15-7-2018, 1-8-2018 or 1-12-2018). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 b) – Παρεπμενα της συνθκης του Αγου Στεφνου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 19ης Ιανουαρου, καθς επσης 22-2-2018, 1-7-2018, 15-7-2018, 1-8-2018 1-12-2018). Αθνα.

Poulianos N. (2019 c) – The naval battle of Navarino (cf. AAG's Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 c) – Η ναυμαχα του Ναβαρνου (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 d) – Iliad & Odyssey (cf. AAG's Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 d) – Ιλιδα κι Οδσεια (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Μαρτου). Αθνα.

Poulianos N. (2019 e) – The exagerating Marathon epigram (cf. AAG's Archive 1st of March). Athens.

Πουλιανς N. ( 2019 e) – Το μεθ' υπερβολς επγραμμα του Μαραθνα (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 1ης Μαρτου). Αθνα.

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS