1977 (: 72 αρχεα-δεδομνα / files - data)

 

21-01-1977 LONDON  TIMES (?): Million year old link with man found  in Greece. Mario Modiano
21-01-1977 ΛΟΝΝΤΟΝ ΤΑΙΜΣ (Καιρο του Λονδνου;): νας κρκος ενς εκατομμυρου ετν με νθρωπο που βρθηκε στην Ελλδα Mario Modiano
06-03-1977 ΑΥΓΗ: νας νος νθρωπος 4 εκατομμυρων ετν.
 
06-03-1977 AVGI (Done): A young human of 4 million years. A young human 4 million years old.
 
27-03-1977 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΒΟΡΡΑΣ: Το σπλαιο των Πετραλνων.
 
27-03-1977 ELLINIKOS VORAS (Greek North): The Petralona cave.
 
13-04-1977 ΝΕΑ: Δο θησαυρο αναξιοποητοι.
 
13-04-1977 ΝΕΑ (News): Two untapped treasures.
 
31-05-1977 ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Ερευνται συστηματικ το σπλαιο Πετραλνων.
 
31-05-1977 THESSALONIKI: Petralona Cave is systematically investigated.
 
05-06-1977 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:
νας λληνας 700.000 ετν αποκαλπτει.
Καρ. Μπροσαλης
05-06-1977 ELEUTHEROTYPIA (Free-press):
A 700,000- year -old Greek reveals.
Carolos Brussalis
22-06-1977 NEW  YORK  TIMES:
Cave in Northern Greece  is  yielding evidence of
early human life.
22-06-1977 ΝΙΟΥ ΓΙΟΡΚ ΤΑΙΜΣ (Οι καιρο της Νας Υρκης):
Σπλαιο στη Βρεια Ελλδα δνει στοιχεα για την πριμη ανθρπινη ζω.
 
24-06-1977 CHRISTIAN SCIENCE MONITOR:
Early Greeks: 700,000 B.C.?
 
24-06-1977

ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΣΑΓΙΕΝΣ ΜΟΝΙΤΟΡ (Οθνη Χριστιανικς Επιστμης):

Πριμοι λληνες: 700.000 π.Χ .;
 
24-06-1977 GUARDIAN:
Fire power?
David Tonge
24-06-1977 ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ (φλακας):
Η δναμη της φωτις;
Ντιβιντ Τονγκ
27-06-1977 GUARDIAN:
Greek cave may hold first evidence of fire.
 
27-06-1977 ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ (φλακας):
Ελληνικ σπλαιο μπορε να χει την πρτη απδειξη φωτις.
 
29-06-1977 TIMES:
Greek skull belonged to earliest European.
 
29-06-1977 ΤΑΜΣ (Καιρο):
Ελληνικ κρανο ανκε στον αρχαιτερο Ευρωπαο.
 
30-06-1977 ΑΥΓΗ:
νας σκελετς στη Χαλκιδικ αλλζει την ανθρωπολογικ ιστορα μας.
 
30-06-1977 AVGI (Done):
A skeleton in Khalkidhiki is changing our anthropological history.
 
30-06-1977 DONNERSTAG: Alter als der Heidelberg-Mensch.
 
30-06-1977 ΝΤΟΝΝΕΡΣΤΑΓΚ (Πμπτη): διας ηλικας με τον νθρωπο της Χαδελβργης.
 
01-07-1977 LA REPUBBLICA: Ecco l' uomo di Petralona. Mario Modiano?
01-07-1977 ΛΑ ΡΕΠΟΥΜΠΛΙΚΑ (Αντιπροσωπευτικ Δημοκρατα): Ιδο ο νθρωπος των Πετραλνων. Μριο Μοντινο;
04-07-1977 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Κυκλοφρησε ο "'νθρωπος".  
04-07-1977 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): "Antropos" (yearbook) was edited.  
05-07-1977 OTTAWA JOURNAL: New light shed on origin of modern man.  
05-07-1977 ΟΤΤΑΒΑ ΤΖΙΟΡΝΑΛ (Εφημερδα της Οτβα): Νο φως πφτει στην προλευση του σγχρονου ανθρπου.  
09-07-1977 SAMSTAG / SONNTAG: Der urmensch, der kein Neandertaler.  
09-07-1977 Σββατο / Κυριακ: Ο πρωτγονος νθρωπος που δεν ταν Νεντερταλ.  
10-07-1977 THE SUN: 700,000-year-old skeleton found in Greece.  
10-07-1977 ΔΗ ΣΑΝ (Ο λιος): Σκελετς 700.000 ετν βρθηκε στην Ελλδα.  
20-07-1977 HERALD TRIBUNE INTERNATIONΑΤΟNΑL: The oldest known European: Greece's Petralona Man.  
20-07-1977 ΧΕΡΑΛΝΤ ΤΡΙΜΠΙΟΥΝ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ (Διεθνς Βμα - Κρηξ) : Ο παλαιτερος γνωστς Ευρωπαος: Ο νθρωπος των Πετραλνων της Ελλδας.  
26-07-1977 R: Griechischer  Forscher  fand  700,000 jähre altes Skelett. Mary Vamiedaki
26-07-1977 Ρ: λληνας ερευνητς βρκε σκελετ 700.000 ετν . Μαρυ Βαμιεντκι
05-09-1977 Η ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ ΣΗΜΕΡΑ: Φρνει και πλι στη Βουλ το θμα του Σπηλαου των Πετραλνων.
05-09-1977 I HALKIDIKI SIMERA (: Chalcidice today): Bringing again to the House the issue on Petralona Cave.    
01-10-1977 ; O ρης Πουλιανς διδσκει στο Ελεθερο Πανεπιστμιο Υμηττο.  
01-10-1977 ? Aris Poulianos teaches at the Free University of Hymettus.  
17-10-1977 Π. Δ. 941/1977 (ΦΕΚ 320 / Α'/17.10.1977).  
17-10-1977 Presidential decree 941 / 1977 (FEK 320 / Α'/17.10.1977).  
17-10-1977 Π. Δ. 941/1977 (ΦΕΚ 320/ Α'/17.10.1977), ρθρο 46 (μνο σον αφορ την ΕΠΣ).  
17-10-1977 Presidential decree 941 / 1977 (FEK 320 / Α'/17.10.1977), article 46 (regarding only Ephorate of Paleoanthropology - Speleology.  
14-11-1977 ΝΕΑ: Ο Ελλαδικς νθρωπος. Το  ανθρπινο γνος υπρχει  στην Ελλδα απ ττε που παρουσιστηκε στη γη και  εξακολοθησε να  υπρχει  χωρς  διακοπ   μχρι τρα.
Γιργος Γτος

14-11-1977 ΝΕΑ (News): The Helladic man. Humans exist in Greece since they appeared on earth and has continued to exist without interruption until now.
Giorgos Gatos

26-11-1977 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Στις  αποθκες ευρματα  που  αναθεωρον την ιστορα μας.

26-11-1977 ELEUTHEROTYPIA (Free-press): In warehouse findings that review our history.

05-12-1977 ΝΕΑ: Ανθρπινα εργαλεα 2,5 εκ. ετν. Ανακαλφθηκαν στην Πτολεμαδα.  
05-12-1977 ΝΕΑ (News): Human tools 2,5 million years old. Discovered in Ptolemais.  

 

Ikeya M. (1977) – Electron Spin Resonance dating and Fission Track Detection of Petralona stalagmite. Anthropos, 4: 152-168. Athens.

Ικγια M. (1977) – Χρονολγηση με τον συντονισμ της περιστροφς ηλεκτρονων και τον εντοπισμ με την ανχνευση ιχνν σχσης σταλαγμτη απ τα Πετρλωνα. νθρωπος, 4: 152-168. Αθνα.

Kretzoi M. (1977) – The Fauna of Small Vertebrates of the Middle Pleistocene at Petralona. Anthropos, 4: 131-143. Athens.

Κρετσι M. (1977) – Η πανδα των μικρν σπονδυλωτν του Μσου Πλειστκαινου απ τα Πετρλωνα. νθρωπος, 4: 131-143. Αθνα.

Kurtén B. & A. Poulianos (1977) – New Stratigraphic and Faunal material from Petralona Cave - with special reference to the Carnivora. Anthropos, 4: 47-130. Athens.

Κουρτν Μπ. & Α. Πουλιανς (1977) – Νο στρωματογραφικ και «πανιδικ» υλικ απ το σπλαιο Πετραλνων - με ιδιατερη αναφορ στα Σαρκοφγα. νθρωπος, 4: 47-130. Αθνα.

Papamarinopoulos St. (1977) – The first known European? Bulletin, University of Edinburgh, 13 (10): 1-3. April 27.

Παπαμαρινπουλος Στ. (1977) – Ο πρτος γνωστς Ευρωπαος; Δελτο, Πανεπιστμιου του Εδιμβοργου, 13 (10): 1-3. 27 Απριλου.

Poulianos A. (1977 a) – Stratigraphy and age of the Petralonian Archanthropus. Anthropos, 4: 37-46. Athens.

Πουλιανς Α. (1977 a) – Στρωματογραφα και ηλικα του Πετραλνειου Αρχανθρπου. νθρωπος, 4: 37-46. Αθνα.

Poulianos A. (1977 b) – Traces of fire at the Petralona Cave, the oldest known up to day. Anthropos, 4: 144-146. Athens.

Πουλιανς Α. (1977 b) – χνη φωτις απ το Σπλαιο Πετραλνων, τα αρχαιτερα γνωστ μχρι σμερα. νθρωπος, 4: 144-146. Αθνα.

Poulianos A. (1977 c) – Petralonian Archanthropus was right handed. Anthropos, 4: 147-151. Athens.

Πουλιανς Α. (1977 c) – Ο Πετραλνειος Αρχνθρωπος ταν δεξιχειρας. νθρωπος, 4: 147-151. Αθνα.

Πουλιανός Α. (1977 d) - Βιντεοσκοπημένη συνέντευξη στο Σπήλαιο Πετραλώνων προς την αείμνηστη Λίλα Κουρκουλάκου, που απαντάται στη διαδικτυακή διεύθυνση https://www.youtube.com/watch?time_continue=1408&v=5Arw5Lbiurg.

Poulianos A. (1977 d) – Videotaped interview at Petralona Cave to the deceased register Lila Kourkoulakou, that may be found on the Internet address https://www.youtube.com/watch?time_continue=1408&v=5Arw5Lbiurg.

Poulianos N. (1977) – New data on the stratigraphy of Petralona Cave. Proceedings of the 7th Int. Spel. Congress: 366-367. Sheffield.

Πουλιανς Ν. (1977) – Να στοιχεα για τη στρωματογραφα του Σπηλαου Πετραλνων. Πρακτικ του 7ου Διεθνος Συνεδρου Σπηλαιολογας: 366-367. Σφιλντ.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ