1976 (: 110 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

28-02-1976 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Καταληστεεται ο παλαιοντολογικς πλοτος της χρας.  
28-02-1976 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press):

The palaeontological richness of the country is rampant.

 
29-02-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι  πργονοι  του ανθρπου ζησαν και στην Ελλδα.
Αχ. Χατζπουλος
29-02-1976 KATHIMERINI (Daily): The ancestors of human kind lived also in Greece.
Ach. Hatzopoulos
12-03-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Ο "Παππος".
 
12-03-1976 KATHIMERINI (Daily):
The “Grandfather".
 
12-03-1976 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ:
Ευρματα  ημιρθιου  πιθκου  στα Θαρρονια  της Ευβοας.  Ανακονωση της Ανθρωπολογικς Εταιρεας.
 
12-03-1976 PROODEUTIKI EVIA (Progressive Eubea):
Finds of semi-erectus ape at Tharounia, Eubea. Announcement of the Anthropological Association.
 
18-03-1976 ΠΑΝΕΥΒΟΚΟΝ ΒΗΜΑ:
Σπλαιο Θαρρουνων Ελλαδοπθηκος  και λλα τιν.
 
18-03-1976 PANEVOIKONVIMA (Pan-all-Eubean Footstep):
Tharrounia's cave Helladopithecus and some other thoughts.
 
30-04-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος;
Ν. Ι. Ξηροτρης
30-04-1976 KATHIMERINI (Daily):
Is there indeed a Helladopithecus?
Ν. Ι. Xirotyris
16-05-1976 ΑΥΓΗ:
Βρθηκε   σκελετς  ηλικας  400.000  χρνων.
 
16-05-1976 AVGI (Done):
A skeleton of 400,000 years old was found.
 
16-05-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος.
ρης Πουλιανς
16-05-1976 KATHIMERINI (Daily):
There is, indeed, a Helladopithecus.
Aris Poulianos
21-05-1976 ΠΑΝΕΥΒΟΚΟΝ ΒΗΜΑ:
"Ελλαδοπθηκος ο ημιρθιος".
(επιστολ) ρη Πουλιανο
21-05-1976 PANEVOIKONVIMA (Pan-all - EubeanFootstep):
"Helladopithecus semierectus".
(letter of)Aris Poulianos
05-06-1976 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:
Η φωτι της γης πρωτναψε στη Χαλκιδικ.
 
05-06-1976 ACROPOLIS:
The first fire of earth prowled in Khalkidhiki.
 
05-06-1976 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:
Σκελετς 400.000 ετν στη Χαλκιδικ.
Μαρη Σπυριδογιαννκη
05-06-1976 APOGEUMATINI (Afternoon): Skeleton of 400,000 years old in Khalkidhiki.
Mary Spiridoyannaki
05-06-1976 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:
'νας σκελετς  400.000   ετν.
 
05-06-1976 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): A skeleton of 400,000 years old.
 
05-06-1976 ΕΣΤΙΑ:
Σκελετς ανθρπου 400.000 ετν ευρθη εις την Χαλκιδικν.
 
05-06-1976 ΕSΤΙΑ (Focus):

Human skeleton 400,000 years old was found in Khalkidhiki.

 
05-06-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Βρθηκε στην Χαλκιδικ σκελετς  400.000 ετν. Απ ομδα επιστημνων υπ τον κ. Πουλιαν.
 
05-06-1976 KATHIMERINI (Daily):
A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki. By a group of scientists under Mr. Poulianos.
 
05-06-1976 ΝΕΑ:
Σκελετς νεαρο (400.000) χρνων σε... σταλαγμτη.
Β. Καββαθ
05-06-1976 ΝΕΑ (News):
Skeleton of a young (400,000) years old in... stalagmite.
V. Kavvatha
05-06-1976 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:
Σκελετς ηλικας 400.000  χρνων.  Βρθηκε στη Χαλκιδικ.
 
05-06-1976 RISOSPASTIS(Radicals-breaker):
A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki
 
05-06-1976 ΒΗΜΑ:
Εις την Ελλδα  γινε η  πρτη  λογικ  χρση φωτις πριν 400.000 περπου  χρνια.
 
05-06-1976 VIMA (Footstep):
In Greece, the first logical use of fire occurred some 400,000 years ago.
 
05-06-1976 ΒΡΑΔΥΝΗ:
Βρθηκε  σκελετς 400.000  ετν.
Δ. Μπλσης
05-06-1976

VRADINI (Evening):

A skeleton of 400,000 years was found.
D. Belsis
10-06-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Επιστημονικ διαφωνα για τον Ελλαδοπθηκο (ποψη του κ. N. Ξηροτρη).
Αχ. Χατζπουλος
10-06-1976 KATHIMERINI (Daily):
Scientific disagreement regarding Helladopithecus (the opinion of Mr. Xirotiris).
Ach. Hatzopoulos
13-06-1976 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:
Αμν, η εποχ μας.
Δημ. Ψαθς
13-06-1976 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press):
Oh boy.... our time.
Dim. Psathas
18-06-1976 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ:
Αντθετη ποψη για τον Ελλαδοπθηκο.
 
18-06-1976 PROODEUTIKI EVIA (Progressive Eubea): An opposing view concerning Helladopithecus.
 
26-06-1976 NATIONAL ZEITUNG:
Skelett in Stalagmiten.
 
26-06-1976 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΖΑΙΤΟΥΝΓΚ  (Εθνικ Εφημερδα):
Σκελετς σε σταλαγμτη.
 
06-07-1976 ATHENS  NEWS:
Khalkidhiki skeleton belonged to ape  man.
 
06-07-1976 ΑΘΕΝΣ ΝΙΟΥΖ (Τα Να της Αθνας):
Σκελετς της Χαλκιδικς ανκε σε πιθηκνθρωπο.
 
03-08-1976 DAGENS NYHETER (Stockholm): Ner till varldens aldsta eld.
Bengt Holmqvist
03-08-1976 ΝΤΑΤΖΕΝΣ ΝΙΧΕΤΕΡ (Τα να της ημρας - Στοκχλμης): ως την ηλικα της φωτις.
Bengt Holmqvist
Σεπτ. 1976 ΒΟΑΚΗ  ΖΩΗ: Η  Μακεδονα  στο  κντρο  της  ευρωπακς προστορας.
 
Sept. 1976 VOIAKI ZOI (Voian Life): Macedonia in the center of European prehistory.
 
18-09-1976 ΑΥΓΗ:
Στην  Ελλδα τα χνη αρχαιτερης  φωτις, 600-700χιλιδων ετν.
 
18-09-1976 AVGI (Done):
In Greece the traces of the most ancient fire, 600-700 old.
 
03-10-1976 ΒΟΑΚΗ ΕΣΤΙΑ (Θεσσαλονκης): Ομιλα ρη Πουλιανο: "Οι πρτοι κτοικοι της Δυτικς Μακεδονας".  
03-10-1976 VOIAKI ESTIA  (Voian Thessaloniki’s Focus): Aris Poulianos’ speech: "The first inhabitants of Western Macedonia".  
04-10-1976 ΒΡΑΔΥΝΗ: Στη Μακεδονα γεννθηκαν οι πρτοι νθρωποι. Ν. Στγκος
04-10-1976 VRADINI (Evening): In Macedonia, the first people were born. Ν. Staggos
04-10-1976 ΝΕΑ: Στην Ελλδα οι πρτοι νθρωποι της Ευρπης. Μακεδνας ο πρτος Ευρωπαος πριν να εκατομμριο χρνια.  
04-10-1976 ΝΕΑ (News): In Greece, the first people in Europe. Macedonian the first European one million years ago.  
23-10-1976 GUARDIAN: First  European lived in Greece  250.000 years ago. B. Kurtèn
23-10-1976 ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ (φλακας): First  European lived in Greece  250.000 years ago. Μπ. Κουρτν
23-10-1976 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Πριν 500.000 χρνια ζοσαν νθρωποι στον ελληνικ χρο. Θωμς Γκρπας
23-10-1976 POLITICA THEMATA (Political Matters): 500,000 years ago, people lived in the Hellenic space. Thomas Gorpas
27-10-1976 ΒΡΑΔΥΝΗ:
Εκδηλσεις της Στγης.
 
27-10-1976 VRADINI (Evening):
Manifestations of the “Roof”.
 
27-10-1976 ΝΕΑ: Ο Πετραλνιος νθρωπος ταν ο  πρτος Ευρωπαος.  
27-10-1976 ΝΕΑ (News): Petralona man was the first European.  
28-10-1976 ΒΗΜΑ: Πριν 360.000 χρνια ζοσαν οι πρτοι Ευρωπαοι στα Πετρλωνα.
28-10-1976 VIMA (Footstep): 360,000 years ago the first Europeans lived in Petralona  
30-10-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι  πρτοι  Ευρωπαοι ζησαν  στην  Ελλδα.  
30-10-1976 KATHIMERINI (Daily): The first Europeans lived in Greece.  
01-11-1976 ΑΛΛΑΓΗ: Εκδλωση της Στγης, με ομιλητ τον  ρη Πουλιαν.  
01-11-1976 ALLAGI (Change): Manifestation of the “Roof”, with speaker Aris Poulianos.  
02-11-1976 ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ  ΝΕΑ: Η προχθεσιν διλεξη με τον κ. ρη Πουλιαν, για την προλευση των Ελλνων.  
02-11-1976 TRIKALINA NEA (Trikala’s News): During the day before the lecture of Mr. Aris Poulianos regarding the origins of the Greeks.  
10-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η προλευση των Ελλνων.  
10-11-1976 EREVNA (Research): The origins of the Greeks.  
11-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η προλευση των Ελλνων.  
11-11-1976 EREVNA (Research): The origins of the Greeks.  
12-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η προλευση των Ελλνων.  
12-11-1976 EREVNA (Research): The origins of the Greeks.  
13-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η  παρουσαση  του  ρη Πουλιανο απ τον  Γεν. Γραμματα της "ΣΤΕΓΗΣ".  
13-11-1976 EREVNA (Research): The presentation of Aris Poulianos by the Secretary General of the “Roof”.  
24-11-1976 GUARDIAN: Petralona man.  
24-11-1976 ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ (φλακας): Ο νθρωπος των Πετραλνων.  
25-11-1976 ΕΣΤΙΑ: Εξαιρετικς  σημασας κρνεται ο "νθρωπος  των Πετραλνων".
25-11-1976

ΕSΤΙΑ (Focus):

Of great importance "Petralona man" is.  
28-11-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Να στοιχεα για τον νθρωπο των Πετραλνων.  
28-11-1976 KATHIMERINI (Daily): New data about Petralona man.  
08-12-1976 ΕΣΤΙΑ: Η Παλαιοντολογικ ρευνα. (καθ.) Α. Τζωρτζπουλος
08-12-1976 ΕSΤΙΑ (Focus): The Palaeontological research. (prof.) Α. Tzortzopoulos
11-12-1976 ΒΟΑΚΗ  ΖΩΗ: Μουσεο   της  φσης  οι  αμμλοφοι   της Πενταβρσου.
11-12-1976 VOIAKI ZOI (Voian Life): Museum of nature are the sand dunes of Pentavrissos.

 

 

 

Poulianos A. (1976 a) – Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice.

Πουλιανς A. (1976 a) – Στρωματογραφα και πολιτισμικ ακολουθα στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανακονωση στο 9ο Διεθνς Συνδριο Προστορας. Σεπτμβριος 1976. Νκαια.

Poulianos A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Colloque de Taxonomie Anthropologique. Université de Bordeaux I. Talence - Laboratoire d' Anthropologie. Sept. 10-11, 1976. Bordeaux.

Πουλιανός A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Συμπόσιο ΑνθρωπολογικήςΤαξινόμησης. Πανεπιστήμιο του Μπορντό Ι. Ταλέν - Εργαστήριο Ανθρωπολογίας 10-11 Σεπτεμβρίου 1976. Μπορντό.

Πουλιανς A. (1976 c) –  Ελλαδοπθηκος ο ημιρθιος. νθρωπος, 3: 3 - 29 (πρβλ. επσης εφημερδες 12 και 18 Μαρτου, 30 Απριλου, 21 Μαου και 10 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 c) – HELLADOPITHECUS SEMIERECTUS (with extensive English summary). Anthropos, 3: 3 - 29 (cf. also Press of March 12th & 18th, April 30, May 21 and June 10). Athens.

Πουλιανς A. (1976 d)   Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος (πρβλ. τπο 16 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 d) There is, indeed, a Helladopithecus (cf. Press of May 16). Athens.

Πουλιανς A. (1976 e)   Βρθηκε στη Χαλκιδικ σκελετς 400.000 ετν (πρβλ. εφημερδες 5 και 26 Ιουνου, 6 Ιουλου, 3 Αυγοστου και 23 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 e) – A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki (cf. Press of June 5 & 26, July 6, August 3 and 23 October). Athens.

Poulianos A. (1976 f) – Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice.

Πουλιανς A. (1976 f) – Στρωματογραφα και πολιτισμικ ακολουθα στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανακονωση στο 9ο Διεθνς Συνδριο Προστορας. Σεπτμβριος 1976. Νκαια.

Πουλιανς A. (1976 g)   Η  Μακεδονα  στο  κντρο  της  ευρωπακς προστορας (πρβλ. τπο Σεπτεμβρου).

Poulianos A. (1976 g) Macedonia in the centre of European prehistory (cf. Press of September).

Πουλιανς A. (1976 h)   Μουσεο   της  φσης  οι  αμμλοφοι   της Πενταβρσου (πρβλ. τπο Νοεμβρου).

Poulianos A. (1976 h) Museum of nature the sand dunes of Pentavrissos (cf. Press of November).

Ξηροτρης N. (1976) – Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος; (πρβλ. τπο 30 Απριλου). Αθνα.

Xirotiris N. (1976) – Is there indeed a Helladopithecus? (cf. Press of April 30). Athens.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ