1976 (: 159 αρχεα - δεδομνα / files - data)

 

17-01-1976

Απφαση ΕΟΤ 501730 για ΤΟΥΡΙΣΤΗΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΣΠ (πρβλ. 15-11-1975)

   
17-01-1976 Decision 501730 of the National Tourist Organization for exploitation of Petralona Cave (cf. 15-11-1975).

 

 
28-02-1976 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ: Καταληστεεται ο παλαιοντολογικς πλοτος της χρας.  
28-02-1976 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press):

The palaeontological richness of the country is rampant.

 
29-02-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι  πργονοι  του ανθρπου ζησαν και στην Ελλδα.
Αχ. Χατζπουλος
29-02-1976 KATHIMERINI (Daily): The ancestors of human kind lived also in Greece.
Ach. Hatzopoulos
12-03-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Ο "Παππος".
 
12-03-1976 KATHIMERINI (Daily):
The “Grandfather".
 
12-03-1976 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ:
Ευρματα  ημιρθιου  πιθκου  στα Θαρρονια  της Ευβοας.  Ανακονωση της Ανθρωπολογικς Εταιρεας.
 
12-03-1976 PROODEUTIKI EVIA (Progressive Eubea):
Finds of semi-erectus ape at Tharounia, Eubea. Announcement of the Anthropological Association.
 
18-03-1976 ΠΑΝΕΥΒΟΚΟΝ ΒΗΜΑ:
Σπλαιο Θαρρουνων Ελλαδοπθηκος  και λλα τιν.
 
18-03-1976 PANEVOIKONVIMA (Pan-all-Eubean Footstep):
Tharrounia's cave Helladopithecus and some other thoughts.
 
08-04-1976 Το Υπουργεο Πολιτισμο προς τον Δμο Λεωνιδου σχετικ με το σπλαιο Διονσου.    
08-04-1976 The Ministry of Culture to the Municipality of Leonidio regarding Dionysos cave.    
30-04-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος;
Ν. Ι. Ξηροτρης
30-04-1976 KATHIMERINI (Daily):
Is there indeed a Helladopithecus?
Ν. Ι. Xirotyris
16-05-1976 ΑΥΓΗ:
Βρθηκε   σκελετς  ηλικας  400.000  χρνων.
 
16-05-1976 AVGI (Done):
A skeleton of 400,000 years old was found.
 
16-05-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος.
ρης Πουλιανς
16-05-1976 KATHIMERINI (Daily):
There is, indeed, a Helladopithecus.
Aris Poulianos
21-05-1976 ΠΑΝΕΥΒΟΚΟΝ ΒΗΜΑ:
"Ελλαδοπθηκος ο ημιρθιος".
(επιστολ) ρη Πουλιανο
21-05-1976 PANEVOIKONVIMA (Pan-all - EubeanFootstep):
"Helladopithecus semierectus".
(letter of)Aris Poulianos
05-06-1976 ΑΚΡΟΠΟΛΙΣ:
Η φωτι της γης πρωτναψε στη Χαλκιδικ.
 
05-06-1976 ACROPOLIS:
The first fire of earth prowled in Khalkidhiki.
 
05-06-1976 ΑΠΟΓΕΥΜΑΤΙΝΗ:
Σκελετς 400.000 ετν στη Χαλκιδικ.
Μαρη Σπυριδογιαννκη
05-06-1976 APOGEUMATINI (Afternoon): Skeleton of 400,000 years old in Khalkidhiki.
Mary Spiridoyannaki
05-06-1976 ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΟΣΜΟΣ:
'νας σκελετς  400.000   ετν.
 
05-06-1976 ELEUTHEROS KOSMOS (Free world): A skeleton of 400,000 years old.
 
05-06-1976 ΕΣΤΙΑ:
Σκελετς ανθρπου 400.000 ετν ευρθη εις την Χαλκιδικν.
 
05-06-1976 ΕSΤΙΑ (Focus):

Human skeleton 400,000 years old was found in Khalkidhiki.

 
05-06-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Βρθηκε στην Χαλκιδικ σκελετς  400.000 ετν. Απ ομδα επιστημνων υπ τον κ. Πουλιαν.
 
05-06-1976 KATHIMERINI (Daily):
A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki. By a group of scientists under Mr. Poulianos.
 
05-06-1976 ΝΕΑ:
Σκελετς νεαρο (400.000) χρνων σε... σταλαγμτη.
Β. Καββαθς
05-06-1976 ΝΕΑ (News):
Skeleton of a young (400,000) years old in... stalagmite.
V. Kavathas
05-06-1976 ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗΣ:
Σκελετς ηλικας 400.000  χρνων.  Βρθηκε στη Χαλκιδικ.
 
05-06-1976 RISOSPASTIS(Radicals-breaker):
A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki
 
05-06-1976 ΒΗΜΑ:
Εις την Ελλδα  γινε η  πρτη  λογικ  χρση φωτις πριν 400.000 περπου  χρνια.
 
05-06-1976 VIMA (Footstep):
In Greece, the first logical use of fire occurred some 400,000 years ago.
 
05-06-1976 ΒΡΑΔΥΝΗ:
Βρθηκε  σκελετς 400.000  ετν.
Δ. Μπλσης
05-06-1976

VRADINI (Evening):

A skeleton of 400,000 years was found.
D. Belsis
08-06-1976 Ατηση ανασκαφν ΑΕΕ 105 (πρβλ. 17-01-1976).   A. Πουλιανς
08-06-1976

Application (105) for AAG's exvavations (cf. 17-01-1976).

  A. Poulianos
10-06-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ:
Επιστημονικ διαφωνα για τον Ελλαδοπθηκο (ποψη του κ. N. Ξηροτρη).
Αχ. Χατζπουλος
10-06-1976 KATHIMERINI (Daily):
Scientific disagreement regarding Helladopithecus (the opinion of Mr. Xirotiris).
Ach. Hatzopoulos
13-06-1976 ΕΛΕΥΘΕΡΟΤΥΠΙΑ:
Αμν, η εποχ μας.
Δημ. Ψαθς
13-06-1976 ELEUTHEROTYPIA (Free-Press):
Oh boy.... our time.
Dim. Psathas
18-06-1976 ΠΡΟΟΔΕΥΤΙΚΗ ΕΥΒΟΙΑ:
Αντθετη ποψη για τον Ελλαδοπθηκο.
 
18-06-1976 PROODEUTIKI EVIA (Progressive Eubea): An opposing view concerning Helladopithecus.
 
25-06-1976 Υπουργεο Πολιτισμο 3475 προς ΑΕΕ - διευκρινσεις σχετικ με τις ΑΝΑΣΚΑΦΕΣ.    
25-06-1976 Ministry of Culture 3475 to AAG - Clarifications request regarding the excavations.    
26-06-1976 NATIONAL ZEITUNG:
Skelett in Stalagmiten.
 
26-06-1976 ΝΑΣΙΟΝΑΛ ΤΖΑΙΤΟΥΝΓΚ  (Εθνικ Εφημερδα):
Σκελετς σε σταλαγμτη.
 
06-07-1976 ATHENS  NEWS:
Khalkidhiki skeleton belonged to ape  man.
 
06-07-1976 ΑΘΕΝΣ ΝΙΟΥΖ (Τα Να της Αθνας):
Σκελετς της Χαλκιδικς ανκε σε πιθηκνθρωπο.
 
03-08-1976 DAGENS NYHETER (Stockholm): Ner till varldens aldsta eld.
Bengt Holmqvist
03-08-1976 ΝΤΑΤΖΕΝΣ ΝΙΧΕΤΕΡ (Τα να της ημρας - Στοκχλμης): ως την ηλικα της αρχαιτερης φωτις του κσμου.
Μπενγκτ Χλμκβιστ
Σεπτ. 1976 ΒΟΑΚΗ  ΖΩΗ: Η  Μακεδονα  στο  κντρο  της  ευρωπακς προστορας.
 
Sept. 1976 VOIAKI ZOI (Voian Life): Macedonia in the center of European prehistory.
 
18-09-1976 ΑΥΓΗ:
Στην  Ελλδα τα χνη αρχαιτερης  φωτις, 600-700χιλιδων ετν.
 
18-09-1976 AVGI (Done):
In Greece the traces of the most ancient fire, 600-700 old.
 
01-10-1976 δεια ανασκαφν.    
01-10-1976 Excavations' license.    
03-10-1976 ΒΟΑΚΗ ΕΣΤΙΑ (Θεσσαλονκης): Ομιλα ρη Πουλιανο: "Οι πρτοι κτοικοι της Δυτικς Μακεδονας".  
03-10-1976 VOIAKI ESTIA  (Voian Thessaloniki’s Focus): Aris Poulianos’ speech: "The first inhabitants of Western Macedonia".  
04-10-1976 ΒΡΑΔΥΝΗ: Στη Μακεδονα γεννθηκαν οι πρτοι νθρωποι. Ν. Στγκος
04-10-1976 VRADINI (Evening): In Macedonia, the first people were born. Ν. Staggos
04-10-1976 ΝΕΑ: Στην Ελλδα οι πρτοι νθρωποι της Ευρπης. Μακεδνας ο πρτος Ευρωπαος πριν να εκατομμριο χρνια.  
04-10-1976 ΝΕΑ (News): In Greece, the first people in Europe. Macedonian the first European one million years ago.  
23-10-1976 GUARDIAN: First  European lived in Greece  250.000 years ago. B. Kurtèn
23-10-1976 ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ (φλακας): Ο πρτος Ευρωπαος ζησε στην Ελλδα πριν απ 250.000 χρνια. Μπ. Κουρτν
23-10-1976 ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ: Πριν 500.000 χρνια ζοσαν νθρωποι στον ελληνικ χρο. Θωμς Γκρπας
23-10-1976 POLITICA THEMATA (Political Matters): 500,000 years ago, people lived in the Hellenic space. Thomas Gorpas
27-10-1976 ΒΡΑΔΥΝΗ:
Εκδηλσεις της Στγης.
 
27-10-1976 VRADINI (Evening):
Manifestations of the “Roof”.
 
27-10-1976 ΝΕΑ: Ο Πετραλνιος νθρωπος ταν ο  πρτος Ευρωπαος.  
27-10-1976 ΝΕΑ (News): Petralona man was the first European.  
28-10-1976 ΒΗΜΑ: Πριν 360.000 χρνια ζοσαν οι πρτοι Ευρωπαοι στα Πετρλωνα.  
28-10-1976 VIMA (Footstep): 360,000 years ago the first Europeans lived in Petralona  
30-10-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Οι  πρτοι  Ευρωπαοι ζησαν  στην  Ελλδα.  
30-10-1976 KATHIMERINI (Daily): The first Europeans lived in Greece.  
01-11-1976 ΑΛΛΑΓΗ: Εκδλωση της Στγης, με ομιλητ τον  ρη Πουλιαν.  
01-11-1976 ALLAGI (Change): Manifestation of the “Roof”, with speaker Aris Poulianos.  
02-11-1976 ΤΡΙΚΑΛΙΝΑ  ΝΕΑ: Η προχθεσιν διλεξη με τον κ. ρη Πουλιαν, για την προλευση των Ελλνων.  
02-11-1976 TRIKALINA NEA (Trikala’s News): During the day before the lecture of Mr. Aris Poulianos regarding the origins of the Greeks.  
09-11-1976 "Επιτροπ" επιστημνων του Υπουργεου Πολιτισμο για το σπλαιο Πετραλνων.    
09-11-1976 Scientists' "committee" of the Ministry of Culture regarding Petralona Cave.    
10-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η προλευση των Ελλνων.  
10-11-1976 EREVNA (Research): The origins of the Greeks.  
11-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η προλευση των Ελλνων.  
11-11-1976 EREVNA (Research): The origins of the Greeks.  
12-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η προλευση των Ελλνων.  
12-11-1976 EREVNA (Research): The origins of the Greeks.  
13-11-1976 ΕΡΕΥΝΑ: Η  παρουσαση  του  ρη Πουλιανο απ τον  Γεν. Γραμματα της "ΣΤΕΓΗΣ".  
13-11-1976 EREVNA (Research): The presentation of Aris Poulianos by the Secretary General of the “Roof”.  
22-11-1976 Ατηση ΑΕΕ προς ΥΠΠΕ - σχετ. με χοργηση αντιγρφων για το Σπ. Πετραλνων (πρβλ. 29-11).    
22-11-1976 Application by AAG to the Ministry of Culture to get copies about Petralona cave (cf. 29-11).    
24-11-1976 GUARDIAN: Petralona man.  
24-11-1976 ΓΚΑΡΝΤΙΑΝ (φλακας): Ο νθρωπος των Πετραλνων.  
25-11-1976 ΕΣΤΙΑ: Εξαιρετικς  σημασας κρνεται ο "νθρωπος  των Πετραλνων".  
25-11-1976

ΕSΤΙΑ (Focus):

Of great importance "Petralona man" is.  
28-11-1976 ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ: Να στοιχεα για τον νθρωπο των Πετραλνων.  
28-11-1976 KATHIMERINI (Daily): New data about Petralona man.  
29-11-1976 Ερτηση ΥΠΠΕ προς ΑΕΕ σχετ. με χοργηση αντιγρφων για το Σπ. Πετραλ. (πρβλ. 29-11).    
29-11-1976 Question by the Ministry of Culture towards the AAG in oder to grant copies about Petralona cave    
08-12-1976 ΕΣΤΙΑ: Η Παλαιοντολογικ ρευνα. (καθ.) Α. Τζωρτζπουλος
08-12-1976 ΕSΤΙΑ (Focus): The Palaeontological research. (prof.) Α. Tzortzopoulos
11-12-1976 ΒΟΑΚΗ  ΖΩΗ: Μουσεο   της  φσης  οι  αμμλοφοι   της Πενταβρσου.  
11-12-1976 VOIAKI ZOI (Voian Life): Museum of nature are the sand dunes of Pentavrissos.

 

 

22-12-1976 λλο να νομα στην αντι-Πουλιανικ επιτροπ για το Σπλαιο Πετραλνων.    
22-12-1976 Another name in the anti-Poulianos committee for Petralona Cave.    

 

 

Belsis D. (1976) – A skeleton of 400,000 years was found (cf. Press of June 6). Athens.

Μπλσης Δ. (1976) – Βρθηκε  σκελετς 400.000  ετν (πρβλ. Τπο 6 Ιουνου). Αθνα.

Dontas G. (1976) – Question towards the AAG in oder to grant copies about Petralona cave (cf. A.A.G.'s Archive 29th of November). Athens.

Δοντς Γ. (1976) – Ερτηση προς ΑΕΕ σχετικ με ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΑΝΤΙΓΡΑΦΩΝ για το ΣΠΗΛΑΙΟ ΠΕΤΡΑΛΩΝΩΝ(πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 29 Νοεμβρου). Αθνα.

Gorpas Τ. (1976) – 500,000 years ago, people lived in the Hellenic space (cf. Press of 29 February and June 10). Athens.

Γκρπας Θ. (1976) – Πριν 500.000 χρνια ζοσαν νθρωποι στον ελληνικ χρο (πρβλ. Τπο 29 Φεβρουαρου και 10 Ιουνου). Αθνα.

Hatzopoulos A. (1976) – The ancestors of human kind lived also in Greece (cf. also Press of 29 February and June 10). Athens.

Χατζπουλος A. (1976) – Οι  πργονοι  του ανθρπου ζησαν και στην Ελλδα (πρβλ. επσης Τπο 29 Φεβρουαρου και 10 Ιουνου). Αθνα.

Holmqvist B. (1976) – Down to the world's of oldest fire (cf. Press of 3rd August). Stockholm.

Holmqvist B. (1976) – Ner till varldens aldsta eld (cf. Press of 3rd August). Stockholm.

Χλμκβιστ Μπ. (1976) – ως την ηλικα της αρχαιτερης φωτις του κσμου (πρβλ. Τπο 3 Αυγοστου). Στοκχλμη.

Kavathas V. (1976) – Skeleton of a young (400,000) years old in... stalagmite (cf. Press of June 6). Athens.

Καββαθς Β. (1976) – Σκελετς νεαρο (400.000) χρνων σε... σταλαγμτη (πρβλ. Τπο 6 Ιουνου). Αθνα.

Kokkalas Th. (1976) – Decision for aid of the National Tourist Organization regarding the exploitation of Petralona Cave (cf. A.A.G.'s Archive of January 17). Athens.

Κοκκλας Θ. (1976) – Απφαση για αρωγ του ΕΟΤ στην αξιοποηση του σπηλαου Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 17 Ιανουαρου). Αθνα.

Kurtèn B. (1976) – First  European lived in Greece (cf. Press of 23 October). London.

Κουρτν Μπ. (1976) – Ο πρτος Ευρωπαος ζησε στην Ελλδα (πρβλ. Τπο 23 Οκτωβρου). Λονδνο.

Lazaridis (1976) – Clarifications request regarding the excavations (cf. A.A.G.'s Archive of June 25). Athens.

Λαζαρδης Δ. (1976) – Διευκρινσεις σχετικ με τις ανασκαφς (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 25 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 a) – Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice.

Πουλιανς A. (1976 a) – Στρωματογραφα και πολιτισμικ ακολουθα στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανακονωση στο 9ο Διεθνς Συνδριο Προστορας. Σεπτμβριος 1976. Νκαια.

Poulianos A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Colloque de Taxonomie Anthropologique. Université de Bordeaux I. Talence - Laboratoire d' Anthropologie. Sept. 10-11, 1976. Bordeaux.

Πουλιανός A. (1976 b) – Archanthropus europaeus petraloniensis. Συμπόσιο ΑνθρωπολογικήςΤαξινόμησης. Πανεπιστήμιο του Μπορντό Ι. Ταλέν - Εργαστήριο Ανθρωπολογίας 10-11 Σεπτεμβρίου 1976. Μπορντό.

Πουλιανς A. (1976 c) –  Ελλαδοπθηκος ο ημιρθιος. νθρωπος, 3: 3 - 29 (πρβλ. επσης εφημερδες 12 και 18 Μαρτου, 30 Απριλου, 21 Μαου και 10 Ιουνου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 c) – HELLADOPITHECUS SEMIERECTUS (with extensive English summary). Anthropos, 3: 3 - 29 (cf. also Press of March 12th & 18th, April 30, May 21 and June 10). Athens.

Πουλιανς A. (1976 d) –  Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος (πρβλ. Tπο 16 Μαου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 d) There is, indeed, a Helladopithecus (cf. Press of May 16). Athens.

Πουλιανς A. (1976 e) –  Βρθηκε στη Χαλκιδικ σκελετς 400.000 ετν (πρβλ. εφημερδες 5 και 26 Ιουνου, 6 Ιουλου, 3 Αυγοστου και 23 Οκτωβρου). Αθνα.

Poulianos A. (1976 e) – A skeleton of 400,000 years old was found in Khalkidhiki (cf. Press of June 5 & 26, July 6, August 3 and 23 October). Athens.

Poulianos A. (1976 f) – Stratigraphy and Cultural Sequence at Petralona Cave. Report to the IXth International Congress of Prehistory. Sept., 1976. Nice.

Πουλιανς A. (1976 f) – Στρωματογραφα και πολιτισμικ ακολουθα στο Σπλαιο Πετραλνων. Ανακονωση στο 9ο Διεθνς Συνδριο Προστορας. Σεπτμβριος 1976. Νκαια.

Πουλιανς A. (1976 g) –  Η  Μακεδονα  στο  κντρο  της  ευρωπακς προστορας (πρβλ. Tπο Σεπτεμβρου).

Poulianos A. (1976 g) Macedonia in the centre of European prehistory (cf. Press of September).

Πουλιανς A. (1976 h) –  Μουσεο   της  φσης  οι  αμμλοφοι   της Πενταβρσου (πρβλ. Tπο Νοεμβρου).

Poulianos A. (1976 h) Museum of nature the sand dunes of Pentavrissos (cf. Press of November).

Poulianos A. (1976 i) – Application for exvavations (cf. AAG's Archive 6th of August). Athens.

Πουλιανς A. (1976 i) – Ατηση ανασκαφν (πρβλ. Αρχεο ΑΕΕ 6 Αυγοστου). Αθνα.

Poulianos A. & Kargados A. (1976 )  Application by AAG to the Ministry of Culture to get copies about Petralona cave (cf. 22 & 29-11).

Πουλιανς A. και Κργδος Α. (1976) – Ατηση ΑΕΕ προς ΥΠΠΕ - σχετ. με χοργηση αντιγρφων για το Σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. 22 και 29-11).

Spiridoyannaki M. (1976) – Skeleton of 400,000 years old in Khalkidhiki (cf. Press of June 6). Athens.

Σπυριδογιαννκη M. (1976) – Σκελετς 400.000 ετν στη Χαλκιδικ (πρβλ. Τπο 6 Ιουνου). Αθνα.

Staggos Ν. (1976) – In Macedonia, the first people were born (cf. Press of 4th October). Athens.

Στγκος Ν. (1976) – Στη Μακεδονα γεννθηκαν οι πρτοι νθρωποι (πρβλ. Τπο 4 Οκτωβρου). Αθνα.

Tripanis K. (former Minister of Culture, 1976) – Excavations' license to Poulianos (cf. A.A.G.'s Archive 1st of October). Athens.

Τρυπνης Κ. (τ. Υπουργς Πολιτισμο, 1976) – δεια ανασκαφν στον Α. Πουλιαν (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 1 Οκτωβρο). Αθνα.

Tripanis K. (former Minister of Culture, 1976) – Scientists' Committee regarding Petralona Cave (cf. A.AG.'s Archive 9th of November). Athens.

Τρυπνης Κ. (τ. Υπουργς Πολιτισμο, 1976) – Επιτροπ επιστημνων για το σπλαιο Πετραλνων (πρβλ. Αρχεο Α.Ε.Ε. 9 Νοεμβρου). Αθνα.

Tzortzopoulos Α. (1976) – The Palaeontological research (cf. Press of 8th December). Athens.

Τζωρτζπουλος Α. (1976) – Η Παλαιοντολογικ ρευνα (πρβλ. Tπο 8 Δεκεμβρου). Αθνα.

Xirotiris N. (1976) – Is there indeed a Helladopithecus? (cf. Press of April 30). Athens.

Ξηροτρης N. (1976) – Υπρχει πργματι  Ελλαδοπθηκος; (πρβλ. Tπο 30 Απριλου). Αθνα.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS