2011 (: 106 αρχεία - δεδομένα / files - data)

 

Ιαν. - 2011 Ψήφισμα κατά του ρατσισμού στο Ενδιάμεσο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας στην Αντάλεια.

 

 
Jan. - 2011

Resolution against racism at the Intermediate world Conference on Anthropology at Antalya.

   
05-01-2011 Πρόταση συνεργασίας ΑΕΕ, ΥΠΠΟΤ και Δήμο Μουδανιών για ένταξη Σπηλαίου Πετραλώνων σε ΕΣΠΑ.    
05-01-2011

Proposal of cooperation with the Hellenic Ministry of Culture and the Municipality of Moudania as concerns the inclusion of Petralona Cave in the NSRF (National Strategic Reference Framework).

   
12- 01- 2011 ΑΕΕ προς ΥΠΠΟΤ- ΕΠΣΒΕ: Η αναρμοδιότητα των αποδεκτών για τον προϋπολογισμό του Σπηλ. Πετραλώνων.    
12- 01- 2011

The Anthropological Association of Greece to the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology: Lack of competence of the Ministry of Culture as regards the Petralona Cave budget.

   
14-01-2011 Η απόφαση 88/2011 του ΣτΕ για την απομάκρυνση της ΑΕΕ από το Σπήλαιο Πετραλώνων.    
14-01-2011

Decision 88/2011 of the Supreme Administrative Court regarding the removal of the Anthropological Association of Greece from the Petralona Cave.

   
22- 01- 2011 Γνώμη της Χαλκιδικής: Ανακριβείς κι αντιπουλιανικές οι δηλώσεις - μονόλογοι τριών τοπικών παραγόντων.  
22- 01- 2011

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Inaccurate and antipulianic statements - monologues of three local agents.

 
21-01-2011 Newsbomb (ΝΙΟΥΖΜΠΟΜΠ): «Ορφανός μένει ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων». Ρ. Καρατζαφέρη
21-01-2011 Newsbomb: "Orphan is left the Petralona archanthropus".

Rania Karatzaferi

26-01-2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ - Το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών.    
26-01-2011

FOR THE EXPULSION OF PROFESSOR POULIANOS - High Council of the Greek Nationals.

   
27-01-2011 Newsbomb (ΝΙΟΥΖΜΠΟΜΠ): Αρχαιολογικό "Κωσταλέξι" σε πανεπιστήμια και μουσεία. Ρ. Καρατζαφέρη
27-01-2011 Newsbomb:

Archaeological "Kostalexi" at universities and museums.

Rania Karatzaferi

01-02-2011 Έκκληση ¶. Πουλιανού

στην Κυβέρνηση για μη εφαρμογή της απόφασης 88 / 2011

του ΣτΕ.
01-02-2011

Appeal of Α. Poulianos to the Government to not implement the decision 88 of the Supreme Administrative Court.

 

 
24-02-2011 Απάντηση του τ. Υπουργού κ. Θ. Πάγκαλου (σχετ. με άνω έκκληση για μη εφαρμογή απόφασης 88/11 του ΣτΕ).  
24-02-2011

Answer of the ex Minister Th. Pangalos in relation to the above call for non-implementation of the Supreme Administrative Court decision 88.

   
01-03-2011 Αγγελιοφόρος: ¶ρθρο ίσως πιο αμερόληπτο (από εκείνο της 8-8-2011) για τα Πετράλωνα.    
01-03-2011 Aggelioforos (Messager):

An article perhaps more impartial (than that of 8-8-2011) about Petralona.

 
21-03-2011 Αίτηση αναστολής έκανε η ΑΕΕ, αλλά το ΥΠΠΟ βιάστηκε να την αποβάλλει 4-4-2011.
21-03-2011

Suspension request was applied by the Anthropological Association of Greece, but the Ministry of Culture rushed to expel the Court decision 88 on 4-4-2011.

 
27-04-2011 Το "κανάλι - Dimitris Zisopoulos" στοYou tube: ¶ρης Πουλιανός - Ο ¶ρης των Ανθρώπων.  
27-04-2011

The Channel - Dimitris Zisopoulos "at You tube: Aris Poulianos - Aris of the People.

   
28-04-2011 Η εισήγηση με ψεύδη της ΕΠΣΒΕ (827) σε ΓΔΑΠΚ και ΚΑΣ της 24-5 για Σπ. και Μουσείο Πετραλώνων.    
28-04-2011

The suggestion with lies of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (827) to the Greek General Directorship of Antiquities and Central Archeological Council about Petralona cave and museum.

   
Mάης - 2011 Τρομακτικά επιζήμια για την Ελλάδα η συνολική επίθεση στο έργο τού Δ-ρα ¶ρη Πουλιανού.    
May - 2011

Terribly damaging for Greece the attack on the work of Dr. Aris Poulianos.

   
03-05-2011 ΑΝΤ-1: Παπαδάκης, Κοντού & Πουλιανός για ευρήματα Σπ. Πετραλ. στη Γερμανία - εκπομπή 28-9-1994.    
03-05-2011

ANT-1 (tv station, broadcasted on 28-9-1994): Papadakis, Kontou & Poulianos as regards the findings from Petralona sent to Germany.

   
26-05-2011 Ρίαλ Νιούζ: Παραπλανητικό άρθρο για τα Πετράλωνα.    
26-05-2011

Real News: A misleading article about Petralona.

   
27-05-2011 Σχετικά με καταγραφή σπηλαίου, ευρημάτων κλπ. Πετραλώνων Χαλκιδικής από ΥΠΠΟΤ.  
27-05-2011

About the lack of recording cave & findings, by the Ministry of Culture at Petralona in Khalkidhiki.

   
31-05-2011 Ιδιωτικά αντικείμενα της ΑΕΕ στο σπήλαιο Πετραλώνων και το Ανθρωπολογικό Μουσείο.  
31-05-2011

Private objects of the Anthropological Association of Greece in Petralona Cave and the adjacent Museum.

   
01-06-2011

Έλληνες bloggers:

Με «χαιρετίσματα»... στην εξουσία.  
01-06-2011

Greek bloggers:

With "greetings"… to the power.

 
19-6-2011 ¶ξιοι είναι... σκοτώστε τους. Το αντίστοιχο άρθρο του Κώστα Σταυρόπουλου είχε φιλοξενήσει αρχικά η ΑΥΓΗ, το οποίο απαντάται επίσης σε ένα blogspot ή / κι εδώ.  
19-6-2011

They are worthy… then kill them.

The co respective article of Kostas Savropoulos was first published in AVGI (Done), however met also in a blogspot and / or here  
24-6-2011 Υπουργική απόφαση για "'ίδρυση" Μουσείου Πετραλώνων.  
24-6-2011

Ministerial decision for the "Establishment" of Petralona Museum.

.  
13-7-2011 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - Προς ¶ρη Πουλιανό και ΥΠΠΟΤ.    
13-7-2011

The Greek CHAMBER OF VISUAL ARTS, towards Aris Poulianos and the Ministry of Culture to not hiding the paintings of Petralona Museum.

   
20-7-2011 Ερώτηση του Λ.Α.Ο.Σ. προς ΥΠΠΟΤ μεταξύ άλλων για αποβολή - χαμένα έσοδα, αύξηση ανεργίας.  
20-7-2011

Question by LAOS (a Parliament political party) towards the Ministry of Culture, for the loss of incomes, increase of unemployment etc.

   
29-7-2011 Δήθεν απάντηση σε Λ.Α.Ο.Σ. της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΠΟΤ εκ μέρους ΕΠΣΒΕ.  
29-7-2011

Allegedly an answer to LAOS (political party) by the Parliamentary Control Directorate on behalf of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology.

   
08-08-2011 Αγγελιοφόρος: Συκοφαντικό κατά ΑΕΕ άρθρο που στην ουσία βγάζει «λάδι» τον κ. Ε. Βενιζέλο.  
08-08-2011 Agelioforos (Messager):

A defamatory article against the Anthropological Association of Greece, which in essence indicates as "impartial" Mr. Venizelos.

 
26-08-2011 Ο ¶ρης μετά την αποβολή του από το σπ. Πετραλώνων χορεύοντας σε πανηγύρι του Σταύλου Ικαρίας.    
26-08-2011

Aris Poulianos after his expulsion from Petralona cave, dancing in a feast at Stavlos of Ikaria Island.

   
02-09-2011 Συκοφαντική κατά της ΑΕΕ "απάντηση" ΥΠΠΟΤ σε ερώτηση του Λ.Α.ΟΣ. για το σπήλαιο Πετραλώνων.    
02-09-2011

Slander "response" of the Ministry of Culture against the Anthropological Association of Greece, in relation to a question of LAOS (political party) regarding Petralona Cave.

   
06-09-2011 Υπουργική απόφαση για σπήλαιο και περιβάλλοντα χώρο Πετραλώνων Χαλκιδικής (pdf).  
06-09-2011

Ministerial decision for Petralona cave and its surrounding area of Chalcidice (pdf).

   
06-09-2011 Υπουργική απόφαση για σπήλαιο και περιβάλλοντα χώρο Πετραλώνων Χαλκιδικής (κείμενο).  
06-09-2011

Ministerial decision for Petralona cave and its surrounding area of Chalcidice (text).

   
20-09-2011 Βούλευμα 1132 Εφετείου Θεσσαλονίκης απαλλακτικό αναφορικά με κατηγορίες του Υπ. Πολιτισμού περί λαθρανασκαφών ΑΕΕ - Πουλιανών.    
20-09-2011

Thessalonica Court of Appeal 1132 decision against the Ministry of Culture, exonerating for allegedly smuggling excavations of the Anthropological Association of Greece and of both Poulianos.

   
Οκτ. - 2011

Σύνοψη των επιθέσεων των κάθε λογής "καθεστωτικών" στις έρευνές μας στο Σπήλαιο Πετραλώνων.

   
Oct. - 2011

An overall of the attacks of all sorts of "regimists" against our investigations at Petralona Cave.

   
Οκτ. - 2011 Η φετινή Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Χανιά έγινε αρχές Σεπτέμβρη με τη συμμετοχή 19 σωματείων.    
Oct. - 2011

This year's Pan-Hellenic Speleological Meeting in Candia took place during early September with the participation of 19 clubs.

   
06-10-2011 ΑΕΕ (1818) προς ΥΠΠΟΤ Ζητήματα σχετικά με την ερώτηση του Λ.Α.Ο.Σ. της 20 - 7 - 2011.  
06-10-2011

The Anthropological Association of Greece (1818) towards the Ministry of Culture: Issues related to the LAOS (political party) question at Parliament on 20 - 7 - 2011.

   
06-10-2011 ΑΕΕ 1819 προς ΥΠΠΟΤ: Ερωτήματα σχετικά με δημοσίευμα Αγγελιοφόρου της 8 - 8 - 2011.    
06-10-2011

The Anthropological Association of Greece (1819) towards the Ministry of Culture: Questions about the 8 - 8 - 2011 Messenger's publication.

   
07-10-2011 Ηχητική απόδοση του Ύμνου της Ικαρίας σε "εκτέλεση " ¶ρη Ν. Πουλιανού στο You Tube.    
07-10-2011

Sound "rendition" (performance) of Ikaria's Hymn by Aris N. Poulianos at You Tube.

   
07-10-2011

Ο Ικαριώτικος χορός στο περιοδικό "Νέα Φόρμιγξ" της 10-9-1922 του Γιώργου Πουλιανού (Σταβάρα).

   
07-10-2011

The Ikarion dance in the magazine "New Formix" of 10-9-1922. Author George Poulianos (Stavaras).

   
10-10-2011 Προς το Υπ. Παιδείας αναφορά Α.Ε.Ε. σχετικά με τους όρους H. sapiens και H. s. sapiens.    
10-10-2011

The Anthropological Association of Greece to the Ministry of Education, concerning the terms H. sapiens and H. s. sapiens.

   
13-10 -2011 Υπ. Παιδείας προς Α.Ε.Ε. για τους όρους H. sapiens και H. s. sapiens με κοινοπ. σε Παιδαγωγικό Ινστ.    
13-10 -2011

Ministry of Education answering to the Anthropological Association of Greece concerning the terms H. sapiens and H. s. sapiens, with a notification to the Pedagogical Institute.

   
23-10-2011 You Tube - Π. Τσαπανίδου: Για το χρωμόσωμα Υ και τους ρόλους των δύο φύλων. Εκπομπή 18-1-2010.
23-10-2011

You Tube - P. Tsapanidou, for the Y chromosome and the roles of the two sexes. Broadcasted on 18-1-2010.

   
26-10-2011

Ευρωπ. Δικαστήριο: Αποδοχή εκδίκασης σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων.

   
26-10-2011

European Court. Acceptance of trial regarding Petralona Cave.

   
27-10-2011

Εισήγηση της ΕΠΣΒΕ

& άρνηση παραχώρησης άδειας μελέτης ευρημάτων του σπηλαίου Πετραλώνων.  
27-10-2011

Refusal of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology to grant permission to study finds from Petralona cave.

   
Νοεμ. - 2011

Τα πρώτα σχόλια για πιθανότητα κερδοσκοπίας από την ανακοίνωση αναφορικά με το δημοψήφισμα.

   
Νοεμ. - 2011

The first comments on the possibility of speculation by the announcement of the referendum.

   
Νοεμ. -2011

Ικαριώτικος χορός (πρβλ. και 7-10-11) από άρθρο του "Σταβάρα" της 10-9-1922 κειμενογραφημένο.

   
Nov. - 2011

Ikarian dance from the article of Stavaras on 10-9-1922 (text, cf. also 7-10-11).

   
03-11-2011

ΕΞΩΔΙΚΗ προς το Υπ. Πολιτισμού για τα αρνητικά επακόλουθα της αδικαιολόγητης αποβολής Πουλιανού από το Σπήλαιο Πετραλώνων.

   
03-11-2011

Extra juridical to the Ministry Culture concerning the negative outcomes of the unjustified Poulianos expulsion from Petralona Cave.

   
04-11-2011

Επίδοση εξωδίκου με δικαστικό επιμελητή στην ΕΠΣΒΕ του Υπουργείου Πολιτισμού, για άρνηση παραπέρα μελέτης ευρημάτων Σπ. Πετραλώνων.

   
04-11-2011

Extraordinary rendition by a bailiff to the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the refusal of further studying the findings of Petralona Cave.

   
11-11-2011 Το "κανάλι - Marios Dimopoulos" στοYou tube: H Καταγωγή των Ελλήνων, του ¶ρη Πουλιανού.  
11-11-2011

The “Marios Dimopoulos" channel at You tube: The Origins of the Greeks of Aris Poulianos.

   
22-11-2011 Στις απίθανες καλένδες του Υπ. Παιδείας το ζήτημα των H. s. sapiens.    
22-11-2011

In the amazing calendulas of the Ministry of Education the issue of H. s. sapiens.

   
02-12-2011 Ερώτημα προς ΥΠΠΟΤ για τον Αρχάνθρωπο Πετραλώνων, σχετ. με άρθρο σε newsbomb της 27-01-11.    
02-12-2011

Question to Ministry of Culture for Petralona Archanthropus, in relation to newsbomb article of 27-01-2011.

   
02-12-2011 Χάος: Το ΠΑΣΟΚ όνειδος της Χαλκιδικής... ξανά στις εφημερίδες αυτός που ξευτέλισε την παράταξη.  
02-12-2011

HAOS (Chaos):

PASSOK is a disgrace to Chalkidiki... again in the newspapers the person that humiliated the (PASSOK) political party.  
14-12-2011 Ωριαία εκπομπή «Σαν Παραμύθι» της ΕΤ - 1 για την ΑΕΕ και τον Δ-ρα ¶ρη Ν. Πουλιανό της 8-9-2005, που αναρτήθηκε από το κανάλι kikkerien στο Youtube.    
14-12-2011

One hour show of the sate tv on 8-9-2005 concerning the Anthropological Association of Greece and Dr. Aris N. Poulianos, uploaded in Youtube by the kikkerien channel.

   
16-12-2011 Ξανά αθώος στη Θεσ. ο Πουλιανός ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.    
16-12-2011

Again innocent Poulianos, before the Thessalonica Court.

   
16-12-2011 Whos is who Βιογραφία του Δ-ρα Νίκου Α. Πουλιανού
16-12-2011 Whos is who Biography of Dr. Nickos A. Poulianos

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ