2011 (: 176 αρχεία - δεδομένα / files - data)

 

Ιαν. - 2011 Ψήφισμα κατά του ρατσισμού στο Ενδιάμεσο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας στην Αντάλεια.

 

 
Jan. - 2011

Resolution against racism at the Intermediate world Conference on Anthropology at Antalya.

   
05-01-2011 Πρόταση συνεργασίας ΑΕΕ, ΥΠΠΟ και Δήμου Μουδανιών για ένταξη Σπηλαίου Πετραλώνων σε ΕΣΠΑ.    
05-01-2011

Proposal of cooperation with the Hellenic Ministry of Culture and the Municipality of Moudania as concerns the inclusion of Petralona Cave in the NSRF (National Strategic Reference Framework).

   
12- 01- 2011 ΑΕΕ προς ΥΠΠΟΤ- ΕΠΣΒΕ: Η αναρμοδιότητα των αποδεκτών για τον προϋπολογισμό του Σπηλ. Πετραλώνων.    
12- 01- 2011

The Anthropological Association of Greece to the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology: Lack of competence of the Ministry of Culture as regards the Petralona Cave budget.

   
14-01-2011 Η απόφαση 88/2011 του ΣτΕ για την απομάκρυνση της ΑΕΕ από το Σπήλαιο Πετραλώνων.    
14-01-2011

Decision 88/2011 of the Supreme Administrative Court regarding the removal of the Anthropological Association of Greece from Petralona Cave.

   
21-01-2011 Newsbomb (ΝΙΟΥΖΜΠΟΜΠ): «Ορφανός μένει ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων». Ρ. Καρατζαφέρη
21-01-2011 Newsbomb: "Orphan is left the Petralona archanthropus".

Rania Karatzaferi

22- 01- 2011 Γνώμη της Χαλκιδικής: Ανακριβείς κι αντιπουλιανικές οι δηλώσεις - μονόλογοι τριών τοπικών παραγόντων.  
22- 01- 2011

GNOMI TIS HALKIDIKIS (Opinion of Khalkidhiki):

Inaccurate and antipulianic statements - monologues of three local agents.

 
26-01-2011 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΩΣΗ ΤΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΗ ΠΟΥΛΙΑΝΟΥ - Το Ύπατο Συμβούλιο των Ελλήνων Εθνικών.    
26-01-2011

FOR THE EXPULSION OF PROFESSOR POULIANOS - High Council of the Greek Nationals.

   
27-01-2011 Newsbomb (ΝΙΟΥΖΜΠΟΜΠ): Αρχαιολογικό "Κωσταλέξι" σε πανεπιστήμια και μουσεία. Ρ. Καρατζαφέρη
27-01-2011 Newsbomb:

Archaeological "Kostalexi" at universities and museums.

Rania Karatzaferi

01-02-2011 Έκκληση ¶. Πουλιανού στην Κυβέρνηση για μη εφαρμογή της απόφασης 88 / 2011 του ΣτΕ.

 

 
01-02-2011

Appeal of Α. Poulianos to the Government to not implement the decision 88 of the Supreme Administrative Court.

 

 
24-02-2011 Απάντηση του τ. Υπουργού κ. Θ. Πάγκαλου (σχετ. με άνω έκκληση για μη εφαρμογή απόφασης 88/11 του ΣτΕ).  
24-02-2011

Answer of the former Minister Th. Pangalos to the above call for non-implementation of the Supreme Administrative Court decision 88.

   
01-03-2011 Αγγελιοφόρος: ¶ρθρο ίσως πιο αμερόληπτο (από εκείνο της 8-8-2011) για τα Πετράλωνα.    
01-03-2011 Aggelioforos (Messager):

An article perhaps more impartial (than that of 8-8-2011) about Petralona.

 
21-03-2011 Αίτηση αναστολής έκανε η ΑΕΕ, αλλά το ΥΠΠΟ βιάστηκε να την αποβάλλει 4-4-2011.
21-03-2011

Suspension request was applied by the Anthropological Association of Greece, but the Ministry of Culture rushed to expel the Court decision 88 on 4-4-2011.

 
27-04-2011 Το "κανάλι - Dimitris Zisopoulos" στοYou tube: ¶ρης Πουλιανός - Ο ¶ρης των Ανθρώπων.  
27-04-2011

The Channel - Dimitris Zisopoulos "at You tube: Aris Poulianos - Aris of the People.

   
28-04-2011 Εισήγησητης ΕΠΣΒΕ (827) με ψεύδη σε ΓΔΑΠΚ και ΚΑΣ της 24-5 για Σπ. και Μουσείο Πετραλώνων.    
28-04-2011

Suggestion however with lies of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (827) to the Greek General Directorship of Antiquities and Central Archeological Council about Petralona cave and museum.

   
Mάης - 2011

Τρομακτικά επιζήμια για την επιστήμη διεθνώς η επίθεση στο έργο τού Δ-ρα ¶ρη Πουλιανού.

   
May - 2011

Terribly damaging for the international science the attack on the work of Dr. Aris Poulianos.

   
03-05-2011 ΑΝΤ-1: Παπαδάκης, Κοντού & Πουλιανός για ευρήματα Σπ. Πετραλ. στη Γερμανία - εκπομπή 28-9-1994.    
03-05-2011

ANT-1 (tv station, broadcasted on 28-9-1994): Papadakis, Kontou & Poulianos as regards the findings from Petralona sent to Germany.

   
26-05-2011 Ρίαλ Νιούζ: Παραπλανητικό άρθρο για τα Πετράλωνα.    
26-05-2011

Real News: A misleading article about Petralona.

   
27-05-2011 Σχετικά με καταγραφή σπηλαίου, ευρημάτων κλπ. Πετραλώνων Χαλκιδικής από ΥΠΠΟΤ.  
27-05-2011

About the lack of recording cave & findings, by the Ministry of Culture at Petralona in Khalkidhiki.

   
31-05-2011 Ιδιωτικά αντικείμενα της ΑΕΕ στο σπήλαιο Πετραλώνων και το Ανθρωπολογικό Μουσείο.  
31-05-2011

Private objects of the Anthropological Association of Greece in Petralona Cave and the adjacent Museum.

   
01-06-2011

Έλληνες bloggers:

Με «χαιρετίσματα»... στην εξουσία.  
01-06-2011

Greek bloggers:

With "greetings"… to the power.

 
19-6-2011 ¶ξιοι είναι... σκοτώστε τους. Το αντίστοιχο άρθρο του Κώστα Σταυρόπουλου είχε φιλοξενήσει αρχικά η ΑΥΓΗ, το οποίο απαντάται επίσης σε ένα blogspot ή / κι εδώ.  
19-6-2011

They are worthy… then kill them.

The co respective article of Kostas Savropoulos was first published in AVGI (Done), however met also in a blogspot and / or here  
24-6-2011 Υπουργική απόφαση για "'ίδρυση" Μουσείου Πετραλώνων.  
24-6-2011

Ministerial decision for the "Establishment" of Petralona Museum.

.  
13-7-2011 ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ - Προς ¶ρη Πουλιανό και ΥΠΠΟΤ: Τ' αντικείμενα τέχνης είναι αυτονόητο πως δεν πρέπει να καταστρέφονται...    
13-7-2011

The Greek CHAMBER OF VISUAL ARTS, towards Aris Poulianos and the Ministry of Culture: The artistic objects must never be destroyed.

   
20-7-2011 Ερώτηση του Λ.Α.Ο.Σ. προς ΥΠΠΟΤ μεταξύ άλλων για αποβολή - χαμένα έσοδα, αύξηση ανεργίας.  
20-7-2011

Question by LAOS (a Parliament political party) towards the Ministry of Culture, for the loss of incomes, increase of unemployment etc.

   
29-7-2011 Δήθεν απάντηση σε Λ.Α.Ο.Σ. της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΠΟΤ εκ μέρους ΕΠΣΒΕ.  
29-7-2011

Allegedly an answer to LAOS (political party) by the Parliamentary Control Directorate on behalf of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology.

   
08-08-2011 Αγγελιοφόρος: Συκοφαντικό κατά ΑΕΕ άρθρο που στην ουσία βγάζει «λάδι» τον κ. Ε. Βενιζέλο.  
08-08-2011 Agelioforos (Messager):

A defamatory article against the Anthropological Association of Greece, which in essence indicates as "impartial" Mr. Venizelos.

 
26-08-2011 Ο ¶ρης μετά την αποβολή του από το σπ. Πετραλώνων χορεύοντας σε πανηγύρι του Σταύλου Ικαρίας.    
26-08-2011

Aris Poulianos after his expulsion from Petralona cave, dancing in a feast at Stavlos of Ikaria Island.

   
02-09-2011 Συκοφαντική κατά της ΑΕΕ "απάντηση" ΥΠΠΟΤ σε ερώτηση του Λ.Α.ΟΣ. για το σπήλαιο Πετραλώνων.    
02-09-2011

Slander "response" of the Ministry of Culture against the Anthropological Association of Greece, in relation to a question of LAOS (political party) regarding Petralona Cave.

   
06-09-2011 Υπουργική απόφαση για σπήλαιο και περιβάλλοντα χώρο Πετραλώνων Χαλκιδικής (pdf).  
06-09-2011

Ministerial decision for Petralona cave and its surrounding area of Chalcidice (pdf).

   
06-09-2011 Υπουργική απόφαση για σπήλαιο και περιβάλλοντα χώρο Πετραλώνων Χαλκιδικής (κείμενο).  
06-09-2011

Ministerial decision for Petralona cave and its surrounding area of Chalcidice (text).

   
20-09-2011 Βούλευμα 1132 Εφετείου Θεσσαλονίκης απαλλακτικό αναφορικά με κατηγορίες του Υπ. Πολιτισμού περί λαθρανασκαφών ΑΕΕ - Πουλιανών στο σπήλαιο Πετραλώνων.    
20-09-2011

Thessalonica Court of Appeal 1132 decision against the Ministry of Culture, exonerating for allegedly smuggling excavations of the Anthropological Association of Greece and of both Poulianos at Petralona cave.

   
Οκτ. - 2011

Σύνοψη των επιθέσεων των κάθε λογής "καθεστωτικών" στις έρευνές μας στο Σπήλαιο Πετραλώνων.

   
Oct. - 2011

A synoptic overall of the attacks of all sorts of "regimists" against the investigations at Petralona Cave.

   
Οκτ. - 2011 Η φετινή Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Χανιά έγινε αρχές Σεπτέμβρη με τη συμμετοχή 19 σωματείων.    
Oct. - 2011

This year's Pan-Hellenic Speleological Meeting in Candia took place during early September with the participation of 19 clubs.

   
06-10-2011 ΑΕΕ (1818) προς ΥΠΠΟΤ Ζητήματα σχετικά με την ερώτηση του Λ.Α.Ο.Σ. της 20 - 7 - 2011.  
06-10-2011

The Anthropological Association of Greece (1818) towards the Ministry of Culture: Issues related to the LAOS (political party) question at the Greek Parliament on 20 - 7 - 2011.

   
06-10-2011 ΑΕΕ 1819 προς ΥΠΠΟΤ: Ερωτήματα σχετικά με δημοσίευμα "Αγγελιοφόρου" της 8 - 8 - 2011.    
06-10-2011

The Anthropological Association of Greece (1819) towards the Ministry of Culture: Questions about the 8 - 8 - 2011 "Messenger"s publication.

   
07-10-2011 Ηχητική απόδοση του Ύμνου της Ικαρίας σε "εκτέλεση " ¶ρη Ν. Πουλιανού στο You Tube.    
07-10-2011

Sound "rendition" (performance) of Ikaria's Hymn by Aris N. Poulianos on You Tube.

   
10-10-2011 Προς το Υπ. Παιδείας αναφορά Α.Ε.Ε. σχετικά με τους όρους H. sapiens και H. s. sapiens.    
10-10-2011

The Anthropological Association of Greece to the Ministry of Education, concerning the terms H. sapiens and H. s. sapiens.

   
13-10 -2011 Υπ. Παιδείας προς Α.Ε.Ε. για τους όρους H. sapiens και H. s. sapiens με κοινοπ. σε Παιδαγωγικό Ινστ.    
13-10 -2011

Ministry of Education answering to the Anthropological Association of Greece concerning the terms H. sapiens and H. s. sapiens, with a notification to the Pedagogical Institute.

   
23-10-2011 You Tube - Π. Τσαπανίδου: Για το χρωμόσωμα Υ και τους ρόλους των δύο φύλων. Εκπομπή 18-1-2010.
23-10-2011

You Tube - P. Tsapanidou, for the Y chromosome and the roles of the two sexes. Broadcasted on 18-1-2010.

   
26-10-2011

Ευρωπ. Δικαστήριο: Αποδοχή εκδίκασης σχετικά με το σπήλαιο Πετραλώνων.

   
26-10-2011

European Court. Acceptance of trial regarding Petralona Cave.

   
27-10-2011

Εισήγηση της ΕΠΣΒΕ

& άρνηση παραχώρησης άδειας μελέτης ευρημάτων του σπηλαίου Πετραλώνων στον Δ-ρα Ν. Α. Πουλιανό.  
27-10-2011

Refusal of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology to grant permission to study finds from Petralona cave to Dr N. A. Poulianos.

   
Νοεμ. - 2011

Τα πρώτα σχόλια για πιθανότητα κερδοσκοπίας από την ανακοίνωση αναφορικά με το δημοψήφισμα.

   
Νοεμ. - 2011

The first comments on the possibility of speculation by the announcement of the referendum.

   
Νοεμ. -2011

Ικαριώτικος χορός (πρβλ. και 7-10-11) από άρθρο του "Σταβάρα" της 10-9-1922 κειμενογραφημένο.

   
Nov. - 2011

Ikarian dance from the article of Stavaras on 10-9-1922 (text, cf. also 7-10-11).

   
03-11-2011

ΕΞΩΔΙΚΗ προς το Υπ. Πολιτισμού για τα αρνητικά επακόλουθα της αδικαιολόγητης αποβολής Πουλιανού από το Σπήλαιο Πετραλώνων.

   
03-11-2011

Extra juridical to the Ministry Culture concerning the negative outcomes of the unjustified Poulianos expulsion from Petralona Cave.

   
04-11-2011

Επίδοση εξωδίκου με δικαστικό επιμελητή στην ΕΠΣΒΕ του Υπουργείου Πολιτισμού, για άρνηση παραπέρα μελέτης ευρημάτων Σπ. Πετραλώνων.

   
04-11-2011

Extraordinary rendition by a bailiff to the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the refusal of further studying the findings of Petralona Cave.

   
11-11-2011 Το "κανάλι - Marios Dimopoulos" στοYou tube: H Καταγωγή των Ελλήνων, του ¶ρη Πουλιανού.  
11-11-2011

The “Marios Dimopoulos" channel at You tube: The Origins of the Greeks of Aris Poulianos.

   
22-11-2011 Στις απίθανες καλένδες του Υπ. Παιδείας το ζήτημα των H. s. sapiens.    
22-11-2011

In the amazing calendulas of the Ministry of Education the issue of H. s. sapiens.

   
02-12-2011 Ερώτημα προς ΥΠΠΟΤ για τον Αρχάνθρωπο Πετραλώνων, σχετ. με άρθρο σε newsbomb της 27-01-11.    
02-12-2011

Question to Ministry of Culture for Petralona Archanthropus, in relation to newsbomb article of 27-01-2011.

   
02-12-2011 Χάος: Το ΠΑΣΟΚ όνειδος της Χαλκιδικής... ξανά στις εφημερίδες αυτός που ξευτέλισε την παράταξη.  
02-12-2011

HAOS (Chaos):

PASSOK is a disgrace to Chalkidiki... again in the newspapers the person that humiliated the (PASSOK) political party.  
14-12-2011 Ωριαία εκπομπή «Σαν Παραμύθι» της ΕΤ - 1 για την ΑΕΕ και τον Δ-ρα ¶ρη Ν. Πουλιανό της 8-9-2005, που αναρτήθηκε από το κανάλι kikkerien στο Youtube.    
14-12-2011

One hour show of the sate tv on 8-9-2005 concerning the Anthropological Association of Greece and Dr. Aris N. Poulianos, uploaded in Youtube by the kikkerien channel.

   
16-12-2011 Ξανά αθώος στη Θεσ. ο Πουλιανός ενώπιον του Β΄ Μονομελούς Πλημμελειοδικείου.    
16-12-2011

Again innocent Poulianos, before the Thessalonica Court.

   
16-12-2011 Whos is who Βιογραφία του Δ-ρα Νίκου Α. Πουλιανού
16-12-2011 Whos is who Biography of Dr. Nickos A. Poulianos

 

 

Aivaliotis K., Anatolakis G., Apostolakis V., Velopoulos K., Voridis M., Georgiadis Sp., Kolokotronis A., Korantis I., Markakis P., Papandreou - Papadaki O., Plevris Ath., Polatidis I., Rontoulis Ast. & A. Chryssanthakopoulos (MPs, 2011) – Question to the Hellenic Ministry of Culture & Tourism regarding the unacceptable expulsion of AAG from Petralona cave, lost incomes for the state, increase of the unemployment and other issues (cf. AAG’s Archive of 20th Juy). Athens.

Αϊβαλιώτης Κωνσταντίνος (Β’ Αθήνας), Ανατολάκης Γεώργιος (Β’ Πειραιά), Αποστολάτος Βαΐτσης (Α’ Πειραιά), Βελόπουλος Κυριάκος (Β’ Θεσσαλονίκης), Βορίδης Μαυρουδής - Μάκης (Αττικής), Γεωργιάδης Σπυρίδων - ¶δωνις (Β’ Αθήνας), Κολοκοτρώνης ¶γγελος (Α΄Θεσσαλονίκης), Κοραντής Ιωάννης (Επικρατείας), Μαρκάκης Παύλος (Μαγνησίας), Παπανδρέου – Παπαδάκη Ουρανία (Εύβοιας), Πλεύρης Αθανάσιος (Α’ Αθήνας), Πολατίδης Ηλίας (Σερρών), Ροντούλης Αστέριος (Λάρισας) και Αλέξανδρος Χρυσανθακόπουλος (Αχαΐας) (Βουλευτές, 2011) – Ερώτηση προς ΥΠΠΟΤ σχετικά απαράδεκτη αποβολή της ΑΕΕ από το σπήλαιο Πετραλώνω, χαμένα έσοδα για το Δημόσιο, αύξηση ανεργίας κ.ά. θέματα (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 20ης Ιουλίου). Αθήνα.

Darlas A. (2011 a) – Suggestion (however with lies) of the Paleoanthropology - Speleology Ephorate (827) to the Greek General Directorship of Antiquities and Central Archeological Council about Petralona cave and museum (cf. AAG’s Archive of April the 28th). Athens.

Ντάρλας Α. (2011 a) – Εισήγηση (με ψεύδη) της ΕΠΣΒΕ (827) σε ΓΔΑΠΚ και ΚΑΣ της 24-5 για Σπήλαιο και Μουσείο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 28ης Απριλίου). Αθήνα.

Darlas A. (2011 b) – (Allegedlyy) reply of the Ephorate Paleoanthtropology - Speleology to the 20-7 LAOS (party) Question (cf. A.A.G.’s Archive of April the 28th). Athens.

Ντάρλας Α. (2011 b) – (Δήθεν) απάντηση της Δ/νσης Κοινοβουλευτικού Ελέγχου του ΥΠΠΟΤ εκ μέρους ΕΠΣΒΕ στην από 20-7 Ερώτηση του ΛΑΟΣ, πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 29ης Ιουλίου, καθώς και Αυγούστου 2012). Αθήνα.

Darlas A. (2011 c) – Refusal of the Ephorate of Paleoanthropology - Speleology to grant permission to study finds from Petralona cave ( to Dr N. A. Poulianos, cf. A.A.G.’s Archive of October the 27th, as well as of August 2012). Athens.

Ντάρλας Α. (2011 c) – (Αρνητική) Εισήγηση της ΕΠΣΒΕ για άδεια μελέτης ευρημάτων του σπηλαίου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 27ης Οκτωβρίου). Αθήνα.

Geroulanos P. (former Minister of Culture & Tourism, 2011 a) – Ministerial decision... for the "establishment" of Petralona Museum (cf. A.A.G.’s Archive of 24th June). Athens.

Γερουλάνος Π. (πρώην υπουργός ΥΠΠΟΤ, 2011 a) – Υπουργική απόφαση... για "'ίδρυση" Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 24ης Ιουνίου). Αθήνα.

Geroulanos P. (former Minister of Culture & Tourism, 2011 b) – Approval of decoration interventions in the Petralona cave... and the archaeological site (cf. A.A.G.’s Archive of 24th June). Athens.

Γερουλάνος Π. (πρώην υπουργός ΥΠΠΟΤ, 2011 b) – Έγκριση παρεμβάσεων ευπρεπισμού στο σπήλαιο Πετραλώνων... και στον ευρύτερο αρχαιολογικό χώρο (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 6ης Σεπτεμβίου). Αθήνα.

Kalabaka P. (2011) – A (misleading) article about Petralona (cf. A.A.G.’s Archive of May the 26th). Athens.

Καλαμπάκα Π. (2011) – αραπλανητικό) άρθρο για τα Πετράλωνα (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 26ης Μαΐου). Αθήνα.

Karatzaferi R. (2011 a) – Orphan is left the Petralona archanthropus (cf. A.A.G.’s Archive of January the 21st). Athens.

Καρατζαφέρη Ρ. (2011 a) – Ορφανός μένει ο αρχάνθρωπος των Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 21ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Karatzaferi R. (2011 b) – Archaeological "Kostalexi" at universities and museums (cf. A.A.G.’s Archive of January the 21st). Athens.

Καρατζαφέρη Ρ. (2011 b) – Αρχαιολογικό "Κωσταλέξι" σε πανεπιστήμια και μουσεία (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 21ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Mela E. & O. Volonaki (2011) – The artistic objects must never be destroyed (cf. A.A.G.’s Archive of July the 13th). Athens.

Μελά Ε. και Ο. Βολονάκη (2011) – Τ' αντικείμενα τέχνης είναι αυτονόητο πως δεν πρέπει να καταστρέφονται (πρβλ. ΑρχείοΑ.Ε.Ε.της 24ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Nanou Chr. (2011) – Petralona cave (a defamatory article against the Anthropological Association of Greece, cf. A.A.G.’s Archive of August the 8th). Thessalonica.

Νάνου Χρ. (2011) – Νέα σελίδα για το σπήλαιο Πετραλώνων (συκοφαντικό κατά της ΑΕΕ άρθρο - πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. της 24ης Φεβρουαρίου). Θεσσαλονίκη.

Pagalos Th. (former Minister of Culture & Foreign Afairs, 2011) – Answer to the call for non-implementation of the Supreme Administrative Court decision 88 (cf. A.A.G.’s Archive of February the 24th). Athens.

Πάγγαλος Θ. (πρώην Υπουργός Πολιτισμού κι Εξωτερικών, 2011) – Απάντηση του τ. Υπουργού κ. Θ. Πάγκαλου σχετικά με την έκκληση για μη εφαρμογή απόφασης 88/11 του ΣτΕ (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. της 24ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Panagiotidou N., Dimou M. & Kalaitzidis K. (2011) – Thessalonica Court of Appeal 1132 decision against the Ministry of Culture, exonerating for allegedly smuggling excavations of the Anthropological Association of Greece and of both Poulianos at Petralona cave (cf. A.A.G.’s Archive of September the 20th). Thessalonica.

Παναγιωτίδου Νικολέττα (Πρόεδρος Πλημμελειοδικών), Δήμου Μαρία και Κωνσταντίνος Καλαϊτζίδης πλημμελειοδίκες (2011) – Βούλευμα 1132 Εφετείου Θεσσαλονίκης απαλλακτικό αναφορικά με κατηγορίες του Υπ. Πολιτισμού περί λαθρανασκαφών ΑΕΕ - Πουλιανών στο σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. της 20ης Σεπτεμβρίου). Θεσσαλονίκη.

Papadakis G., Kontou M. & A. Poulianos (2011) – Broadcast concerning expatrieted findings from Petralona to Germany. Athens.

Παπαδάκης Γ., Κοντού Μ. και Α. Πουλιανός (2011) – Εκπομπή για φυγαδευθέντα ευρήματα από το Σπήλαιο Πετραλώνων στη Γερμανία (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3ης Μαΐου). Αθήνα.

Papadopoulou L. (2011) – About Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of March the 1st). Thessalonica.

Παπαδοπούλου Λ. (2011) – Για το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. της 1ης Μαρτίου). Θεσσαλονίκη.

Pikramenos P. (President), Sakelariou N., Rantos Ath. (Vice-Presidents), Theophilopoulou A., Dandoulaki E., Sarp E., Ramos E., Sakelaropoulou K., Alexandris D., Konstantinidou M.-E., Potamias G., Gortzolidou M., Zobolas I., Marcatis S., Gratsias D., Demsias A., Paramythiotis Sp., Njimas F., Chrissicopoulou Sp., Tsakopoulos I., Kalatzi B., Stamatelatou - Beriatou M., Papadopoulou M., Kalogeropoulou A., Koussiouris Em., Stathakis Ant., Raftopoulou B. (Consultants), Vitali S., Liakouras Chr., Konstantinou S. (Reeves) and Secretary E. Koumenteri (2011) – Decision 88 of the Supreme Administrative Court for the removal of the Anthropological Association of Greece from Petralona Cave (cf. AAG’s Archive of January the 14th). Athens.

Πικραμμένος Π. (Πρόεδρος ΣτΕ), Σακελλαρίου Ν. , Ράντος Αθ. (Αντιπρόεδροι), Θεοφιλοπούλου Αγγ., Δανδουλάκη Ε., Σαρπ Ε., Ράμμος Χρ., Σακελλαροπούλου Αικ., Αλεξανδρής Δ., Κωνσταντινίδου Μ.-Ε., Ποταμιάς Γ. , Γκορτζολίδου Μ. , Ζόμπολας Ι., Μαρκάτης Σ., Γρατσίας Δ., Ντέμσιας Α., Παραμυθιώτης Σπ., Ντζίμας Φ., Χρυσικοπούλου Σπ., Τσακόπουλος Η. , Καλαντζή Β., Σταματελάτου - Μπεριάτου Μ., Παπαδοπούλου Μ., Καλογεροπούλου Α., Κουσιουρής Εμμ., Σταθάκης Αντ., Ραφτοπούλου Β. (Σύμβουλοι), Βιτάλη Σ., Λιάκουρας Χρ., Κωνσταντίνου Σ. (Πάρεδροι) και Γραμματέας Ε. Κουμεντέρη (2011) – Απόφαση 88 της ολομέλειας του ΣτΕ για την απομάκρυνση της ΑΕΕ από το σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο ΑΕΕ 14ης Ιανουαρίου).

Poulianos A. (2011 a) – Proposal of cooperation with the Hellenic Ministry of Culture and the Municipality of Moudania as concerns the inclusion of Petralona Cave in the NSRF (National Strategic Reference Framework, cf. AAG’s Archive of January the 5th). Athens.

Πουλιανός A. (2011 a) – Πρόταση συνεργασίας με ΥΠΠΟ και Δήμο Μουδανιών για ένταξη του Σπηλαίου Πετραλώνων σε ΕΣΠΑ (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 5ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 b) – Inaccurate and antipulianic statements - monologues of three local agents (cf. A.A.G.’s Archive of January the 22nd). Athens.

Πουλιανός A. (2011 b) – Ανακριβείς κι αντιπουλιανικές οι δηλώσεις - μονόλογοι τριών τοπικών παραγόντων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 22ας Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 c) – Appeal towards the Government to not implement the decision 88 of the Supreme Administrative Court (cf. A.A.G.’s Archive of February the 1st). Athens.

Πουλιανός A. (2011 c) – Έκκληση στην Κυβέρνηση για μη εφαρμογή της απόφασης 88 / 2011 του ΣτΕ (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 1ης Φεβρουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 d) – Terribly damaging for the international science the attack on my work (cf. A.A.G.’s Archive of May). Athens.

Πουλιανός A. (2011 d) – Τρομακτικά επιζήμια για την επιστήμη διεθνώς η επίθεση στο έργο μου (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 e) – The need of recording by the state the Cave and the Anthropological Museum's Petralona findings (cf. A.A.G.’s Archive of May 27th). Athens.

Πουλιανός A. (2011 e) – Ανάγκη καταγραφής εκ μέρους του ΥΠΠΟ χώρων και ευρημάτων Σπηλαίου - Ανθρωπολογικού Μουσείου Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 27ης Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 f) – Private objects of the Anthropological Association of Greece and / or mine at Petralona Cave and the adjacent Museum (cf. A.A.G.’s Archive of May 31st). Athens.

Πουλιανός A. (2011 f) – Ιδιωτικά αντικείμενα δικά μου ή / και της ΑΕΕ στον αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου Πετραλώνων και το Ανθρωπολογικό Μουσείο (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 31ης Μαΐου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 g) – A synoptic overall of the attacks of all sorts of "regimists" against the investigations at Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of October). Athens.

Πουλιανός A. (2011 g) – Σύνοψη των επιθέσεων των κάθε λογής "καθεστωτικών" στις έρευνες στο Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 h) – This year's Pan-Hellenic Speleological Meeting in Candia (cf. A.A.G.’s Archive of October). Athens.

Πουλιανός A. (2011 h) – Η φετινή Πανελλήνια Σπηλαιολογική Συνάντηση στα Χανιά (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 i) – Issues related to the LAOS (political party) question at the Greek Parliament on 20 - 7 - 2011 (cf. A.A.G.’s Archive of 6 October). Athens.

Πουλιανός A. (2011 i) – Ζητήματα σχετικά με την ερώτηση του Λ.Α.Ο.Σ. της 20 - 7 - 2011 (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 j) – Questions towards the Ministry of Culture about the 8 - 8 - 2011 "Messenger"'s publication (cf. A.A.G.’s Archive of 6 October). Athens.

Πουλιανός A. (2011 j) – Ερωτήματα σχετικά με δημοσίευμα Αγγελιοφόρου της 8 - 8 - 2011 (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 6 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 κ) – Sound "rendition" (performance) of Ikaria's Hymn on You Tube (cf. A.A.G.’s Archive of 7 October & 10-9-1922). Athens.

Πουλιανός A. (2011 κ) – Ηχητική απόδοση του Ύμνου της Ικαρίας  στο You Tube (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 7 Οκτωβρίου και 10-9-1922). Αθήνα.

Poulianos A. (2011 l) – Question to the Ministry of Culture for Petralona Archanthropus, in relation to newsbomb article of 27-01-2011 (cf. A.A.G.’s Archive of 2 December). Athens.

Πουλιανός A. (2011 l) – Ερώτημα προς ΥΠΠΟΤ για τον Αρχάνθρωπο Πετραλώνων σχετικά με άρθρο σε newsbomb της 27-01-11 (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 2 Δεκεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 a) – Lack of legal competence of the Ministry of Culture as regards the Petralona Cave budget (cf. A.A.G.’s Archive of January the 12th). Athens.

Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 a) –  Νομική αναρμοδιότητα του ΥΠΠΟ για αίτηση υποβολής προϋπολογισμού σχετικά με το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 12ης Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 b) – Suspension request in order the Ministry of Culture not to apply the Supreme Administrative Court decision 88 (cf. A.A.G.’s Archive of March the 21st). Thessalonica.

Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 b) –  Αίτηση αναστολής προκειμένου να μην εφάρμοστεί η απόφαση 88 του ΣτΕ (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 21ης Μαρτίου). Θεσσαλονίκη.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 c) – Extra juridical to the Ministry Culture concerning the negative outcomes of the unjustified Poulianos expulsion from Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of November the 3rd). Athens.

Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 c) –  ΕΞΩΔΙΚΗ προς το Υπ. Πολιτισμού για τα αρνητικά επακόλουθα της αδικαιολόγητης αποβολής Πουλιανού από το Σπήλαιο Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 3ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos A. & N. Triplis (2011 c) – Extra juridical to the Northern Greece Paleoanthropology - Speleology Ephorate regarding the refusal of further studying the findings of Petralona Cave (cf. A.A.G.’s Archive of November the 4th). Athens.

Πουλιανός A. και Ν. Τρίπλης (2011 c) –  ΕΞΩΔΙΚΗ προς την ΕΠΣΒΕ για άρνηση παραπέρα μελέτης ευρημάτων Σπ. Πετραλώνων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 4ης Νοεμβρίου). Αθήνα.

Poulianos N. (2011 a) – Comments concerning the resolution against racism that took place during the Intermediate world Conference on Anthropology at Antalya (cf. A.A.G.’s Archive of January). Athens.

Πουλιανός Ν. (2011 a) – Σχόλια για το ψήφισμα κατά του ρατσισμού που έλαβε χώρα στο Ενδιάμεσο Διεθνές Συνέδριο Ανθρωπολογίας της Αντάλειας (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. Ιανουαρίου). Αθήνα.

Poulianos N. (2011 b) – Concerning the terms H. sapiens and H. s. sapiens.(cf. A.A.G.’s Archive of 10th, 13th October & 22 November). Athens.

Πουλιανός Ν. (2011 b) – Σχετικά με τους όρους H. sapiens και H. s. sapiens (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 10 και 13 Οκτωβρίου). Αθήνα.

Stavropoulos K. (2011) – They are worthy… then kill them (cf. A.A.G.’s Archive of 6th June). Athens.

Σταυρόπουλος Κ. (2011) – ¶ξιοι είναι... σκοτώστε τους (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 19ης Ιουνίου). Αθήνα.

Zisopoulos D. (2011) – Aris Poulianos - Aris of the People (cf. A.A.G.’s Archive of April the 27th). Thessalonica.

Ζησόπουλος Δ. (2011) – ¶ρης Πουλιανός - Ο ¶ρης των Ανθρώπων (πρβλ. Αρχείο Α.Ε.Ε. 27ης Απριλίου). Θεσσαλονίκη.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ / RETURN TO THE CONTENTS