ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Αθήνα, 24-6-2011

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ, ΕΚΘΕΣΕΩΝ

ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ

ΚΑΙ ΣΥΛΛΟΓΩΝ

Αριθμ. Πρωτ. YΠΠΟΤ/ΓΔΑΠΚ/ΔΜΕΕΠ/Γ1/Φ21-ΕΠΣΒΕ/42952/712

Ταχ. Διεύθυνση: Μπουμπουλίνας 20-22

Κοιν.: 1. Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων

Ταχ. Kώδικας: 106 82 Αθήνα

και Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Telefax: 210-8212035

2. Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας και

Πληροφορίες: Σ. Αηδόνη

Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος

Τηλέφωνο: 210-8258687

3. ΔΙΠΚΑ

e-mail: tdams. dmeep@ culture. gr

ΘΕΜΑ: Έγκριση ίδρυσης και λειτουργίας μουσείου από το Δημόσιο στο σπήλαιο

Πετραλώνων.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Π.Δ. 63/2005, άρθρο 90 Κωδικοποίηση της

Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα (ΦΕΚ

98/Α/22-4-2005)

2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 186/2009 Συγχώνευση των Υπουργείων

Πολιτισμού και Τουριστικής Ανάπτυξης (ΦΕΚ 213/Α/7-10-2009)

3. Τις διατάξεις του Π.Δ. 187/2009 Διορισμός Υπουργών και

Υφυπουργών (ΦΕΚ 214/Α/7-10-2009)

4. Τις διατάξεις του Ν. 3028/2002 Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και

εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς (ΦΕΚ 153/Α/28-6-2002)

5. Τις διατάξεις του Π.Δ. 191/2003 Οργανισμός Υπουργείου Πολιτισμού

(ΦΕΚ 146/Α/13-6-2003)

6. Τη γνωμοδότηση του Συμβουλίου Μουσείων, όπως διατυπώθηκε στην

αριθμ. 4/25-5-2011 Πράξη του.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4Α3ΤΓ-ΔΛ

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Εγκρίνουμε την ίδρυση και λειτουργία μουσείου από το Δημόσιο στο σπήλαιο Πετραλώνων. εκπονηθεί μουσειολογική μουσειογραφική μελέτη για την επανέκθεση του Μουσείου και να κατατεθεί για έγκριση στο Συμβούλιο Μουσείων.

Εσωτερική διανομή

Γραμματεία ΚΑΣ

ΔΜΕΕΠ-Τμήμα Γ1

Ο Υπουργός Πολιτισμού και Τουρισμού

Παύλος Γερουλάνος

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ