ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

                                                      

Αθήνα, 31 Μαΐου 2011, αρ. πρωτ. 1815

Προς: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

1. Γραφ. κ. Υπουργού

2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέως (3237)

3. ΓΔΑΠΚ (52387 / 8964)

4. Εφ. Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (1067)

 

Κοιν: Εφ. Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (1457 / 2-6)

 

 

Θέμα: Ιδιωτικά αντικείμενα δικά μου και της ΑΕΕ στον αρχαιολογικό χώρο του σπηλαίου Πετραλώνων και το Ανθρωπολογικό Μουσείο.

 

Επί μισό σχεδόν αιώνα έχω μεταφέρει ή εγκαταστήσει στον προαναφερόμενο χώρο διάφορα αντικείμενα όπως: 1) ευρήματα των ανασκαφών μου από τη Ν. Τρίγλια Χαλκιδικής και τη λεκάνη της Πτολεμαΐδας, 2) ευρήματα επιφανειακών περισυλλογών προερχόμενα από την Ελλάδα (π.χ. Αρχάνες, σπήλαιο Κάψιας) ή άλλα μέρη (π.χ. Ολντουπάι της Αφρικής), 3) καλλιτεχνικές (ζωγραφικές ή γλυπτικές) αναπαραστάσεις από την εποχή  των αρχανθρώπων  ή άλλες περιόδους (π.χ. μειοκαινική καμηλοπάρδαλη από τη Ν. Τρίγλια) και 4) βιβλία και έντυπα που έχουν τοποθετηθεί στη βιβλιοθήκη και τον προθάλαμο του Ανθρωπολογικού Μουσείου.   

Με εξαίρεση τα ευρήματα των ανασκαφών μου από το σπήλαιο Πετραλώνων, που σύμφωνα με την από το 1981 σύμβαση ανήκουν στο Δημόσιο, τα υπόλοιπα αποτελούν αντικείμενα δικά μου και της Ανθρωπολογικής Εταιρείας Ελλάδος, πολλά μάλιστα από τα οποία έχουν κατατεθεί καταλογοποιημένα από τη 10ετία του ’80 στην αρμόδια υπηρεσία του ΥΠΠΟΤ ως ιδιωτική συλλογή.

Παράλληλα πληροφορήθηκα εχτές από το διαδίκτυο ότι με βάση την από 24-5-2011 απόφαση του ΚΑΣ έχετε σκοπό να απομακρύνετε ή να πετάξετε κάποια από αυτά τα αντικείμενα. Κατά συνέπεια αφενός σας παρακαλώ να μου χορηγήσετε αντίγραφα αυτής της απόφασης του ΚΑΣ και των σχετικών εγγράφων για κάθε νόμιμη χρήση, και αφετέρου να μου ορίσετε ώρα και ημερομηνία για τη μεταφορά και τη φύλαξή τους σε δικό μου χώρο.

  

Για το Δ. Σ., ο πρόεδρος, Δρ  Άρης Ν. Πουλιανός

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ