ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

   Μη κερδοσκοπικός επιστημονικός φορέας

      

Αθήνα, 27 Μαΐου 2011, αρ. πρωτ. 1814

                                    

   Προς: Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού

 

1. Γραφ. κ. Υπουργού

2. Γραφ. κ. Γεν. Γραμματέως (3191/ 30-5-2011)

3. ΓΔΑΠΚ (51828 / 8890)

4. Εφ. Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Β. Ελλάδος (1052)

 

Κοιν: Εφ. Παλαιοανθρωπολογίας - Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (1431/ 30-5)

 

 

Θέμα:  Καταγραφή χώρων και ευρημάτων σπηλαίου Πετραλώνων.

   

Αξιότιμοι κ. κ.,

 

Στις 4-4-2011 δικαστικός επιμελητής εφαρμόζοντας την 88/2011 απόφαση του ΣτΕ απομάκρυνε από το χώρο του σπηλαίου Πετραλώνων την Α.Ε.Ε. εγκαθιστώντας, με κάθε επιφύλαξή μου, το ΥΠΠΟΤ. Δυστυχώς παρά τις εκκλήσεις της Α.Ε.Ε. για πλήρη προηγούμενα καταγραφή σπηλαίου, περιβάλλοντα χώρου και των ευρημάτων του Ανθρωπολογικού Μουσείου που ανήγειρα με δικά μου έξοδα, η απομάκρυνση έγινε χωρίς την παραπάνω απογραφή με τη συμμετοχή της Α.Ε.Ε. Έτσι, καθότι τελικά προχωρήσατε μόνοι σας στην καταγραφή, σας παρακαλώ για κάθε νόμιμη χρήση να μου χορηγήσετε αντίγραφα των σχετικών καταλόγων, των ψηφιακών φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων, που έχετε μέχρι στιγμής ολοκληρώσει. Σας παρακαλώ επίσης να με ενημερώσετε για οποιεσδήποτε ανάλογες ενέργειες προχωρήσετε μελλοντικά, αποστέλλοντας μαζί και τα συνοδευτικά επ’ αυτών έγγραφα και αντίστοιχα δεδομένα. 

Κατόπιν των ανωτέρω σας παρακαλώ σχετικά με τις δικές σας ενέργειες.

   

Για το Δ. Σ., ο πρόεδρος, Δ-ρ Άρης Ν. Πουλιανός

  

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ