ΑΝΘΡΩΠΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

Σπήλαιο και Ανθρωπολογικό Μουσείο

63080 Πετράλωνα Χαλκιδικής Τηλ. 23730-71671, Φαξ.71677

 

5 Ιανουαρίου 2011, αρ. πρωτ. 1798

                 Προς: 1. Το Υπουργείο Πολιτισμού και Τουρισμού Μπουμπουλίνας 20-22

    Α) Γραφ. κ. Υπουργού (116/ 7-1-2011)

    Β) Γραφ. κ. Γενικής Γραμματέως ΘΣΠ – 5 (Θέματα  

         Συγχρηματοδοτούμενων Προγραμμάτων)

    Γ) Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων (2070/322 της 10-1-2011)

    Δ) ΔΙΠΚΑ

    2. Την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, Θεσσαλονίκη (104 / 10-1-2011, Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή, κ. Αικατερινιάδου 2313 - 321736)

    3. Τον Δήμο Προποντίδας, Νέα Μουδανιά (202/ 7-1-2011, κ. Τσελέπη 23733 - 50205)

   4. Εταιρεία Τουριστικής Ανάπτυξης Α.Ε., Βουλής 7, Αθήνα (258/ 13-1-2011)

                 Kοιν: Στην Εφορεία Παλαιοανθρωπολογίας-Σπηλαιολογίας Ν. Ελλάδος (50)

 

Θέμα: Ένταξη του Σπηλαίου Πετραλώνων σε ΕΣΠΑ.

 

Αξιότιμοι κ.κ.,

 

Θεωρούμε ότι η κοινή μας συνεργασία με στόχο τη μέγιστη δυνατή αξιοποίηση του Σπηλαίου Πετραλώνων Χαλκιδικής, μπορεί να αναβαθμίσει τις προσφερόμενες υπηρεσίες, τόσο για τους Έλληνες όσο και τους αλλοδαπούς επισκέπτες. Τα έργα που μεταξύ άλλων θεωρούμε απαραίτητα να γίνουν (πρβλ. επίσης προϋπολογισμούς των τελευταίων ετών προς την ΕΤΑ ΑΕ) σχετίζονται με:

1. Την επιδιόρθωση της ασφαλτόστρωσης της οδού που οδηγεί στο Σπήλαιο. Σημειωτέο ότι προ διετίας επιστρώθηκε με νέα άσφαλτο η οδός από τη διασταύρωση Κρήνης-Πετραλώνων έως την πύλη του χώρου, με αποτέλεσμα η μισή μόνο οδός να δείχνει φρεσκοφτιαγμένη και η άλλη μισή παλαιά του 1978/9 (με ρωγμές και σημεία που υποχωρούν). Ασφαλτόστρωση επίσης όλων των οδών εντός του χώρου.

2. Την ολοκλήρωση των τριών ημιτελών κτιρίων που βρίσκονται νότια του Ανθρωπολογικού μας Μουσείου, κυρίως για λόγους διάσωσής τους, που κινδυνεύουν με την πάροδο του χρόνου να καταστούν άχρηστα, με προφανή ζημία για το Δημόσιο αφού αυτό είναι ο ιδιοκτήτης τους.

3. Την ολοκλήρωση των πεζόδρομων εξωτερικά του Σπηλαίου από το χώρο στάθμευσης (θέατρο «Δάφνη») προς το εντευκτήριο, το Μουσείο κλπ.

4. Νέα μελέτη ηλεκτροφωτισμού και εγκατάστασης προβολέων ψυχρού φωτισμού, σύμφωνα με σύγχρονες προδιαγραφές.

5. Την παραπέρα προώθηση των διαδρόμων εντός του Σπηλαίου.

6.  Την ολοκλήρωση των προθηκών του Μουσείου.

7. Έργα αποχέτευσης και συλλογής ομβρίων υδάτων.

8. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων

9. Επιπλέον κάμερες ασφαλείας και συστήματα ελέγχου.

10.  Περαιτέρω διεθνή προβολή του χώρου μέσω διαδίκτυου και μακροπρόθεσμα συνεχή (on line) σύνδεσή του στο Internet.

Επειδή για τα ανωτέρω χρειάζεται τόσο η δική μας ενεργός συμμετοχή (προσυνεννόηση, κοινά αποδεκτοί τρόποι διευθέτησης κλπ), όσο και η αδειοδότησή τους εκ μέρους σας, σας παρακαλούμε να εξετάσετε τη δυνατότητα χρηματοδότησης των σχετικών μελετών, με προοπτική ένταξης του όλου χώρου σε ΕΣΠΑ, ώστε τελικά να επιδοτηθούν οι αντίστοιχες εργασίες από ευρωπαϊκούς πόρους. Παράλληλα, είναι έτσι δυνατόν να μετριαστεί και η αυξανόμενη ανεργία στο Δήμο Προποντίδας και γενικότερα στη Βόρεια Ελλάδα.

Επισημαίνεται εξάλλου ότι για τα προαναφερόμενα σημεία 2, 6 και 7 έχουμε υποβάλλει σχετικές μελέτες, ενώ θα ήταν δυνατόν να προχωρήσουμε συντομότατα επίσης και επί των σημείων 8, 9 και 10, αναλαμβάνοντας έτσι μέρος των αντίστοιχων εξόδων. Προφανώς η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων και η εκταμίευση των χρημάτων θα γίνεται από εσάς, χωρίς τη δική μας αντίστοιχη ανάμειξη. 

Ελπίζοντας σε συντονισμένη συνάντηση και μια εξολοκλήρου νέα φάση συνεργασίας το 2011, ευχόμαστε κάθε επιτυχία και Καλό Νέο Έτος.

 

 Με τιμή, ο Πρόεδρος της Α.Ε.Ε.,  Δ-ρ, Καθηγητής Άρης Ν. Πουλιανός,

τ. Σύμβουλος του Υπουργού Πολιτισμού

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ